Metoddagen 2015-02-05 VÄGTEKNIKERNS METODER

Transcription

Metoddagen 2015-02-05 VÄGTEKNIKERNS METODER
VÄGTEKNIKERNS METODER
• 2013 Fallviktsmetoder omarbetas
-Vilka är omarbetade
TRVMB 112 – Mätning med FWD
-Vilka har fått helt nya
TRVMB 114 – Bearbetning av deflektionsdata
-Vad är nyheterna
• 2014 Georadar får två nya beskrivningar
TDOK 2014:0149 – Undersökning av befintlig väg
TDOK 2014:0150 – Utförandekontroll
• 2014 Tjälskadeinventering bryts ut ur VVMB120
Metoddagen
2015-02-05
TDOK 2013:0699 – Inventering av tjälrelaterade skador
• 2014/2015 VVMB120 omarbetas
Martin Wiström
TDOK 2014:0138 – Inventering och värdering av befintlig väg
Ramböll RST
VAD ÄR NYHETERNA?
• Införande av mätklasser
Mätklass
Mätklass
Mätklass
Mätklass
• TEXT
1
2
3
4
–
–
–
–
Översiktlig undersökning av objekt med liten variation i sidled (2D-GPR)
Detaljerad undersökning av objekt med varierande konstruktion i sidled (2D-GPR)
Fullständig kartläggning i längs- och tvärsled (3D-GPR)
Forskning och utveckling
• Införande av mätpaket
Mätpaket I – Tjocklek på bundna lager
Mätpaket II – Tjocklekar på generaliserad vägkonstruktion
Mätpaket III – Tjocklekar på hela konstruktionen
Mättillägg
Mättillägg
Mättillägg
Mättillägg
Mättillägg
Mättillägg
GENERELLA KRAV I TDOK 2014:0138
A – Permittivitet
B – Betongväg
C – Stålarmering
D – Vägtrummor
E – Djup till fast berg
F – Tvärsektioner
• Ersättaren för VVMB 120 (TDOK 2014:0138) blir ett
samlingsdokument för generella krav för flera metoder
Längdmätning och befästning i fält
Positionering vid (rullande) mätningar
Positionsklass 1-4
Bildinsamling