Verksamhetsberättelse - Hedesunda Hembygdsförening

Transcription

Verksamhetsberättelse - Hedesunda Hembygdsförening
Verksamhetsberättelse
Hedesunda hembygdsförening 2012
Föreningen (org.nr. 885000-5367) är medlem i Gästrike Hälsinge Hembygdsförbund,
Sveriges hembygdsförbund, Gästriklands Kulturhistoriska förening och studieförbundet
Vuxenskolan.
Föreningen har 902 medlemmar.
Styrelsen har haft 12 sammanträden och därutöver haft planeringsmöten inför 100-årsfirandet.
Styrelsens saknar ordinarie ordförande och sekreterarfunktionen har cirkulerat mellan
styrelsemedlemmarna.
Övriga ledamöter: Barbro Bäckman, Margareta Walldén, Eva Rydberg, Barbro Eriksson, Ulla
Andersson och Anders Aldén
Suppleanter: Christer Bergström, Ingela Swedén och Ola Bergström
Kassör: Gunilla Lindell
Festkommitté: Maud Liljeqvist ,sammankallande, Britt-Louise Larsson, Laila Nilsson,
Gunvor Wester, Agneta Skoglund och Elisabeth Östblom
Underhållsgrupp: John Östblom, sammankallande, Nils-Göran Bohlin, Olov Lindroth, SvenErik Sundqvist, Ulf Öhlander och Nils-Göran Strand
Redaktionskommitté för Rovbladet: Jonas Rask, sammankallande, Ingegerd Hjort, Ing-Marie
Nordling, Sven-Erik Engvall, Peter Åström, Bengt Löf och Curt-Olov Rask
Ansvarig utgivare: Anders Aldén
Valberedning: Linda Lind, sammankallande, Elis Bidell och Gunnel Persson
Revisorer: Göran Lindqvist och Ingvar Hedquist
Revisorsuppleanter: Christine Ädelgran och Sven Brundin
Årsmötet hölls på Stavgården den 25 mars 2012, med 34 deltagare. Olle Nilsson berättade om
Sala-Gävle järnvägs historia.
Brasaftnar har hållits vid fyra tillfällen. Programmen har varit varierande med berättare och
musikanter.
Att arbeta utomlands- Maj-Lis Qvist och Claes-Ove Pettersson, musik Linnéa Lööf
Nicke Sjödin-berättelser – Solveig Bohlin, musik Andreas Bergström
Musikunderhållning – Sören och Hubbe
Skogsbruk i Ryssland – Östen Toresson, musik Jennica Modin
Den traditionella städdagen hölls den 21 april. Arbetet gick med rekordfart tack vare att
många frivilliga ställde upp.
Gränsträff hölls den 24 maj vid Gysingeforsarna och den gamla järnvägsbron
På midsommarafton var det liksom tidigare år traditionellt midsommarfirande med resning av
midsommarstång och dans runt den. Dagen var solig och varm och ringlekarna leddes av
Sören Almgren under ackompanjemang av Ramsells orkester. Gruppen ”Glada dansare”
dansade folkdanser och nytt för i år var korvförsäljning som blev en succé. Som vanligt
besöktes Åsudden av många familjer och hemvändare och många valde sjövägen i det fina
vädret.
Under sommaren hade vi 14 cafédagar med kaffe och hembakt. Loppisen var öppen och allt
genomfördes med frivilliga krafter. Marie Sandmark och Hanna Sundin sjöng vid varsina
tillfällen.
En välbesökt sommarkväll sjöng vi allsång med läsarsånger tillsammans med
missionskyrkans musikanter och cittragruppen.
Hembygdshelg och 100-årsjubileum den 10-12 augusti
Under helgen var en mila tänd och flera kolarlag var engagerade för att vakta och sköta om
den. På lördagkvällen underhöll Åke Edvardsson med Dan Andersson-sånger och det fanns
kolbullar att äta. Under lördagen visades även barnteater ”Trassel i trollskogen” med ett
teatersällskap från Oppala.
Under söndagen firades föreningens 100-årsjubileum. Dagen inleddes med gudstjänst och
barndop på tunet.
Landshövding Barbro Holmberg höll ett tal till föreningen och därefter fick vi mottaga flera
gåvor från andra föreningar. PRO-sångarna och Hedesunda sångare stod för
musikunderhållningen och besökarna kunde se sig omkring i de gamla byggnaderna, göra
loppisfynd och festa på bönvälling, mannagrynskaka och nybakt tunnbröd. Helena Elliot läste
Hedesundadikter.
Årets Hedesundabo utsågs – det blev hockeymålvakten Joakim Eriksson som spelar i
Elitserien för Skellefteå AIK.
Den 17 november var det föreningens 100-årsdag. Då bjöd vi alla Hedesundabor på kaffe och
tårta vid ICA. Många passade då på att gå med som medlem i föreningen.
Julmarknaden arrangerades den andra advent, med olika lotterier, bröd- och julgransförsäljning, loppis och servering av julgröt och skinksmörgås. Traditionellt kom Lucia med
följe och sjöng under ledning av Ingela Kvist och Marie Fröjd.
Underhållsgruppen har under året, så gott som varje måndag, arbetat med många olika
projekt. Bl.a. har de lagat tak, rödfärgat byggnader, reparerat kyrkbåten m.m. Fruktträden och
rosorna som vi fick som gåvor vid jubiléet är planterade. Genom arbetsförmedlingen har vi
fått tillgång till arbetskraft via Fas 3, vilka även de har varit delaktiga i projekten.
Efter en studiecirkel om gårdsnamn och bomärken sammanställdes en bok om de gårdar som
blivit identifierade. Boken finns för försäljning.
Föreningen har under året sökt och erhållit bidrag från olika fonder. Vi har även tacksamt
tagit emot gåvor till våra samlingar, till loppis och lotterier samt ekonomiska bidrag.
Många medlemmar har bidragit med många värdefulla arbetsinsatser och utan Er medverkan
skulle föreningen inte vara vad den är.
Styrelsen riktar ett stort tack till alla medlemmar för det gångna året.