Följesedel - 24h svarstid, jord

Comments

Transcription

Följesedel - 24h svarstid, jord
Följesedel - 24h svarstid, jord
När ni använder svarstidspaketen 24h, Overnight och 0700 är det viktigt:
• Att ni kontaktar labbet innan ni skickar in proverna
• Att ni mailar följesedeln till [email protected] innan kl. 16.30
• Att ni fyller i följesedeln korrekt samt bifogar ett exemplar av följesedeln med proverna
• Att ni märker upp provemballaget med GUL TEJP
Uppdragsgivare = rapportmottagare
Fakturauppgifter
Kundnummer: *
Fakturamottagare: (obligatoriskt om det ej är samma adress som för rapportmottagare)
Företag: *
Provtyp:
Jord
Avtalsnummer/Offertnummer: * OBS! Lämnas inget avtalsnummer tillämpas listpris
Asfalt
Betong
Namn: *
Kundens projekt/uppdragsnummer: (för rapport och fakturauppgifter)
Adress: *
Ev. avropsnummer: (inköpsorder)
Postnummer: *
Annat, ange:
Ort: *
Telefon arbete/mobil: *
Kopiemottagare (e-post adress):
E-post adress:
Journalnummer
(ifylles av lab)
Provets märkning: *
Provpunkt/Provtagningsplats:
Provtagningsdatum:
Djup:
Önskade analyser/analyspaket: *
1
2
3
4
* Obligatoriska uppgifter
Provtagare: *
Analyspaket:
1. BTEX, alifater och aromater i jord (M10)
2. PAH-16 i jord (M12)
3. Alifater, aromater och PAH-16 i jord (M9_24)
4. As, Pb, Cd, Co, Cu, Cr, Ni, V, Zn
Eurofins Environment Testing Sweden AB
Sjöhagsgatan 3, Port 1
531 40 LIDKÖPING
www.eurofins.se
Tel nr: *
ID:
M10
M12_2
M9_24
M11
Analyspaket:
5. As, Pb, Cd, Co, Cu, Cr, Ni, V, Zn, Hg
6. M10+M12
7. M10+M12 + Metaller exkl. Hg
8. M10+M12 + Metaller inkl. Hg
ID:
M13
MTOT_ORG24
MTOT 24
MTOT HG24
Kundsupport Miljö 010-490 81 10 (Företag, Konsulter, Industri)
Kundsupport Vatten 010-4908170 (Brunnsvatten, Offentliga sektorn)
E-post: [email protected]
Övriga upplysningar:
5
6
7
8