Annonsstorlek - Mäklarbladet

Comments

Transcription

Annonsstorlek - Mäklarbladet
Utgivningsplan
Nr
År 2015 Datum
Manusstopp2/1
Nr 1
Ut giv. 9/1
Manusstopp19/1
Nr 2
Ut giv. 23/1
Manusstopp2/2
Nr 3
Ut giv. 6/2
Manusstopp16/2
Nr 4
Ut giv. 20/2
Manusstopp2/3
Nr 5
Ut giv. 6/3
Manusstopp16/3
Nr 6
Ut giv. 20/3
Manusstopp27/3
Nr 7
Ut giv. 2/4
Manusstopp13/4
Nr 8
Ut giv. 17/4
Manusstopp24/4
Nr 9
Ut giv. 30/4
Manusstopp8/5
Mäklarbladet är en gratistidning och delas ut som en
gruppförsändelse till samtliga hushåll inom vårt område
vilket innebär att tidningen även delas ut till de som har
NEJ TACK till reklam på lådan.
Mäklarbladet delas ut av Posten varannan fredag till
56.800 hushåll i Karlstad, Hammarö, Kil, Molkom,
Forshaga ,Deje och Väse. Mäklarbladet finns även
att hämtas hos mäklarna och de flesta bankerna i
distributionsområdet.
Nr 11 Ut giv. 29/5
Manusstopp8/6
Nr 12 Ut giv. 12/6
Manusstopp22/6
Nr 13 Ut giv. 26/6
Manusstopp6/7
Nr 14 Ut giv. 10/7
Manusstopp20/7
Nr 15 Ut giv. 24/7
Manusstopp3/8
Nr 16 Ut giv. 7/8
Manusstopp17/8
Manusstopp31/8
Nr 18 Ut giv. 4/9
Manusstopp14/9
Nr 19 Ut giv. 18/9
Manusstopp28/9
Nr 20 Ut giv. 2/10
Manusstopp12/10
Nr 21 Ut giv. 16/10
Annonsstorlek
Banner 180x80 på www.maklarbladet
Manusstopp25/5
Nr 17 Ut giv. 21/8
Försäljning:
Leif Jangsell
0701-82 11 01
Ekonomi:
Lisa Hallberg
073-735 66 61
Produktion:
Leif Jangsell
0701-82 11 01
Annonsmaterial:[email protected]
Postadress: Box 111• 663 22 Skoghall
Besöksadress: Clevevägen 6 • 663 30 Skoghall
Hel baksida 223 x 308 mm Helsida
223 x 308 mm
Halvsida 223 x 154 mm
Kvartssida 111 x 154 mm Åttondel 111 x 77 mm-
Nr 10 Ut giv. 15/5
Manusstopp26/10
Nr 22 Ut giv. 30/10
Manusstopp9/11
Nr 23 Ut giv. 13/11
Manusstopp23/11
Nr 24 Ut giv. 27/11
Manusstopp7/12
Nr 25 Ut giv. 11/12

Similar documents