I huvudet på en LSS

Transcription

I huvudet på en LSS
I huvudet på en LSShandläggare
Mikaela Jonsson Kontakt:
[email protected]
torsdag 17 oktober 13
• Fyra viktiga punkter inom handläggning
• Ärendegången
• Uppföljning
• Kvalitetssäkra verksamheten
Mikaela Jonsson Kontakt:
[email protected]
torsdag 17 oktober 13
Fyra viktiga punkter inom
handläggning
• Goda relationer
• Brukarens medverkan/icke medverkan
• Behovet är viktigare än pengar
• God kvalitet
Mikaela Jonsson Kontakt:
[email protected]
torsdag 17 oktober 13
Ärendegång
• Ansökan inkommer
• Välkomstbrev
• Träffa brukaren på hens villkor
• Beslut + kommunicering
• Barnperspektivet/brukarperspektiv
Mikaela Jonsson Kontakt:
[email protected]
torsdag 17 oktober 13
Uppföljning
• Syfte: behovet idag
- Mer stöd/annat stöd?
• Samtalsverktyg
• Kontakta enhetschefer vid behov
• Kvalitetssäkring
Mikaela Jonsson Kontakt:
[email protected]
torsdag 17 oktober 13
Kvalitetssäkra verksamheten
• Vara ute i verksamheterna
• Personaltäthet + adekvat utbildning
• Brukarnas åsikter
• Kontinuerlig utveckling
• Korta/långa beslut
• Bemötande
Mikaela Jonsson Kontakt:
[email protected]
torsdag 17 oktober 13
forts. Kvalitetssäkra verksamheten
• 8 riktmärken, 5-7 §§ LSS:
Inflytande
Tillgänglighet
Delaktighet
Självbestämmande
Helhetssyn
Kontinuitet
Leva som andra
God kvalitet
Mikaela Jonsson Kontakt:
[email protected]
torsdag 17 oktober 13
Utmaningar
• Assistans/boendeutredningar
• Assistansbolag
• Brukarnas vs. Vårdnadshavarnas/gode mäns
åsikter
• När det är svårt att samarbeta med enhetschefer
Mikaela Jonsson Kontakt:
[email protected]
torsdag 17 oktober 13
Tack för att ni har lyssnat!
Mikaela Jonsson Kontakt:
[email protected]
torsdag 17 oktober 13