Hämta Schema - Järna Kompetens Läs

Transcription

Hämta Schema - Järna Kompetens Läs
LÄS Utbildningen Årskurs 4 2015 -2016
Block 1: Människans väg: Biografi och personlig utveckling
V 36 (2015)
Måndag 31/8
Tisdag 1/9
Onsdag 2/9
Torsdag 3/9
Fredag 4/9
9 00 -10 00
Välkomsthälsning
Målning till temat
Mikaela Stenius
Målning till temat
Mikaela Stenius
Målning till temat
Mikaela Stenius
Målning till temat
Mikaela Stenius
10:00 - 10:30
Kaffe
Kaffe
Kaffe
Kaffe
Kaffe
Leonardo da Vincis
Nattvarden
Vad har den för
betydelse för oss idag?
Marcus Stenius
Goetheanum kurs
Förberedelse inför Dornach
Marcus Stenius
10:30 - 12:00
Biografisk kurs- kunskap om mig själv- planeterna och livsrytmer
Kent Holmström
12:00 - 13:00
Lunch
13: 15 - 14: 00
Lunch
Sång
Helene Blomqvist
Grupparbete till biografikursen
Kent Holmström
14 00 – 15 00
15:00 - 15:30
Lunch
Kaffe
Kaffe
15:30 - 16:00
Fortsättning grupparbete
16 10- 17 00
Meditation personlig utveckling
Helene Blomqvist
Kaffe
Återblick/utvärdering
framåtblick
Lunch
Det egna forskande
Arbetet/ projektarbete
Kaffe
Det egna forskande
Fortsättning
Resegenomgång
17 00 -18 00
Kvällsmåltid
18 00 – 19 30
Goetheanum kurs
Marcus Stenius
Litteratur
Den röda tråden och
Den inre vägen
Christhild Ritter
Själshygieniska övningar
Jackie Swartz
LÄS Utbildningen Årskurs 4 2015 -2016
Block 2: Studieresa till Dornach och Schweiz och Milano, söndag den 4 - söndag den 11/10 2015
Måndag 5/10
Tisdag 6/10
Onsdag 7/10
Torsdag 8/10
Fredag 9/10
lördag 10/10
Avresa med buss
Avresa över Gotthard till
Tessin
till Humanushaus
Socialterapeutisk Camp
Hill verksamhet
Milano
Föreläsning om
Nattvarden
Marcus Stenius
Ledig dag för egna
exkursioner
Studiebesök på La Motta
ock kapellet
Socialterapeutisk
verksamhet
Museibesök på:
Avresa söndag den
4/10
Studiebesök på
Ita Wegmankliniken och
Sonnenhof, en av
de första
läkepedagogiska
verksamheterna i
Schweiz
Guide och logistik
Mikaela Stenius
Besök på den
Läkepedagogiska
utbildningen i
Dornach
Andreas Fischer
Leonardo da Vincis
Nattvarden
Gemensam avslutning
Studiebesök på
Goetheanum
Michelangelos staty Pieta
Fortsatt bussresa till
Milano
Katedralen i Milano
Övernattning på Hotell Gala
--------------------------------------------------------------
Johannes Nilo
Söndag 11/10
Guide och logistik
Marcus Stenius
Övernattning på
Övernattning på
Begegnungscenter i Begegnungscenter i
Dornach
Dornach
Övernattning i Mürren Övernattning på Hotell Övernattning på Hotell
i Alperna
Gala i Milano
Gala i Milano
Hemresa från Milano
LÄS Utbildningen Årskurs 4 2015 -2016
Block 3: Läkepedagogiska kursen i vår tid. Diagnos, behandling och polariteter i Läkepedagogik och Socialterapi
V 47 (2015)
Måndag 16/11
Tisdag 17/11
Onsdag 18/11
Torsdag 19/11
9:00 -10:00
Vad betyder den
läkepedagogiska kursen för
dig?
Panelsamtal med veckans
föreläsare
Eurytmi
Ina Kornfeld
10: 00 – 10:30
10 :30 -12:00
12:100- 13:15
Kaffe
Vad betyder den
läkepedagogiska
kursen för dig?
Dick Tibbling
Lunch
Vad betyder den
Vad betyder den
läkepedagogiska kursen läkepedagogiska kursen
för dig?
för dig?
Marcus Stenius
Henri Quarfood
Margareta Dahlström
Lunch
kaffe
kaffe
Grupparbete till den tysta kunskapen
15:00 – 17: 00
17.00- 19: 30
Lunch
Vad betyder den
läkepedagogiska
kursen för dig?
Christian Texier
Helene Blomqvist
Lunch
Målning till temat diagnoser och polariteter
Mikaela Stenius
13:15 - 14:30
14:30 - 1350
Fredag 20/11
kaffe
kaffe
Egna Biografier
Uppföljning av
projektarbetet
Gemensam kvällsmåltid
och uppföljning av
resan till Schweiz
Panelsamtal fortsättning
Vad betyder den
läkepedagogiska kursen för dig?
11 30
Återblick/ utvärdering
LÄS Utbildningen Årskurs 4 2015 -2016
Block 4: Salutogenes och vården av det eteriska, kunskap om den mänskliga utvecklingen
V 4 (2016
Måndag 25/1
Tisdag 26/1
09:00- 10:00
Onsdag 27/1
Eurytmi
Ina Kornfeld
10 00-10 30
10:30 -12.00
12:00 – 13:15
15:00 - 17:00
17:00 - 19:00 ca
Fredag 29/1
De 12 Vårdgesterna
Anne Ingeborg Haugholt
Kaffe
Barnets utveckling och Waldorfkursplanen
Maria Eloranta
Lunch
13:15 – 14:30
14:30 - 15:00
Torsdag 28/1
Lunch
Livsprocesser och vården
av det eteriska
Fritz Probst
Salutogenes-vad håller
människan frisk
Ursula Flatters
Lunch
Lunch
Anne Ingeborg Haugholt
Fortsättning
11:30
Återblick/utvärdering
Målning till Waldorfplanen klass 1-8 och barnets utveckling
Mikaela Stenius
kaffe
kaffe
Idehistoriskt
Läkepedagogiskt
perspektiv på
perspektiv på
Waldorfpedagogiken Waldorfpedagogiken
Göran Fant
Henri Quarfood
kaffe
Egna Biografier
kaffe
Vården av det eteriska: bad
massage och insmörjningar
Waltraut Neuschütz
Måltid och biografi
Min väg till läkaryrket och
antroposofin
Ursula Flatters
Litteratur
Waldorfpedagogik
Christhild Ritter
Barndomen hälsans källa
Michaela Glöckler
LÄS Utbildningen Årskurs 4 2015 -2016
Block 5: Utveckling ur ett antroposofiskt perspektiv
V 10 (2016)
Måndag 7/3
Tisdag 8/3
Onsdag 9/3
Torsdag 10/3
Fredag 11/3
09:00- 10:00
Talgestaltning till kulturperioderna
Helene Blomqvist
10:00- 10:30
Panelsamtal
Framtidsuppgifter
Kaffe
Kaffe
Kaffe
Kaffe
Kaffe
Det ondas betydelse
och hjärtekrafterna
Christian Texier
VärldsutvecklingenEn utvecklingstablå
Anders Rosenberg
KulturperiodernaEn utvecklingstablå
Anders Rosenberg
Den sociala frågan
Gerard Lartaud
Fortsättning panelsamtal
10:30 - 12:00
11:30
Utvärdering/återblick
12:00 - 13:15
Lunch
Lunch
Lunch
Lunch
13:15-14:30
Målning till temat
Lucifer och Ahriman
Mikaela Stenius
Målning
Mikaela Stenius
Projektarbetet
Redovisning
Projektarbetet
Redovisning
14:30 - 15:00
15:00 – 17.00
Kaffe
Om Hjärtat
Ursula Flatters
18 :00- 19: 00
Kaffe
Den Mikaeliska impulsen
i vår tid
Dick Tibbling
Kaffe
Egna biografier
Kaffe
Mänsklighetens karma och
individens karma
Ylwa Breidenstein
Kvällsmåltid 17 00
Biografi- min väg till
prästyrket och
antroposofin
Ylwa Breidenstein
Litteratur
(av Rudolf Steiner)
Andlig skolning;
Vetenskapen om det fördolda
Akashakrönikan
LÄS Utbildningen Årskurs 4 2015 -2016
Block 6: En läkepedagogisk och socialterapeutisk sammanfattning av ”människans väg”
V 16 (2016)
Måndag 18/4
Tisdag 19/4
Onsdag 20/4
Torsdag 21/4
Fredag 22/4
9 :00-10:00
10:00 - 10:30
Sång
Helene Blomqvist
Kaffe
Kaffe
Kaffe
Barndomen:
Ungdomstiden:
Kaffe
Vuxenåldern:
Ålderdomen:
Klockargården,
Haganäs, Ensjöholm
Tunaberg, Fridebo och
Solåkrabyn
Lunch
Lunch
10:30 - 12:00
Mora Park, Solberga Saltå By och Norrbyvälle
By och Mikaelgården
12:00 - 13:00
13:00 - 14:30
14:30 - 15:00
Lunch
Lunch
Redovisning av det egna forskande arbetet, ett fördjupningsprojekt som skall gå tillbaka till den egna
verksamheten och även framföras där
Kaffe
Kaffe
15:00 - 17:00
Kaffe
Kaffe
Egna biografier
Fortsättning Redovisningar
Avslutningsmiddag och
fest!
Sent!!
Avslutning
Med inbjudna gäster