Sala utgivning_2016 - Reklamhuset i Avesta AB

Comments

Transcription

Sala utgivning_2016 - Reklamhuset i Avesta AB
JANUARI
1 F
_________________________________
2 L
_________________________________
3 S
_________________________________
4 M
_________________________________
5 T
_________________________________
6 O
_________________________________
7 T
_________________________________
8 F
_________________________________
9 L
_________________________________
10 S
_________________________________
11 M
_________________________________
12 T
_________________________________
13 O Manusstopp kl. 12
_________________________________
14 T
_________________________________
15 F
_________________________________
16 L
_________________________________
17 S
_________________________________
18 M
_________________________________
19 T
_________________________________
20 O Salabladet delas ut
_________________________________
21 T Manusstopp kl. 12
_________________________________
22 F
_________________________________
23 L
_________________________________
24 S
_________________________________
25 M
_________________________________
26 T
_________________________________
27 O Salabladet delas ut
_________________________________
28 T
_________________________________
29 F
_________________________________
30 L
_________________________________
1
2
3
4
31
FEBRUARI
5
1 M
_________________________________
2 T
_________________________________
3 O Manusstopp kl. 12
_________________________________
4 T
_________________________________
5 F
_________________________________
6 L
_________________________________
7 S
_________________________________
8 M
_________________________________
9 T
_________________________________
10
O Salabladet delas ut
_________________________________
11
T
_________________________________
12
F
_________________________________
13 L
_________________________________
14 S
_________________________________
15 M
_________________________________
16 T
_________________________________
17 O Manusstopp kl. 12
_________________________________
18 T
_________________________________
19 F
_________________________________
20 L
_________________________________
21 S
_________________________________
22 M
_________________________________
23 T
_________________________________
24 O Salabladet delas ut
_________________________________
25 T
_________________________________
26 F
_________________________________
27 L
_________________________________
28 S
_________________________________
29 M
6
7
8
S
MARS
9
1 T
_________________________________
2 O
_________________________________
3 T
_________________________________
4 F
_________________________________
5 L
_________________________________
6 S
_________________________________
7 M
_________________________________
8 T
_________________________________
9 O Manusstopp kl. 12
_________________________________
10 T
_________________________________
11 F
_________________________________
12 L
_________________________________
13 S
_________________________________
14 M
_________________________________
15 T
_________________________________
16 O Salabladet delas ut
_________________________________
17 T
_________________________________
18 F
_________________________________
19 L
_________________________________
20 S
_________________________________
21 M Manusstopp kl. 12
_________________________________
22 T
_________________________________
23 O
_________________________________
24 T
_________________________________
25 F
_________________________________
26 L
_________________________________
27 S
_________________________________
28 M
_________________________________
29 T
_________________________________
30 O Salabladet delas ut
_________________________________
10
11
12
PÅSK!
13
31 T
APRIL
1 F
_________________________________
2 L
_________________________________
3 S
_________________________________
4 M
_________________________________
5 T
_________________________________
6 O Manusstopp kl. 12
_________________________________
7 T
_________________________________
8 F
_________________________________
9 L
_________________________________
10
S
_________________________________
11
M
_________________________________
12 T
_________________________________
13 O Salabladet delas ut
_________________________________
14 T
_________________________________
15 F
_________________________________
16 L
_________________________________
17 S
_________________________________
18 M
_________________________________
19 T
_________________________________
20 O Manusstopp kl. 12
_________________________________
21 T
_________________________________
22 F
_________________________________
23 L
_________________________________
24 S
_________________________________
25 M
_________________________________
26 T
_________________________________
27 O Salabladet delas ut
_________________________________
28 T
_________________________________
29 F
_________________________________
30 L
14
15
16
17
MAJ
JUNI
1 S
_________________________________
2 M
_________________________________
3 T Manusstopp kl. 12
_________________________________
4 O
_________________________________
5 T KRISTIHIMMELSFÄRD
_________________________________
6 F
_________________________________
7 L
_________________________________
8 S
_________________________________
9 M
_________________________________
10
T
_________________________________
Salabladet delas ut
11
O
_________________________________
12
T
_________________________________
13 F
_________________________________
14 L
_________________________________
15 S
_________________________________
16 M
_________________________________
17 T
_________________________________
18 O Manusstopp kl. 12
_________________________________
19 T
_________________________________
20 F
_________________________________
21 L
_________________________________
22 S
_________________________________
23 M
_________________________________
24 T
_________________________________
25 O Salabladet delas ut
_________________________________
26 T
_________________________________
27 F
_________________________________
28 L
_________________________________
29 S
_________________________________
30 M
_________________________________
31 T
1 O Manusstopp kl. 12
_________________________________
2 T
_________________________________
3 F
_________________________________
4 L
_________________________________
5 S
_________________________________
6 M
_________________________________
7 T
_________________________________
8 O Salabladet delas ut
_________________________________
9 T
_________________________________
10
F
_________________________________
11 L
_________________________________
12 S
_________________________________
13 M
_________________________________
14 T
_________________________________
15 O Manusstopp kl. 12
_________________________________
16 T
_________________________________
17 F
_________________________________
18 L
_________________________________
19 S
_________________________________
20 M
_________________________________
21 T
_________________________________
22 O Salabladet delas ut
_________________________________
23 T
_________________________________
24 F MIDSOMMARAFTON
_________________________________
25 L
_________________________________
26 S
_________________________________
27 M
_________________________________
28 T
_________________________________
29 O
_________________________________
30 T
18
19
20
21
22
23
24
25
Med reserv. för ev. ändringar
Annonsbokning:
Magnus: 0226-858 51, 070- 679 49 91
Ateljén: 0226-858 55 (Pia), 858 58 (Mia)
Telefax: 0226-537 02 • [email protected]
Adress: Högboleden 41 • 774 61 Avesta
Upplaga: ca 18 300 ex
Utgivningsområde:
Sala och Heby kommun inkl. kontor/företag i Sala
Distribution: Posten
(delas även ut till hushåll som har Nej-tack till reklam)
www.reklamhusetiavesta.se
Delas ut gratis till alla hushåll!
Våren 2016
Salabladet

Similar documents