Anmälan till äldreboendekön - AB Enköpings Hyresbostäder

Transcription

Anmälan till äldreboendekön - AB Enköpings Hyresbostäder
Registrering till lägenhetskö för +65
Sökande
Medsökande
Namn
Namn
Adress
Adress
Postnummer
Postnummer
Postadress
Postadress
Personnummer
Personnummer
Telefon bostad
Telefon övr/mobil.
Telefon bostad
Mail
Telefon övr/mobil
Mail
Önskad lägenhet
Område
Kryddgården
Lägenhetsstorlek
Nya Kryddgården
Malin
Ljunggården
1.a
2.a
3.a (endast på Kryddgården)
Aktiv i kön
Passiv i kön
Sadelmakaren
PUL
Enligt personuppgiftslagen (1998:204) ska du som registrerar dig hos oss lämna ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. Med
behandling avses här insamling, registrering, bearbetning, utlämnande eller samkörning inom vår kundserviceverksamhet.
Jag har tagit del av ovanstående information samt uthyrningspolicyn och lämnar härmed mitt samtycke till att Enköpings Hyresbostäder behandlar
mina personuppgifter som lämnats ovan. Jag kontrollerar också att de uppgifter jag lämnat är riktiga, och att jag godkänner att Enköpings
Hyresbostäder har rätt att kontrollera mina uppgifter.
Namnteckning
Datum
Bostadskön för äldreboende hanteras manuellt och inte via vår hemsida som den ”vanliga” bostadskön.
För att registrera sig i kön för äldreboende fyller ni i uppgifterna ovan.
Önskar du mera information om oss eller ställa dig i vår ”vanliga” bostadskö så hänvisar vi dig till vår hemsida!
www.ehb.se
AB Enköpings Hyresbostäder
Box 3051, 745 03 Enköping • Besök Kyrkogatan 13
Telefon 0171-62 58 20 • Fax 0171-377 18 • E-mail [email protected]
Bankgiro 681-2507 • Plusgiro 20 60 84-6 • Org. nummer SE556054705001

Similar documents