HSB Brf Skotet Signalmatros nr 1 2016 Hej alla! Redan nu kan vi

Comments

Transcription

HSB Brf Skotet Signalmatros nr 1 2016 Hej alla! Redan nu kan vi
HSB Brf Skotet Signalmatros nr 1 2016
Hej alla!
Redan nu kan vi flagga för att årsmötet kommer att vara den 3/5
Fram till den 30/3 vill vi ha in de motioner ni vill ha med till årsmötet. Vi
kommer att behandla dessa på ett styrelsemöte den 31/3 för att hinna få med
de eventuella motionerna i årsrapporten.
Då vi har nya stadgar gäller nya regler för vad du har för egenansvar. Broschyr
kommer att delas ut kring detta i alla brevlådor.
Nu är det återigen dags att se över våra cykelrum.
För att skapa plats och underlätta parkering för de som aktivt använder sina cyklar kommer vi att
genomföra en cykelröjning i samtliga cykelrum.
Cyklar som inte används och inte har luft i däcken skall inte stå i cykelrummen då det endast är till
för cyklar som är funktionsdugliga.
Ni som har cyklar, märk upp dem med ert namn och lägenhetsnummer samt datum.
Cyklarna skall vara märkta senast den 31 mars 2016.
Cyklar som inte märkts samt inte är i användbart skick kommer att samlas ihop och förvaras i låst
förråd och transporteras bort efter den 31 maj 2016.
Observera att det gäller även nyare cyklar som inte är märkta.
Frågor om just Er cykel. Mejla, skriv ett brev eller besök oss på vår exp.tid tisdagar klockan 18,30 –
19,00
Brf Skotets styrelse: Johan, Solveig, Tommy och Andrea
Vi anslår Signalmatrosen på anslagstavlorna, men glöm inte att gå in på vår hemsida
www.brfskotet.se där publiceras vi Signalmatrosen och du kan läsa en hel del annat som du kan ha
nytta av såsom styrelsen sammansättning, nyttig boendeinformation osv.

Similar documents