Stort intresse för våra nya lägenheter

Comments

Transcription

Stort intresse för våra nya lägenheter
Stort intresse för våra nya lägenheter
Under hösten har vi påbörjat uthyrningen av våra nya lägenheter. Totalt rör det sig om 42
stycken, från ettor till treor. I Vellinge, på Trädgårdsgatan, finns tolv lägenheter i Vellinge­
bostäders första lågenergihus. På Cymbalallén på Skanörs Vångar, erbjuds 30 lägenheter
med ett fantastiskt läge. Dessutom kommer det att finnas två affärslokaler i kvarteret.
– I Vellinge blev alla lägenheterna
uthyrda på två veckor. Det gick
verkligen fort, säger Olivera Kle­
medsson, bostadskonsulent och
ansvarig för bostadsuthyrningen
hos Vellingebostäder.
Vi har pratat med de framtida
grannarna Birgitta, Anders och
Jenny. Birgitta Svennar, som tidi­
gare bott i Höllviken, ser fram emot
att flytta in i en ny lägenhet på
Trädgårdsgatan:
Nr.4
Dec 2012
Nyproducerade lägenheter på Cymbalallén.
– Jag har stått i Vellingebostäd­ers
bostadskö i många år och när jag nu
flyttat hem från Spanien och fick
erbjudande om lägenhet var timing­
en perfekt.
Anders Henriksson hyr idag i ett,
som han tycker, för stort hus i Höll­
viken. I februari kommer han att
flytta in i en trea på första våningen:
– Jag har stått i kö i snart ett år
och blev jätteglad när jag fick frågan
om jag var intresserad. Jag hade
dess­utom tur
att få en trea på
första våningen,
precis som jag
önskade.
Jenny Malm­
berg bor idag i
Trelleborg och ser
fram emot flytten
nästa år till en
helt ny tvårum­
mare på andra
våningen:
– Det senaste halv­året har jag
letat lägenhet mer intensivt än
tidigare. Jag har stått i Vellinge­
bostäders bostadskö till och från
under flera år. Tyvärr har jag ibland
glömt att förnya min köplats och
åkt ur kön. När möjligheten kom
att uppdatera köplatsen på hem­
sidan har det blivit mycket enklare
att förnya lägenhets­ansök­an. Jag
har också aktivt
anmält mitt
intresse för lediga
lägenheter som
publicerats. Och
nu har jag min
jättefina lägenhet!
Jenny Malmberg
säger Jenny glatt.
Aktuella lediga bostäder
Samtliga lediga lägenheter i Vellinge­
bostäders bestånd publiceras löpande
på hemsidan, www.veboa.se. De tolv
nya lägenheterna i Vellinge uthyrdes
kort efter publicering, samtliga kon­
Fortsättning på sid 2
trakt är påskrivna och inflyttning sker
den 1 februari 2013.
Nyproducerat på Skanörs Vångar
I mitten av november publicerades även
de nya lägenheterna på Skanörs Vång­
ars Cymbalallén. Lägenheterna ligger i
två vackra gårdshus inspirerade av den
klass­iska kringbyggda skånegården och
utform­ade enligt skånsk byggtradition.
Lägenheterna har antingen uteplats
i markplan eller balkong på andra
våningen.
– Det är fantastiskt att vi kan erbjuda
ytterligare 30 lägenheter. Intresset för
dessa är stort, på ett par veckor har
vi fått över 200 intresseanmälningar,
säger Olivera. Totalt erbjuds tolv styck­
en tvåor på 52–57 m² och 16 stycken
treor på 75 m².
Glöm inte anmäla ditt intresse
De personer som står i Vellingebostäders
bostadskö får ett meddelande om att det
nu finns lägenheter som matchar deras
bostadsönskemål.
– Har du fått ett meddelande och är
intresserad så tänk på att anmäla ditt
intresse på Mina Sidor på vår hemsida,
påminner Olivera. På hemsidan kan du
också läsa mer om boendet på Skanörs
Vångar och se planritningar.
Planerad inflyttning på Cymbalallén
är den 1 maj 2013.
På spaning med Anders – vår nye VD
Anders Larsson, Vellinge­bostäders
och Vexabs nye VD, hade sin första
arbetsdag hos oss den 2 november.
De senaste veckor­na har han varit
fullt sysselsatt med att skapa sig en
helhetsbild av verksamheten, lära
känna personal, hyresgäster och
leverantörer.
Anders och Christer på Trangränd.
NYHETSBREV Nr.4 / December 2012
– Jag är ute mycket, besöker våra om­råden
och fastigheter för att bilda mig en upp­
fattning om nuläget och våra produkter.
Jag har också försökt träffa så många
personer som möjligt som är involv­erade i
Vellingebostäders och Vexabs verksamhet
och lyssna på dessa, berättar Anders.
Anders mål är att, så snabbt som möj­
ligt, skapa sig en tydlig bild av företag­ets
roll i kommunen och
hur vi upp­fyller den.
Vid sidan av detta ser
han också över ekono­
min och jämför med
andra kommunala
bostads­bolag runt om
i landet. I Vellinge
kommun ägs 6 procent
av bostånds­beståndet
av det kommun­ala
fastig­hetsbolaget.
I Sverige ligger
allmän­­nyttans del på
Olivera arrangerar visningar på Cymbalallén.
17,5 procent¹. Anders funderar på hur
bostäd­erna och fastig­heterna kan göras
ännu mer attraktiva och bidra till att
stärka kommunens utveckling ytter­
ligare.
– Jag har gjort en del reflektioner. Att
vi når ett starkare ekonomiskt resultat
framöver är såklart önskvärt, efter­
som vi har ett äldre fastighetsbestånd
som kräver underhåll. Här försök­er jag
skapa mig en bild av vad som behöver
prioriteras.
Idag bor 33 500 personer i kommunen.
Befolkningsutvecklingen har varit stabil².
– Hur har detta påverkat företagets
utveckling och vilka behov kommer vi att
mötas av i framtiden, frågar sig Anders.
– Efter jul hoppas jag kunna bjuda
in till hyresgästträffar i våra bostads­
områden. Allt för att få en så bra bild
som möjligt av Vellingebostäder genom
att lyssna på våra hyresgäster, avslutar
Anders.
¹ SABO 31/12, 2011
² Kaab Prognos AB, Vellinge kommun 2012-11
Nyheter i Vellinge centrum
Försenade hyresförhandlingar – retroaktiv hyra
Den 1 januari 2013 tar Helle Link-Riedhamer över verksamheten på Sjukgymnast­
gruppen i Vellinge. Vi har även nya hyresgäster i Klock­huset. I dagarna blev det
klart att en ny ­butik med kläder, skor, väskor och spännande accessoarer kommer att
öppna i mitten av januari. Diskussioner pågår dessutom med fler hyresgäster som vill
etablera sig i Vellinge centrum.
Helle Link-Riedhamer har lång och bred erfarenhet både från primär­vård­en och
att driva egen sjukgymnastmottagning i flera europeiska länder. Sjukgymnast­erna
som idag är verk­samma på Sjukgymnast­gruppen
kommer även att ingå i det framtida teamet, som
bland annat erbjuder medicinsk träning och äldregym samt sjukgymnastik för äldre med fysisk funk­
tions­nedsättning, patienter med psyko­somatisk och
stressrelaterade besvär, andnings- och cirkulations­
besvär, idrottsmedicin, ortopedisk manuell terapi.
– Vi är anslutna till Region Skåne och högkost­
nadskort gäller. Jag vill passa på att hälsa både
nya och gamla patienter varmt välkomna – med
Det välkända Klockhuset får nya hyresgäster eller utan remiss, säger Helle. Läs mer om Sjuk­
Hyresförhandlingarna inför nästa år är
ett par veckor försenade.
Detta innebär att den nya hyran, som
gäller från den 1 januari 2013, kommer
att debiteras retroaktivt. Hyreshöjningen
kommer att fördelas på hyresavierna för
april, maj och juni 2013.
gymnastgruppen på www.sjukgymnast­
gruppenvellinge.eu. Tel: 42 62 15.
I Klockhuset kommer en ny butik
för damkläder, skor, väskor och annor­
lunda accessoarer att öppna. Butiken,
som öppnar i mitten av januari, satsar
på personlig service och en skön bland­
ning av välkända och lite mer udda
varu­märken. I butiken kommer det att
finnas något för alla smaker.
Nyrenoverade tvättstugor i Vellinge och Skanör
Tvättstugorna på Trangränd 16 i Vellinge
och Malmövägen 4 i Skanör har total­
renoverats. Väggarna har försetts med
fräscht kakel och golven med praktisk
klinker. Nya tvättmaskiner, torkskåp och
torktumlare har installerats.
Patrik, Fabian och Natalie i den nyrenoverade tvättstugan.
Patrik Lundell på Trangränd är i
tvättag­en, här tillsammans med
barnen Fabian och Natalie:
– De fräscha renoverade tvätt­stugorna
med nya maskiner är toppen. Jag saknar
dock ett torkskåp för tröjor och kläder i
lite tjockare material,
säger han.
Tvättstugorna
på Malmövägen 4
i Skanör renoveras
också under hösten.
Den ena tvätt­stugan
stod klar för ett par
veckor sedan.
Just nu färdig­
ställs den andra
tvätt­stugan, som
beräknas vara klar
lagom till jul.
Före och efter totalrenoveringen.
NYHETSBREV Nr.4 / December 2012
Musik är glädje och får oss ofta att må bra. Det
är toppen om vi alla kan hjälpas åt att sprida glädje,
men inte sent om kvällarna när de flesta vill sova.
Lediga p-platser, förråd och garage. Just nu
har vi inga utrymmen lediga. Hädanefter kommer
vi att publicera lediga p-platser, källarförråd och
garage på hemsidan.
Köksfläkt? Vi får en del frågor om köks- och
badrumsfläktar. Vi vill gärna förtydliga att det
är tillåtet att montera in kolfilterfläkt i köket.
Kolfilterfläkten låter luften cirkulera och tar bort
matoset. Kanalanslutna köks- och badrumsfläktar
är däremot inte tillåtna för montage.
Telefonnummer
Växel............................................... 42 60 60
Fax.................................................. 42 49 80
Anders Larsson, VD...................... 42 60 66
Olivera Klemedsson,
bostadskonsulent............................42 60 61
Anders Rahdevi, fastighetschef......42 60 67
Håkan Lundberg, förvaltare......... 42 60 62
Bengt Gunnarsson,
projektledare....................................42 60 65
Katarina Dellberg, ekonom............42 60 63
Annika Idetid, ekonomiassistent....42 70 76
Lars Lindberg, driftingenjör..........42 60 64
Mattias Servin, drifttekniker .......42 70 74
Charlott Kristiansson,
kundtjänst....................................... 42 60 68
&
l
u
J
d
!
r
o
G
Å
t
t
y
N nerna exab
t
t
o
G kar vän r och V
öns bostäde
ge
n
i
l
l
e
på V
Barn
sh
oss varmtälsa och glädje ligg
vä l je r vi om hjärt­at. Därf er
c a n c e r f o n a t t s t ö d j a B a ör
i d e r a s a d e n me d e n j u l g å r n ­
en värld drbete för att ska pva
ä r n å g o t är barnc­ancer in a
V il l du a t t o r o a si g te
också stöd
f ö r.
j
a
?
Besök w
ww.barnca
n c e r fo n d e
n.se
Övrigt
E-post.....................................info @ veboa.se
Hemsida.................................www.veboa.se
Ansvarig utgivare................Anders Larsson
Husvärdar/Felanmälan
(Telefontid måndag – fredag 09.30 – 10.00)
Patrik Lundqvist........................... 42 70 71
Christer Karlsson......................... 42 70 72
Höllviken, Skanör och Falsterbo... 42 70 73
Norrevångsgatan 3, 235 36 Vellinge
NYHETSBREV Nr.4 / December 2012
Tryck ParaJett / Text och foto (om inget annat anges) Annika Andersson Kristall kommunikation / Layout och bildbehandling Stetan Wulff AB
Oliveras Hörna: