Avtal Vellinge Stadsnät AB

Comments

Transcription

Avtal Vellinge Stadsnät AB
Avtal Vellinge Stadsnät AB Anslutning av villa inom tätort* för privatpersoner. Namn Personnummer
Adress där avtalet ska gälla Fastighetsbeteckning
Postnummer Ort
Telefonnummer Mailadress
Avtalsalternativ – samtliga alternativ är inklusive moms. Har man ROT‐avdrag att nyttja frångår cirka 500‐2 000 kronor. Nedan angivna priser är giltiga till 2015-12-31.
Alternativ 1: Fiberanslutning av villan till Vellinge stadsnät, öppna stadsnätet. Kostnad 15.170kr. Du förbinder dig att ha en valfri internettjänst i 24 månader (Endast TV eller telefoni uppfyller
inte kravet). Tjänst beställer du efter att du anslutits, via www.vellingeportalen.se Alternativ 2: Fiberanslutning av villan till Vellinge stadsnät med Bredband2 som direkt och exklusiv tjänsteleverantör, bindningstid 24 månader. Kostnad 15.170kr. Obs! Gäller endast Höllviken, Skanör och Falsterbo. Beställ tjänster på www.bredband2.com/hollviken. Alternativ 3: Endast fiberanslutning av villan utan tjänst. Kostnad 21.350kr. För den som önskar nyttja tjänster i Vellinge stadsnät i framtiden. Datum Underskrift
Villkor och priser i detta avtal äger laga kraft förutsatt att tillräckligt antal villaavtal tecknas i för detta avtal aktuellt delområde. För avtalet gäller ”Villkor avseende villaanslutning till Vellinge Stadsnät, 2014‐06‐13” samt ”Allmänna villkor för anslutning till Vellinge Stadsnät, 2014‐06‐13”. Dessa finns på www.vellingeportalen.se Kunden är befriad från avtalet om byggnation av Vellinge Stadsnäts fiberkanalisation i området inte är påbörjad inom 8 månader. Vellinge Stadsnät AB Organisationsnummer 556940‐3107 Vid frågor kontakta oss på telefon 040‐425860
*Tätort : område med minst 200 invånare med mindre än 200 meters mellanrum mellan husen och under 50% fritidshus
Vellinge Stadsnät betalar portot Vellinge kommun Vellinge Stadsnät AB Svarspost 20290564 235 20 Vellinge Vik här 

Similar documents