Tännäsblae Mars 2014

Comments

Transcription

Tännäsblae Mars 2014
Tännäsblae
Årgång 20 nummer 3
Utgivare: Tännäs Byalag
Mars 2014
Även på internet: www.tannas.se
Byalaget hade årsmöte på GT-gården 20 februari.
Den nya styrelsen ser ut som följer:
Ordförande: Per-Anders Tapper
Falkboet
Öppet onsdag till söndag 11.00 – 15.00
Våfflor, Gulasch, Smörgås, Korv, Kaffe,
Varm choklad, Läsk, Godis mm.
Ärtsoppa varje Torsdag!!
Vice ordförande: Stefan Ericsson
Ordinarie ledamöter:
Tony Wagenius
Annica Kjällgren
Hertha Höglund
Suppleanter:
Agneta Roberts
Thomas Olsson
Hielke Chaudron
Info: 0684 - 24067, 070-2199271.
VÄLKOMNA
Snart är det vår, och med den kommer vi så smått
igång med diverse aktiviteter.
Väl mött, hälsar styrelsen för Tännäs byalag!
Öppettider
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Öppettider:
Alla dagar 9.00-17.00
Tel 0684-242 00
[email protected]
www.tannasfiskecentrum.se
Välkomna!
-------------------------------------
16.00 - 21.00
12.00 - 21.00
12.00 - 22.00 (Längre vid behov)
12.00 - 22.00 (Längre vid behov)
12.00 - 20.00
Torsdagar: Renfondueafton kl. 18.00 - 20.00.
(Bokas senast kl. 12 dagen innan)
Vuxen: 325:-/pp Barn: 175:-/pp (Upp till 12 år)
Fredagar: Tacobuffe kl. 18.00 - 20.00.
(Bokas senast 20.00 dagen innan).
Vuxen: 110:-/pp. Barn: 60:-/pp.
Butiks- och guidepersonal sökes till
sommarsäsongen.
Ansök via e-post [email protected]
senast 2014-04-15.
För info kontakta Mats tel. 070-2223413
Manusstopp
Manusstopp för nästa nummer är den 11 April
Lämna manus till Eva Larsson 070-322 82 41
Varmt välkomna
Hanna & Henrik m. familj
0684- 24067
www.tannasgarden.se
Planerad utgivning 15 April
e-post: [email protected]
Påminnelse!
FÖRENINGSSTÄMMA
Tännäs Kyrkbys Samfällighetsförening
kallar till ordinarie föreningsstämma
torsdag 3/4 2014 kl. 18.30 på
Tännäsgården
Ärenden enligt stadgarna.
Förvaltningsberättelse, revisionsberättelse
samt utgifts- och inkomststat finns
tillgängliga på Tännäs Fiskecentrum.
Välkomna!
Komihåg att ställa
fram klockan till
sommartid den 30 mars
Kallelse till ordinarie fiskestämma med
Tännäs Fiskevårdsområdesförening
Fiskestämma hålles fredagen den 28 mars
kl. 19.00 på GT-gården i Tännäs.
Anteckning om närvaro och mottagande av
fullmakter påbörjas klockan 18.30.
Förvaltnings- och revisionsberättelse för
2013 samt utgifts- och inkomststat för 2014
finns tillgängliga för granskning på Tännäs
Fiskecentrum from.7/3.
Info. och beslut om fortsatt arbete för ev.
sammangående med Funäsdalen FVOF.
Välkomna!
Styrelsen
Bion i Tännäs
Onsdag 19 mars kl. 20.15.
Törnrosa, klassisk balettföreställning direktsänt från Royal Opera House I London
Entré 200 kr inkl. pausförtäring.
Söndag 23 mars kl. 18.00
Tingeling och piratfén (1 tim. 18 min.) 60 kr. BT
Söndag 30 mars kl. 19.00
12 years a slave (2 tim. 13 min.) 80 kr. 15 år.
Söndag 6 april kl. 19.00
Boktjuven (2 tim. 11 min.) 80 kr. 11 år.
Söndag 13 april kl. 19.00
En familj - August: Osage County (2 tim 1 min.) 80 kr. 15 år.
Varmt välkomna till Bion i Tännäs!
www.bionitannas.se
eller hitta oss på Facebook: Bion i Tännäs
Manusstopp
Manusstopp för nästa nummer är den 11 April
Lämna manus till Eva Larsson 070-322 82 41
Planerad utgivning 15 April
e-post: [email protected]
Världspremiär på Emil Salomonssons bok Valmåsen!
Öppet hus 09.00 – 18.00
Lördag 12 april GT-gården, Tännäs
250:gäller 12 april
Utställning med foton, konst, bygdemedel
med mera. Bokförsäljning 250:- endast denna
dag. Ordinarie pris 350:- inkl. moms.
ord. pris 350:-
Vi bjuder på förfriskningar och tilltugg!
Kom och gå som ni vill!
Varmt välkomna!
Jan, Anders och Kerstin
09.00
Dörrarna öppnas.
10.00
Bokpremiär. Överlämnande av boken till GT-gården (Tännäs byalag) enligt Valmåsens
byamäns beslut av 17 juni 1958.
11.00
Riksdagsman Ingebrikt Bergman uttalar sig om den planerade regleringen av Lossen.
Inspelat 1946.
12.00
Filmen Lossen av Kjell Larsson. Filmen gjord på uppdrag av Ljusnans- och Voxnans
vattenregleringsförening och Skånska Cementgjuteriet AB (Skanska) 1962.
13.00
Pågående och kommande dammsäkerhetsarbeten på Lossendammen. Ljusnans
vattenregleringsföretag.
14.00
Historik över och planerna på det nya kraftverket i Tännfallet som det nu finns en dom med
tillåtlighet på. Härjeåns kraft AB.
15.00
Riksdagsman Ingebrikt Bergman uttalar sig om den planerade regleringen av Lossen.
Inspelat 1946.
16.00
Filmen Lossen av Kjell Larsson. Filmen gjord på uppdrag av Ljusnans- och Voxnans
vattenregleringsförening och Skånska cementgjuteriet AB (Skanska) 1962.
18.00
Dörrarna stängs.
Länsstyrelsen i Jämtlands län har genom projektet Kalejdoskop, ge röst åt tysta
kulturarv delfinansierat utgivningen av denna bok.
Manusstopp
Manusstopp för nästa nummer är den 11 April
Lämna manus till Eva Larsson 070-322 82 41
Planerad utgivning 15 April
e-post: [email protected]

Similar documents