Kommenterade givar - Svenska Bridgeförbundet

Comments

Transcription

Kommenterade givar - Svenska Bridgeförbundet
Nationell simultantävling
Givsamling
8 oktober 2015
– Kommentarer av Daniel Gullberg –
SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET
Nordisk Standard
Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet
Nordisk Standard. Det är också
det systemet som lärs ut i serien
Spela Bridge. En sammanfattning
finns att beställa som budnyckel på
www.bridgeforlaget.se.
BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN.
[ 764
] 964
{ EKkn2
}D102
[ kn1098
[ E32
] 2 V N Ö
] EKD5
{ D109863 S
{ 754
}kn3
}K64
[ KD5
] kn10873
{ --}E9875
VästNord Öst Syd
pass 1NTpass
passpass
Utspel: ]kn.
Öst visar en jämn hand och
15-17 hp och ingen har något att
tillägga efter det.
Det sitter maximalt dåligt för
spelföraren som kommer att ge
sig på ruterfärgen i hopp om att
den sitter 2-2. Om spelföraren
ser till att låta försvaret spela
klöverfärgen åt honom får han
åtminstone ett extrastick där och
klarar sig undan med två straff.
BRICKA 2. ÖST GIV. NORD-SYD I ZONEN.
[ 102
] ED1098
{ E7
}ED108
[ 9
[ Kkn6
N
] 7643 V Ö
] kn
{ D952 S
{ Kkn864
}kn543
}K762
[ ED87543
] K52
{ 103
}9
VästNord Öst Syd
1{3[
pass4[ pass pass
pass
Utspel: {5.
Trots att Nords spaderstöd inte
är suveränt bör han bjuda 4[ eftersom Syd har lovat en bra färg
med sitt spärrbud.
Spelföraren tar ruteress och
maskar i trumf. När färgen sitter
3-1 hinner försvaret stjäla in sig
och hämta ett ruterstick innan det
försvinner på hjärterfärgen.
BRICKA 3. SYD GIV. ÖST-VÄST I ZONEN.
[ D109532
]K
{ K103
}Ekn9
[ ---
[ EKkn86
N
] E7654 V Ö
] 108
{ E986 S
{ kn72
}8652
}K73
[ 74
] Dkn932
{ D54
}D104
VästNord Öst Syd
pass
pass1[ pass 1NT
pass2[ pass pass
pass
Utspel: ]10.
Många spelar med att dubbelt
av Öst på 2[ hade varit en
SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET • 8 OKTOBER 2015 • SIMULTANTÄVLING
straffdubbling baserat på bra
spader. Det är ett alternativ, men
oftast vill man vara lite starkare för
det budet.
Spelföraren kommer så
småningom att nå bordet och intet
ont anande att spela trumf med
avsikt att maska. När spelförarens
trumf är så tunn är det bästa han
kan göra att stjäla ett kort på
handen, ta ut sina civilstick och
när bara trumf återstår spela en
spader till Öst. Han måste nu
vända i spader och Nord får ett
stick till, men går ändå två straff.
BRICKA 4. VÄST GIV. ALLA I ZONEN.
[ 1042
] 75
{ Kkn
}Kkn9742
[ 985
[ D6
N
] 109432 V Ö
] EKkn86
{ 105 S
{ D976
}1086
}D3
[ EKkn73
]D
{ E8432
}E5
VästNord Öst Syd
passpass 1] 2]!
pass3[ pass 4[
passpass pass
Utspel: ]E.
Syd visar upp minst 5-5 i spader
och en lågfärg med överbudet 2].
Nord bjuder positiva 3[ för att
visa trumfstöd, hans honnörer
i lågfärgerna kommer att vara
värdefulla oavsett om Syds andra
färg är klöver eller ruter.
Bästa spelplan är antagligen att
ställa klövern och dra ut trumfen
via en mask. Denna gång är sitsen
förmånlig och spelföraren tar tolv
stick.
} { ] [
BRICKA 5. NORD GIV. NORD-SYD I ZONEN.
[ kn65
] Ekn4
{ 832
}E1072
[ D87
[ E109
] KD86 V N Ö
] 97532
{ Kkn9 S
{ 75
}K94
}kn83
[ K432
] 10
{ ED1064
}D65
VästNord Öst Syd
pass pass1{
pass1NT pass pass
pass
Utspel: ]2.
Då Nord förnekat högfärg är det
ingen idé för Syd att bjuda 2[, som
han ändå är för svag för. Hellre än
att bjuda om sin femkortsfärg blir
det pass på 1NT.
Spelföraren bör slå två maskar
i ruter, först med tian och sedan
med damen. Det kommer att bli
en kapplöpning till sju stick och
när Öst tagit för alla sina hjärter
vänder han i antingen spader eller
klöver. Om spelföraren gör rätt
nu går han hem, men gör han fel
blir det straff.
BRICKA 6. ÖST GIV. ÖST-VÄST I ZONEN.
[ EK10987
]6
{ K63
}KD8
[ D54
[ --] kn74 V N Ö
] D102
S
{ 7
{ EDkn10952
}E107432
}kn96
[ kn632
] EK9853
{ 84
}5
VästNord Öst Syd
3{pass
pass3[ pass 4[
passpass pass
Utspel: }6.
Öst har en relativt bra hand för
en spärröppning, men i zon mot
ozon räknar Väst med ungefär något som det Öst har.
Väst tar klöveress och vänder
tillbaka i ruter. Genom att spela
tre varv ruter får Väst straffen
med spaderdam. Med hjärter eller
ruter ut kan man bara hålla kontraktet i jämn hemgång.
BRICKA 7. SYD GIV. ALLA I ZONEN.
[ EK4
] Ekn4
{ Dkn8
}Ekn109
[ kn9875
[ 63
] 853 V N Ö
] K762
S
{ 4
{ EK105
}K863
}D72
[ D102
] D109
{ 97632
}54
VästNord Öst Syd
pass
pass2NT pass 3NT
passpass pass
Utspel: ]6.
Syd är ganska svag, men en femkortsfärg och fina mellankort gör
att han chansar på utgång.
När Syd inte har frågat efter
högfärg blir en sådan naturlig i utspel, även om ruteress också är
ett alternativ. Spelföraren vinner
utspelet på bordet och spelar en
ruter mot handen. Med den elaka rutersitsen ser det ut som att
spelföraren bara har åtta stick och
försvaret fem, men då Väst saknar
ingång för att spela hjärter igenom
spelföraren kommer kontraktet
oftast att gå hem ändå.
BRICKA 8. VÄST GIV. INGEN I ZONEN.
[D
] KD9632
{ EK1087
}5
[ Kkn1065
[ E7
N
] 1054
] E8
Ö
V
{ 954 S
{ Dkn2
}87 }EKkn1063
[ 98432
] kn7
{ 63
}D942
VästNord Öst Syd
pass1] D pass
1[2{ 3}pass
pass3{ pass 3]
passpass pass
Utspel: }E.
Genom att dubbla och sen bjuda sin färg visar Öst minst 17 hp.
Nord gör gott i att kämpa på treläget med sin skeva fördelning, då
Syd prefererar den först bjudna
färgen med lika längd.
Bästa försvar är att spela två
varv trumf för att förhindra ruter­
stölden på bordet, då blir det jämn
hemgång, annars ett övertrick.
BRICKA 9. NORD GIV. ÖST-VÄST I ZONEN.
[ D963
] K63
{ E86
}Kkn2
[ K10
] kn95 V N Ö
{ D10543 S
}1096
[ 854
] E102
{ K97
}ED74
[ Ekn72
] D874
{ kn2
}853
VästNord Öst Syd
1[ pass2}
pass2NT pass 3NT
passpass pass
Utspel: ]7.
Syd hade kunnat bjuda 3[ andra
SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET • 8 OKTOBER 2015 • SIMULTANTÄVLING
varvet för att berätta om exakt
trestöd och be Nord välja mellan
3NT och 4[, men med den helt
jämna handen struntar Syd i detta
och bjuder direkt 3NT.
Spelföraren försöker med
hjärter­tio från bordet i stick ett,
men när Väst kan sticka med knekten har han fortfarande bara åtta
stick. Hans enda hemgångschans
är att ställa ett spaderstick och han
bör spela från bordet mot handen,
men innan han godspelat ett stick
där har försvaret odlat straffen i
hjärter.
BRICKA 10. ÖST GIV. ALLA I ZONEN.
[ E83
] EK832
{ 84
}1083
[ D94
] 974 V N Ö
{ 1075 S
}9652
[ K1076
] kn10
{ EDkn9
}ED7
BRICKA 11. SYD GIV. INGEN I ZONEN.
[ 86
] E54
{ kn109753
}E5
[ 752
[ D104
N
] D10986 V Ö
] K732
{ E6 S
{ 82
}KD3
}kn1097
[ EKkn93
] kn
{ KD4
}8642
VästNord Öst Syd
1[
pass1NT pass 2}
pass2{ pass 3{
pass5{ pass pass
pass
VästNord Öst Syd
passpass 1NTpass
2}!pass 2] pass
2NTpass pass pass
Utspel: {K.
Väst undersöker om man har
spadern gemensam och inviterar
sedan med 2NT.
Efter ruter ut har spelföraren
alltid två stick i den färgen och
sju totalt. Först letar han ett åttonde genom att maska i klöver,
men när den spricker måste han ta
fyra spaderstick (om inte försvaret ger honom ett stick i hjärter).
När han tar för kung och dam faller tian och då är det korrekt att
maska med nian som denna gång
ger hemgången.
BRICKA 13. NORD GIV. ALLA I ZONEN.
[ kn52
] D65
{ K632
}Kkn4
VästNord Öst Syd
pass1NT
pass2{! pass 2]!
pass3NT pass pass
pass
Utspel: {3.
Med sin budgivning berättar
Nord om exakt fem hjärter och
Syd väljer att passa på 3NT eftersom han bara har tvåstöd.
Med ruter ut har spelföraren ett
val. Antingen chansar han på att
masken går, eller så tar han esset
för att säkra att försvaret inte kan
slå bort ingången spaderess innan
hjärterfärgen är ställd. I partävling
är det rimligt att gå på max och slå
masken och när den går tar man
minst tio stick genom att släppa
runt hjärterknekt och senare upprepa rutermasken.
Utspel: }kn.
Nords 2{ är naturligt och ett
förslag att spela, men eftersom
Syds hand växer bjuder han 3{.
Nord har maximum för sina inledande aktioner och bjuder utgång
i ruter, han vet att Syd måste vara
kort i hjärter så 3NT är inget alternativ.
Den enklaste spelplanen är att
stjäla två hjärter på bordet innan
man ger sig på trumfen. Om försvaret hade spelat ut trumf hade
spelföraren klarat sig genom att
ställa spadern.
BRICKA 12. VÄST GIV. NORD-SYD I ZONEN.
[ 104
] E8543
{6
}D10976
[ E932
[ KD6
N
] 6 V Ö
] D1097
{ 7543 S
{ Ekn10
}Ekn42
}K53
[ kn875
] Kkn2
{ KD982
}8
SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET • 8 OKTOBER 2015 • SIMULTANTÄVLING
[ 105
] 87
{ EDkn6
}K9875
[ KD84
] 10642 V N Ö
{ K103 S
}Dkn
[ kn6
] EKD
{ 8754
}E642
[ E9732
] kn953
{ 92
}103
VästNord Öst Syd
pass pass1}
pass2NT!pass 3NT
passpass pass
Utspel: [2.
Trots att Nord har passat i given
kräver han till utgång med Stenbergs 2NT över Syds klöveröppning, då hans hand har växt till 13
stp.
Försvaret kan denna gång ta fem
stick i spader, men sedan tar spelföraren resten när klövern uppför
sig fint. Som det sitter ordnar sig
5}, men dit är svårt att komma
med två så jämna händer.
BRICKA 14. ÖST GIV. INGEN I ZONEN.
BRICKA 16. VÄST GIV. ÖST-VÄST I ZONEN.
[ 963
] EKD32
{ 532
}106
[ KD7
[ 85
] 9864 V N Ö
] kn5
S
{ KD1064
{ E97
}2 }Ekn8754
[ Ekn1042
] 107
{ kn8
}KD93
[ K10653
] 105432
{ K7
}kn
[ Dkn972
[ E4
N
] EKDkn7 V Ö
] 96
{ D S
{ 10853
}K4 }D9865
[8
]8
{ Ekn9642
}E10732
VästNord Öst Syd
passpass
passpass
VästNord Öst Syd
1[ pass 1NT2NT!
3]pass3[ pass
passpass
Utspel: -.
En giv där ingen har en öppnings- Utspel: }kn.
Syd visar minst 5-5 i lågfärgerna
hand, men någon kanske väljer att
med
2NT. Möjligen kunde Väst
öppna tunt? 2[ för Nord-Syd och
följt upp med 4] då han är ganska
3{ för Öst-Väst ser spelbart ut.
stark, men Syds bud har varnat
honom för att det kan sitta snett
BRICKA 15. SYD GIV. NORD-SYD I ZONEN.
och Öst har ingalunda lovat
trumfstöd med sin preferens.
[ K10
Efter inledningen klöverstöld,
] K1098
ruter till Syd och en till klöver är
{3
spelföraren chanslös. Syd spelar
}Dkn10853
i stick två tillbaka klövertvå, ett
[ 972
[ kn654
N
lågt kort för att berätta om att
] 754 V Ö
] Dkn3
han är intresserad av den lägsta
{ K1072 S
{ ED95
sidofärgen, ruter hellre än hjärter.
}962
}E7
[ ED83
BRICKA 17. NORD GIV. INGEN I ZONEN.
] E62
{ kn864
[ 53
}K4
] 975
{ 74
VästNord Öst Syd
}EK7643
1{
[ EK104
[ D98
pass1] pass 1[
N
]
1083
] EDkn62
pass1NT pass pass
Ö
V
{ E96 S
{ Dkn105
pass
}1052
}9
[ kn762
Utspel: [5.
] K4
Nord kan inte bjuda 2} första
{ K832
gången eftersom han är för svag }Dkn8
och andra gången hade det varit
fjärde färg och krävt till utgång.
Spelföraren ställer direkt klöver­
färgen och nu måste försvaret
omedelbart ta sina fyra ruterstick,
annars blir det många övertrick.
} { ] [
VästNord Öst Syd
pass1] pass
1[pass2[ pass
2NTpass 3] pass
4] pass passpass
Utspel: }D.
Med en singel och trestöd kan
Öst höja. Västs 2NT är invit och
berättar om exakt fyra spader så
att man kan undvika treläget med
bara sju trumf. Öst kan tänkas
passa, men med en singel som
motivation visar han fem hjärter
då Väst höjer till utgång.
Eftersom ruterkung sitter fjärde
förlorar spelföraren antagligen
ett klöver-, ett ruter- och ett
trumfstick.
BRICKA 18. ÖST GIV. NORD-SYD I ZONEN.
[ E7
] D54
{ KD72
}EK75
[ 64
] EK1093 V N Ö
{ Ekn84 S
}kn4
[ D1092
] 762
{ 1093
}1082
[ Kkn853
] kn8
{ 65
}D963
VästNord Öst Syd
passpass
1] 1NTpasspass
pass
Utspel: ]kn.
Nords hjärterhåll hade kunnat
vara bättre, men bra alternativa
bud saknas.
Spelföraren saknar ingångar till
bordet och kommer antagligen
att spela ruter från handen. Om
spelföraren inte får någon hjälp
kommer kontraktet att gå en
straff.
www.svenskbridge.se
SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET • 8 OKTOBER 2015 • SIMULTANTÄVLING
BRICKA 19. SYD GIV. ÖST-VÄST I ZONEN.
[D
] EKD874
{ K108
}974
[ E5
[ K843
] kn9652 V N Ö
] 103
S
{ kn954
{ E7632
}32 }ED
[ kn109762
] --
{D
}Kkn10865
VästNord Öst Syd
pass
pass1] pass 1[
pass2] pass 2[
passpass pass
Utspel: }3.
Östs ruterfärg är lite för maläten
för ett inkliv på tvåläget i zonen.
Syd kan inte bjuda 3} då ny färg
på treläget lovar en bättre hand,
men han bjuder om 2[ hellre än
att passa på 2] med renonstrumf.
Försvaret måste hjälpa spel­
föraren och förr eller senare ge
honom en ingång till bordet. När
han har så fet trumf blir det ofta
ett övertrick, man förlorar två
trumfstick och ett stick vardera i
lågfärgerna.
BRICKA 20. VÄST GIV. ALLA I ZONEN.
[ Dkn982
] --
{ KDkn8
}Kkn82
[ 104
[ K753
N
] D1073 V Ö
] Kkn92
{ E9752 S
{ 106
}ED }753
[ E6
] E8654
{ 43
}10964
Utspel: [D.
Östs dubbling är ungefär som
om han svarat 1], minst 6 hp och
fyra hjärter.
Med trumfen 5-0 och alla andra
kort felplacerade blir detta en trist
historia för spelföraren. Genom
att inte spela mer trumf när sitsen
uppdagas utan istället försöka gå
på korsstöld kan man kanske hålla
det i en straff.
BRICKA 21. NORD GIV. NORD-SYD I ZONEN.
[ K109743
] Dkn7
{3
}EK5
[ ---
[ D5
N
] 1085432 V Ö
] EK9
{ D9864 S
{ Ekn102
}63 }Dkn42
[ Ekn862
]6
{ K75
}10987
BRICKA 22. ÖST GIV. ÖST-VÄST I ZONEN.
[ E8642
] D52
{ 92
}E96
[ D1053
[ K9
N
] K87 V Ö
] 63
{ KD S
{ Ekn754
}kn1075
}KD82
[ kn7
] Ekn1094
{ 10863
}43
VästNord Öst Syd
1{pass
1[pass2} pass
3} pass passpass
Utspel: }4.
Väst inviterar med 3} då Öst
säger pass med minimum.
Syd har esset i den objudna
färgen och väljer därför hellre
ett trumfutspel. Spelföraren drar
ut trumfen och konstaterar att
eftersom ruterfärgen löser sig
VästNord Öst Syd
handlar övertricket om att högst
1[D 3[
förlora ett hjärterstick. Han ger sig
4]4[ D pass
först på spadern för att om möjligt
5{ D passpass
klara det även om hjärteress är
pass
hos Nord, denna gång lyckas
denna manöver när spaderknekt
Utspel: }E.
Väst har inte många poäng, faller, men är onödig då hjärteress
men en skev hand och ozon mot satt rätt.
zon talar för sund optimism. Öst
dubblar 4[ för att visa en bra hand BRICKA 23. SYD GIV. ALLA I ZONEN.
då Väst introducerar sin andra
[ kn32
färg. Om Nord eller Syd hittar ] 32
att bjuda 5[ kan det spelas hem { D1065
genom att spela upp mot ruterkung
}9754
och saka undan en klöver.
[ D10874
5{ går en eller två straff beroende [ K6
N
]9
på om man löser hjärterfärgen, ] Kkn1075 V Ö
S
{
kn74
{ E983
men det naturliga är att lägga ner
}E62
ess och kung som denna gång }K108
[
E95
leder till två bet.
] ED864
{ K2
}Dkn3
VästNord Öst Syd
1{1[ D pass
2] pass passpass
SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET • 8 OKTOBER 2015 • SIMULTANTÄVLING
VästNord Öst Syd
1NT
passpass pass
FACITSPELKORT
Utspel: ]10.
Syd visar 15-17 hp och en jämn
hand och får spela 1NT.
Spelförarens bästa chans är att
spela ruterkung och hoppas att
försvaret felaktigt tar esset direkt.
Då kan man maska med rutertio
och har åtminstone fem stick
säkra. Mer än så bör det dock
aldrig bli, försvaret kan i lugn och
ro ställa sina högfärger.
BRICKA 24. VÄST GIV. INGEN I ZONEN.
[ Dkn92
] KD8
{ E87
}kn102
[ ---
[ K1087643
N
] Ekn94 V Ö
] 532
{ 93 S
{ K10
}EKD8654
}9
[ E5
] 1076
{ Dkn6542
}73
VästNord Öst Syd
1}pass1[ pass
2]pass2[ pass
3} pass passpass
Utspel: [D.
Trots bara 14 hp är reversebudet
2] bra då Väst har åtta stick på
egen hand. Öst har dock minimum
och passar när Väst sedan bjuder
om klövern.
Med hjärtern 3-3 och ruteress
rätt blir det ett övertrick. Det
sistnämnda gör att även 3NT går
hem.
– med kommentarer
Med Facit-Spelkort kan ni spela
hemmabridge och jämföra er med
andra resultat, precis som på klubben eller andra större tävlingar.
Givarna är tidigare spelade i
riktiga tävlingar och det är resultatet från dessa som ligger till grund
för de poäng (score) ni får.
Ett paket med Facit-Spelkort
innehåller en kortlek med 48 givar
samt tillhörande häfte med scorer.
Förutom scorer redovisas i häftet
även förslag till budgivning, rekommenderade utspel samt idéer
kring spelföringen m m.
Givarna kan spelas om hur
många gånger som helst – och
kortleken kan givetvis även användas till andra kortspel.
Spela Bridge
heter Svenska
Bridgeförbundets kursserie, vilken
är sprungen ur ett nordiskt samarbete. Det nordiska samarbetet
började för omkring två år sedan.
Tanken är, att hela Nordens nybörjare så småningom ska lära
sig spela bridge på ett och samma
sätt. De får då ett gemensamt bridgesystem som grund – Nordisk
Standard. Spela Bridge finns i
fyra delar.
1
Spela Bridge
är ett utbildningspaket för nybörjare i bridge,
innehållande kursbok, CD och
kortlekar. Varje utbildningspaket
innehåller:
• 1 st kursbok
• 1 st CD
• 2 st kortlekar
Författare är Göran Petersson
(Spela Bridge 1 och 2), Magnus
Lindkvist (Spela Bridge 3 och 4)
tillsammans med GeO Tislevoll
(Norge) och Jacob Røn (Danmark).
Spela Bridge
finns att beställa
hos Bridgeförlaget.
Paketpris
N 2
7
•••
300:—
13
31
37
43
S 32
N 38
S 44
V 33
Ö 39
V 45
1
N 34
S 40
N 46
Ö 35
V 41
Ö 47
Ö
S 24
V
N 30
V
N 42
S 48
• 52-sidigt häfte
med scorer och
förslag till bud-­
givning och spel.
Ö
S 36
Ö
1
V
• Kortlek
med 48 givar
Pris:
V
N 18
Ö 23
V 29
Ö
S 12
V 17
N 22
S 28
N 6
Ö 11
S 16
V 21
Ö 27
V 5
N 10
Ö 15
S 20
N 26
S 4
V 9
N 14
19
25
Ö 3
S 8
Givsamling
– med kommentarer
www.bridgeforlaget.se
–1–
90:—
KT I VÅR
HANDLA DIRE
IK!
INTERNET-BUT
T RUNT!
ÖPPEN DYGNE
ORLAGET.SE
F
E
G
ID
R
.B
W
W
W
Nästa
simultantävling:
12 oktober
SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET • 8 OKTOBER 2015 • SIMULTANTÄVLING

Similar documents