Infoblad 2014 - Skonaren på Masthugget

Comments

Transcription

Infoblad 2014 - Skonaren på Masthugget
BRF SKONAREN PÅ MASTHUGGET 6:18
June 2014
Informationsblad för bostadsrättsinnehavare och hyresgäster hos Brf.
Skonaren på Masthugget 6:18
Styrelsen
Benny Christensen – Ordförande
Andreas Andersson – Ledamot
Thomas Eriksson - Ledamot
Kitty Tang – Ledamot
Maud Wibäck – Ledamot
Josip Vukusic - Ledamot
Styrelsekontakt
På vår hemsida www.skonarenpamasthugget.se finns mycket nyttig information för våra boende.
Mailadress: [email protected]
Vår avsikt är att läsa av mail-inkorgen några gånger per vecka, så svar på mail bör inte ta mer än 1
vecka. Man kan också lägga en lapp i styrelsens brevlåda. Kontakt med enskilda
styrelsemedlemmar ska endast ske i undantagsfall.
Styrelsen har delat upp den personliga kontakten med lägenhetsinnehavarna enligt följande:
•
Värmlandsgatan 17 – Thomas Eriksson tel. 0768-674673
Värmlandsgatan 19 – Maud Wibäck tel. 0706-956384
•
Andra Långgatan 26 – Kitty Tang, tel. 0733-334516
Andra Långgatan 28 – Andreas Andersson – 0723-283500
Andra Långgatan 30 – Maud Wibäck tel. 0706-956384
•
Tredje Långgatan 31 – Benny Christensen tel. 0706-755 799
Tredje Långgatan 33 – Benny Christensen tel. 0706-755 799
Tredje Långgatan 35 – Josip Vukusic tel. 0762-386050
Styrelsekontakt för lokalhyresgäster sker via Andreas Andersson eller Benny Christensen.
POSTADRESS
BRF SKONAREN PÅ MASTHUGGET 6:18
TREDJE LÅNGGATAN 35
413 27 GÖTEBORG
HEMSIDA
www.skonarenpamasthugget.se
E-POST
[email protected]
BRF SKONAREN PÅ MASTHUGGET 6:18
June 2014
Styrelsen finns på plats i styrelselokalen en gång i månaden för att svara på de boendes frågor.
Första helgfria måndagen i varje månad är man välkommen klockan 18-19 om man har några
funderingar. Styrelselokalen hittar man på gården snett bakom ingången till Tredje Långgatan 35.
Fastighetsskötsel
HSB har hand om fastighetsskötseln i huset och de nås på 010-442 24 24. Man kan också maila till
HSB på [email protected] . Anmäl alltså alla fel i första hand hit!
Vid akuta problem t ex vattenläckor mm, på kvällar och helger, ringer man Låsinvest på 031-21 04
00.
Trappstädning
HSB Städ sköter städning av trappuppgångar och tvättstugor. Om Ni inte är nöjda med den så
kontakta i första hand HSB felanmälan. 010-442 24 24
Garageplatser
Garaget administreras av en fristående förening och vill man fråga om garageplatser så gör man
det hos Andreassens Fastighetsförvaltning som har hand om förvaltningen av garaget.
[email protected]
Återvinningsrummet
Återvinningsrummet är öppet mellan kl. 07.00-20.00. I återvinningsrummet kan Ni lämna
tidningar, glas, batterier, kartonger.
OBS!!! Återvinningsrummet är INTE ett grovsoprum! Lämna inte möbler, tv-apparater,
kylskåp och annan typ av skräp där. Varje bostadsrättsägare och hyresgäst är skyldig att på egen
hand transportera bort den typen av skräp.
Cyklar och barnvagnar
I en dom i Stockholms Tingsrätt, har Brandförsvaret stämt en fastighetsägare, i vars fastighet man
fann barnvagnar och cyklar i trapphus, entréer och trappavsatser. Domen innebär att
fastighetsägare är skyldiga vid vite att svara för att barnvagnar, cyklar o.dyl. inte placeras på
sådana ställen. För vår bostadsrättsförening innebär det att vi kommer att omhänderta barnvagnar,
cyklar etc. som står på sådana ställen utan förvarning.
POSTADRESS
BRF SKONAREN PÅ MASTHUGGET 6:18
TREDJE LÅNGGATAN 35
413 27 GÖTEBORG
HEMSIDA
www.skonarenpamasthugget.se
E-POST
[email protected]
BRF SKONAREN PÅ MASTHUGGET 6:18
June 2014
I nedre garaget under Tredje Långgatan 35 finns ett stort cykelförråd som är gemensamt för hela
huset. Använd gärna detta förråd istället för gården. Detta cykelrum renoveras för närvarande när
det öppnas efter renoveringen gäller följande regler för förvaring av cyklar i cykelrum och på
gården:
Endast hela cyklar får förvaras. Cyklar som inte är i brukbart skick (saknar hjul, sadel, styre mm.)
kommer att bortforslas utan förvarning. Föreningen tar inget ansvar för detta. Vill man ha kvar
sådana cyklar får man förvara dem i eget lgh-förråd.
På gården är det inte tillåtet att låsa fast cyklar mm. i stängsel eller grindar ej heller att ställa cyklar
utanför därtill avsedda cykelställ. Lås kommer att klippas, cyklar som inte är i brukbart skick att
bortforslas utan förvarning. Föreningen tar inget ansvar för detta.
Dessa reglar kan möjligen uppfattas som strikta men styrelsen beslutar om dem i avsikten att
miljön på gården och i cykelrummet skall bli bättre och tryggare.
Grillning
Det är väldigt trevligt att grilla på sommaren men av flera skäl, bl.a. brandfara och hänsyn till
luktstörningen för grannar, är inte grillning på balkonger och uteplatser tillåtet. Konsekvensen för
dem som trotsar förbudet kan bli att lägenheten fråntas vederbörande. Vi har köpt in två
gemensamma grillar som finns på gården. Vi hoppas att röken därifrån inte kommer att bli allt för
störande.
Balkonglådor
Balkonglådor får endast hänga på insidan av balkongen. Detta är av säkerhetsskäl. Vi har upptäckt
att det likväl finns boende i huset som sätter upp balkonglådor på utsidan av sina balkonger. Dessa
kommer att få skriftliga varningar.
Brandvarnare
Alla lägenhetsinnehavare är skyldiga att ha en fungerande brandvarnare. Om en brand skulle
uppstå i en lägenhet och man i efterhand kan konstatera att brandvarnare saknades, så kan
lägenhetsinnehavaren bli skadeståndsskyldig. Man kan också fråntas sin lägenhet eftersom man
grovt har åsidosatt föreningens säkerhetsregler.
Lappar
Det dyker ibland upp anonyma lappar i hissarna, på anslagstavlorna och även i styrelsens brevlåda.
POSTADRESS
BRF SKONAREN PÅ MASTHUGGET 6:18
TREDJE LÅNGGATAN 35
413 27 GÖTEBORG
HEMSIDA
www.skonarenpamasthugget.se
E-POST
[email protected]
BRF SKONAREN PÅ MASTHUGGET 6:18
June 2014
Dessa kommer att tas ner/ignoreras. Om man har åsikter eller frågor så är det bättre att kontakta
styrelsen, men vi kan inte besvara frågor från anonyma boende.
Hissar
Vid fel på någon hiss så ring omedelbart till Kone på 020-73 55 77.
Parkering ”mellangården”
Här gäller samma regler som överallt där parkering är förbjudet. Dvs man kan köra in och ställa
bilen för av- och pålastning av gods och personer. Sedan får man omedelbart lämna gården och
stänga grinden. Överträdelse beivras med en avgift för närvarande 600 kr.
Skall ni renovera kan ni dock söka tillstånd hos styrelsen vid parkeringsbehov. På samma sätt kan
hantverkare anlitade av föreningen få parkera.
Nyckel till ”bilgrinden” är en vanlig a-nyckel som kan köpas hos låsfirma.
Hoppas Ni tycker att den här informationen är nyttig. Informera gärna alla som bor i Er lägenhet.
Med vänlig hälsning Styrelsen
POSTADRESS
BRF SKONAREN PÅ MASTHUGGET 6:18
TREDJE LÅNGGATAN 35
413 27 GÖTEBORG
HEMSIDA
www.skonarenpamasthugget.se
E-POST
[email protected]