Vår(t) underhåll - Vellingebostäder

Comments

Transcription

Vår(t) underhåll - Vellingebostäder
Vår(t) underhåll
– Under våren har vi flera större planerade underhåll. Bland annat ska utemiljön på
Stora Grönegatan och Norrevångsgatan 45 - 49 utvecklas. Vi kommer också att bygga nya
entrépartier och måla trapphusen på Larsgatan och på Stortorget i Vellinge. I Skanör är
utvändig fönstermålning planerad
på fastigheterna längs Malmövägen,
säger Emelie Lindsjö, förvaltare.
Som ett led i arbetet att försköna byarnas centrum
och göra dem mer tilltalande kommer vi att finansiera en del av ombyggnationen av Börjesgången
i Vellinge. Bland annat kommer cykel- och gångvägen att göras tryggare.
På Fädriften i Falsterbo har samtliga fönster i
de 32 lägenheterna ersatts med nya till en kostnad
av 1 miljon kronor.
Nr.1
Mars 2014
1,95-procentig hyreshöjning
Hyresförhandlingarna har avslutats och resulterade
i en hyreshöjning på 1,95 procent. Vellingebostäder
hade initialt yrkat på en högre hyreshöjning för att
täcka kostnaderna för ökat underhållsbehov och för
startkostnaderna i samband med nybyggnation.
Emelie Lindsjö.
Nya fönster på Fädriften i Falsterbo.
Den genomsnittliga hyreshöjningen i Sverige 2014 ligger
på 1,67 procent så här långt.
Hyran kommer att debiteras retroaktivt för januari,
februari och mars på hyresavierna för april, maj och
juni. Texten på hyresavin "avser period" syftar till den
retroaktiva hyran.
Modell för rättvis hyressättning
Drygt 100 lägenhetsbesiktningar
– stickprov – har gjorts för att
kartlägga standarden i Vellingebostäders fastighetsbestånd.
Underlaget ligger sedan till grund
för det fortsatta arbetet med att
skapa en rättvis hyressättning.
Emelie Lindsjö är ansvarig för projektet
och samarbetar med representanter från
Hyresgästföreningen:
– Alla besiktningarna genomfördes
under två och en halv dag. Bland annat
kontrollerades att antalet kvadratmeter
överensstämmer med uppgifterna i vårt
fastighetssystem, att bänkskivornas
höjd var enligt standard och en mängd
andra saker. Vi har inte kartlagt ytskikt, utan sådant som är utöver eller
under standard.
Denna modell för rättvis hyressättning används av majoriteten av de kommunala bostadsbolagen. Vellingebostäder
har anammat modellen och nästa steg
i processen är sammanställning av
besiktningsunderlaget och kontroll av
överensstämmelse med fakta i fastighetssystemet och enkäterna.
– Sammanställningen kommer sedan
att utgöra grunden för den nya hyran och
faktorer som läge och utemiljö kommer
att vägas in, avslutar Emelie.
Målet är att hinna få den nya rättvisa
hyran att börja gälla från 1 juni 2014.
Energisparprojektet fortsätter
Vellingebostäders energisparprojekt fortsätter hela året
enligt planerna. Syftet är att
minska miljöpåverkan i form av
lägre utsläpp av koldioxid samt
svavel- och kväveoxider, sänka
energikostnaderna genom effektivare energianvändning bland
annat genom att skräddarsy
energisparlösningar för varje
hus samt säkerställa inomhustemperaturen.
Som hyresgäst ska du inte direkt påverkas
av installationen av energisparåtgärderna.
Skulle det krävas tillträde till lägenheter
kommer vi att informera berörda hyresgäster om detta i god tid. Ytterligare information finns på hemsidan.
NYHETSBREV Nr.1 / Mars 2014
Vi ber om ursäkt för att vissa lägenheter
inledningsvis drabbats av för låga inomhustemperaturer. Detta problem ska
numera vara avhjälpt.
Oljepannor blir gaspannor
Vellingebostäders sista oljepanna försvinner, från Starvägen i Skanör, och
ersätts med en modern gaspanna under
våren. Totalt har fyra oljepannor bytts
ut mot nya gaspannor i bostadshusen
och ytterligare åtta pannor har ersatts i
de lokaler som kommunen hyr på Tångvallaskolan, V Ingelstads skola, Skanörs
skola och Skanörsgården. Gaspannorna
kommer att kompletteras med värmepumpar i vissa områden.
Arbetet med att montera kompletterande värmepumpar har avslutats
på Fädriften i Falsterbo. Appelins väg,
Bokdalsvägen och Ängdalavägen i Höllviken står på tur.
– Miljövinningen med energisparprojektet
är framförallt minskade koldioxidutsläpp,
men också att vi slipper alla oljetransporter till fastigheterna. Ytterligare
vattensparande åtgärder i vårt energisparprojekt är montage av duospol funktion i
äldre toalettstolar och termostatventiler,
säger Lars Lindberg, driftingenjör.
Värmepump och termostatventil –
två åtgärder i energisparprojektet.
Vackra trevåningshus med läckra penthouse
Det gamla polishuset på Norrevångsgatan i Vellinge ska rivas
för att ge plats åt två nya bostadshus med totalt 25 lägenheter.
I kvarteret finns de allra bästa
förutsättningarna för ett riktigt
bra bostadsprojekt. Byggstarten
är planerad till slutet av året och
inflyttning sker hösten 2015.
Under vintern har tre olika arkitektkontor presenterat förslag på nybygg-
Fasad åt norr. Bild: Fojab Arkitekter
nation på Norrevångsgatan. Det vinnande förslaget kom från Fojab Arkitekter
genom Per Aage Nilsson. Jenny Svärd,
projektchef Vellingebostäder, tycker att
läget och husens karaktär erbjuder de
bästa förutsättningarna för ett nytt bra
bostadsprojekt:
– Vi vill skapa vackra hus som förskönar miljön och kompletterar de
centrala delarna i Vellinge. Husen har
en stadsmässig karaktär och tydliga
entréer mot Norrevångsgatan och med
penthouse lägenheter på taken. Mitt i
kvarteret finns dessutom ett utvecklingsbart grönområde och en
cykel- och gångväg kommer att
anläggas i anslutning till kvarteret, vilket skapar
liv och rörelse,
berättar hon.
Just nu pågår
det dock en arkeolog isk utgrävning
i kvarteret.
Nya ansikten på ekonomiavdelningen
Torbjörn Ivarsson blir tillförordnad ekonomichef när Katarina
Dellberg valt att avsluta sin anställning hos oss och ta nästa steg
i sin karriär. Ekonomiavdelningen
får dessutom tillfällig förstärkning i form av Tanja Larsson som
arbetar som redovisningsekonom
tillsammans med Annika Idetid.
Vi önskar Katarina, Torbjörn och
Tanja lycka till!
Det gamla polishuset rivs och ger plats åt nya botäder.
– Vi väntar på resultaten från utgrävningen och beroende av hur de blir kan
projektet eventuellt komma att förskjutas något, avslutar Jenny.
Lägenheterna – tvåor och treor –
blir väldisponerade, funktionella och
ljusa med fönster i två väderstreck och
glaspartier till golv i vardagsrummet.
Planlösningen är öppen och takhöjden
2,60 meter, alla lägenheter har tvättmaskin och torktumlare samt balkong
eller uteplats.
Är du intresserad av en lägenhet?
Registrera dig i vår bostadskö på
www.veboa.se, om du inte redan har
gjort det. Lägenheterna kommer att
publiceras på hemsidan fyra månader
innan planerad inflyttning.
Fler lägenheter på gång
Just nu pågår diskussioner om fortsatt byggnation på Skanörs Vångar, i
Höllviken och Vellinge. Totalt handlar
det om cirka 100 nya hyreslägenheter.
– I Skanör rör det sig om ytterligare 30 lägenheter i anslutning
till våra hus på Cymbalallén, säger
Anders Larsson, VD Vellingebostäder.
Annika, Tanja och Torbjörn – hela styrkan på ekonomiavdelningen.
NYHETSBREV Nr.1 / Mars 2014
Förändring i tillvalen
Sedan årsskiftet har sex möjliga köksluckor blivit fyra och nya alternativ på bänkskivor har
tillkommit. Funderar du på att byta köksluckor
och bänkskivor så kontakta förvaltaren i ditt
område. Byte av köksluckor sker normalt efter
cirka 15 år. Vill du göra det tidigare tillkommer
en avgift för tidigarelagt underhåll samt en förhöjd månadsavgift på cirka 130 kronor.
TELEFONNUMMER
Växel ....................................................42 60 60
Fax .......................................................42 49 80
Anders Larsson, VD ...........................42 60 66
Olivera Klemedsson, bostadskonsulent ..42 60 61
Anders Rahdevi, teknisk chef ............ 42 60 67
Håkan Lundberg, förvaltningschef ...42 60 62
Emelie Lindsjö, förvaltare ................. 42 70 75
Patrik Lundqvist, förvaltare ............. 42 70 78
Jenny Svärd, projektchef ...................42 60 60
Bengt Gunnarsson, projektledare....... 42 60 65
Torbjörn Ivarsson, t f ekonomichef ..... 42 60 63
Annika Idetid, ekonomiassistent ........ 42 70 76
Lars Lindberg, driftingenjör.............. 42 60 64
Mattias Servin, drifttekniker ............ 42 70 74
Charlott Kristiansson, kundtjänst ...... 42 60 68
ÖVRIGT
E-post ......................................... [email protected]
Hemsida ......................................www.veboa.se
Ansvarig utgivare................... Anders Larsson
HUSVÄRDAR/FELANMÄLAN
(Telefontid måndag – fredag 09.30 – 10.00)
Daniel Fritz ..........................................42 70 71
(Vellinge, Östra Grevie, Hököpinge, Västra Ingelstad)
Christer Karlsson ............................... 42 70 72
(Tran- och Vipgränden)
Martin Silvhed ....................................42 70 73
(Höllviken, Skanör och Falsterbo)
Norrevångsgatan 3, 235 36 Vellinge
Solen skiner på Östergatan
I nyrenoverade lokaler närmare
bestämt. Vi hälsar vår nya hyresgäst – Vellinge Drop In Solarie –
varmt välkommen till oss. Solariet ligger på Östergatan 4 och
erbjuder kunderna solljus genom
nya högintensiva rör med ansiktskanon.
– Vi hälsar både solariets
gamla och nya kunder välkomna.
Ljuset gör att vi känner oss pigga
och färgen fås på köpet. Solariet har öppet dagligen mellan
kl 06 - 21, övriga tider är lokalen
larmad. Myntväxlare finns på
plats, berättar Magnus
Alfredsson
som driver
Vellinge Drop
In Solarie tillsammans med
sin kampanjon
Magnus Alfredsson
Lars Olsson.
Vår trivsel
Många hyresgäster drar nog en
lättnadens suck när våren nu
verkar vara i antågande. Nu kan
alla katter som önskar vistas utomhus igen – under uppsikt.
Vi har fått klagomål av hyresgäster att vissa katter har fått
värma sig i garagen under vintern. Tyvärr har detta då inneburit att dessa katter har kissat
och bajsat i garagen – inte speciellt välkommet!
Tänk på att inte låta din katt –
eller hund för den delen – springa
runt på lekplatserna och grönområdena i våra bostadsområden.
Tillsammans hjälps vi åt att skapa
trivsamma bostadsområden för
både oss och våra fyrbenta vänner.
NYHETSBREV Nr.1 / Mars 2014
Sally nosar reda på vårens första krokus.
Tryck ParaJett / Text och foto (om inget annat anges) Annika Andersson Kristall kommunikation / Layout och bildbehandling Stetan Wulff AB
Oliveras Hörna:

Similar documents