Snöraskydd - Vännäs Plåt

Comments

Transcription

Snöraskydd - Vännäs Plåt
Montageanvisning
Snöräcke - Grind monterad med låssats på hållare
Max avstånd mellan konsolerna c/c 1200 mm
Hållare för takpannor
Hållare för släta tak
För låsbygeln genom de två översta
hålen på hållaren för släta tak.
ck
no
k
t ta
Mo
Taklutning
α
Lägg upp grinden mot hållaren
och skruva fast låsskenan.
Snöräcket är ställbart i höjdled
genom att låsskenan kan vändas
nedåt.
Avstånd underdel av grind till tak
får ej överskrida 30 mm.
OBS!
Dra ej muttrarna så hårt att
hållaren deformeras.
6
10
14
18
23
27
33
38
42
45
50
55
Snözon enligt Boverkets konstruktionsregler (BKR)
1
1,5
2
2,5
3
4
60
40
30
24
20
15
36
24
18
15
12
9,1
27
18
13
11
8,9
6,7
19
13
9,7
7,7
6,4
4,8
14
9,1
6,9
5,5
4,6
3,4
11
7,4
5,5
4,4
3,7
2,8
10
6,8
5,1
4,1
3,4
2,5
12
7,8
5,9
4,7
3,9
2,9
14
9,3
7,0
5,6
4,7
3,5
17
11
8,3
6,7
5,6
4,2
25
53
17
36
13
27
10
21
8,5
18
6,3
13
Högsta tillåtna avstånd mellan snörasskydd i meter,
beräknad efter snölastens grundvärde.
Marahällan
91194 VÄNNÄS
Telefon: 0935-12420
Telefax: 0935-12226
Hemsida: www.vannasplat.se
E-post: [email protected]
M-6521-0505
Montageanvisning
Infästningsprofil och infästningsplåt
M10 flänsmutter
M10
flänsmutter
M10
flänsmutter
M10 x 20
1C. Montera hållaren på
infästningsaplåten.
Vangsbult M10 x 30
Vangsbult M10 x 30
1A. Montera hållaren på
infästningsaprofilen.
1B. Montera hållaren på
infästningsaprofilen.
Borr Ø 11 mm
OBS! Tätmassa eller
falsolja mellan
infästningsprifilen
och takplåten.
OBS! Tätmassa eller
falsolja mellan
infästningsprifilen
och takplåten.
2C. Märk ut och borra hålen till
infästningsplåten.
Självgängande
skruv 10 st
Ø 6,3 mm
2A. Infästningsprofilen vänds så att
änden med 3 hål är mot taknock. Skruva
fast profilen med bifogad skruv.
OBS! Max c c/c 1200 mm.
Självgängande
skruv 10 st
Ø 6,3 mm
2B. Infästningsprofilen vänds så att
änden med 3 hål är mot taknock. Placera
profilen så långt ner på “pannan” som
möjligt. Skruva fast profilen med
bifogad skruv.
OBS! Max c c/c 1200 mm.
3C. Trä i bygelbulten från nedre hålet
och lås fast den med gummibrickorna.
OBS! Utrymmet under plåten skall
vara minst 37 mm.
M10
flänsmutter
3A. Luftfickan upptill mellan plåt och
profil kan fyllas med tätningsmassa.
3A. Luftfickan upptill mellan plåt och
profil kan fyllas med tätningsmassa.
Marahällan
91194 VÄNNÄS
3D. Skruva fast infästningsplåten.
Telefon: 0935-12420
Telefax: 0935-12226
Hemsida: www.vannasplat.se
E-post: [email protected]