Allmän Behörighet

Comments

Transcription

Allmän Behörighet
Allmän Behörighet
steg för steg 9-24 mån
Genom kursen Allmän Behörighet får du teoretiska
kunskaper för att ta behörighets­ansvar för planering,
installation och service på elanläggningar. Följ vägen
nedan för att se hur du går tillväga.
Innehåll
Förkunskaper
• Författningskunskap
• Elmaskiner
• Elinstallationer
• Elkraft
• Gymnasieutbildning elprogrammet
(inriktning installation) eller
motsvarande vuxenutbildning.
• 2 års yrkeserfarenhet från
starkströmsområdet
(inkl läringslingstiden).
• Vi rekommenderar kunskaper
motsvarande matematik - B.
• Kopior på gymnasiebetyg
alternativt ECY certifikat krävs
före kursstart.
Genomsnittlig studietid 9 mån.
steg
5
kursintyg
När alla tentor och uppgifter är
godkända skickar vi ut betyg och
intyg till kursdeltagarna.
steg
4
steg
1
Missa inte! Du ansöker själv
Tenta
Du väljer själv i vilken ordning och var du
vill tenta av de olika ämnena. Schemalagda
tillfällen finns i Nyköping, Göteborg och
Malmö. Vill du tenta på annan ort får du själv
ordna med ett lärcentra (eller liknande) dit
vi kan skicka tentan.
Anmäl dig på euu.se
Börja med att anmäla dig till kursen Allmän
Behörighet via vår hemsida - euu.se/elteknik. När
du gjort anmälan får du en bekräftelse via e-post
där du får instruktioner om hur du går vidare.
om ditt behörighetsbevis hos
elsäkerhetsverket efter avslutad
kurs.
steg
3
Börja plugga
steg
2
förbered dig
på att Komma igång
Efter att vi godkänt betygen på dina
förkunskaper skickar vi faktura och
den kurslitteratur som ingår. Du får
inloggningsuppgifter till vår utbildnings­
plattform där du även kan hålla kontakt med
kursledare och kursdeltagare.
Du läser på egen hand och i din
egen takt. Till din hjälp finns en
introduktionsdag, ett antal föreläsningar
och en laborationsdag som är schemalagda. Föreläsningarna är frivilliga men
vi rekommenderar dig att vara med
för att träffa kursledare och andra som
läser samma kurs. Laborationsdagen är
däremot obligatorisk.
Alla tillfällen finns angivna med ort och
datum på utbildningsplattformen.
r
a
l
K
!
börja jobba med egen elbehörighet i företaget
Många företag vill att arbetsledare ska ha egen behörighet och det
är ju också en förutsättning för att kunna delegera arbetsuppgifter
kopplade till ansvaret. Att behörigheten finns på rätt nivå i företaget är
en kvalitetsfråga och därmed också en konkurrensfördel.

Similar documents