Program (pdf) - Näktergalningarna

Comments

Transcription

Program (pdf) - Näktergalningarna
R
L
E
I
Q
U möter V
I
E
E
T
M
Sofia Kyrka
Mozarts Requiem
Barnsång och folkmusik
Lörd 15 feb kl 16.00
Sönd 16 feb kl 18.00
Näktergalningarna
Gloriakören
Järna projektkör
Kraftkällan
Lacrimosakören
Elever från
Ellen Keyskolan
Kristofferskolan
Martinskolan
Idunskolan
Lisa Carlioth – sopran
Annika Hudak – alt
Mikael Stenbæk – tenor
Mathias Brorson – bas
Gloriasymfonikerna
Dirigent: Dagny Wennberg
Varför ”Requiem möter Livet”?
Jag drömde länge om att framföra Mozarts Requiem, men jag kände att något saknades i ”föreställningen”.
I vår hårt kommersialiserade nutid avskärmar vi oss kanske både från den verkliga
döden och det verkliga livet, men i vår konsert ville jag föra samman dessa två storheter.
Efter alla år som musiklärare har jag fortfarande mycket kontakt med Waldorfskolorna. Barnen bär livet i sig, och idén om ett möte mellan döden och livet tog form
på detta sätt.
Dagny Wennberg, dirigent och initiativtagare
En vidunderlig ide: Requiem möter Livet!
Mozarts verk i all sin brusande mäktighet…
...så innan sista satsen: barn bär in ljus.
Ljuset blir kvar
och sopranens melodi ”lux aeterna” -det eviga ljuset
klingar från barnkörerna uppe på läktarna.
Solist och orkester tar upp verket igen...
Efter Requiem,
i tystnaden
kommer barnen in med rörelse
och sång Kristina Tucinska, regi/koreografi
Requiem möter Livet
Requiem W. A. Mozart
Lisa Carlioth, sopran
Mikael Stenbaek, tenor
Annika Hudak, alt
Mathias Brorson, bas
Gloriasymfonikerna
Näktergalningarna, Järna projektkör
Gloriakören, Kraftkällan, Lacrimosakören
Sången om Jasminblomman
kinesisk sång
O allmäktige
sång från skoltsamerna
Nu föds ett barn
dikt av Barbro Lindgren
Jordens sång
Maria Cederberg Rydén, Anna Cederberg Orreteg
Wende-ya
morgonsång från Cherokeeindianerna
Barnkör från Ellen Keyskolan, Idunskolan,
Kristofferskolan och Martinskolan
Klanginstrument: Frauke Kuhfuss med ensemble,
fiol: Erling Weibust, piano: Olof Andersson, diktläsning.
Regi/Koreografi: Kristina Tucinska
Dirigent: Dagny Wennberg
Dagny Wennberg, dirigent. Musikdirektör vid MHS. Kördirigent, fd musiklärare, kursledare vid
Waldorflärarhögskolan. I olika körprojekt har gränsöverskridanden och möten varit centrala,
över generations- och genregränser, mellan amatörer och professionella, mellan världsreligionerna, mellan olika folk. I detta projekt möte mellan död och liv.
Kristina Tucinska, regissör och koreograf. Eurytmist, arbetar med barn och vuxna i skola,
utbildning scenprojekt och läkeeurytmi. Tidigare scenprojekt hon medverkat i är tex
Näktergalningarnas ” Trollmor genom tiderna”, ”Aufheben” ett program med Anne Franks
dagbok och Vivaldis Årstiderna, ett samarbete mellan eurytmiutbildningarna i Järna (SE) , Den
Haag (NL), och Witten-Annen (DE).
Gloriasymfonikerna består av erfarna frilansmusiker från stockholmsområdet, samt några vänner från Stockholms stora orkestrar. Orkestern samlades första gången våren 2011 för att framföra A.Vivaldis Gloria i Kulturhuset i Ytterjärna samt Kristofferskolan i Bromma.
I april 2013 återförenades Gloriasymfonikerna för att framföra Mozart requiem, även denna gång
i Kristofferskolan. Senaste framförande var Mozarts requiem i Kulturhuset i Ytterjärna.
Lisa Carlioth, sopran. Utbildad på Musikerlinjen vid Kungliga Musikhögskolan, The Guildhall School of Music and Drama i London, samt Alexander
Gibson’s Operalinje på the Royal Academy of Music and Drama i Glasgow.
Förutom frilansandet som solist, sjunger Lisa sedan 2010 i Radiokören.
Sommaren 2014 sjunger Lisa rollen som Alice i Falstaff på Läckö Slottsopera.
Annika Hudak, alt. Utbildad vid Kungliga Musikhögskolan och Operastudio-67 i Stockholm. I grunden har hon en organistexamen men rösten
blev med tiden hennes huvudinstrument och idag kombinerar hon en tjänst
i Radiokören med olika konsertuppdrag. Annika är flitigt engagerad som
oratoriesångerska med verk såsom Bachs passioner och Verdis Requiem men
också extremt krävande verk såsom Ligetis Requiem på sin repertoar.
Mikael Stenbaek, tenor. Utbildad vid Kungliga Musikhögskolan, Stockholm i kördirigering och solistklassen i sång mellan 1996 – 2002 och har de
senaste 15 åren arbetat och etablerat sig som en mycket eftertraktad konsert-,
oratorie- och kyrkosångare med hela Europa som arbetsfält.
Åren 1997-2011 arbetade han regelbundet med Eric Ericson.
Mathias Brorson, bas. Utbildad i solosång vid Kungliga Musikhögskolan i
Stockholm. Sedan 2003 är Mathias medlem i Radiokören. Han är också medlem i Stockholms Bachsällskap som under de närmaste åren ska framföra
Bachs alla kantater. Mathias är ofta anlitad som solist i oratorier runt om i
landet. Under våren 2011 medverkade Mathias i succéföreställningen Paraplyerna i Cherbourg på Stockholms Stadsteater.
REQUIEM
I. INTROITUS: REQUIEM
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus, in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem.
Exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet.
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Giv dem evig vila, Herre,
och må det eviga ljuset lysa över dem.
Lov tillkommer Dig, Gud, i Sion,
och offergåvor frambärs till Dig i Jerusalem.
Hör min bön,
till Dig skall allt kött komma.
Giv dem evig vila, Herre,
och må det eviga ljuset lysa över dem.
II. KYRIE
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
Herre förbarma dig.
Kristus förbarma dig.
Herre förbarma dig.
III. SEQUENS
1.Dies Irae
Dies irae, dies illa
Solvet saeclum in favilla,
teste David cum Sibilla.
Quantus tremor est futurus
quando judex est venturus
cuncta stricte discussurus.
Vredens dag, den dagen,
skall upplösa världen i glödande aska,
såsom David och Sibyllan förutsade.
Så mycket skälvan skall det bli
när domaren kommer
för att allt noga undersöka.
2.Tuba mirum
Tuba mirum spargens sonum
per sepulcra regionum,
coget omnes ante thronum.
Mors stupebit et natura,
cum resurget creatura,
judicanti responsura.
Liber scriptus proferetur,
in quo totum continetur,
unde mundus judicetur.
Judex ergocum sedebit,
quidquid latet, apparebit,
nil inultum remanebit.
Quid sum miser tunc dicturus?
Quem patronum rogaturus,
cum vix justus sit secures?
3.Rex Tremendae
Rex tremendae majestatis,
Qui salvandos salvas gratis,
Salva me, fons pietatis.
Basunens mäktiga ljud skall nå ut
över gravarna i alla länder,
och sammankalla alla inför tronen.
Döden och naturen skall häpna
när människan åter reser sig upp
för att svara inför domen.
En bok skall tagas fram,
där allting är nedskrivet,
och utifrån detta skall världen dömas.
När domaren sätter sig ned
skall allt som varit dolt bli uppenbarat,
ingenting kommer att vara hemligt.
Vad skall jag, stackare, då säga?
Vem skall gå emellan för mig,
då även den rättfärdige knappt är säker?
Konung av väldigt majestät, som
fritt räddar dem som är värda räddning,
rädda mig, Du nådens källa.
4.Recordare
Recordare, Jesu pie,
quod sum causa tuae viae;
ne me perdas illa diae.
Quaerens me, sedisti lassus,
redimisti crucem passus;
tantus labor non sit cassus.
Justus judex ultionis,
donum fac remissionis
ante diem rationis.
Ingemisco, tamquam reus,
culpa rubet vultus meus;
supplicanti parce Deus.
Qui Mariam absolvisti,
et latronem exaudisti,
mihi quoque spem dedisti.
Preces meae non sunt dignae,
sed tu, bonus, fac benigne,
ne perenni cremer igne.
Inter oves locum praesta,
et ab haedis me sequestra,
statuens in parte dextra.
Minns, milde Jesus,
vad du gjort för min skull.
Låt mig inte gå förlorad på den dagen.
Du har sökt efter mig, utmattad och trött.
frälst mig lidande korsfäst;
en sådan smärta skall inte vara förgäves.
Rättfärdige, hämnande domare,
giv mig gåvan av förlåtelse,
innan räkenskapens dag kommer.
Jag suckar, såsom en åtalad;
mitt ansikte rodnar av skuld;
visa nåd mot den bedjande, o Gud.
Du som frikände Maria
och hörde rövarens bön
har även givit mig hopp.
Mina böner är inte värdiga,
men du, Gode, var nådig mot mig,
låt mig inte brinna i den eviga elden.
Giv mig en plats bland fåren
och skilj mig från getterna;
låt mig sitta på din högra sida.
5. Confutatis
Confutatis maledictis
Flammis acribus addictis,
Voca me cum benedictis.
Oro supplex et acclinis,
Cor contritum quasi cinis,
Gere curam mei finis.
När de fördömda blir svarslösa,
överlämnade till de bittra lågorna,
kalla på mig bland de välsignade.
Jag ber, ödmjuk och nedböjd,
med hjärtat krossat som aska,
ta hand om mig när slutet kommer.
6. Lacrimosa
Lacrimosa dies illa
qua resurget ex favilla
judicandus homo reus.
Huic ergo parce, Deus,
pie Jesu Domine.
Dona eis requiem. Amen.
IV.OFFERTORIUM
1.Domine Jesu
Domine, Jesu Christe, Rex gloriae,
libera animas omnium fidelium
defunctorum de poenis inferni
et de profundo lacu:
Libera eas de ore leonis,
ne absorbeat eas tartarus
ne cadant in obscurum
Den dagen är en dag av tårar,
när från askan skall resa sig
den straffbara människan för att dömas.
Därför skona oss, o Gud,
barmhärtige Herre Jesus.
Giv dem vila. Amen.
Herre Jesus Kristus, ärans Konung
fräls alla de trogna avlidnas själar
från helvetets pinor
och från avgrunden.
Befria dem ur lejonets gap,
låt inte helvetet uppsluka dem,
låt dem inte falla ner i mörkret.
Sed signifer sanctus Michael
repraesentet eas in lucem sanctam.
Quam olim Abrahae promisisti
et semini ejus.
Utan låt den helige banlérföraren Mikael
visa dem in i det heliga ljuset.
Såsom Du en gång lovade Abraham
och hans efterkommande.
2. Hostias
Hostias et preces tibi, Domine,
laudis offerimus.
Tu suscipe pro animabus illis,
quarum hodie memoriam facimus;
fac eas, Domine,de morte transire ad vitam.
Quam olim Abrahae promisisti
et semini ejus.
Offergåvor och böner, Dig o Herre
till lov och pris, frambär vi.
Tag emot dem, för de själars skull
vars minne vi idag hugfäster.
Låt dem,Herre, från döden övergå till livet.
Såsom Du en gång lovade Abraham
och hans efterkommande.
V. SANCTUS
Sanctus, sanctus, sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Osanna in excelsis.
Helig, helig, helig,
Herren Gud Sebaot.
Himlarna och jorden är fulla av din
härlighet. Hosianna i höjden!
VI. BENEDICTUS
Benedictus qui venit
in nomine Domini.
Osanna in excelsis.
Välsignad vare han som kommer
i Herrens namn.
Hosianna i höjden!
VII. AGNUS DEI
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem sempiternam.
O Guds lamm, som borttager världens
synder, giv dem vila.
O Guds lamm, som borttager världens
synder, giv dem vila.
O Guds lamm, som borttager världens
synder, giv dem evig vila.
VIII. COMMUNIO: LUX AETERNA
Lux aeterna luceat eis, Domine,
cum sanctis tuis in aeternum
quia pius es.
Requiem aeternum dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis
Cum sanctis tuis in aeternum quia pius es.
Må det eviga ljuset lysa över dem, Herre,
med dina heliga i evighet,
för din godhets skull.
Giv dem evig vila, Herre,
och låt det eviga ljuset lysa över dem.
Med dina heliga i evighet för din godhets skull.
Morgonsång
från Cherokeeindianerna
Wende ya ho. Wende ya ho.
Wende ya, wende ya.
Ho Ho Ho Ho Heyaho, heyaho,
ya, ya, ya.
Gloriasymfonikerna
Violin 1
Erling Weibust, Ulf Edlund, Calle Malmgren, Kerstin Nedler, Matts Eriksson
Violin 2
Kent Carlsson, Ulf Larsson, Ulrika Westerberg, Åke Johansson
Viola
Anna Gadd, Farida Saifeeva, Annika Hultgren
Cello: Bo Fåhraeus, Monika Jönsson
Kontrabas: Mattias Normell
Bassethorn: Charlotta Savander, Lena Jonhäll
Fagott: Mats Klingfors, Marie Nilsson
Trumpet: Peter Göthe, Markus Pettersson
Trombon: Sally Alkins, Mats Agnelid, Mikael Welin
Pukor: Seppo Assikainen
Kontakt: [email protected]
Tack!
Mer än hundra barn från fyra av Stockholms waldorfskolor
samverkar med körerna och orkestern.
Stort tack till alla engagerade klasslärare och
hjälpande föräldrar som har gjort det möjligt!!
Och ett särskilt tack till musiklärarna:
Kamilla Arlestrand, Olof Andersson, Åsa Bevegård och Barbro Seiger.
Vänligen visa hänsyn. Fotografering och filmning undanbedes
eftersom det stör såväl artister som medpublik
Med stöd av Stockholms Kulturförvaltning och ABF