Läs här - Rivieran

Comments

Transcription

Läs här - Rivieran
Swedish Women´s Educational Association International, Inc.
Promotion of Swedish
Culture and Tradition
Rivieran
SWEA RIVIERAN
VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2011
SWEA Rivierans styrelse har under år 2011 sammanträtt 10 gånger,
inkluderande det konstituerande mötet den 25 februari 2011 för den nya
styrelsen, som valdes vid årsmötet den 21 februari 2011.
I styrelsen har, fr.o.m. årsmötet 2011-02-21, följande personer ingått:









Ellisabeth Carrick, ordförande
Karin Enestad, vice ordförande och vice ansvarig programgruppen
Margareta Mühlenbock, sekreterare
Eva Nordheim, kassör
Alice Psilander, medlemsansvarig och ledamot programgruppen
Anita Hedenström, ansvarig och sammankallande programgruppen
Gry Jemsby, ledamot programgruppen
Gunnel Hasselgren, ledamot programgruppen
Ann Wastenson, webbmaster och ledamot programgruppen
Under året har Anita Hedenström och Karin Enestad slutat. Styrelsen
har tagit in 4 nya resurspersoner för att underlätta arbetet. Dessa
personer är Evy Hermansson, Marianne Palm, Agneta Skröder och
Anna Lisa Sundin.
Medlemskap
Den 31 december 2011 hade SWEA Rivieran 164 medlemmar.
Medlemsavgiften var under år 2011 45 EUR.
Ekonomi
Årets resultat blev +57,65 EUR att jämföra med en budgeterad förlust på
-570 EUR och summa tillgångar uppgick vid årsskiftet till 16 062,98 EUR.
Interimsskulder vid samma tidpunkt var 4 765,0 EUR.
1 - Skapat av EC
SWEA Rivieran Verksamhetsberättelse 2011
2012-01-10
Swedish Women´s Educational Association International, Inc.
Promotion of Swedish
Culture and Tradition
Rivieran
Donationer
500 EUR har överlämnats till kyrkoherde Ann Lidgren i Cagnes sur Mer för
Svenska Kyrkan i Södra Frankrike och Monaco.
500 EUR har överlämnats till Stiftelsen Livslust.
100 EUR har överlämnats till Scoutmötet i Sverige under sommaren 2011.
Rivierasweor har även bistått med många arbetstimmar i samband med kyrkans
jul- och påskbasarer.
Regionmöte i Kuala Lumpor
Vid det kombinerade Världsmötet och Regionmötet i Kuala Lumpor deltog ingen
från SWEA Rivieran.
Däremot har ordföranden deltagit i MEMA’s telefonmöten en gång per
månad, utom sommarmånaderna.
SWEA Rivierans hemsida
SWEA Rivieran har en mycket väl fungerande hemsida.
Hemsidan är ständigt uppdaterad med nyheter och med våra kommande
program. Vi visar även vilka som är anmälda till en aktivitet i syfte att kunna
samåka och minimera parkeringsproblem samt, inte minst, att lära känna
varandra.
Vi skriver alltid en resumé efter genomförd aktivitet och lägger ut den
tillsammans med bilder, så alla kan ta del av vårt utbud. Genom att hela
tiden publicera dessa resuméer så är det ett sätt att göra oss kända och det
blir en del av vår marknadsföring.
Vi har under året skapat en ny nättidning SWEPET. Denna finns endast
tillgänglig på hemsidan och trycks ej i pappersformat. Vi har under året
utkommit med 4 nummer och man finner denna publikation under rubriken
SWEPET på hemsidan. Syftet är att förmedla information om vad som
händer nere på Rivieran, tipsa om evenemang, filmer och böcker. Bland
annat finns en speciell mathörna för recept och trevliga restauranger samt
artiklar av allmänt intresse. Detta är ju också ytterliggare ett sätt att
marknadsföra SWEA Rivieran.
2 - Skapat av EC
SWEA Rivieran Verksamhetsberättelse 2011
2012-01-10
Swedish Women´s Educational Association International, Inc.
Promotion of Swedish
Culture and Tradition
Rivieran
Program
SWEA Rivierans aktiviteter 2011.
Programgruppen har arrangerat 32 aktiviteter under 2011.
Antal personer som deltagit är 584 Sweor.
De fördelar sig enligt följande:
1 coffee morning hemma hos Ann Wastenson,
1 årsmöte på klubben i Les Hauts de Vaugrenier,
8 bridgespel hemma hos olika personer och 2 gånger på klubben i Les Hauts
de Vaugrenier
3 vandringar varav en i Mimosaskogen,
1 vandring i Grasse med guide,
1 balett i Monaco,
1 Engelskt Prinsbröllop och föredrag om Buckingham Palace,
1 Medium från Skottland, lunchmöte med föredrag
2 konstbesök på muséer, Musée Chagall, Musée l’Art Naif,
1 besök på Nedre Manilla i Stockholm,
1 lunchbesök på Restaurangskolan i Nice,
1 föredrag om Antikens kvinnor,
2 föredrag om ”Vad händer om jag blir ensam” av fransk advokat,
1 föredrag om Manipulation,
1 utflykt till Monaco med en Swea från Monaco som guide
1 Bussutflykt till Fréjus med guide,
1 utflykt till Camargue,
1 båtutflykt till St Tropez
1 Konstresa på räls i Nice med guide
1 kräftfest
1 julmingel
En ny aktivitet för året är onsdagspromenader vid havet. Man samlas utan
föranmälan för en gemensam promenad. Enkelt och uppskattat.
3 - Skapat av EC
SWEA Rivieran Verksamhetsberättelse 2011
2012-01-10
Rivieran
Swedish Women´s Educational Association International, Inc.
Promotion of Swedish
Culture and Tradition
För andra gången genomförde SWEA Rivieran en aktivitet under sommaren i
Stockholm där vi även bjöd in SWEA Paris. Vi var på Nedre Manilla på Djurgården
där vi blev guidade och fick ta del av alla de författare som bokförlaget Bonniers
förlagt och sedan låtit avporträttera av kända konstnärer i form av en tavla eller
en skulptur. Imponerande! Därefter åt vi en gemensam middag på Eriks
Bakficka. Det blev en mycket uppskattad sommaraktivitet som vi gärna vill
fortsätta med framöver.
SWEA Rivierans Intressegrupper
Bok
Bokhållarna, Grasse-Valbonne, sammankallande Birgitta Engvall
Läslustan, Vence, sammankallande Gunnel Westerström
Lektriserna, Antibes-Cannes-Mougins, sammankallande Lena Spens
MAT
Spice Girls, lunchgrupp, sammankallande Catherine Blix Kallerman
Smaklökarna, kvällsgrupp, sammankallande Marianne Dahlqvist
SWEAs livsnjutare, lunchgrupp, sammankallande Christina Appeltofft
Kronärtskockarna, lunchgrupp, sammankallande Gunilla Bohman/Iréna
Gellerstedt
Vi har även startat en ny diskussionsgrupp där aktuella ämnen i Frankrike
tas upp, t.ex. presidentvalet och sjukvården i Frankrike.
SWEA Rivierans produkter
SWEA Rivieran har en sommarhatt samt SWEA-nålar till försäljning.
SWEA Rivierans valberedning
Valberedningen har under 2011 bestått av Ann Mari Dirtoft,
sammankallande, Christina Appeltofft, Kerstin Idoffsson, Ann Wastenson
samt Alice Psilander.
4 - Skapat av EC
SWEA Rivieran Verksamhetsberättelse 2011
2012-01-10
Swedish Women´s Educational Association International, Inc.
Promotion of Swedish
Culture and Tradition
Rivieran
SWEA Rivierans revisorer
SWEA Rivierans revisorer under 2011 har varit Vanja Befrits och Evy
Hermansson.
För SWEA Rivieran 2012-01-10
Elisabeth Carrick
Ordförande
5 - Skapat av EC
SWEA Rivieran Verksamhetsberättelse 2011
2012-01-10