Trivselregler. - Brf Essinge Kaj

Comments

Transcription

Trivselregler. - Brf Essinge Kaj
ATT SÄTTAS IN I BOPÄRMEN
Att bo i bostadsrätt innebär att ingå i en gemenskap. I all gemenskap måste det
finnas regler för att allt ska fungera. Vår målsättning är att alla ska ha det så
trivsamt som möjligt och därför har vi några enkla trivselregler. Om dessa följs
bidrar vi till en bra grannsämja och att vårt område ser snyggt och attraktivt ut.
Vi slipper också onödiga kostnader. Välskötta hus ger dessutom våra lägenheter
ett högre värde. Utöver dessa trivselregler gäller föreningens stadgar liksom de
ordningsregler som framgår av boendepärmen.
Essinge Kaj
BRF
”Att bo i bostadsrätt betyder att du måste ordna mycket själv. Du
ansvarar för din lägenhet och måste följa de regler som gäller för
allt vi har gemensamt.”
Allmänna utrymmen
Allmänna utrymmen (trappor, gångar, källarutrymmen etc) är
till för alla och får inte användas för uppställning av privata till­
hörigheter. Detta gäller även utomhusmiljön. n
Avgifter
Styrelsen har rätt att ta ut extra avgift för den som bryter mot
föreningens regler. Detta gäller exempelvis vid olovlig uppställning
i allmänna utrymmen och olovlig dumpning av bohag i soprum­
met. n
Avlopp
En del drabbas då och då för lukt från badrum och dusch. Innan du
gör felanmälan om detta görs, så tänk på att:
– Dusch: Se till att golvinsatsen är ordentligt nedtryckt och att
urfasningen är vänd i riktning mot avloppsröret.
– Tvättfat: Sätt i proppen i handfatet. Fyll handfatet med vatten
(blanda gärna diskmedel eller klorin) och fyll handfatet så att det
täcker översvämningshålet.
– Tvättmaskin: Vattenlåset vid tvättmaskinen kan torka om man
inte använder tvättmaskinen och när det inte finns vatten så kan
lukt uppstå. Detta kan exempelvis inträffa när man varit borta. n
Barnvagnar
Det finns rum i källaren, märkta ”entréförråd”, speciellt avsedda för
barnvagnar, rullatorer, rullstolar och dylikt. I de förråden får inte
cyklar förvaras. Barnvagnar får inte förvaras i entréer och trapphus
på grund av brandsäkerhetsföreskrifter. n
Bastu
Föreningen har en bastu i källaren på Primusgatan 60. Den kan
bokas kostnadsfritt 08.00–22.00 via länken Lokalbokning på hem­
sidan. För lösenord, maila till [email protected] n
Cyklar, mopeder, mc
Varje hus har cykelrum, där endast cyklar får ställas. Cykelrummet
i källaren Primusgatan 62 har också plats för barnvagnar. Cyklar
kan också ställas i cykelställen på gården, men vid ”långtidsparke­
ring” ska de förvaras i cykelrum. Tänk på att inte ställa cyklar där
de hind­rar framkomlighet. Se även till att ta bort de cyklar som
inte används eftersom antalet platser i cykelrum och på gården är
begränsat.
Motorfordon får inte ställas upp i cykelförråden. Föreningens
försäkring gäller inte vid brand om det upptäcks att motorfordon
finns i allmänna utrymmen.
Från den 1 januari 2011 är det förbjudet att ställa registrerade
motorfordon (mc/eu-moped) på den motorfria innergården. n
Elementfilter
Filter till dina element säljs via fackhandeln, exempelvis Comfort­
butikerna. Råd för tillfällig lösning: Ta bort filtren från sin kassett
under elementet. Med en vanlig dammsugare tar man bort det
mesta av partiklarna i filtret. Info finns också i Bopärmen. n
Flyttning
Om du är osäker, fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid över­
låtelse. Tänk på att den som övertar din lägenhet också ska god­
kännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Ta
därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans
med en ansökan om medlemskap ska även exemplar av överlåtelse­
avtalet lämnas till styrelsen. n
Grillning på balkong
Ta alltid stor hänsyn till dina grannar när du använder din
balkong för olika aktiviteter. Endast gasol- och elgrillning är
tillåtet. Lägenheterna högst upp i husen har också rätt att använda
kolgrill. n
Gästrum
Föreningen har ett gästrum i källaren på Primusgatan 60. Detta kan
medlemmar boka 1–4 nätter i rad för 200 kr/natt. Bokning görs via
länken Lokalbokning på hemsidan. Betalning påförs på kommande
hyresavi. För lösenord, maila till [email protected] n
Husdjur
Ta alltid hänsyn till dina grannar när du har husdjur. Tänk på att
allergiker kan bli mycket besvärade och håll därför allmänna ut­
rymmen och hissar rena. Se även Stockholm Stads regler för hund
och katt. n
Journummer
Ring inte journummer om det inte är ett absolut måste utan
kontakta i stället styrelsen vid fel/skador. Denna rutin är till för att
spara pengar till föreningen och därigenom oss själva. Felaktigheter
i din lägenhet är ditt ansvar att åtgärda.
Felanmälan sker normalt (enligt Bopärmen) till:
Kabel Tv Comhem
90 222
Bredband
0770-77 70 00
Electrolux
0771-76 76 76 n
Nycklar
Behöver du kopiera nycklar till lägenheten, så vänd dig till By­
smeden Lås (www.bysmeden.se). Butik finns i Västberga (tele
681 78 20) och Kista (tele 681 78 57). Ring innan för att höra vilka
handlingar du behöver ha med för kopiering. n
Oönskad post
Säkerhet och ansvar
Parkering
Trappuppgångar och andra
gemensamma utrymmen
Om du får oönskad post i din brevlåda måste du själv kasta den i
papperssoporna eller sända tillbaka den till avsändaren. Ingen stä­
dar upp efter dig om du lämnar oönskad post, gratistidningar etc
utanför postfacken. Kontakta styrelsen om du vill ha ”Ej reklam”skyltar. n
Föreningen har 36 parkeringsplatser i garaget under ­Essinge Port.
Dessa bokas via Europark. För att få nyckel för att komma in i
Essinge Port och parkeringsgaraget, så vänd dig till ordföranden i
Essinge Port (www.essingeport.se, [email protected]). I öv­
rigt är det områdesparkering med hänsyn till datumparkering som
gäller. Det är förbjudet att parkera på föreningens gård. n
Rökning
Det är viktigt att vi tänker på att hålla dörrar och fönster i gemen­
samma utrymmen stängda och låsta för att förhindra inbrott. Ur
brandsäkerhets- och utrymningssynpunkt är det viktigt att hålla
trapphusen fria. n
Vi ansvarar tillsammans för entré, cykelrum, entréförråd och käl­
lare etc. Det är viktigt att vi förvarar våra saker i de utrymmen som
tillhör respektive lägenhet och låter övriga utrymmen vara fria.
Ordning och reda skapar trivsel samt underlättar för lokalvårdare
och fastighetsskötare att utföra sina sysslor. Tejpa inte upp blad,
ballonger etc på målade ytor i trappuppgångar eller hissar, då detta
förstör färgen. n
Rökning i trapphuset och andra gemensamma utrymmen är inte
tillåtet, liksom att kasta fimpar eller snuspåsar utanför våra portar
eller från balkongerna. n
Tvätt i lägenheten
Sophantering
Tvättstuga
Soprum med nedkast för hushållssopor samt återvinningskärl för
källsortering av bland annat glas, papper, metall, plast och batterier
finns på entréplanet i anslutning till entrén på Primusgatan 62. Ju
bättre källsortering, desto mindre extra sophanteringskostnader!
• Se till att inte packa plastkassarna för hushållssopor för fulla. De
kan orsaka stopp i avloppsröret. Självklart ska dessa kassar inte
innehålla sådan som ska sopsorteras, som exempelvis kartonger.
• Se till att soporna hamnar i rätt kärl. Om ni är osäker på i vilket
kärl som en sopa ska läggas i, så lägg den längst in i grovsoprum­
mets kärl.
• Tänk på att vika ihop kartonger etc innan ni placera dem i kärlen.
• Sopor får absolut inte läggas vid sidan av kärlen eller utanför sop­
rummet. För att få bort dessa sopor krävs speciell hämtning, vilket
kostar föreningen pengar.
• Soprummet är ingen plats för avställningsplats av bohag vid inoch utflyttning. Här hänvisas till återvinningscentraler; Årsta och
Bromma är närmast.
• Miljöfarligt avfall, som målarburkar etc, ska självklart också läm­
nas på återvinningscentral. n
Störningar och buller
När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se
till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i
sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras
bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas.
Om du har gäster eller annan aktivitet i lägenheten som kan skapa
oljud för grannar bör du tänka på att hålla fönster samt balkong­
dörr stängd då ljudet sprids betydligt mindre.
I övrigt ber vi alla respektera de tidangivelser som finns när det
gäller störande oljud och buller.
Det ska vara tyst i byggnaderna och inom föreningens område alla
vardagar kl 22.00–07.00, helgdagar 22.00-09.00.
Om du behöver borra, spika eller utföra något annat arbete som
kan vara störande måste det utföras med hänsyn till övriga boende.
Borrning är endast tillåten på följande tider:
Måndag–fredag kl 08.00–20.00
Lördag och söndag kl 10.00–18.00 n
Föreningens webbplats: www.essingekaj.se
Styrelsens mailadress: [email protected]
Styrelsens postlåda: Primusgatan 60
Tvättmaskin och torktumlare får endast användas dagtid
07.00–22.00. n
För att alla ska kunna ha nytta av de gemensamma tvättutrymmena
är det viktigt att alla tar del av och följer de regler som är uppsatta i
tvättstugan. Saknar du nyckel till tvättstugan, kontakta styrelsen. n
Uthyrning
Andrahandsuthyrning av lägenhet måste godkännas av styrelsen,
enligt lagen om bostadsrätter. Ta kontakt med styrelsen i god tid
om du har planer på andrahandsuthyrning.
Det är inte tillåtet att hyra ut sin parkeringsplats i andra hand,
förutom i samband med godkänd andrahandsuthyrning av lägen­
het. n
Ändringar/ombyggnader
Vid planerade utvändiga ändringar som inkluderar fasaden på nå­
got sätt måste styrelsen först skriftligen meddelas innan arbete på­
börjas. Vid ändringar som kräver bygglov, ska ett sådant visas upp
för styrelsen innan arbete påbörjas. Vid större ändringar i lägenhet
måste styrelsen också kontaktas innan arbete påbörjas. n
Övrigt
Bopärmen - Läs den!
Här finns de flesta svar på frågor kring boendet.
Vid missbruk av någon trivselregel ber vi er kontakta styrelsen. n
Stockholm september 2014
Essinge Kaj
BRF