JENNY LIND BLADET

Transcription

JENNY LIND BLADET
JENNY LIND BLADET
Nr 1 februari 2011
REBECKALOGEN NR 9 JENNY LIND
Mina kära Jenny Lind-systrar!
Åter igen, stort tack för att jag får vara er Övermästare, jag känner mig hedrad.
Vi ämbetsmän som nu tillträder våra poster, ser med spänning fram emot denna vår
och vår första termin. Lite rangliga ben står vi på, men viljan är det absolut inget fel
på.
Vintern har redan varit lång, kall och med mycket snö, tyvärr är vi bara i februari
månad och vi måste rusta oss för ytterligare månader med snö och is.
Då är det tur att vi har vår loge med den värme vi kan ge varandra och fullkomligt
strunta i om det viner i knutarna.
Som ni sett i vårt program har vi mycket att göra, min önskan är att ni kommer ofta
till logen också när det är gradgivning. Det allra viktigaste är ju när vi inviger nya
systrar. Se till att bänkarna är fyllda och kom kära systrar till logen!
Året som gick
Gav oss inte allt vi drömt om
Men har det någonsin hänt, att det gått ett år
När all kärlek, godhet och lycka vi önskade varandra
Gavs oss som gåva?
Men trots vår besvikelse
Eller kanske just därför, så förblir vi desamma
Vi fortsätter att hoppas,
På ännu ett år, som ger oss allt!
För vem har rätt att tvivla på
att året vi hoppas på inte redan är här?
I Vänskap Kärlek Sanning
Els-Marie Sehlin/ÖM
HÄNT I LOGEN
Till att börja med en liten återblick på 2010.
Logekvällen den11 oktober var det val av ämbetsmän och deras ersättare för arbetsterminen
2011-2012 och så här ser besättningen ut
ÖM Els-Marie Sehlin,
UM Marianne Degerman,
PS Ulla-Stina Ryking,
CM Britt-Marie Persson Spansk,
K Gunilla Bäckström,
FS Elke Löfgren,
SkM Britt Arleheim,
ers Kerstin Banck- Jansson,
ers Mariana Nunez,
ers Margaretha Wetterberg,
ers Britt Seneby,
ers Louise Hammarberg.
Logekvällen den 25 oktober presenterades
INBJUDAN TILL FINLAND
Vi är bjudna att besöka vår vänloge R3 Aurora Karamsin, Grankulla (utanför Helsingfors),
lördagen den 9 april 2011, som då kommer att genomföra en invigningsgrad.
Logekvällen den 20 december
Till kvällens logemöte hade 35 Jenny Lindsystrar infunnit sig och en gäst, syster Margaretha
Winkfield, R7 Maria i Norrköping
I årsprogrammet 2011har det blivit tryckfel. Istället för måndag 27/4 ska det vara onsdag 27/4.
Måndag den 17/1 2012 ska vara måndag den 16/1.
Mötet avslutades med att syster organist spelade “Nu Tändas Tusen Juleljus“ och melodin ”Lyss
till änglasångers ord”.
Här kommer TVÅ små uppmaningar:
byt ut gamla fotografier
Det är inte bara i vår matrikel det behövs ”färska” kort. Alla Odd Fellow-medlemmar i hela
Sverige kan ju gå in och titta på oss i Storlogeregistret. Lämna/skicka gärna ett nytaget foto (med
ditt namn angivet på baksidan) till Grethe Gartner före andra mötet i februari. Nästa matrikel
kommer ut i början av 2011.
Och kom ihåg att undvika starka parfymer och dofter
Detta emedan det finns systrar som är doftallergiker.
Logekvällen den 10 januari 2011 besöktes av 71 Jenny Lind-systrar
Övermästare, syster Nini Liljeqvist genomförde aftonens logearbete ritualenligt.
Först hade syster organist spelat ”Gavotte i D-dur” av J.S Bach .
Vi hedrade minnet av vår syster Iris Brännerud med en tyst minut.
Broder Gunnar Jivegård, kommer att ordna Odd Fellow resor under 2011.
Information finns hos PS.
I klubben efter måltiden berättade syster Elisabeth Andersson medryckande om sin vistelse som
volontär i Uganda och visade många talande bilder.
Logekvällen den 24 januari - ämbetsmannainstallation
Kvällen inleddes med att syster organist spelade ”Menuett i E-dur” av G.F. Händel. Därefter
inledde övermästare Nini Liljeqvist det ordinarie logearbetet, vilket sedan övergick i den
högtidliga ämbetsmannainstallationen under huvudsaklig ledning av syster rådsmarskalk Lena
Eriksson och syster distriktspresident Hilde Huber.
Utnämda ämbetsmän och deras ersättare blev:
O
AnnaMaria Hedin
ers Gunilla Saulesco
BS
Helena Levander
ers Ingrid Randers
KM
Rosemarie Westerlund
ers Agneta Clavering
YV
Marit Sjövik
IV
Christine Sylvén
ers Barbro Börjesson
ÖMhm Lena Selling Åsberg
ÖMvm Kerstin Krogstad
ers Birgitta Linderos
LL
Vakant
UMhm Ingalill Johansson
UMvm Inger Ryegård
ers Reidun Stenbeck
CMhm Ruth Lothe Nordström
CMvm Gun Olsson
ers Åse Ekholtz
CMtm Ing-Marie Holmberg
ers Britt Andersson
Till logen vid detta högtidliga tillfälle hade 83 Jenny Lindsystrar infunnit sig och dessutom
gästades vi av 11 systrar från logerna R19 Brunkulla, R71 Fröja (båda hemmahörande i
Östersund), R90 Davida (Åkersberga), R62 Gudlög (Täby), R110 Solrosen och R2 Kristina.
Kvällen avslutades med en festmåltid i klubben
Systrarna Hilde och Els-Marie
Måltidsbild från klubben
.
Logekvällen den 14 februari var vi 67 systrar och en gäst som närvarade vid syster Els-Marie
Sehlins premiär som vald övermästare. Kvällen inleddes med att syster organist spelade Marsch ur
Scarpio av G.. Händel Under parentationen för syster Iris Brännerud spelades Didos klagan ur
Dido och Aeneas av H. Purcell.
I logen denna kväll gavs Vänskapens grad till Monica Darbom, Kicki Rosenqvist och Meith
Lindqvist. De fördes av Eva Bäcklin, B-M Svarvén,och Inger Edenfeldt. I skådespelet medverkade
systrarna Barbro Dahlberg, Anita Heap och Reidun Stenbeck.
Från läktaren sjöng syster Ulla-Stina Ryking ”Livet är en kort seglats” med text av Bo Setterlind
och Herren är min herde. Logen avslutades och systrarna tågade ut till Fanfar av William Mathias.
Systrarna Monica Darbom, Kicki Rosenqvist och Meith Lindqvist
Måltiden i klubben denna kväll bestod av en utsökt Filé Mignon Black and White. Samvaron
avslutades med att syster Meith Lindqvist tackade för stämningsfull och tankeväckande
gradgivning och en god måltid.
Från klubbmästaren meddelas att menyn för kommande logekvällar ännu inte är klar varför
systrarna ombedes att söka på hemsidan om man vill veta vad som kommer serveras, eller så får
det bli en glad överraskning.
Systrar som har lämnat ny mailadress/nytt telefonnr:
Agneta Clavering: [email protected]
Elisabeth Brunfelter: har nytt postnr: 116 48 Mobil nr 073-907 71 09
Inger Glifberg: [email protected]
Marianne Gregertoft: [email protected]
Erna Hermander: [email protected], Mobil : 070-8800 107
Mariann Ingesson: [email protected]
Maud Jarl-Kyletoft: [email protected]
Marie H Lindh har nytt mobilnr: 070 - 793 4077.
Git Törnegren: [email protected]
Systrar som lämnat logen under hösten:
Annika Aveskär
Iris Brännerud
FS meddelar att månadsavgiften är 100 kr varav 5 kr oavkortat går till Jenny Lindfonden. Inbetalning skall göras till pg 40 96 09-5. Det går även bra att betala direkt till
FS under logekvällarna. Systrar som är osäkra på betalningen av månadsavgiften kan
vända sig till FS för hjälp.
I redaktion för Jenny Lind-bladet ingår
Els-Marie Sehlin [email protected] tel 08-776 49 69
Rosemarie Westerlund [email protected] tel 08-766 15 09
Marianne Degerman [email protected] tel 08-658 25 29
Kerstin Banck-Jansson [email protected] tel 08-646 96 55 eller 070-539 85 35
Ansvarig utgivare: Els-Marie Sehlin
Layout & redigering: Kerstin Banck-Jansson
Nästa Jenny Lind-blad utkommer i slutet av maj. Deadline för manus är 12 maj.
Idéer, förslag text till JL-bladet välkomnas.