Information från Projekt ”Nytt Körordersystem”

Comments

Transcription

Information från Projekt ”Nytt Körordersystem”
1 april 2015
Information från Projekt ”Nytt Körordersystem”
Projektet ”Nytt körordersystem” har utvecklat ett nytt system för att hantera och förmedla tågorder och körplaner
till lokförare. Nu kommer en modernare teknik och en mer förenklad hantering för alla som jobbar med just order.
Den här informationen går ut till dig som idag använder eller berörs av Trafikverkets system ”körorder”.
Det här brevet gäller dig som är

Ska ha tillgång till Körordersystemet
TDOK 2010:26 Mall_Brev v.3 (Fastställd av Trafikverket)
Nu närmar sig driftsättningen av det nya körordersystemet. Den 26 april kl. 00.00 stängs
det befintliga systemet och det nya tas i bruk. Det är hög tid för alla att checka sina
tillgångar till systemet och att sätta sig in i vad som gäller i samband med övergången.
Här hittar kommer nödvändig information att känna till. Vi kommer under april
fortlöpande hålla alla uppdaterade om vad som sker framöver. Se till att hålla utkik efter
information från projekt Nytt Körordersystem.
Utbildningsmaterialet – hittar du det?
Vi har tidigare givit ut ett instruktionsmaterial för förare och tillsyningsmän. Om du inte tagit del av det
uppmanar vi alla att göra det snarast! Det innehåller beskrivningar av ändringar, en manual som visar
hur man tar ut en tågorder och en hel del som är bra att veta. Läs igenom materialet snarast och
repetera gärna när driftsättningsdatum närmar sig, det vill säga den 26 april. Ambitionen är att
tågklarerare, trafikplanerare och tågledare ska få behörighet till systemet den 15 april. Vi har uppmanat
dessa roller att senast den 15 april kontrollera att de fått en bekräftelse på att de har behörighet till
systemet.
Länk hittar du här: Utbildningsmaterial
Behörigheter
Det har gått ut information om ansökan om behörighet till alla arbetsgivare. Kolla gärna med din chef att
behörigheten är beställd eller finns. Annars är det viktigt att göra det omgående. Sista datum är den 15
april. Varje användare får en e-post från oss på Trafikverket som en bekräftelse på att man har
behörighet. Har du fått information om att just du har behörighet? Håll koll efter det efter den 15 april.
Annars tar du omedelbart kontakt med din chef! I e-posten om behörighet ligger också
inloggningsuppgifter. Testa omgående om inloggningen fungerar. Annars tar du antingen kontakt med
Trafikverkets kundtjänst via telnr. 0771-921 921 eller din chef.
1 april 2015
Hur kommer övergången att gå till?
Användare kommer att kunna börja ta ut tågorder från den 24 april kl. 00.00. Men, vi önskar att
tårorders inte tas ut några timmar innan tågets avgång eftersom alla säkerhetsorder som blir
registrerade efter första uttaget kommer att behöva orderges manuellt vilket kan leda till förseningar.
Kör man över dygnsgränsen mellan den 25:e och 26:e april gäller följande: Du måste ta ut två tågorder;
en från det gamla systemet och som är giltig till den 25 april kl. 24.00 samt en från det nya systemet och
som gäller från den 26:e april kl. 00.00.
Om det inte fungerar
Vi har reservplaner för hur vi gör om vi skulle få problem inför och under driftsättningen. Mer
information kommer om det vecka 16.
Den 25 april mellan kl 21.00 och 24:00 stängs båda system (det gamla och det nya) och då gör projektet
en sista granskning för att säkerställa att ingen order tappas bort.
Från 26 april kl. 00.00 är det bara order från det nya körordersystemet som är giltiga.
Tillgång till systemet - repetition!
För att få kunna använda Nytt körordersystem krävs följande:




TDOK 2010:26 Mall_Brev v.3 (Fastställd av Trafikverket)

du jobbar under ett trafikeringsavtal
Ett externt användarkonto (90-konto) hos Trafikverket och behörighet "Körorder TSM/Förare".
Länk till ansökan
En dator eller läsplatta med internetuppkoppling
Internet Explorer, Trafikverket stöder den senaste tre versionerna, men även ett flertal andra
browsers fungerar
En skrivare (om utskrift ska ske till papper)
Har du problem att komma åt systemet – ring Trafikverkets Användarstöd, 010-125 10 10.
Övergången och reservplaner
Själva övergången kräver en noggrann planering och avstämning med alla berörda. Detaljerad
information om hur övergången ska gå till och om reservplanen som gäller (som beskriver vad kommer
att hända om systemet inte skulle fungera) kommer ut i början av vecka 16.
Kom ihåg att följa införandet framöver. Du får via Trafikverket.se eller/eller genom detta nyhetsbrev.
Peter Sillevis Smitt, projektledare Nytt Körorderprojekt.

Similar documents