här - Parkster

Comments

Transcription

här - Parkster
 Dekal behövs normalt inte! På majoriteten av Parksters alla parkeringar behöver du inte någon dekal i framrutan som visar att du använder Parkster. P-­‐
vakterna gör elektronisk sökning på registreringsnumret för alla bilar utan synlig biljett. Dekalkrav? På några få parkeringar har P-­‐vakterna ännu inte systemstöd så att det är enkelt att söka på alla bilar utan synligt biljett. I dessa fall hjälper det P-­‐vakten att det finns en dekal i framrutan. När en parkeringsplats har dekalkrav framgår detta i appen. Du kommer även av appen att få frågan om du har placerat dekal i framrutan eller ej. Utan att svara ja kan du inte påbörja parkering på denna parkeringsplats. Dekal Ifall du behöver dekal så skriv ut detta dokument och klipp ut nedanstående dekal, som du placerar väl synlig i bilens framruta. Bäst blir det med färgutskrift, men svart/vitt går också bra.