Nyhetsblad nr 22

Transcription

Nyhetsblad nr 22
Nyhetsblad nr 22 2
Mars 2014
Labrandasällskapet
www.labranda.se
Bästa labrandavänner,
Pontus bok
Söndagen den 6 april 2014 är det dags för
årsmöte med Labrandasällskapet. Mötet
äger rum i Medelhavs-museets hörsal och
beräknas i vanlig ordning vara i ca två
timmar med början klockan 13:00. Förutom
formella årsmötesförhandlingar kommer
programmet att innefatta en presentation
av författaren Maud Webster, som för några
år sedan gav ut en bok med den lockande
titeln ”Sicilien – mellan synd och salighet”.
Med tanke på Sällskapets kommande resa
till den sägenomspunna ön, kommer också
Lars Karlsson att berätta om Sicilien, där
han arbetade i flera år under 1970-talet,
och vars historia har intressanta
beröringspunkter med Labranda.
Pontus Hellström fyllde 75 år i januari och för
detta tillfälle framställde vi, hans studenter
och kollegor, en festskrift. Den trycktes i
Uppsala och har 530 sidor med artiklar dedicerade till Pontus. Flera av artiklarna handlar
förstås om Labranda och Karien. Jag kommer
att ta med några examplar till försäljning på
Labrandadagen för 200 kronor. Om ni önskar
beställa den per post så skriv till mig.
[email protected]
Välkomna!
Sten Niklasson
ordförande
Årsmöte och Labrandadag på Medelhavsmuseet söndagen den 6 april, kl 13-16
Kl. 13.00
Årsmöte. Labrandasällskapets ordförande Sten Niklasson.
Kl 13.20
Lars Karlsson, professor, Uppsala universitet
Sommarens utgrävningar och arbeten i Labranda
Kl. 13.45
Maud Webster, forskare, Uppsala universitet
talar om Siciliens sinnen runt sin nya bok
Kl 14.15
Kaffe
Kl 14.45
Lars Karlsson, Uppsala universitet
Arkeologi på Sicilien
Medlemmar i Labrandasällskapet behöver ej erlägga entréavgift till museet för att delta i Labrandamötet.
2
Till Sicilien
av Lars Karlsson
Årets resa med Labrandasällskapet går till Sicilien.
Förra året var vi i Provence och studerade hur greker
och romare etablerade sig längs denna rika Medelhavskust. I år skall vi utveckla detta studium till att
besöka Sicilien, den plats som grekerna kanske bäst
befäste som sin egen av alla de områden de koloniserade under 800-500-talen f. Kr. Man talar om att grekerna genomförde två stora kolonisationsprojekt: Den
första och den andra kolonisationen. Den första ca
900-750 f. Kr. gick österut till Mindre Asien, dvs områdena där Labraunda ligger och som vi besökt flera
gånger. Den rikaste regionen här blev Jonien. Den
andra kolonisationen gick västerut, ca 750-500 f. Kr.
Den inkluderade som sagt Provence men de flesta
stora städerna lades på Sicilien (och i viss mån i Syditalien). Den grekiska kulturen på Sicilien kom att bli
mycket framgångsrik. Ön hette Sikelia på grekiska och
behöll där en referens till ursprungsbefolkningen som
kallades sikeler eller sikuler. De talade ett latinbesläktat språk och det är det som levt vidare i dagens sicilianska, som är en dialekt som icke-sicilianare inte förstår om det talas riktigt dialektalt. Vi kommer att åka
runt ön och besöka alla de rika ruinstäderna från denna mycket framgångsrika kolonisering. En del av ruinstäderna, såsom Selinunte är, tycker jag själv, några
av de mest fantastiska platser man kan besöka. Den
viktigaste staden var genom hela antiken Syrakusa
och där kommer vi tillbringa en hel del tid, bl.a. besöka det ny arkeologiska museet som ger en fin introduktion till hela öns antika historia. Där finns också
tempel och stora försvaranläggningar som enligt traditionen designats av Archimedes, Syrakusas stora son.
Vi besöker imponerande ruiner i Selinunte som sagt,
men också Agrigento och Morgantina, där jag själv
grävde i 5 säsonger under 80-talet. Det är en mycket
fin plats mitt på ön. Där ligger också den största romerska villan som grävts ut, helt täckt med golvmosaiker, i Piazza Armerina. Vår resa tar oss också till Lipa-
ri, huvudö i de fortfarande mycket vulkaniska eoliska
öarna. Vi kommer också titta på de stora mosaikkatedralerna från bysantinsk (eller som den kallas här
normandisk) tid under 1000-1100-talen, i Monreale
och Palermo. På Labrandadagen den 6 april kommer
jag visa bilder och introducera öns historia. Vår gästtalare är forskaren Maud Webster, som bott och arbetat i Italien i många år och som skrivit flera böcker
med antika ämnen, såsom Roms vatten (2005), Döden i Rom (2006) och nu nyligen kommit med en ny
bok som heter Sicilien mellan synd och salighet, och
detta kommer hon att berätta mer om.
Vi ses söndagen den 6 april!
Nya medlemmar
är alltid välkomna till Labrandasällskapet. Medlemsavgiften per år är 200 kr för enskild person, 275 kr för makar/sambor och 1500 kr för
organisation/företag. Skicka anmälan om medlemskap till kassören (se nederst på sidan). Uppge namn, adress och för organisation/
företag även kontaktperson. Betala avgiften till sällskapets plusgiro 34 60 94 -6.
Några adresser till Labrandasällskapet
Ordföranden: Labrandasällskapet, c/o Sten Niklasson, Ekbacksvägen 33 B, 182 38 DANDERYD,
tel 08-755 42 46, [email protected]
Kassören:
Labrandasällskapet, c/o Hans Selander, Tvärgränd 5, 193 30 SIGTUNA,
tel 08-592 555 07, [email protected]