till medicinskåp med spårbarhet för öppning/stängning.

Comments

Transcription

till medicinskåp med spårbarhet för öppning/stängning.
Applikation 06.1
Skåplås – till medicinskåp med spårbarhet för öppning/stängning.
Definitioner
Lås:
Användare:
Bricka:
Skåpslås LS300 med RFID (Finns även med kod: LS200 & LS400)
Person med behörig personlig RFID Tag/Bricka/Kort
Användarens Tag/Bricka/Kort
Applikation
En eller flera användare skall ha tillgång till ett eller flera skåp och kunna öppna och stänga
oberoende av varandra. Ni vill kunna ta ut en log som visar på öppningar/låsningar för
respektive person med tidsangivelse.
Produkter
Skåplås LS300 med Systempaket LDS Maxi
Hur
Om användarna redan har en bricka av typen Mifare (Exempelvis SITHS) så kan dessa användas.
Annars skall brickor av typen Mifare införskaffas.
Låsen programmeras med programmeringsbrickorna för ”Fast alla”. Beroende på hur många
användare så finns två olika vägar att välja när man lägger upp behörigheterna.
Endera lägger man upp en Matris som kopplar användare mot lås (>500 användare) eller så
använder man sig av funktionen ”låsgrupper” (<500 användare)
Funktionen ”låsgrupper” innebär att ni exempelvis programmerar
Lås 1: Acceptera alla Brickor med behörighet ”A”
Lås 2: Acceptera alla Brickor med behörighet ”B”
Osv.
Därefter ger man en behörighet (exempelvis ”A”) eller kombinationer (”A” & ”B”) av behörigheter
på användarnas brickor.
Det går fortfarande på ett mycket smidigt sätt att ta bort behörighet från borttappade brickor utan
att programmera om låset. Varje lås kan logga upp till 450 händelser (FIFO)
Installation
Låsen är batteridrivna och monteras enkelt i skåp som tidigare haft nyckelcylindrar.
www.acss-lås.se

Similar documents