Campus Manilla Föräldraförening (CMFF)

Comments

Transcription

Campus Manilla Föräldraförening (CMFF)
Campus Manilla Föräldraförening (CMFF)
Campus Manilla Föräldraförening arbetar i linje med skolans värderingar för att främja trivsel och
sammanhållning på skolan, för elever såväl som för föräldrar och personal. Vi organiserar sammankomster,
projekt och evenemang vars syfte är, dels att öka trivsel och en känsla av gemenskap, dels att få in pengar som
bidrar till att sätta guldkant på elevernas och övrigas vistelse i skolan.
CMFF leds av en vald styrelse som möts 6 gånger per år. Varje klass har en representant som är med på
mötena och som hjälper till med kommunikationen mellan styrelse och föräldrar.
Exempel på CMFFs ansvarsområden är skolkläder, skolbibliotek, skolstartskit för nya elever, gröna växter och
blommor för inne- och utemiljö etc.
Föräldraföreningen ansvarar även för många av skolans traditioner som exempelvis luciakaffe, talangjakt,
tårtkalas på avslutningen etc. Varje klass eller årskurs ansvarar för en sammankomst eller ett evenemang per år.
På detta sätt har årskurserna ett eget arbetsområde vilket sedan går i arv till nästföljande klasser från år till år.
Detta är för att förenkla och underlätta administration och planering både för föräldrar och personal.
Föräldraföreningens styrelse har årsmöte i september/oktober. Varje klass representeras av en förälder i
styrelsen, så kallade klassrepresentanter. Styrelsen sammanträder minst 6 gånger per år och går igenom de
projekt som drivs av föräldraföreningen. Det finns en valberedning dit alla föräldrar kan anmäla sitt intresse.
Eftersom Campus Manilla är en nystartad skola ser vi med glädje att så många som möjligt engagerar sig. Vi tar
därför tacksamt emot era bidrag, idéer och hjälpande händer! Tillsammans skapar vi glädje, sammanhållning
och det där ”lilla extra” som gör skolan unik och trivsam för alla, såväl för elever som för föräldrar och personal.
Bli Medlem
Då föräldraföreningen är ekonomiskt självförsörjande, icke vinstdrivande och helt baseras på frivilliga insatser så
ser vi gärna att så många familjer som möjligt blir medlemmar. Årsavgiften är 300 kr/ familj och läsår för familjer
med 1 barn på skolan, 500 kr för 2 barn, 650 kr för 3 barn och 750 kr för 4 barn. Pengarna vi får in går direkt
tillbaka till era barn i form av trevliga evenemang och annat som främjar trivseln på skolan och det är meningen
att vi varje läsår ska gå jämnt ut i kassan.
För att bli medlem betalar ni in medlemsavgiften på följande bankkonto, märk med ert/era barns namn och
klass(er): Danske Bank – 1278 01 78485. (Skicka gärna ett email när ni har betalat in så är det lättare för oss
att gå in och registrera er som medlemmar direkt, tack!)
Kontakt: [email protected]
Campus Manilla Föräldraförenings styrelse:
Ordförande: Ulrica Lanaro
Vice Ordförande: Estelle Nordenfalk
Sekreterare: Louise Wästlund
Kassör: Per Bystedt
Suppleanter: Stina Holmberg, Elisabeth Lagerqvist Nerpin
Övriga:
Skolbiblioteksansvarig: Grethe Rottböll
Fotograf: Sofia Ryan
Valberedning:
1. Irena Bonnier
2. Robert Magnusson
Revisor: Claudia Rocklind,
Sponsoransvarig: Elisabeth Lagerqvist Nerpin
Blom- och Trädgårdsansvariga
1. Åsa Ahlgren (1:an)
2. Philippa Kinch
3. Cecilia Adén
Klassrepresentanter:
F:klass: (lärare: Jessica): Lesley Lanefelt, F:klass: (lärare: Gabriella): Ulrika Walldorf
1:an: Jonas Högberg:
2:an: Niclas Sylvén:
3:an: Ulf Bojner:
4 (lärare: Anna): Susanna Falken, 4 (lärare: Catharina): Jonas Landen
5:an: Johanna Carlson
6:an: Erik Broberg,
Det är många som har varit lite undrande över vad som är skillnaden på en klassrepresentant för
föräldraföreningen och en klassförälder och det i korta drag som följer:
Klassrepresentant för föräldraföreningen:
• Verkar som länk mellan klassens föräldrar och föräldraföreningen.
• Medverkar i de sex årliga föräldraföreningsstämmorna och samarbetar med föräldrar, elevråd, personal
och skolans styrelse.
• Är ansvarig för att med hjälp av övriga föräldrar organisera klassens årliga föräldraföreningsaktivitet.
Klassförälder (har egentligen ingenting med föräldraföreningen att göra)
Varje läsår utses ett antal familjer per klass till klassföräldrar enligt ett rullande schema som klasslärarna
sammanställer. Klassföräldrarna fungerar som kontaktpersoner för olika evenemang i klassen och i skolan. Vid
stora arrangemang gör man upp arbetsschema för alla elever / föräldrar i klassen. Alla föräldrar kommer att vara
klassförälder några terminer under barnens skolgång. Klassföräldern är också ansvarig för insamling av pengar
till lärarnas terminsavslutningspresenter. Hur mycket pengar som ska samlas in och vad som köps kommer att
rekommenderas av skolans ledning.

Similar documents