Länklista regelverk Syfte

Transcription

Länklista regelverk Syfte
1 (2)
LÄNKLISTA
Skapat av (Efternamn Förnamn)
Dokumentdatum
Stefan Lithvén
2015-11-06
Version
1.02
Dokumenttitel
Länklista regelverk
Syfte
Lathund till de viktigaste styrande och vägledande dokument inom Geodesi och mätningsteknik i
Trafikverket
Lämplig som fördjupning inför kurs BBGGMÄT.
För kursen BBGGMÄT viktiga dokument är markerade med fet text.
Sök Trafikverkets styrande och vägledande dokument
TDOK 2014: 0571 KRAV Geodetiska mätningsarbeten och geografisk lägesbestämning
TDOK 2014: 0572 RÅD Geodetiska mätningsarbeten och geografisk lägesbestämning.
TDOK 2013:0347 Banöverbyggnad_spårläge_krav_byggande_underhåll
TDOK 2014:0075 Banöverbyggnad-spårgeometri, krav på spårets geometri vid nybyggnad, reinvestering/upprustning,
underhåll och drift
TDOK 2014:0385 Kodning av geografiska objekt (se även TDOK 2014:0524, 2014:0525, 2014:0526)
TDOK 2014:0930 Koordinatbaserade referenssystem
TDOK 2014:0328 Koordinatbaserade referenssystem RT 90. Komplementet gäller endast för pågående projekt i
TMALL 0137 Rutinbeskrivning v 1.0
referenssystem RT 90
TDOK 2013:0166 Förvaltningsdata Järnväg
TDOK 2013:0167 Förvaltningsdata Järnväg, Fil- och utbytesformat för digital information
TDOK 2013:0171 Förvaltningsdata järnväg - Geografisk data i GAD
TDOK 2013:0172 Förvaltningsdata järnväg – Hantering i IDA
TDOK 2013:0173 Förvaltningsdata järnväg - Arbetsmetodik mellan anläggningsprojekt, underhåll och
förvaltning
TDOK 2013:0175 Förvaltningsdata Järnväg Banunderbyggnad, banöverbyggnad
TDOK 2013:0179 Förvaltningsdata Bangårdsanläggning
TDOK 2015:0067 Förvaltningsdata väg och järnväg – Leveranstidskrav
TDOK 2013:0381 Regler för insamling och leverans av vägdata
TDOK 2015_0096 Handledning Stråk_bandelsindelning (fd TDOK 2014:0588 )
PPI_Sök styr- och stöddokument
2 (2)
LÄNKLISTA
Version
1.0
TMALL 0344_Förvaltningsdata järnväg - Leveransplan
TMALL0343_Förvaltningsdata väg - Leveransplan
Sök järnvägsnära styrande och vägledande dokument (fd
Banverket)
Ersatts av nya TDOK – nummer se ovan
Branchdokument
Branschdokument som är tillgängliga utan kostnad.
SIS-TS 21143:2013 - Geodetisk mätning, beräkning och redovisning av byggnadsverk och infrastruktur
SIS-TS 21144:2013 - Byggmätning - Specifikationer vid framställning och kontroll av digitala markmodeller
Aktuella HMK-dokument
Kompendiet Geodetisk och fotogrammetrisk mätnings- och beräkningsteknik
TMALL 0137 Rutinbeskrivning v 1.0
GUM, att uttrycka mätosäkerhet