På gång - Gåsholma

Transcription

På gång - Gåsholma
Gåsholma Stugförenings aktiviteter 2013
Årsmöte
Lördag 15/6 kl 10.00 på dansbanan (anslås även på anslagstavlan).
Direkt efter Stugföreningens möte hålls årsmöten i samfällighetsförening och vägsamfällighet.
Årsavgift stugföreningen
Årsavgiften 200;- för 2013, inbetalas på pg 176165-9 (inbetalningskort bifogas ej). Betala före
midsommar och glöm inte att fylla i avsändare (bra skött under 2012 – tack för det).
Städdag Lördag 15/6 kl 14.00
Vi samlas vid dansbanan och snyggar upp inför sommaren. Sedvanliga sysslor som att klippa, kratta,
röja, städa, mm ska utföras.
Ta med lämpligt redskap/verktyg! Stugföreningen bjuder på öl & vin med tilltugg.
(Reservdag om regnet öser ner: söndag 16/6 samma tid)
Midsommarafton Fredag 21 Juni
Midsommarstång, ringdans, tävlingar, lotterier, fika mm
Såväl på dagen som kvällen dansar vi till ”vårt midsommarband” Ferm & Co (fd Pekis & Co).
Arrangörsgrupp: Gärsarna
Surströmmingen Lördag 17 Augusti
En stinkande tillställning med hög stämning. Fräscht matalternativ utlovas.
På kvällen dansar vi till ett kapabelt men ännu ej bestämt dansband.
Arrangörsgrupp: Sikarna
Loppis, preliminärt lördag 20 juli vid sommarcafét
Mer information på årsmötet och, inom kort, på vår hemsida, www.gasholma.se
Välkommen till våra aktiviteter, din medverkan och ditt engagemang är en förutsättning för en
lyckad tillställning.
Dansbanan kan hyras för privata tillställningar, kontakta styrelsen.
Medlemspris 300 kr, icke medlem 1000 kr.
Gåsholma Stugförening
Ordförande: Tommy Stenergard. Kassör: Per Stefansson. Sekreterare: Stig Sandberg
Övriga ledamöter: Ingalill Stefanson, Lars Lindström och Maud Lindström
Revisorer: Patrik Sandberg, Jakob Runströmer
2013-05-28
Arrangörsgrupper 2013
GÄDDORNA
SIKARNA
Sammankallande
Håkan Sundberg
Owe Ehlin
Björn Runströmer
Göran Arvidsson
Gerhard Wenzel
Lasse Lindström
0297-310 35
026-16 42 34
08-96 95 17 / 0297-310 06
0297-310 01
0297-310 90
010-471 3012 / 070-515 01 82
Sammankallande Stig Sandberg
Bosse Sahlberg
Fredrik Engman
Gunilla Källström
Ingemar Eriksson
B-G Lindqvist
Tage Nordin
070-414 04 70, 010-401 5791
0297-310 38 / 070-414 01 32
0297-102 99
026-18 87 43 / 070-539 25 25
0297-310 18 / 0703-91 08 51
070-517 85 80
070-544 84 01
LAXARNA
Sammankallande
Tord Sandberg
Nils Axner
Janne Kock
Dan Andersson
Erik Wallman
Erling Flodman
Gert Axner
026-10 62 19 / 0708-99 52 93
026-12 33 72 / 0297-310 08
026-16 45 16 / 070-642 94 93
018-32 09 32 / 0297-310 11
026-10 18 69 / 0709-66 25 05
070-635 12 18
070-586 65 55
GÄRSARNA
Sammankallande
Per Stefansson
Olle Hellström
Tommy Stenergard
Göran Olsson
Anders Lagnert
Hans Bohlin
Ingegerd Birgersson
0297-310 50
0297-310 70
0290-405 74 / 0297-310 03
08-38 43 63
026-13 16 60 / 0297-310 39
070-397 68 05
0297-310 52 / 021-80 39 87
Arrangörsgrupperna med familjemedlemmar ansvarar för inköp, detaljplanering och genomförande av sommarfesterna i Gåsholma. Observera att det i midsommargruppens sysslor även
ingår avklädning av midsommarstång och att surströmmingsgruppen ”gör vinter” i kiosken.
Resurspoolen
Leif Sahlberg
Rolf Sundberg
Björn Wilund
0297-310 31
0297-31012
0297-310 13 / 070-625 66 41
Resurspoolen ställer upp och hjälper till kring arrangemangen när det behövs förstärkning!
2013-05-28

Similar documents