DErMAtOLOGISK UtBILDNING våREN 2011

Transcription

DErMAtOLOGISK UtBILDNING våREN 2011
B
Avsändare LEO Pharma Nordic, Box 404, 201 24 Malmö
Porto Betalt
Dermatologisk utbildning
våren 2011
ANMÄLNINGSBLANKETT
Kursnr.
Jag anmäler
mig
Anmälan kan också göras via www.leo-forum.se
Lunch/middag Plats
JA
Datum och tid
NEJ
A1
Göteborg
25 januari 2011 kl 18.00
A2
Göteborg
9 mars 2011 kl 13.30
A3
Göteborg
25 mars 2011 kl 13.30
A4
Stockholm
10 mars 2011 kl 18.00
A5
Stockholm
14 april 2011 kl 18.00
A6
Borås
6 april 2011 kl 18.00
B1
Karlstad
30 mars 2011 kl 17.00
B2
Värnamo
8 mars 2011 kl 17.30
B3
Jönköping
9 mars 2011 kl 17.30
B4
Sandsjöfors
16 mars 2011 kl 17.30
C1
Örebro
31 mars 2011 kl 17.30
C2
Linköping
6 april 2011 kl 17.30
C3
Eskilstuna
13 april 2011 kl 17.30
C4
Skövde
Meddelas senare
D1
Malmö
4 mars 2011 kl 13.00
E1
Sundsvall
Meddelas senare
E2
Västerås
16 mars 2011 kl 17.30
F1
Ludvika
14 april 2011 kl 17.30
H1 Utforma ditt eget möte i samarbete med LEO Pharma Nordic:
Kontakta mig för överenskommelse om tid för information. Besöket har godkänts av
verksamhetschefen/sjukvårdshuvudmannen.
TELEFON
E-POSTADRESS
Enligt avtal mellan LIF och Landstingsförbundet behöver samtliga deltagare verksamhetschefens/sjukvårdshuvudmannens namnteckning och godkännande:
Verksamhetschefens/sjukvårdshuvudmannens namnteckning
Namnförtydligande
research based, people driven
A
Via LEO Forum erbjuder LEO Pharma Nordic kostnadsfri utbildning inom
områdena dermatologi. I denna broschyr finner du utbildningsdagar som
redan är fastlagda, men även exempel på andra utbildningar som LEO
Pharma Nordic kan erbjuda. Har du idéer och ämnen för utbildning inom
dermatologi kontakta då gärna din lokala konsulent från LEO för att diskutera
detta närmare. Produktinformation kan förekomma och anges i sådana fall
vid separat inbjudan.
Föreläsare – se sid 4
Lokala föreläsare ger en allmän genomgång med många kliniska bilder av vanliga
hudsjukdomar inom primärvården med fokus på t.ex. psoriasis, akne, svamp, tumörer
och skalpdermatoser. Du får en genomgång av diagnoser, remissförfarande och behandlingsförslag.
På mötet finns möjlighet att ställa frågor och du kommer även att kunna beställa böcker
inom det aktuella området.
B
LEO Forum blir löpande uppdaterad med nya ämnen och mötesdagar som
återfinns på www.leo-forum.se
Hudsjukdomar inom primärvården - diagnos, behandling
och när bör man remittera?
Hudens tumörer
Föreläsare – se sid 4-5
Huden är kroppens största organ och dermatoser utgör minst 10% av alla öppenvårdskonsultationer. Att känna igen en given förändring i huden underlättar diagnostiken varför kliniska illustrationer utgör ett viktigt hjälpmedel. En viktig del i arbetet är
kunskap om pigmentering för att t.ex. skilja malignt melanom från seborroiska keratoser, basaliom eller atypiska melanocytära nevi.
Vem kan delta?
LEO Forum vänder sig till distriktsläkare, blivande distriktsläkare och underläkare. Av praktiska skäl är deltagarantalet till utbildningarna begränsat.
Platserna fördelas efter principen ”först till kvarn …”. Enligt avtal mellan LIF
och Landstingsförbundet behöver samtliga deltagare verksamhetschefens/
sjukvårdshuvudmannens skriftliga godkännande för att delta.
På mötet kan du ställa frågor och beställa böcker inom det aktuella området.
Interaktiva sessioner
Vissa utbildningar genomförs som interaktiva sessioner med hjälp av Dolphin
Interactive Presenter. Dolphin Interactive Presenter är ett elektroniskt
system, som gör det möjligt att svara anonymt under själva utbildningen.
Svaren kan användas som underlag för diskussion och debatt mellan deltagare och föredragshållare. Man väljer själv om man vill vara aktiv – det är
alltså inget villkor för att delta i utbildningen.
Du anmäler dig på
• anmälningsblanketten som sänds portofritt till LEO Pharma Nordic
• e-post: [email protected]
• www.leo-forum.se
• telefon 040-35 22 23
C
Dermatologifallen - en interaktiv hudutbildning
Föreläsare – se sid 5
Dermatologi är en specialitet där diagnos ofta kan ställas via en okulär undersökning.
Området passar därför för fallbeskrivningar och vid denna utbildning presenteras dermatologiska patientfall hämtade från den dagliga verksamheten på en hudmottagning.
På mötet kan du ställa frågor och beställa böcker inom det aktuella området.
D
Det röda ansiktet
Föreläsare – se sid 5
Utbildningen ”Det röda ansiktet” beskriver diagnoser med den gemensamma nämnaren
ansiktsrodnad. Det finns en lång rad sjukdomar som ger upphov till rodnad och dermatit i ansiktet, t.ex. akne, rosacea och perioral dermatit. Ansiktet är ett exponerat
område och livskvaliteten påverkas därför i hög grad även för patienter med måttlig
sjukdom. Akne är ett exempel där läkaren också möter utmaningar i att ge rätt förväntningar på behandlingen.
Du får en bekräftelse via e-post på din anmälan och en påminnelse ca en
vecka före utbildningen.
Återbud
Förhinder att delta anmäls till Marika Gullberg på telefon 040-35 22 23 eller
till [email protected] senast dagen innan mötet.
På mötet finns möjlighet att ställa frågor och beställa böcker inom det aktuella området.
E
Den mörka hudens dermatologi
Föreläsare – se sid 5
Föreläsningen omfattar dels en genomgång av typiska skillnader som kan ses vid olika
hudsjukdomar mellan personer med mörk respektive vit hud, samt dels en genomgång
av eksem, ett sammanfattande namn för många inflammatoriska tillstånd i huden där
epidermis är involverat. Ett axplock av kliniska bilder visas inom såväl s.k. exotisk dermatologi som eksem.
Innehåll
Hudsjukdomar inom primärvården - diagnos, behandling
och när bör man remittera?
3
Hudens tumörer
3
Dermatologifallen – en interaktiv hudutbildning
3
Det röda ansiktet
3
Den mörka hudens dermatologi
3
Psoriasis
3
På mötet finns möjlighet att ställa frågor och du kommer även att kunna beställa böcker
inom det aktuella området.
F
Psoriasis
Föreläsare – se sid 5
Föreläsningen kommer att behandla diagnostik, klinisk bild och behandling av de olika
formerna av psoriasis.
På mötet ges möjlighet att ställa frågor och beställa böcker inom det aktuella området.
2
3
H
Utforma ditt eget möte
LEO Pharma Nordic kan erbjuda utbildning inom dermatologi. Utbildningen hålls på din
arbetsplats och ger dig möjlighet att själv välja ämne. Nedan finns några exempel på
vad vi kan erbjuda. Det även går bra att kombinera olika ämnen som du tycker är
intressanta. Har du egna idéer om ämne till utbildningar inom dermatologi är du alltid
välkommen att kontakta din lokala konsulent på LEO för vidare diskussioner.
• Ben och fotsår
• Psyke och hud
• Genomgång av fallbeskrivningar inom dermatologi (Dermatologifallen)
• Akne och dess behandling
• Huden som markör för invärtes sjukdom
• Hudens tumörer
• Psoriasis i hårbotten
• Hudsjukdomar hos barn och unga
• Handeksem och andra handdermatoser
• Den mörka hudens dermatologi
• Sexuellt överförbara infektioner
B3
B4
C1
C2
C3
A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
4
Hudens tumörer
Plats
Scandic Elmia Jönköping, Elmiavägen 8, 554 54 Jönköping
Datum
9 mars 2011 kl 17.30-20.30 – sista anmälningsdag 18 februari
Föreläsare
Doktor Helene R Holmgren, Hudmottagningen, Länssjukhuset Ryhov
Jönköping
Titel/Ämne
Hudens tumörer
Plats
Sandsjöfors Wärdshus & Konferens, Sandsjöbaden, 571 64 Sandsjöfors
Datum
16 mars 2011 kl 17.30-20.30 – sista anmäldningsdag 25 februari
Föreläsare
Doktor Helene R Holmgren, Hudmottagningen, Länssjukhuset Ryhov
Jönköping
Titel/Ämne
Dermatologifallen – en interaktiv hudutbildning
Plats
Clarion Hotel, Kungsgatan 14, 702 11 Örebro
Datum
31 mars 2011 kl 17.30-20.00 – sista anmälningsdag 24 mars
Föreläsare
Specialistläkare Christian Nilsson, Hudkliniken, USÖ
Titel/Ämne
Dermatologifallen – en interaktiv hudutbildning
Plats
First Hotel Linköping, Storgatan 70-76, 582 28 Linköping
Datum
6 april 2011 kl 17.30-20.00 – sista anmälningsdag 31 mars
Föreläsare
Docent Ingrid Synnerstad, Hudkliniken, Universitetsjukhuset Linköping
Titel/Ämne
Dermatologifallen – en interaktiv hudutbildning
Hudsjukdomar i primärvården - Min remitterande hudpatient; vad
gjorde hudläkaren?
Plats
Best Western Plaza Hotel, Drottninggatan 9, 632 20 Eskilstuna
Datum
13 april 2011 kl 7.30-20.00 – sista anmälningsdag 6 april
Plats
Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26, 411 21 Göteborg
Föreläsare
Överläkare Mats Berg, Klinickchef Hudkliniken, Eskilstuna
Datum
25 januari 2011 kl 18.00-20.45 – sista anmälningsdag 11 januari
Föreläsare
Hudläkare MarieHelen Sandström Falk, Hudmottagningen i Kungsbacka
Titel/Ämne
Dermatologifallen – en interaktiv hudutbildning
Plats
Skövde
Datum
Meddelas senare
Föreläsare
Doktor Lill-Marie Persson, Hudkliniken Skövde
Titel/Ämne
Det röda ansiktet
Plats
Hilton Malmö City, Triangeln 2, 200 10 Malmö
Datum
4 mars 2011 kl 13.00-16.00 – sista anmälningsdag 15 februari
Föreläsare
Dermatolog Margareta Lirvall, Carema i Lund
Målgrupp
Allmänläkare, hudläkare, skolläkare och företagsläkare
Titel/Ämne
Den mörka hudens dermatologi
Plats
Sundsvall
Datum
Meddelas senare
Föreläsare
Docent Ingrid Synnerstad, Hudkliniken, Universistetssjukhuset Linköping
Titel/Ämne
Den mörka hudens dermatologi
Plats
Elite Stadshotell, Stora torget 1, 721 15 Västerås
Datum
16 mars 2011 kl 17.30-20.00 – sista anmälningsdag 9 mars
Föreläsare
Docent Ingrid Synnerstad, Hudkliniken Universistetssjukhuset Linköping
Titel/Ämne
Psoriasis
Plats
Meddelas senare
Datum
14 april 2011 kl 17.30-
Föreläsare
Specialistläkare Ylva Svedberg, Hudkliniken, Falu lasarett
Titel/Ämne
Titel/Ämne
Hotel Scandic Opalen, Engelbrektsgatan 73, 412 52 Göteborg
Datum
9 mars 2011 kl 13.30-16.30 – sista anmälningsdag 23 februari
Föreläsare
Hudläkare Gösta Roupe, Göteborg
Titel/Ämne
C4
Hudsjukdomar i primärvården - diagnos, behandling
och när bör man remittera?
Plats
D1
Hudsjukdomar i primärvården - Min remitterande hudpatient;
vad gjorde hudläkaren?
Plats
Hotel Scandic Opalen, Engelbrektsgatan 73, 412 52 Göteborg
Datum
25 mars 2011 kl 13.30-16.15 – sista anmälningsdag 4 mars
Föreläsare
Hudläkare MarieHelen Sandström Falk, Hudmottagningen i Kungsbacka
Titel/Ämne
Hudsjukdomar i primärvården - akne, psoriasis och eksem
Plats
World Trade Center, Klarabergsgatan 70, 111 21 Stockholm
Datum
10 mars 2011 kl 18.00-20.30 – sista anmälningsdag 3 mars
Föreläsare
Överläkare Jadwiga Holmberg, Hudmottagningen Nacka Närsjukhus
PROXIMA
Titel/Ämne
Hudsjukdomar i primärvården - Hudsjukdomar hos barn och unga
Plats
World Trade Center, Klarabergsgatan 70, 111 21 Stockholm
Datum
14 april 2011 kl 18.00-20.30 – sista anmälningsdag 7 april
Föreläsare
A6
Titel/Ämne
Doktor Josefin Lysell, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
Titel/Ämne
Hudsjukdomar i primärvården - diagnos, behandling
och när bör man remittera?
Plats
First Hotel Grand, Hallbergsplatsen 2, 503 30 Borås
Datum
6 april 2011 kl 18.00-20.30 – sista anmäldningsdag 21 mars
Föreläsare
Specialistläkare Sara Oldberg Wagner, SÄS, Borås
Titel/Ämne
Hudens tumörer och andra hudförändringar
Plats
Elite Stadshotell, Kungsgatan 22, 652 24 Karlstad
Datum
30 mars 2011 kl 17.00-20.30 – sista anmäldningsdag 11 mars
Föreläsare
Överläkare Gunnel Stenmark, Särhammar, Centralsjukhuset Karlstad
Titel/Ämne
Hudens tumörer
Plats
Scandic Hotel, Storgatsbacken 20, 331 30 Värnamo,
Datum
8 mars 2011 kl 17.30-20.30 – sista anmälningsdag 18 februari
Föreläsare
Doktor Helene R Holmgren, Hudmottagningen, Länssjukhuset Ryhov
Jönköping
E1
E2
F1
5
Utforma ditt eget möte med din lokala
konsulent från LEO Pharma Nordic
Distrikt Syd
Distrikt Väst
Milad Isa
Benny Jonsson
Karl Hallberg
Telefon
Telefon
Telefon
073-032 02 90
070-592 58 05
070-535 06 35
Distrikt Väst
Distrikt Mitt/Öst
Distrikt Stockholm
Kajsa Fridell
Jan Samuelsson
Telefon
Telefon
070-283 10 49
070-309 94 89
Distrikt Norr
Distrikt Stockholm/
Uppsala
FRANKERAS EJ
LEO PHARMA
BETALAR PORTOT
®
070-582 12 51
Distrikt Syd
LEO Pharma Nordic
070-720 61 23
Att: MGUSE
Telefon
070-511 45 55
Svarspost
Björn Levin
Telefon
Kundnr.: 200135700
Mats Nilsson
Telefon
201 10 Malmö
6
Peter Larsson
LEO 200834 DIX © LEO DEC 2010 Org.nr. 556075-4318. ALLA LEO VARUMÄRKEN SOM NÄMNS ÄGS AV LEO GROUP.
Dermatologi