SICAME GROUP

Comments

Transcription

SICAME GROUP
SICAME GROUP
INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA SICAME
Katalog osprzętu do linii energetycznych nN i SN
Historia SICAME w Polsce sięga połowy
lat siedemdziesiątych XX wieku.
Pierwsza w Polsce linia energetyczna
wybudowana z wykorzystaniem
zacisków SICAME – Miejska Górka, 1974 r.
Katalog osprzętu do linii energetycznych nN i SN
Wstęp
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszym aktualnym Katalogiem osprzętu do linii energetycznych nN i SN.
Grupa SICAME jest międzynarodowym liderem specjalizującym się m.in. w produkcji specjalistycznego osprzętu
do linii energetycznych, posiadamy zakłady produkcyjne zlokalizowane na całym świecie. Jako nieliczni wśród
producentów, posiadamy akredytowane na EN ISO/CEI 17025 laboratoria badawcze, które prowadzą badania
produktów potwierdzające ich zgodność z najnowszymi, aktualnymi światowymi i europejskimi standardami.
Aktywnie uczestniczymy w wyznaczaniu standardów technicznych i jakościowych w swojej branży m.in. jako
pierwsi zaprezentowaliśmy szczelny w wodzie zacisk przebijający izolację, obecnie klasyfikowany jako Klasa
1 według EN 50483.
SICAME Polska jest wyłącznym importerem produktów Grupy SICAME. Oferta nasza skierowana jest do koncernów
energetycznych oraz hurtowni branżowych i obejmuje takie grupy produktów jak:
Osprzęt do sieci NLK, w tym do pracy pod obciążeniem,
Osprzęt do kabli nN,
Osprzęt do kabli SN,
Osprzęt do napowietrznych linii SN w systemie PAS,
System ACSS do napowietrznych linii WN – osprzęt i przewody,
Narzędzia i urządzenia do prac pod napięciem.
Dzięki szerokiej ofercie Grupy, SICAME Polska współpracuje z firmami działającymi w branżach: energetycznej,
motoryzacyjnej, lotniczej i pojazdów szynowych, oferując także sprzęt BHP.
Akredytowane Laboratorium SICAME LABEP
EN ISO/CEI 17025
Tradycja i Innowacyjność
Jesteśmy firmą, która łączy tradycję i innowacyjność, starając się w pełni odpowiadać na potrzeby rynku energetycznego. Organizujemy prezentacje i certyfikowane
szkolenia produktowe dla potencjalnych i obecnych klientów, zapewniając wiedzę teoretyczną i dzieląc się wieloletnim doświadczeniem z funkcjonowania na coraz bardziej
wymagającym rynku polskim. Potwierdzeniem wysokiej jakości naszych produktów jest stosowanie ich na pięciu kontynentach od ponad pół wieku.
Ponad 50 lat sukcesu
Grupa SICAME powstała w 1955 roku, w wyniku spotkania dwóch utalentowanych inżynierów, Pana Basile’a LACHAUD oraz Pana Marcela
PRODEL. Zakład przemysłowy konstrukcji maszyn elektrycznych SICAME został utworzony 22 października 1955 roku, z udziałem
jedenastu akcjonariuszy z egionu Pompadour we Francji. Misją powstającej firmy była budowa urządzeń do realizacji sieci rozdzielczych
energii o niskim i średnim napięciu.
Dysponując początkowo skromnymi środkami panowie L ACHAUD i PRODEL
wynajęli na obrzeżach miasta Pompadour zwykłą stodołę o powierzchni 250 m 2,
która została pierwszą siedzibą firmy. W 1956 roku pracę rozpoczął pionierski
zespół pracowników SICAME. Firma rozpoczęła działalność od produkcji kilku
produktów łącznościowych, które zostały opatentowane, ale prawdziwy sukces
przedsiębiorstwa rozpoczął się wraz z opracowaniem i komercjalizacją uchwytu
odciągowego P-63 oraz zacisku prądowego CM-58.
Pan Basile Lachaud –
Założyciel firmy SICAME
Widząc sukces pierwszych produktów i dostrzegając potencjał stosowania kabli
izolowanych, założyciele firmy podjęli wyzwanie polegające na stworzeniu fabryki.
Zacisk prądowy CM-58
Nowoczesny zakład o powierzchni 1000 m 2 powstał w 1962 roku. Rozbudowie
siedziby przedsiębiorstwa towarzyszył szybki rozwój firmy i budowa sieci
elektroenergetycznych. W 1967 roku zakład został rozbudowany do powierzchni 4500 m2, a w 1977 roku powierzchnia fabryki wynosiła już 10 500 m2. Okres ten wyznaczył
nowy przełom, ekspansję oraz przemianę spółki w międzynarodową Grupę. Wzrost wewnętrzny napędzany innowacją, odwaga i pomysłowość założycieli, stały się przyczyną
szybkiego wdrażania polityki ekspansji przedsiębiorstwa oraz tworzenia lub zakupu innych firm, co następowało stopniowo w kolejnych latach.
Zima 1959/60: Fotografia pierwszego zespołu zrobiona
przed „Stodołą” mieszczącą przedsiębiorstwo SICAME
Obecnie Grupa SICAME działa w 23 krajach świata na wszystkich kontynentach, a produkty SICAME dystrybuowane są w 120 krajach.
Serdecznie zapraszamy do współpracy,
Zespół SICAME Polska
1
Katalog osprzętu do linii energetycznych nN i SN
Spis treści
Wstęp1
Osprzęt NLK do linii energetycznych / Średnie napięcie
Rozdział I
Osprzęt do linii średniego napięcia
A ZBD Ograniczniki przepięć do zastosowania w trudnych warunkach
zewnętrznych – strefach przemysłowych (strefa IEC III klasa)
Podstawy ograniczników
Osprzęt NLK do linii energetycznych / Niskie napięcie
Zaciski do lini NLK nN
9
T TD zaciski dwustronnie przebijające izolację
9
T T2D, TT4DZaciski satelitarne obustronnie przebijające izolację
10
N TD Zaciski jednostronnie przebijające izolację
10
Z aciski do pracy pod napięciem i obciążeniem do 90 A
11
Połączenie kabla YAKY/YAKXSz przewodem napowietrzym A
sXSn12
Kompletne uziemiacze do linii NLK nN
T TD – CCAZacisk uziemiający
EMT Mostek uziemiający
EMCC Mostek zwierający
13
13
13
13
Zabezpieczenia do linii NLK nN
T TD PROTECTOgranicznik przepięć
G FN1kOprawa bezpiecznikowa
14
14
14
Zabezpieczenia mechaniczne linii
15
Urządzenie redukujące naprężenie przewodów seria OMEGA15
Rozłączniki bezpiecznikowe do linii NLK nN
16
R ozłącznik A PR160-L i APR400-L16
Złączki i końcówki przewodów do linii NLK nN
M JPB Złączka
M JPT Złączka
CPTA, CPTAUKońcówki izolowane
17
17
17
18
Uchwyty do linii NLK nN
P P63 Uchwyt odciągowy przyłącza
G UKp Uchwyt odciągowy do przyłączy
G UKo Uchwyt odciągowy do linii głównej
G UKo1.3Uchwyt odciągowy do jednofazowej linii głównej
P SP 122 TRAUchwyt przelotowy dla wiązki przewodów izolowanych
P S 83– Uchwyt przelotowy do małych przekrojów
G P2Q Uchwyt narożny
SC 93...Uchwyt dystansowy
BIC, BIC-MUchwyty dystansowe
G PDd, GPDm, GPDsUchwyt dystansowy
C CD Opaska
G PE Osłonka końca przewodu
19
19
19
19
19
20
20
21
21
21
22
22
22
Pozostały osprzęt do linii NLK nN
G HW Śruba hakowa z podkładką kwadratową
G HN Hak nakrętkowy
GDN Hak nakrętkowo-dystansowy
G HP Hak płytowy
G HSO Hak do słupów okrągłych
G SD Śruba dwustronna kompletna
IL Taśma stalowa / IF Taśma stalowa / CF Klamerka
M Ramka stalowa
P F Guma ochronna
23
23
23
24
24
25
25
26
26
26
27
27
28
Rozdział II
Osprzęt NLK do linii energetycznych / SN w systemie PAS
Wstęp33
Izolatory34
GIO... Izolatory kompozytowe odciągowe
34
L P 60/5UIzolatory porcelanowe odciągowe
34
L 08-75-SEpoksydowe izolatory liniowe wsporcze
35
LWP 8-24-SPorcelanowe izolatory liniowe wsporcze
35
Uchwyty przelotowe i krańcowe
PA 2835/50/70/120 PUchwyty odciągowe
G PQS Uchwyty przelotowo-narożne
36
36
36
Uchwyty wiązałkowe
37
P LDT37
GDG ... D37
G STT37
Złączki38
J ... GFRMZłączki zaprasowywane
38
M JPT … G.. Z łączka preizolowana do przewodów typu PAS
38
Zaciski przebijające izolację
T TDC Zaciski dwustronnie przebijające izolację
N TDC Zaciski jednostronnie przebijające izolację
39
39
39
Zaciski do prac pod napięciem
T NDC 28401 FA BI 95 UZaciski kabłąkowe
CD 74 .... G28Zaciski do prac pod napięciem
40
40
40
Ochrona przeciwłukowa
41
T NDC 28...FA ECL/ECLSAZaciski ochrony przeciwłukowej41
ECL-PSI 2870Zespół ochrony przeciwłukowej
41
G RP – Rożki ochrony przeciwłukowej
42
T NDC 28...Elementy ochrony przeciwłukowej
42
G PP, GPPrZespół ochrony przeciwłukowej
43
GOPk 2Zespół ochrony przeciwłukowej (GOP1 + GOP2 + TNDC 28401 FA) 43
GOPk 3Zespół ochrony przeciwłukowej (GOP3 + TNDC28401 FA ECL) 43
Tłumiki drgań
44
P LVIB Tłumiki drgań 44
Ochrona przed gałęziami
44
A P Klips ochronny przeciw gałęziom 44
Uziemiacze44
M T 508/36, MT 508/46Uziemiacze Pelican
44
3
Katalog osprzętu do linii energetycznych nN i SN
SICAME GROUP
Rozdział III
Osprzęt kablowy do linii energetycznych / Średnie
napięcie
Osprzęt dla średnich napięć – mufy kablowe
49
Z imnokurczliwa mufa przelotowa J UPRF 50
Termokurczliwa mufa przelotowa typu G
TK 24 M51
Taśmowa mufa przelotowa typu G
MT52
Taśmowa mufa przelotowa typu G
MTR 53
Taśmowe zestawy naprawcze typu G
NZr 54
Taśmowo-żywiczna mufa przejściowa typu J 3SI 24 CPI-CSU 55
Taśmowo-żywiczna mufa przejściowa typu J 3SI 24 T 56
Taśmowo-żywiczna mufa przelotowa typu J 3SI 24 CPI57
Taśmowo-żywiczna mufa uniwersalna typu J 3SI 24 U 58
Termokurczliwa mufa przejściowa typu J TMPTH 59
Termokurczliwa mufa przelotowa typu J TPPTH 60
Taśmy papierowe impregnowane
Taśmy mastyki
Taśmy samowulkanizujące EPR i silikonowe
Taśmy, siatki, plecionki metalowe
Taśmy polipropylenowe, poliestrowe, winylowe
Żywice, zawory i urządzenia wtryskowe
92
93
93
94
94
95
Rozdział IV
Narzędzia
Narzędzia do montażu linii nN/SN
99
N arzędzia do taśmy stalowej
99
N arzędzia do montażu linii nN i SN
100
N arzędzia do montażu linii nN i SN
101
N arzędzie do montażu złączek śrubowych E SM 150-2102
Komplet narzędzi do obróbki kabli średnich napięć
103
Osprzęt dla średnich napięć – głowice 61
Termokurczliwa głowica wnętrzowa typu E UITH 62
Termokurczliwa głowica napowietrzna typu E UETH 63
S ilikonowa głowica wnętrzowa typu G
GSw 24 64
S ilikonowa głowica napowietrzna typu G
GSn 24 65
Z imnokurczliwa głowica napowietrzna E 3UERF 66
Konektorowa głowica kątowa typu C
SE 25067
Konektorowa głowica prosta typu C
SD 250 69
Konektorowa głowica prosta typu C
SE 40071
Praski ręczne, hydrauliczne i elektrohydrauliczne
Praski ręczne
Praski hydrauliczne
Praski elektrohydrauliczne
Praski elektrohydrauliczne
Praski elektrohydrauliczne
N arzędzia do cięcia kabli
Osprzęt kablowy do linii energetycznych / Niskie
napięcie
Komputerowe wspomaganie projektowania napowietrznych linii
elektroenergetycznych109
Osprzęt dla niskich napięć – mufy kablowe
73
Termokurczliwa 5-żyłowa mufa przelotowa typu J 5TH74
Termokurczliwa 4-żyłowa mufa przelotowa typu J 4TH75
Termokurczliwa 1-żyłowa mufa przelotowa typu J 1TH76
Żywiczna 4-żyłowa mufa odgałęźna typu GMO 77
Osprzęt dla niskich napięć – głowice kablowe
78
Termokurczliwa 5-żyłowa głowica napowietrzna typu T 5TH O79
Termokurczliwa 4-żyłowa głowica napowietrzna typu T4TH O 80
Termokurczliwa 1-żyłowa głowica napowietrzna typu T 1TH O81
Termokurczliwa 5-żyłowa głowica wnętrzowa typu T 5TH I82
Termokurczliwa 4-żyłowa głowica wnętrzowa typu T 4TH I 83
Termokurczliwa 1-żyłowa głowica wnętrzowa typu T 1TH I 84
Akcesoria do łączenia kabli i przewodów – złączki i końcówki
Śrubowe złączki Al i Cu do napięć 36 kV
Śrubowe złączki Al i Cu do napięć 36 kV
Śrubowe końcówki Al i Cu do napięć 36 kV
Śrubowe końcówki Al i Cu do napięć 36 kV
Prasowane końcówki Al i Cu do napięć 0,6/1 kV
Z aciski pierścieniowe Al i Cu
85
85
86
87
88
89
90
Akcesoria termokurczliwe
Palczatki 4-palczaste termokurczliwe do napięć 0,6/1 kV i nasuwane
Palczatki 5-palczaste nasuwane do napięć 0,6/1 kV
91
91
91
Taśmy i komponenty
Taśmy PCV
92
92
4
104
104
104
105
106
107
108
Projektowanie
Rozdział I
Osprzęt NLK do linii energetycznych
Niskie napięcie
Zaciski do lini NLK nN
9
Kompletne uziemiacze do linii NLK nN
13
Zabezpieczenia do linii NLK nN
14
Zabezpieczenia mechaniczne linii
15
Rozłączniki bezpiecznikowe do linii NLK nN
16
Złączki i końcówki przewodów do linii NLK nN
17
Uchwyty do linii NLK nN
19
Pozostały osprzęt do linii NLK nN
23
Średnie napięcie
Osprzęt do linii średniego napięcia
27
Osprzęt NLK do linii energetycznych / Niskie napięcie
Rozdział I
Niskie napięcie
Zaciski do lini NLK nN
Zaciski – nowoczesna technologia
Znajdujące się w ofercie firmy SICA ME Polska zaciski produkcji SICA ME
charakteryzują się cechami, dzięki którym stanowią produkt o najwyższej, światowej
jakości. Cechy konstrukcyjne tych zacisków pozwalają osiągnąć najlepsze parametry
połączenia elektrycznego i utrzymać jego wysoką jakość przez cały okres eksploatacji.
Elementy te stanowią kolejną generację zacisków przebijających izolację, w stosunku
do dotychczas stosowanych. Szczególną uwagę zwrócono na elementy montażowe
(łatwy i pewny montaż, współpracę mechaniczną zacisku z przewodem, wzajemne
położenie przewodów i zacisku, kontrolę momentu dokręcania), jakość i trwałość
połączenia elektrycznego (ochrona przed korozją elektrolityczną, hermetyzacja
połączenia elektrycznego), jak również na bezpieczeństwo pracy pod napięciem.
Zaciski spełniają wymagania normy PN-EN 50483-4:2009.
Aby zapewnić możliwie prosty, a jednocześnie najbardziej niezawodny
montaż, zaciski SICAME posiadają:
ffPółokrągłe szczęki, dzięki którym następuje tzw. „samonaprowadzanie się” zacisku
na przewód tak, aby położenie przewodu względem zębów przebijających izolację
gwarantowało pełne wykorzystanie powierzchni elementów wiodących prąd, a co
za tym idzie minimalną rezystancję styku.
ffPrecyzyjnie dobrany moment dokręcania – na tyle duży, aby przebicie izolacji
przewodu przez zęby zacisku było pewne, a jednocześnie na tyle mały, aby nie
nastąpiło zniszczenie lub nadmierne osłabienie wytrzymałości mechanicznej żył
przewodu izolowanego.
ffKontrolę momentu dokręcania, w postaci śrub ze zrywanym łbem, kiedy podczas
dokręcania śruby zacisku, po osiągnięciu właściwego momentu siły, łeb śruby
ulega zerwaniu. Technologia produkcji śrub pozwala na precyzyjną kontrolę
momentu zerwania łba w każdych warunkach pracy, uniemożliwiając słabe (łeb
śruby jeszcze nie zerwany) lub zbyt silne (po zerwaniu łba nie ma możliwości
kontynuacji dokręcania) dokręcenie śruby zacisku. Metoda ta eliminuje konieczność
stosowania klucza dynamometrycznego.
ffMożliwość podtrzymania zacisku kluczem podczas dokręcania i zrywania łba śruby.
Bezpieczeństwo podczas prac pod napięciem zapewnia:
ffCałkowity brak dostępu do elementów wiodących prąd.
ffIzolowane metalowe elementy konstrukcyjne zacisku.
ffBeznapięciowość elementów metalowych (wytrzymałość dielektryczna w wodzie
6 kV napięcia o częstotliwości 50 Hz przez czas co najmniej 1 min).
Wsz ystk ie materia ł y wchodz ą ce w sk ł ad
konstrukcji zacisków są odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV.
UWAGA: Przed montażem nie zdejmować
izolacji z przewodów i kabli.
■T TDzaciski dwustronnie przebijające izolację
S łuż ą do w ykonywania p ołączeń elektrycznych między przewodami izolowanymi
linii głównej i odgałęzienia o żyłach aluminiowych (Al) lub miedzianych (Cu), oraz do
łączenia przewodów i kabli zarówno aluminiowych jak i miedzianych.
ffZaciski są wyposażone w śrubę ze zrywalnym łbem
ffOdporność dielektryczna 6 kV/1 min w wodzie
ffW trakcie montażu możliwość przytrzymania zacisku kluczem numer 17 (płaski
lub oczkowy) lub kluczem czołowym oferowanym przez producenta
Trwałość połączenia elektrycznego gwarantuje:
ffOchrona przed utlenianiem elementów stykowych poprzez wypełnienie zacisku
pastą antykorozyjno-stykową już na etapie produkcji.
ffWyposażenie zacisku w uszczelki hermetyzujące, zabezpieczające połączenie
elektryczne przed dostępem wody i wilgoci. Takie zabezpieczenie uniemożliwia
wystąpienie korozji elektrolitycznej styku, gwarantując utrzymanie niskiej i stabilnej
wartości rezystancji połączenia.
Symbol
TTD 051 FTA*
TTD 101 FA**
TTD 151 FA
TTD 201 FA
TTD 231 FA
TTD 241 FTA
TTD 251 FA
TTD 281 FA
TTD 301 FA
TTD 351 FA
TTD 401 FTA
TTD 441 FA***
TTD 451 FA***
Linia
przekrój
[mm 2]
16–95
 6–50
16–95
25–95
25–95
 50–150
 50–150
 50–185
25–95
 50–150
 50–150
 95–240
 95–240
Odgałęzienie
przekrój
[mm 2]
1,5–10
(2,5) 6–35
(2,5) 6–35
25–95
10–50
(2,5) 6–35
25–95
(2,5) 6–35
25–95
35–95
50–150
50–150
95–240
Obiciążenie
dopuszczalne
długotrwałe [A]
63
200
200
377
242
200
377
200
377
377
504
504
530
Śruba
skręcająca
1 × M8
1 × M8
1 × M8
1 × M8
1 × M8
1 × M8
1 × M8
1 × M8
2 × M8
2 × M8
2 × M8
  2 × M10
  2 × M10
Moment
zrywający
[Nm]
9
9
14
18
14
14
18
14
14
14
18
25
25
Nasadka ze
zrywanym łbem
Rozmiar łba [mm]
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
17
17
Symbol
F1309
F1309
F1314
F1318
F1314
F1314
F1318
F1314
F1314
F1314
F1318
F1725
F1725
W przypadku zainteresowania zaciskami o innych parametrach dotyczących zakresu zastosowania prosimy o kontakt z naszym biurem.
* zalecany do wykonywania połączeń WLZ / ** zalecany do wykonywania połączeń WLZ dla przewodów powyżej 10 mm2 / *** na zapytanie
9
Osprzęt NLK do linii energetycznych / Niskie napięcie
SICAME GROUP
■T T2D, TT4DZaciski satelitarne obustronnie przebijające izolację
Służą do wykonywania połączeń elektrycznych między przewodami izolowanymi
linii głównej przewodów i odgałęzienia o żyłach aluminiowych lub miedzianych,
oraz do łączenia przewodów i kabli zarówno aluminiowych jak i miedzianych.
Zaciski typu TT2D są wyposażone w satelitarny moduł odgałęźny. Umożliwia on
podłączenie dwóch przewodów odgałęźnych z jednego zacisku. Zaciski typu TT4D
są wyposażone w satelitarny moduł odgałęźny umożliwiający podłączenie czterech
przewodów odgałęźnych z jednego zacisku.
Łby zrywalne
w satelitach – kolor brązowy
ffOdporność dielektryczna 6 kV/1 min w wodzie
ffW trakcie montażu możliwość przytrzymania zacisku kluczem numer 17 (płaski
lub oczkowy) lub kluczem czołowym oferowanym przez producenta
Symbol
TT2D 83 F3A
TT2D 87 F3A
TT4D 83 F5A
TT4D 87 F5A
Linia
przekrój
[mm 2]
16–95
 50–150
16–95
 50–150
Odgałęzienie
przekrój
[mm 2]
2 × 6–35
2 × 6–35
4 × 6–35 Al / 25 Cu
4 × 6–35 Al / 25 Cu
Obciążenie
dopuszczalne
długotrwałe [A]
  2 × 139
  2 × 188
4 × 72
4 × 96
Śruba
skręcająca
M8
M8
M8
M8
Moment
zrywający
[Nm]
14
14
18
18
Nasadka ze
zrywanym łbem
Rozmiar łba [mm]
13
13
13
13
Symbol
Moment
zrywający
[Nm]
14
18
14
14
18
20
25
Nasadka ze
zrywanym łbem
Rozmiar łba [mm]
13
13
13
13
13
17
17
Symbol
F1314
F1314
F1318
F1318
UWAGA: Łby zrywalne w modułach są koloru brązowego.
■NTDZaciski jednostronnie przebijające izolację
Służą do wykonywania połączeń elektrycznych między przewodami gołymi linii
głównej (Al), a przewodami izolowanymi odgałęzienia (Al, Cu).
ffW trakcie montażu możiwość przytrzymania zacisku kluczem numer 17 (płaski
lub oczkowy) lub kluczem czołowym oferowanym przez producenta.
Symbol
NTD 151 AFA*
NTD 201 AFA
NTD 301 AFA
NTD 351 AFA
NTD 401 AFTA*
NTD 431 AFJA**
NTD 451 AFJA**
Linia
przekrój
[mm 2]
16–95
 7–95
 7–95
 50–150
 50–150
 95–240
 95–240
Odgałęzienie
przekrój
[mm 2]
2,5–35
25–95
35–95
35–95
 50–150
35–95
 95–150
Obciążenie
dopuszczalne
długotrwałe [A]
200
350
350
350
377
377
530
Śruba
skręcająca
1 × M8
  1 × M10
2 × M8
2 × M8
2 × M8
  2 × M10
  2 × M10
W przypadku zainteresowania zaciskami o innych parametrach dotyczących zakresu zastosowania prosimy o kontakt z naszym biurem.
* zacisk obustronnie przelotowy
** na zapytanie
10
F1314
F1318
F1314
F1314
F1318
F1720
F1725
Osprzęt NLK do linii energetycznych / Niskie napięcie
Rozdział I
■ Zaciski do pracy pod napięciem i obciążeniem do 90 A
Coraz częściej istnieje potrzeba wykonania przyłącza lub jego odcięcie w sytuacji,
gdy nie mamy dostępu do skrzynki bezpiecznikowej. Rozwią zaniem tego
problemu jest nowa gama zacisków firmy SICAME, która daje nam możliwość
podłączenia/odcięcia przyłącza pod napięciem i pod obciążeniem prądem do 90 A.
Zaciski te mogą również być wykorzystywane, gdy mamy do czynienia z odbiorcą,
który nie reguluje zobowiązań wobec spółki obrotu energią elektryczną.
NTD 50-35 AFA
Symbol
JF 35 FP
TT1D 82 F2A
TT2D 82 F3A
TT4D 82 F5A
TT1D 86 F2A
TT2D 86 F3A
TT4D 86 F5A
NTD50-35AFA
Linia
Przekrój [mm]
(2,5)6–35
25–95
25–95
25–95
 50–150
 50–150
 50–150
 7–54
„R”
Typ podłączenia linii
Przebijające izolację Al i Cu
Przebijające izolację Al i Cu
Przebijające izolację Al i Cu
Przebijające izolację Al i Cu
Przebijające izolację Al i Cu
Przebijające izolację Al i Cu
Przebijające izolację Al i Cu
Goły przewód Al
Odgałęzienie
Przekrój [mm]
(2,5) 6–35
(2,5) 6–35
(2,5) 6–35
(2,5) 6–35 (Al) / 25 (Cu)
(2,5) 6–35
(2,5) 6–35
(2,5) 6–35 (Al) / 25 (Cu)
(2,5) 6–35
Kolor brązowy
„B”
Typ podłączenia odgałęzienia
Odizolowany przewód Al i Cu
Odizolowany przewód Al i Cu
Odizolowany przewód Al i Cu
Odizolowany przewód Al i Cu
Odizolowany przewód Al i Cu
Odizolowany przewód Al i Cu
Odizolowany przewód Al i Cu
Odizolowany przewód Al i Cu
90 A
x
x
x
x
x
x
x
x
Kolor szary
R
B
JF 35 FP
Kolor szary
TT1D 82 F2A
Kolor szary
TT2D 82 F3A
Kolor szary
TT4D 82 F5A
11
Osprzęt NLK do linii energetycznych / Niskie napięcie
SICAME GROUP
Tabela zalecanego doboru zacisków obustronnie przebijających izolację
Przekrój przewodu linii głównej [mm2]
6
10
16
25
35
50
70
95
120
1,5
Przekrój przewodu odgałęzienia [mm2]
2,5
TTD 051 FTA
4
6
10
TTD 101 FA
16
TTD 241
FTA
TTD 151 FA
25
35
50
TTD 301 FA
70
TTD 201 FA
TTD 251 FA
95
TTD 401 FTA
120
Tabela zalecanego doboru zacisków jednostronnie przebijających izolację
Przekrój przewodu linii głównej [mm2]
6
10
16
25
35
50
70
95
120
1,5
Przekrój przewodu odgałęzienia [mm2]
2,5
4
6
10
NTD 151 AFA
16
25
35
50
70
NTD 351
AFA
NTD 301 AFA
95
120
■ Połączenie kabla Y AKY/YAKXSz przewodem napowietrzym A sXSn
W praktyce budowy linii napowietrznych nlk nierzadko powstaje potrzeba
połączenia kabla z przewodem napowietrznym, lub wykonanie odgałęzienia
kablem od linii głównej napowietrznej. Budowa kabla Y(A)KY/Y(A)KXS (głównie
żyły sektorowe jednodrutowe) różni się znacznie od budowy przewodów AsXSn
(wyłącznie żyły okrągłe wielodrutowe). Powoduje to problemy z ich wzajemnym
łączeniem. Rozwiązania oferowane przez firmę SICAME to połączenia wykonywane
zaciskami TTD 401 FTA lub NTD 401 AFTA.
Na przewodzie AsXSn wstępnie mocujemy zaciski. Kabel przymocowany do słupa
formujemy w odwróconą literę U. Na odpowiedniej długości zdejmujemy powłokę
kabla. Na miejsce zakończenia powłoki zakładamy czteropalczatkę termokurczliwą
i obkurczamy. Poszczególne żyły kabla doprowadzamy do odpowiednich zacisków.
1. W przypadku zastosowania zacisku NTD 401 AF TA z poszczególnych żył
zdejmujemy izolację na długości równej szerokości zacisku. Odizolowane żyły przy
pomocy praski wyposażonej w odpowiednie kamienie przeformowujemy na okrągło
i wprowadzamy do zacisku po stronie przeznaczonej do podłączania przewodów
gołych. Następnie dokręcamy równomiernie śruby zacisków z łbami zrywalnymi aż
do ich zerwania (rys.).
12
NTD 401 AFTA
2. W przypadku zastosowania zacisków typu T TD 401 FTA nie ma potrzeby
zdejmowania izolacji z ż ył y kabla i ich przeformowywania. Żyłę w izolacji
wprowadzamy do zacisku w miejscu odgał ęzienia do oporu i dokręcamy
równomier nie ś r uby z acisków z ł bami zr y walnymi a ż do ich zer wania.
Zakresy łączonych kabli i przewodów: 4 × (50–120 mm2)*
* W przypadku łączenia kabli i przewodów o innych przekrojach prosimy o kontakt z naszym
biurem.
Osprzęt NLK do linii energetycznych / Niskie napięcie
Rozdział I
Kompletne uziemiacze do linii NLK nN
■T TD – CCAZacisk uziemiający
Stosowany do uziemiania przewodów linii izolowanej, zwierania przewodów linii lub
podłączenia odbiorcy tymczasowego. Posiada złącze bagnetowe pozwalające na
wielokrotne podłączanie.
ffW trakcie montażu możliwość przytrzymania zacisku kluczem numer 17 (płaski
lub oczkowy) lub kluczem czołowym oferowanym przez producenta.
Symbol
TTD 1-CCA
TTD 2-CCA
TTD 3-CCA
Linia
przekrój
[mm 2]
25–35
16–95
 50–150
Śruba
skręcająca
1 × M8
1 × M8
1 × M8
Przekrój gniazda bagnetowego
Moment
Nasadka ze
Symbol
zrywający zrywanym łbem
[Nm]
Rozmiar łba [mm]
9
13
F1309
14
13
F1314
14
13
F1314
■EMT Mostek uziemiający
Służy do uziemiania zwartych mostkiem zwierającym przewodów linii głównej
i o ś wietlenia ulicznego. S k ł ada się z gię tk iego pr zewodu miedzianego
wyposażonego w kontakt bagnetowy do łączenia z mostkiem zwierającym oraz
imadełko ręczne do podłączania uziemienia.
Symbol
EMT 1101 S
EMT 1102 S
Znamionowy
prąd zwarciowy
1-sekundowy [kA]
4
4
Przekrój
przewodu mostka
[mm 2 ]
16
16
Długość
przewodu mostka
[m]
10
15
■EMCC Mostek zwierający
Służy do zwierania przewodów fazowych i neutralnego linii głównej i linii oświetlenia
ulicznego. Składa się z giętkiego przewodu miedzianego z końcówkami bagnetowymi
do podłączania zacisków uziemia­jących i mostka uziemiającego. Kompletny uziemiacz
stanowi mostek zwierający EMCC i mostek uziemiający EMT.
Dane techniczne:
EMCC 1105 – mostek zawierający pięć złącz bagnetowych, do spięcia trzech faz,
przewodu neutralnego i podłączenia mostka uziemiającego
EMCC 1105 S – jw. dostarczany w skrzyneczce transportowej
EMCC 1106 – mostek zawierający sześć złącz bagnetowych, do spięcia trzech
faz, przewodu neutralnego, jednego przewodu oświetlenia ulicznego i podłączenia
mostka uziemiającego
EMCC 1106 S – jw. dostarczany w skrzyneczce transportowej
EMCC 1107 – mostek zawierający siedem złącz bagnetowych, do spięcia trzech
faz, przewodu neutralnego, dwóch przewodów oświetlenia ulicznego i podłączenia
mostka uziemiającego
EMCC 1107 S – jw. dostarczany w skrzyneczce
13
Osprzęt NLK do linii energetycznych / Niskie napięcie
SICAME GROUP
Zabezpieczenia do linii NLK nN
■T TD PROTECTOgranicznik przepięć
Służy do ograniczania udarów napięciowych w liniach izolowanych niskiego
napięcia. W skład kompletu wchodzi warystorowy ogranicznik przepięć i zacisk
przebijający izolację. Ogranicznik typu T T2D 83F3 PROTECT, pozwala na
jednoczesne podłączenie ogranicznika przepięć i odgałęzienia lub przyłącza.
W przypadku zastosowania ograniczników typu T T4D 83FA PROTECT można
zabezpieczyć jednocześnie trzy odgałęzienia lub przyłącza.
Symbol
Linia
przekrój
[mm 2]
TTD 151 FA PROTECT 28
TTD 151 FA PROTECT 50
TTD 151 FA PROTECT 66
TTD 241 FTA PROTECT 28
TTD 241 FTA PROTECT 50
TTD 241 FTA PROTECT 66
TT2D 83F3A PROTECT 28
TT2D 83F3A PROTECT 50
TT2D 83F3A PROTECT 66
TT4D 83F5A PROTECT 28
TT4D 83F5A PROTECT 50
TT4D 83F5A PROTECT 66
16–95
16–95
16–95
 50–150
 50–150
 50–150
16–95
16–95
16–95
16–95
16–95
16–95
Napięcie
Napięcie
znamionowe
trwałej pracy
ogranicznika U R ogranicznika U C
320
552
816
330
552
816
330
552
816
330
552
816
275
460
680
275
460
680
275
460
680
275
460
680
■GFN1k Oprawa bezpiecznikowa
Służy do zabezpieczania obwodów oświetlenia ulicznego. Przeznaczona do montażu
pod zaciskiem lub bezpośrednio na wiązce przewodów izolowanych. W skład
kompletu wchodzi oprawa bezpiecznikowa i zacisk przebijający izolację. Oprawę
można wieszać na przewodzie.
Symbol
GFN1z
GFN1z
Linia
przekrój
[mm 2]
16–95*
16–95*
Prąd
Napięcie
znamionowy znamionowe
[A]
[V]
25
500
63
500
Symbol
oprawy
Symbol
zacisku
GFN1-25
GFN1-63
GFN1z (TTD 151 FA)
GFN1z (TTD 151 FA)
* W przypadku zainteresowania zaciskami o innych parametrach dotyczących zakresu
zastosowania prosimy o kontakt z naszym biurem.
14
Napięcie obniżone ogranicznika U O
Najwyższa wartość szczytowa przy prądzie wyładowczym
5 kA
1,25 kA
2,5 kA
5 kA
10 kA
1/2,5 µs [V]
8/20 µs [V]
8/20 µs [V]
8/20 µs [V]
8/20 µs [V]
1399
781
884
974
1109
2916
1336
1485
1730
1965
3867
1975
2195
2465
2905
1399
781
884
974
1109
2916
1336
1485
1730
1965
3867
1975
2915
2465
2905
1399
781
884
974
1109
2916
1336
1485
1730
1965
3867
1975
2195
2465
2905
1399
781
884
974
1109
2916
1336
1485
1730
1965
3867
1975
2915
2465
2905
Osprzęt NLK do linii energetycznych / Niskie napięcie
Rozdział I
Zabezpieczenia mechaniczne linii
■Urządzenie redukujące naprężenie przewodów seria OMEGA
Zastosowanie:
Do ochrony napowietrznych linii rozdzielczych przed przeciążeniami mechanicznymi.
Lód, szron i mokry śnieg na liniach rozdzielczych, a także powalone drzewa
mogą znacząco zwiększać naprężenie przewodów, co z kolei może prowadzić
do uszkodzeń słupów i poprzeczników, skutkujących długotrwałymi przerwami
w dostawie prądu, kosztownymi naprawami, a nawet koniecznością pełnej
odbudowy linii.
Długość
odprężenia
1,1 D
sekwencja 3
0,95 D
Urządzenia do regulacji naprężenia przewodów (DAC) służą do ochrony słupów
i poprzeczników. Są one zaprojektowane tak, by zapewnić dodatkowy zwis
w przęsłach, gdy naprężenie przewodu przekracza wartość dopuszczalną.
Zalety:
ffUniwersalna i niezawodna koncepcja, zapewniająca długi czas pracy linii.
ffNiezależna ochrona każdego przewodu zapobiegająca awarii podpór w wyniku
skręcenia.
ffŁatwa instalacja i wymiana.
ffMożliwość natychmiastowego, tymczasowego zwiększenia zwisu przewodu.
ffWszystkie części urządzenia OMEGA są cynkowane ogniowo w celu zapewnienia
skutecznej ochrony przed korozją,
ffUrządzenie OMEGA jest chronione patentem.
Urządzenie OMEGA pozwala linii wytrzymać przeciążenie spowodowane
mokrym śniegiem, lodem lub wiatrem nawet do 30% wyższe niż naprężenie
maksymalne.
sekwencja 2
0,25 D
f
600 mm
sekwencja 1
sekwencja 2
2,1 f
3f
Elastyczność
sekwencja 1
Zaawansowana konstrukcja zapewniająca płynne i regulowane wydłużenie
Każdy typ urządzenia DAC OMEGA posiada konkretną elastyczność wyrażoną
jako „f”. W momencie, gdy naprężenie przewodu przekracza jego wytrzymałość
elastyczną, element elastyczny OMEGA zaczyna się stopniowo i płynnie otwierać
w wyniku odkształcenia plastycznego ramion. Jak pokazano na rysunkach z prawej
strony, zadziałanie urządzenia DAC OMEGA składa się z 4 sekwencji.
Symbol
D
1,6 f
DAC2500A
DAC2500B
DAC3150A
DAC3150B
DAC4000A
DAC4000B
DAC5000A
DAC5000B
DAC6300A
DAC6300B
DAC8000B
DAC8000C
 DAC10000B
 DAC10000C
 DAC12500B
 DAC12500C
 DAC16000B
 DAC16000C
 DAC20000B
 DAC20000C
 DAC25000B
Długość
[mm]
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
Siła nominalna F
[daN]
 250
 250
 315
 315
 400
 400
 500
 500
 630
 630
 800
 800
1000
1000
1250
1250
1600
1600
2000
2000
2500
Długość
odprężenia D [mm]
260
390
260
390
260
390
260
390
260
390
390
520
390
520
390
520
390
520
390
520
390
sekwencja 3
sekwencja 4
Określenie znamionowej elastyczności f urządzenia DAC OMEGA jest konieczne
do zapewnienia jego właściwej pracy; „f” stanowi funkcję maksymalnego
dopuszczalnego naprężenia przewodu (T), która z kolei jest funkcją ustawienia
słupa krańcowego jak również obciążenia pionowego (Q), poprzecznego (H)
i wzdłużnego (L).
15
Osprzęt NLK do linii energetycznych / Niskie napięcie
SICAME GROUP
Rozłączniki bezpiecznikowe do linii NLK nN
■ Rozłącznik APR160-L i APR400-L
Parametry techniczne:
Rozłączniki serii APR160-L przystosowane są do pracy z wkładkami NH 00,
umożliwiają podłączenie przewodów w zakresach 25–120mm2.
Rozłączniki serii APR400-L przystosowane są do pracy z wkładkami NH 1-2,
umożliwiają podłączenie przewodów w zakresach 25–240mm2.
Posiadają złącze śrubowe do montażu drążka operacyjnego.
Oznaczenia:
Y, D – typy zacisków przyłączeniowych i odpływowych
Y – pojedynczy-podwójny
D – podwójny-podwójny
C, M, W – zaciski przyłączeniowe i odpływowe
1, 2, 3, 4 – liczba biegunów
Symbol
APR160-L
APR400-L
Liczba biegunów
X=1,2,3,4 lub x+N X=1,2,3,4 lub x+N
Zaciski – zakres przekrojów
25–120 mm2
25–240 mm2
Napięcie znamionowe łączeniowe [V]
500 Mz
500 Mz
Napięcie znamionowe izolacji [V]
1000
1000
Napięcie udarowe wytrzymywane [kV]
8
20
Praca znamionowa
ciągła
ciągła
Stopień zabrudzenia
PD-3
PD-3
Stopień ochrony
IP-23
IP-23
Kategoria pracy
AC22B
AC22B
Prąd znamionowy ciągły [A]
160
400
Prąd znamionowy łączeniowy [A]
160
400
Trwałość łączeniowa
200
200
Trwałość mechaniczna
1600
1000
Prąd zwarciowy wytrzymywany [kA]
100
100
Wielkość wkładki topikowej
NH 00
NH 1,2
Typ wkładki:
Prąd znamionowy dla wkładek topikowych [A]
160
400
Prąd znamionowy dla zwory [A]
250
630
Przykład:
APR3160CDL – rozłącznik trzybiegunowy, na prąd znamionowy 160 A, wyposażony
w podwójne zaciski typu C.
Wymiary:
APR160-L
APR400-L
225 mm
350 mm
213 mm
262 mm
157 mm
475 mm
365 mm
265 mm
Typy połączeń
POJEDYNCZY
DLA KOŃCÓWEK
(IZOLOWANA / NIE IZOLOWANA)
Wyłącznik wyposażony jest standardowo w następujące funkcje i elementy:
ffWskaźnik alfanumeryczny
ffPrzezroczyste okienko z poliwęglanu umożliwiające sprawdzenie etykiety
bezpiecznika
ffKomory gaszeniowe i pokrywy styków
Jeśli chcą Państwo zamówić dodatkowe funkcjonalności rozłącznika, zamówienie należy składać
w sposób pokazany poniżej:
APR [?] 400 [?] [?] L
W przypadku braku oznaczenia zakładane
−
jest rozwiązanie jednopolowe
−
W przypadku braku oznaczenia zakładane
jest połączenie typu proste-proste
Wykonanie dwupolowe 2
Y Podłączenie typu pojedyncze-podwójne
Wykonanie trójpolowe 3
D Podłączenie typu podwójne-podwójne
Wykonanie czteropolowe 4
ZACISK Z ŁBEM ZRYWALNYM
(BEZPOŚREDNI
DOCISK ŚRUBY)
C
ZACISK Z ŁBEM ZRYWALNYM
(DOCISK PRZEZ
POWIERZCHNIĘ PŁASKĄ)
M
W przypadku braku oznaczenia zakładane
−
jest połączenie końcówkami kablowymi
C Bezpośrednie podłączenie
M Podłączenie pośrednie
W Podłączenie zaciskami
Przykład: APR3400WDL – rozłącznik bezpiecznikowy model APR, wykonanie trójpolowe,
400 A, z zaciskami przebijającymi izolację, połączenie typu podwójne-podwójne
do użytku w niskich temperaturach.
16
−
ZACISK PRZEBIJAJĄCY
IZOLACJĘ Z ŁBEM
ZRYWALNYM
W
N/A
PODWÓJNY
Osprzęt NLK do linii energetycznych / Niskie napięcie
Rozdział I
Złączki i końcówki przewodów do linii NLK nN
■MJPB Złączka
■MJPT Złączka
Służy do łączenia żył przewodów izolowanych przyłączy i oświetlenia ulicznego
(Al/Al, Al/Cu lub Cu/Cu). Tuleja ze stopu Al wypełniona jest wewnątrz pastą
stykową. Całość pokryta jest izolacją z tworzywa sztucznego odporną na ściskanie,
zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, na którym można odczytać
następujące informacje:
ffilość i rodzaj zacisków,
ffd ługość przewodu do odizolowania,
ffprzekrój przewodów, rodzaj matryc do stosowania.
Służy do łączenia żył przewodów izolowanych linii głównej (Al/Al, Al/Cu lub Cu/Cu).
Tuleja ze stopu Al wypełniona jest wewnątrz pastą stykową. Całość pokryta jest
izolacją z tworzywa sztucznego odporną na ściskanie, zmienne warunki atmosferyczne
i promieniowanie UV, na którym można odczytać następujące informacje:
ffilość i rodzaj zacisków,
ffdługość przewodu do odizolowania,
ffprzekrój przewodów, rodzaj matryc do stosowania.
Kolorowa uszczelka pozwala na szybką identyfikację przekroju przewodu.
Łączenie: praską z matrycami sześciokątnymi firmy Sicame typ HVD 51.
Gwarancja zaprasowania do -10°C.
Symbol
MJPB 4
MJPB 6
MJPB 10
MJPB 16
MJPB 25
MJPB 35
Przekrój
przewodu [mm]
4/4
6/6
10/10
16/16
25/25
35/35
Matryce
[symbol]
E 140
E 140
E 140
E 140
E 140
E 140
Kolor
uszczelki
kość słoniowa
brązowy
zielony
niebieski
pomarańczowy
czerwony
Kolorowa uszczelka pozwala na szybką identyfikację przekroju przewodu.
Łączenie: praską z matrycami sześciokątnymi firmy Sicame typ HVD 51.
Gwarancja zaprasowania do -10°C.
Złączki spełniają wymagania normy PN-EN 50483-4:2009.
Symbol
MJPT 16
MJPT 25
MJPT 35
MJPT 50
MJPT 70
MJPT 95(21)
MJPT 120
Przekrój
przewodu [mm]
16/16
25/25
35/35
50/50
70/70
95/95
120/120
Matryce
[symbol]
E 173
E 173
E 173
E 173
E 173
E 173
E 215
Kolor
uszczelki
niebieski
pomarańczowy
czerwony
żółty
biały
szary
różowy
17
Osprzęt NLK do linii energetycznych / Niskie napięcie
SICAME GROUP
■CPTA, CPTAUKońcówki izolowane
Zastosowanie:
Końcówki izolowane z aluminium lub dwumetalowe aluminiowo-miedziane. Tuleja ze
stopu Al wypełniona jest wewnętrznie pastą stykową. Całość pokryta jest izolacją
z tworzywa sztucznego odporną na ściskanie, zmienne warunki atmosferyczne
i promieniowanie UV, na którym można odczytać następujące informacje:
ffilość i rodzaj zacisków,
ffdługość przewodu do odizolowania,
ffprzekrój przewodów, rodzaj matryc do stosowania.
P
P
Q
B
B
Kolorowa uszczelka pozwala na szybką identyfikację przekroju przewodu.
Łączenie: praską z matrycami sześciokątnymi firmy Sicame typ HVD 51.
Przekrój [mm]
16
25
35
50
70
95
120
150
Symbol
Al
Cu
CPTA 16
CPTAU 16
CPTA 25
CPTAU 25
CPTA 35
CPTAU 35
CPTA 50
CPTAU 50
CPTA 70
CPTAU 70
CPTA 70/21
CPTAU 70/21
CPTA 95
CPTAU 95
CPTA 95/21
CPTAU 95/21
CPTA 120
CPTAU 120
CPTA 150
CPTAU 150
Kolor uszczelki
niebieski
pomarańczowy
czerwony
żółty
biały
szary
różowy
fioletowy
Przekrój
[mm 2]
 16
 25
 35
 50
 70
 70
 95
 95
120
150
E
L [mm]
Al
110
110
110
110
110
125
110
125
125
125
Informacja na temat praski HVD 51 znajduje się na stronie 94.
18
L
Ø B [mm]
Cu
 77
 77
 92
 92
 92
110
 92
110
110
110
Al
13
13
16
16
16
16
16
16
16
16
Cu
10,5
10,5
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
P × Q [mm]
Al
32 × 33
32 × 33
32 × 33
32 × 33
32 × 33
37 × 37
32 × 33
37 × 37
37 × 37
37 × 37
P [mm]
Cu
20
20
25
25
25
25
25
30
30
30
Matryce
[symbol]
E 140
E 140
E 173
E 173
E 173
E 215
E 173
E 215
E 215
E 215
Osprzęt NLK do linii energetycznych / Niskie napięcie
Rozdział I
Uchwyty do linii NLK nN
MATERIAŁY UŻYTE DO PRODUKCJI UCHWYTÓW:
ffelementy stalowe – ocynk ogniowy
ffelementy plastikowe – tworzywo sztuczne odporne na zmienne
warunki klimatyczne i promieniowanie UV
ffelementy gumowe – guma odporna na zmienne warunki klimatyczne
i promieniowanie UV
ffelementy aluminiowe – stop aluminium odporny na korozję
ffśruby i nakrętki – stal ocynkowana galwanicznie
■GUKoUchwyt odciągowy do linii głównej
Zastosowanie:
Służy do trwałego zamocowania odciągowego przewodów izolowanych typu
AsXS(n). Stosowany głównie do zawieszania przewodu linii głównej.
■PP63Uchwyt odciągowy przyłącza
Zastosowanie:
Przewody izolowane typu AsXS(n). Uchwyt odciągowy do montażu przyłączy
napowietrznych, wykonany z materiałów izolacyjnych o wysokiej wytrzymałości
mechanicznej i klimatycznej.
c
Uchwyt składa się z:
ffkorpusu otwartego (możliwość mocowania 2 lub 4 przewodów),
ffdwóch klinów zapewniających równomierny nacisk na przewody,
fframienia o regulowanej długości (ok. 6 cm) zakończonego hakiem z zatrzaskiem.
b
a
Wszystkie elementy są połączone z korpusem
i wykonane z tego samego materiału. Uchwyt
ten umożliwia dokładną i łatwą regulację
naciągu.
Przewód AsXS i AsXSn
Symbol Przekrój [mm 2] SMFL [daN]
PP 63 F 27 2/4 × (16–35) 200 (4 × 35 mm2)
■GUKpUchwyt odciągowy do przyłączy
Zastosowanie:
Służy do trwałego zamocowania odciągowego przewodów izolowanych typu
AsXS(n). Stosowany głównie do zawieszania przewodów przyłącza, jak również
do zawieszania przewodów oświetlenia ulicznego.
Symbol
GUKo1*
GUKo2*
Przekrój
SMFL
przewodów
[mm 2]
[daN]
4 × (25–70) 3700 (4 × 70 mm2)
  4 × (70–120) 6200 (4 × 120 mm2)
Moment
dokręcania
[Nm]
44
44
Wymiary
a
b
c
[mm] [mm] [mm]
290
47
70
360
56
85
* GUKo1 FM, GUKo2 FM – uchwyty z łbami zrywalnymi
■GUKo1.3Uchwyt odciągowy do jednofazowej linii głównej
Zastosowanie:
Służy do trwałego zamocowania odciągowego wiązki dwóch przewodów izolowanych
linii głównej, odgałęzienia lub oddzielnej linii oświetlenia ulicznego AsXS(n).
c
b
b
a
a
c
Symbol
GUKo1.3*
Przekrój
przewodów
[mm 2]
  2 × (25–50)
SMFL
[daN]
3400 (2 × 50 mm2)
Moment
dokręcania
[Nm]
44
Wymiary
a
b
c
[mm] [mm] [mm]
290
47
50
* GUKo1.3 FM – uchwyty z łbami zrywalnymi
Symbol
GUKp2
GUKp4
Przekrój
przewodów
[mm 2]
2 × (16–35)
4 × (16–35)
SMFL
[daN]
  950 (2 × 35 mm2)
1900 (4 × 35 mm2)
Moment
dokręcania
[Nm]
22
22
Wymiary
a
b
c
[mm] [mm] [mm]
175
40
65
175
40
85
Uchwyty typu GUK... spełniają wymagania normy PN-EN 50483-2:2009.
19
Osprzęt NLK do linii energetycznych / Niskie napięcie
SICAME GROUP
■PSP 122 TRAUchwyt przelotowy dla wiązki
■PS 83– Uchwyt przelotowy do małych przekrojów
przewodów izolowanych
Zastosowanie:
Służy do zawieszania przewodów izolowanych niskiego napięcia typu AsXS, AsXSn.
Obejmowane przekroje od 2 × 16 mm2 do 4 × 25 mm2.
Budowa:
Wykonany z materiałów o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i klimatycznej.
Stalowy pierścień w otworze służącym do zawieszania pozwala uniknąć uszkodzeń
w trakcie wibracji uchwytu.
Ø 12/14/16 mm
120
Zastosowanie:
Służy do zawieszania przewodów izolowanych typu AsXS(n), NFA2X na słupach
przelotowych i narożnych (max. kąty załomów w tabeli).
Uchwyt PSP 122 TRA składa się z:
ffobudowy wykonanej z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
i odporności na niekorzystne warunki klimatyczne, w tym na promieniowanie UV,
ffelementu ślimakowo-zawiasowego do mocowania wiązki przewodów,
ffmocowania wiązki za pomocą motylkowej śruby zrywalnej.
Uchwyt otwierany jest za pomocą klucza nr 10.
Uchwyt PSP 122 TRA spełnia wymagania normy PN-EN 50483-2:2009.
Symbol
PSP 122 TRA*
Średnica
wiązki [mm]
8–42
Przekroje
α kąt załomu
przewodów [mm]
[°]
2/4 × (16–50)
do 60
  2/4 × (16–120)
do 30
SMFL
[daN]
1800
* PSP 122 TRAF –­ opcja ze śrubą wyposażoną w łeb zrywalny zakończony motylkiem
ułatwiającym dokręcenie elementu ruchomego do korpusu.
20
47
Osprzęt NLK do linii energetycznych / Niskie napięcie
Rozdział I
■GP2Q Uchwyt narożny
■BIC, BIC-MUchwyty dystansowe
Zastosowanie:
Służy do zawieszania przewodów izolowanych typu AsXS(n) na słupach przelotowych
i narożnych o załomie do 90°. Uchwyt umożliwia mocowanie przewodów o różnych
przekrojach bez wymiany wkładek gumowych. Jest wyposażony w rolki montażowe,
umożliwiające przeciąganie przewodu przez uchwyt podczas budowy linii.
W przypadku załomu większego niż 60° należy zastosować specjalną przystawkę
z rolkami*.
Zastosowanie:
Służą do mocowania przewodów izolowanych lub kabla ziemnego na słupach lub
na ścianach. Konstrukcja uchwytów umożliwia mocowanie taśmą stalową (stalowy
wkręt umieszczony w uchwycie pozwala na zablokowanie uchwytu na stalowej
taś­mie mocującej).
* Informacje szczegółowe dotyczące przystawek u przedstawicieli regionalnych lub w siedzibie firmy
Symbol
GP2Q
Przekrój
przewodu [mm]
2/4 × (25–95)
SMFL
[daN]
4300
Kąt załomu
[°]
do 90
■SC 93...Uchwyt dystansowy
Zastosowanie:
S łuż y do mocowania przewodów izolowanych do ścian i fasad budynków.
Wykonany z tworzywa sztucznego. Gwoździe lub śruby mocujące wykonane ze stali
nierdzewnej. Mocowanie przewodu za pomocą opaski z kompletu. Umożliwia
mocowanie przewodów i kabli na ocieplonych ścianach. Dystans do podłoża równy
jest grubości ocieplenia.
Budowa:
Uchwyty wykonane są z tworzywa sztucznego odpornego na promienio­wa­­nie UV
i wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych. Uchwyty BIC 30-50/50-90
i BICDB 30-50 posiadają zintegrowaną, otwieralną opaskę zaciskową.
Symbol
BIC 15-30
BIC 30-50*
BIC 50-90
Symbol
Obejmowane
średnice [mm 2]
15–30
30–50
50–90
Obejmowane
średnice [mm 2]
BIC 15-30 M
15–30
BIC 30-50 M*
30–50
BIC 50-90 M
50–90
Uwagi
Uchwyty BIC 15-30
+ 1,5 m taśmy IF 207 + klamerka CF20
Uchwyty BIC 30-50
+ 1,5 m taśmy IF 207 + klamerka CF20
Uchwyty BIC 50-90
+ 1,5 m taśmy IF 207 + klamerka CF20
* na życzenie klienta producent dostarczy uchwyt z wkładką rozszerzający zakres stosowania od
15 do 50 mm średnicy wiązki przewodów
Symbol
SC 93
SC 93
SC 93
SC 93
SC 93
SC 93
SC 93
SC 93
SC 93
SC 93
Średnica Minimalna Dystans Obejmowane
otworu głębokość od podłoża średnice
[mm] otworu [mm] [mm]
[mm]
–1 PC
12
65
 10
20–50
–3 PC
12
65
 30
20–50
–6 PC
12
65
 60
20–50
–10 PC
16
65
100
20–50
–1 PX
12
65
 10
20–50
–6 PX
12
65
 60
20–50
–10 PX
12
65
100
20–50
–1 VC
12
65
 10
20–50
–3 VC
12
65
 30
20–50
–6 VC
12
65
 60
20–50
21
Osprzęt NLK do linii energetycznych / Niskie napięcie
SICAME GROUP
■GPDd, GPDm, GPDsUchwyt dystansowy
■CCD Opaska
Zastosowanie:
Uchwyt dystansowy służy do mocowania wiązkowych samonośnych przewodów
izolowanych na ścianach budynków. Może także służyć jako uchwyt dla przewodów
i kabli w przypadku sprowadzeń po podłożu betonowym, wysięgnikach itp.
Zastosowanie:
Stosowana do spinania przewodów izolowanych o mał ych przekrojach oraz
spinania przewodów przyłącza do linii głównej. Możliwe jest wielokrotne zaciskanie
i zwalnianie opaski. Wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na zmienne
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
Budowa:
Uchwyt składa się z:
fftaśmy perforowanej oblanej tworzywem,
fftulei dystansowej z tworzywa sztucznego,
ffelementu mocującego uchwyt do ściany.
Elementy metalowe są zabezpieczone przed
korozją, a tworzywo sztuczne jest odporne na
wpływy atmosferyczne i promieniowanie UV.
Symbol
Szerokość
[mm]
9
9
9
9
Obejmowane średnice
[mm]
 8–22
10–42
20–62
20–92
22,5
CCD 9-22
CCD 9-42
CCD 9-62
CCD 9-92
Długość
[mm]
105
188
251
341
40
■GPEOsłonka końca przewodu
Ø
–
10
Zastosowanie:
Służy do osłaniania końca żyły przewodu izolowanego przed dostępem wody
i wilgoci. Wykonana z gumy odpornej na zmienne warunki atmosfer yczne
i promieniowanie UV.
50
Fy
Symbol
GPDd
GPDm
GPDs
Maksymalna średnica
przewodu [mm]
50
50
50
Zastosowanie
drewno
ściana miękka
ściana twarda
Element
mocujący
gwóźdź 5"
śruba 6 × 120 z kołkiem
śruba M 6 × 90
Symbol
GPE 3
GPE 4
GPE 5
GPE 7
22
Obejmowane
średnice [mm]
 7–11
 10–14,5
11–16
13,5–19,5
Obejmowane
przekroje [mm]
16–35
35–70
50–95
 70–150
Długość osłonki
[mm]
22
22
24
30
Osprzęt NLK do linii energetycznych / Niskie napięcie
Rozdział I
Pozostały osprzęt do linii NLK nN
■GHWŚruba hakowa z podkładką kwadratową
Zastosowanie:
S łuż y do zawieszania uchwytów odciągowych i przelotowych, mocujących
samonośne przewody izolowane.
e
Fx
B
Fy
D
Symbol
GHW 12/110
GHW 12/160
GHW 12/200
GHW 12/250
GHW 12/360
GHW 16/160
GHW 16/200
GHW 16/250
GHW 16/360
GHW 16/500
GHW 20/160
GHW 20/200
GHW 20/250
GHW 20/360
GHW 20/500
d
M12
M12
M12
M12
M12
M16
M16
M16
M16
M16
M20
M20
M20
M20
M20
podkładka
4 × 50 × 50
4 × 50 × 50
4 × 50 × 50
4 × 50 × 50
4 × 50 × 50
4 × 50 × 50
4 × 50 × 50
4 × 50 × 50
4 × 50 × 50
4 × 50 × 50
4 × 60 × 60
4 × 60 × 60
4 × 60 × 60
4 × 60 × 60
4 × 60 × 60
D
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
Wymiary [mm]
B
L
 50
100
100
160
100
200
100
250
100
360
120
160
120
200
120
250
120
360
120
500
120
160
120
220
120
250
120
370
120
510
L1
L1
76
76
76
76
76
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
C
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
L
Obciążenie dopuszczalne [daN]
Fx
Fy
 300
160
 300
160
 300
160
 300
160
 300
160
 750
350
 750
350
 750
350
 750
350
 750
350
1350
600
1350
600
1350
600
1350
600
1350
600
e
13
13
13
13
13
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
■GHN Hak nakrętkowy
Zastosowanie:
Służy do zamocowania uchwytu odciągowego linii odgałęźnej przyłącza lub
uchwytu przelotowego drugiego toru linii.
e
Fx
D
Symbol
GHN 16
GHN 20
d
M 16
M 20
D
16
20
L
76
80
Wymiary [mm]
D1
B
26
30
30
32
b
20
22
C
36
36
C
D1
b
B
Fy
d
L
e
20
20
Obciążenie dopuszczalne [daN]
Fx
Fy
750
350
1350
600
23
Osprzęt NLK do linii energetycznych / Niskie napięcie
SICAME GROUP
■GDN Hak nakrętkowo-dystansowy
Zastosowanie:
Służy do zawieszania elementów osprzętu na słupach okrągłych.
20 + 2
d1
D
Fx
A
Fy
L
C
B
Symbol
d
16
20
GDN 16
GDN 20
d1
M16
M20
Wymiary [mm]
L
200
200
D
36 + 2
36 + 2
A
110
110
B
80
80
Obciążenie dopuszczalne [daN]
Fx
Fy
 750
350
1350
600
C
48
48
■GHP Hak płytowy
a
Zastosowanie:
Służy do zawieszania elementów osprzętu na powierzchniach płaskich.
G
c
f
d0
D
d1
c
e
Symbol
GHP 12
GHP 16
24
H
195
195
a
100
100
b
95
95
c
82
82
Wymiary [mm]
e
f
70
16
70
20
G
3
3
D
36
36
d1
12
16
b
do
10,5
10,5
Masa
[kg]
0,78
0,92
Osprzęt NLK do linii energetycznych / Niskie napięcie
Rozdział I
■GHSOHak do słupów okrągłych
Zastosowanie:
Służy do zawieszania uchwytów odciągowych i przelotowych na słupach okrągłych
nie posiadających otworów. Mocowany jest przy pomocy taśmy ze stali nierdzewnej.
3
2
a
1
Fx
H
b
Fy
B
g
C
Symbol
H
150
150
GHSO 16
GHSO 20
D
16
20
a
25
25
Wymiary [mm]
b
6
6
B
85
90
C
46
46
g
4
4
D
Obciążenie dopuszczalne [daN]
Fx
Fy
 730
330
1350
600
■GSDŚruba dwustronna kompletna
Zastosowanie:
Służy do mocowania wysięgników, haków nakrętkowych i dystansowych na
słupach, a także do bliźniaczenia żerdzi ZN.
Symbol
GSD 16/165
GSD 16/250
GSD 20/240
GSD 20/280
GSD 20/360
L
165
250
240
280
360
g
M16
M16
M20
M20
M20
Wymiary [mm]
L1
80
80
80
80
80
L2
30
30
30
30
30
Podkładka
65 × 50 × 4
65 × 50 × 4
65 × 50 × 4
65 × 50 × 4
65 × 50 × 4
L
L1
b
L2
a
g
c
25
Osprzęt NLK do linii energetycznych / Niskie napięcie
SICAME GROUP
■ILTaśma stalowa / IFTaśma stalowa / CFKlamerka
Zastosowanie:
Taśma stalowa wraz z klamerkami służ y do trwałego montażu elementów
uzbrojenia słupów. Wykonana ze stali nierdzewnej. Krawędzie taśmy są sfazowane.
Symbol
taśmy
Symbol
klamerki
IL 104-50
IF 107-50
IL 204
IF 207
CF 10
CF 10
CF 20
CF 20
Szrokość
taśmy
[mm]
10
10
20
20
Grubość
taśmy
[mm]
0,4
0,7
0,4
0,7
Wytrzymałość Pojemność
mechaniczna opakowania
[daN/mm 2]
70
50 m
70
50 m
70
50 m
70
50/25 m
■M Ramka stalowa
Zastosowanie:
Służy do mocowania przewodów do słupów. Wykonana ze stali galwanizowanej.
Symbol
M 25-25
M 25-40
M 25-60
Wymiary [mm]
25 × 25
25 × 40
25 × 60
■PF Guma ochronna
Zastosowanie:
Służy do ochrony izolacji przewodu. Wykonana z kauczuku.
Symbol
PF 10
PF 20
26
Do taśmy stalowej [mm]
10
20
Osprzęt NLK do linii energetycznych / Średnie napięcie
Rozdział I
Średnie napięcie
Osprzęt do linii średniego napięcia
■A ZBDOgraniczniki przepięć do zastosowania
Oznaczenie ograniczników przepięć typu AZBD
w trudnych warunkach zewnętrznych – strefach
przemysłowych (strefa IEC III klasa)
Certyfikat Zgodności nr 017/2011 z 25.07.2011 i rozszerzenie z 3.09.2012 na
zgodność z normą PN-EN 60099-4:2009/A2:2009.
Podstawowe parametry ograniczników AZBD:
ffZnamionowy prąd rozładowania: 10 kA
ffGraniczny prąd wyładowczy: (udar 4/10 ms) 100 kA
ffZnamionowa wytrzymałość zwarciowa: 20 kA/0,2 s
ffZakres temperatur pracy: od - 40°C do + 60°C
ffZdolność pochłaniania energii elektrycznej: 1,8 kJ/1 kV Uc dla przepięcia
wolnozmiennego
ffZdolność pochłaniania energii elektrycznej: 3,6 kJ/1 kV Uc dla granicznego
prądu wyładowczego
ffWytrzymałość na skręcanie: 70 Nm
ffWytrzymałość na rozciąganie: 15 kN
ffWytrzymałość na zginanie długotrwałe (SCL): 200 Nm
ffMaksymalny moment zginający: 350 Nm
ffIzolacja zewnętrzna: silikon HTV
Napięcie
znamionowe
[kV]
 3
 6
 9
12
15
18
22
24
27
30
36
39
42
45
Wersja
podstawowa
Wyposażenie dodatkowe
Wskaźnik
Odłącznik
przepalenia
uziemienia
AZBD 031
AZBD 032
AZBD 061
AZBD 062
AZBD 101
AZBD 102
AZBD 121
AZBD 122
AZBD 151
AZBD 152
AZBD 181
AZBD 182
AZBD 221
AZBD 222
AZBD 241
AZBD 242
AZBD 271
AZBD 272
AZBD 301
AZBD 302
AZBD 361
AZBD 362
AZBD 391
AZBD 392
AZBD 421
AZBD 422
AZBD 451
AZBD 452
AZBD 030
AZBD 060
AZBD 090
AZBD 120
AZBD 150
AZBD 180
AZBD 220
AZBD 240
AZBD 270
AZBD 300
AZBD 360
AZBD 390
AZBD 420
AZBD 450
CAPM 10 – osłona górnego
zacisku ogranicznika
Dane techniczne
Ogranicznik
AZBD
typ
Napięcie
znamionowe
U R [kV]
 30
 60
 90
120
150
180
220
240
270
300
330
360
390
420
450
 3
 6
 9
12
15
18
22
24
27
30
33
36
39
42
45
Napięcie
trwałej pracy Udar o kształcie
U C [kV]
1/4 µs/µs
10 kA
 2,55
 11,1
 5,10
 22,6
 8,40
 33,6
10,20
 40,9
12,70
 51,3
16,00
 64,6
17,50
 69,3
19,50
 73,2
22,00
 84,3
24,40
 95,4
27,00
100,9
29,00
111,5
32,00
111,5
35,00
127,6
36,00
127,7
AZBD 220
2,5 kA
 8,7
17,4
25,9
31,6
39,6
49,9
53,6
56,5
65,1
73,7
78,0
86,1
86,1
98,6
98,6
Napięcie obniżone U res [kV]
Udar o kształcie
8/20 µs/µs
5 kA
10 kA
20 kA
  9,3
 10,1
 11,3
 18,9
 20,5
 23,0
 28,1
 30,5
 34,2
 34,2
 37,2
 41,7
 42,9
 46,6
 52,2
 54,0
 58,7
 66,7
 58,9
 63,0
 70,6
 61,2
 66,5
 74,5
 70,5
 76,6
 85,8
 79,8
 86,7
 97,1
 84,4
 91,8
102,8
 93,2
101,4
113,5
 93,2
101,4
113,5
106,7
116,0
129,9
106,7
116,0
129,9
AZBD 221
40 kA
 13,6
 26,7
 39,7
 48,4
 60,6
 76,3
 81,9
 96,5
 99,6
112,7
119,3
131,8
131,8
150,8
150,8
Udar o kształcie
30/80 µs/µs
125 A
500 A
 7,2
 7,8
14,7
15,9
23,8
25,8
26,4
28,6
33,1
35,9
42,7
46,3
47,2
51,2
47,2
51,2
54,4
59,0
61,6
66,8
65,1
70,6
72,0
78,0
72,0
78,0
82,4
89,3
82,4
89,3
AZBD 222
27
Osprzęt NLK do linii energetycznych / Średnie napięcie
SICAME GROUP
Parametry
Ogranicznik AZBD
typ
Droga upływu
[mm]
Wysokość
[mm]
Waga
[kg]
AZBD_ 03_
AZBD_ 06_
AZBD_ 09_
AZBD_ 12_
AZBD_ 15_
AZBD_ 18_
AZBD_ 22_
AZBD_ 24_
AZBD_ 27_
AZBD_ 30_
AZBD_ 33_
AZBD_ 36_
AZBD_ 39_
AZBD_ 45_
 230
 230
 315
 375
 500
 540
 660
 660
 750
 830
 960
 960
1050
1050
140
140
170
180
195
230
245
245
270
305
320
320
360
360
1,2
1,4
1,5
1,6
1,8
2,1
2,3
2,4
2,7
3,0
3,1
3,2
3,2
3,2
Wytrzymałość elektryczna izolacji [kV]
Udar napięciowy
50 Hz 60 s
1,2/50 µs
na mokro
100
37
100
37
100
37
100
37
120
46
120
46
130
51
130
51
150
56
190
70
190
70
190
70
190
70
190
70
A
Ø 110
Odległości montażowe
A min.
B min.
[mm]
[mm]
110
130
110
130
140
160
140
160
180
200
180
200
240
260
240
260
270
390
320
340
340
360
340
360
340
360
360
380
B
H
■ Podstawy ograniczników
12,5
Napięcie
znamionowe Ur
[kVrms]
L [mm]
Symbol
wspornika
3
6
9
12
15
18
22
24
27
30
33
100
150
210
EZX 1
EZX 2
EZX 3
36
45
L
Napięcie
znamionowe Ur
[kVrms]
Symbol
wspornika
3
6
9
12
15
18
22
24
27
30
33
36
45
13
AZ 50 50
50
Napięcie
znamionowe Ur
[kVrms]
Symbol
wspornika
28
3
6
9
12
15
18
22
AZPTR
24
27
30
33
36
45
200
Osprzęt NLK do linii energetycznych / Średnie napięcie
Rozdział I
■A ZE-TOgraniczniki do ochrony linii średniego napięcia
zasilanych prądem stałym – 10 kA
30
Ogólna charakterystyka ograniczników AZE-T:
ffPrzebadane na zgodność z normami I.E.C 60099-4 i EN 50123-5
ffWarystory z tlenku cynku
ffObudowa silikonowa
ffMożliwość stosowania wewnątrz i na zewnątrz
ffWysoka odporność na wibracje
ffWysoka odporność na zniszczenie
ffMożna je podłączać do linii i uziemienia aluminiowym lub miedzianym przewodem
od 25 mm2 do 148 mm2 z końcówką lub bez
ffPakowane po jednej sztuce w kartonowe pudełka
ffPrzykład typu ogranicznika: 300 AZE 040T
M10
185
30
M10
Ø 120
A
30
M10
Dane elektryczne i mechaniczne
Parametry fizyczne
Znamionowy prąd wyładowczy
Graniczny prąd wyładowczy
Odporność na przepięcia wolnozmienne
Zakres temperatur pracy
Zdolność pochłaniania energii
Wytrzymałość na skręcanie
Wytrzymałość na rozciąganie
Wytrzymałość na zginanie
długotrwałe [SCL]
Maksymalny moment zginający
10 kA udar 8/20 µs
2×100 kA udar 4/10 µs
20×600 A udar 2000 µs
od -40°C do +60°C
3,6 kJ/kV napięcie pracy trwałej udar 2000 µs
4,6 kJ/kV napięcie pracy trwałej udar 4/10 µs
70 Nm
15 kN
200 Nm
350 Nm
Ogranicznik
AZE-T
typ
Droga
upływu
[mm]
Wysokość
Waga
[mm]
[kg]
AZE 010T
AZE 012T
AZE 020T
AZE 030T
AZE 040T
AZE 060T
AZE 080T
400
400
400
400
400
400
400
185
185
185
185
185
185
185
1,2
1,2
1,3
1,4
1,4
1,5
1,6
Wytrzymałość
Minimalna
elektryczna izolacji [kV] odległość
montażu A
Udar
50 Hz
[mm]
napięciowy
60 s
1,2/50 µs na mokro
100
37
110
100
37
110
100
37
110
100
37
110
100
37
110
100
37
110
100
37
110
Dane techniczne
Ogranicznik
AZE-T
typ
Napięcie
trwałej pracy
U C [kV]
AZE 010T
AZE 012T
AZE 020T
AZE 030T
AZE 040T
AZE 050T
AZE 060T
AZE 080T
1,06
1,36
2,70
3,20
4,10
5,40
6,80
8,10
Udar o kształcie
1/4 µs/µs
10 kA
 2,9
 3,7
 7,5
 8,7
11,2
15,0
18,7
22,5
2,5 kA
 2,4
 3,0
 5,9
 7,1
 8,9
11,9
14,8
17,8
5 kA
 2,5
 3,2
 6,3
 7,6
 9,5
12,6
15,8
19,0
Napięcie obniżone U res [kV]
Udar o kształcie
8/20 µs/µs
10 kA
 2,7
 3,4
 6,8
 8,2
10,2
13,6
17,0
20,4
20 kA
 3,0
 3,7
 7,5
 9,0
11,2
15,0
18,7
22,5
40 kA
 3,3
 4,2
 8,3
10,0
12,5
16,7
20,8
25,0
Udar o kształcie
30/80 µs/µs
500 A
 2,2
 2,7
 5,4
 6,5
 8,1
10,8
13,5
16,2
29
Rozdział II
Osprzęt NLK do linii energetycznych /
SN w systemie PAS
Wstęp33
Izolatory34
Uchwyty przelotowe i krańcowe
36
Uchwyty wiązałkowe
37
Złączki38
Zaciski przebijające izolację
39
Zaciski do prac pod napięciem
40
Ochrona przeciwłukowa
41
Tłumiki drgań
44
Ochrona przed gałęziami
44
Uziemiacze44
Osprzęt NLK do linii energetycznych / SN w systemie PAS
Rozdział II
Wstęp
Firma SICA ME Polska w niniejsz ym rozdziale pragnie przedstawić swoje
rozwiązania dotyczące osprzętu do napowietrznych linii średniego napięcia
w powłoce izolacyjnej (PAS). W zaoferowanym systemie znajdują się produkty
zarówno producentów zagranicznych, jak i krajowych. Znakomita większość
zagranicznych elementów osprzętu pochodzi z francuskiej firmy SICAME, jak
również z międzynarodowego grona firm należących do Grupy SICAME, do której
to grupy należy również SICAME Polska. Długoletnia praktyka w projektowaniu
i produkcji osprzętu energetycznego dla lokalnych spółek dystrybucyjnych, jak
i wymiana międzynarodowych doświadczeń uczyniła z Grupy SICAME stukturę
mającą wysoki potencjał wytwórczy i naukowo-techniczny. Pozwala to na
oferowanie przez nią produktów nowoczesnych i o wysokiej jakości – w tym także
elementów osprzętu do systemu PAS.
Zalety stosowania linii PAS:
ffMniejsza awaryjność – linie są bardziej odporne na działanie warunków
atmosferycznych (opady śniegu, sadę, wiatr), jak i leżące na nich gałęzie drzew.
ffMniejsza przestrzeń zajmowana przez linię – możliwość poprowadzenia linii przez
las znacznie węższą wycinką niż w przypadku linii gołej. Większe możliwości
w przypadku prowadzenia linii w terenie zabudowanym.
ffWiększe bezpieczeństwo – brak możliwości wystąpienia zwarcia metali­cznego,
a co za tym idzie możliwości zapalenia się obiektów znajdujących się w pobliżu linii.
W katalogu umieszczone są rozwiązania dotyczące:
ffizolatorów;
ffelementów trzymających przewody (uchwyty odciągowe i przelotowe, uchwyty
wiązałkowe);
ffelementów łączących i odgałęziających (złączki i zaciski przebijające izolację);
ffelementów uziemiających (zaciski do prac pod napięciem, zaciski uziemiające);
ffelementów łukoochronnych (rożki ochronne, iskierniki);
ffelementów antywibracyjnych (tłumiki drgań);
ffelementów ochrony przed gałęziami (klipsy).
Mamy tu zatem do czynienia z pełną ofertą osprzętu potrzebnego do wykonania
linii w systemie PAS.
33
Osprzęt NLK do linii energetycznych / SN w systemie PAS
SICAME GROUP
Izolatory
■GIO...Izolatory kompozytowe odciągowe
Izolatory odciągowe do linii napowietrznych SN systemu PAS.
Budowa:
ffO kucia ze stali cynkowanej na gorąco zaciśnięte na pręcie szkłoepoksydowym
ffRdzeń ze szkłoepoksydu
ffIzolacja z elastomeru silikonowego
GIO 36 EE
Symbol
Napięcie [kV]
Długość montażowa [mm]
Średnica kloszy [mm]
Odległość między kloszami [mm]
Droga upływu [mm]
Napięcie wytrzymywane o częstotliwości
sieciowej w deszczu [kV]
Udarowe piorunowe napięcie
wytrzymywane na sucho [kV]
Wytrzymałość na rozciąganie SMFL [kN]
Okucie: ucho owalne — ucho owalne (EE)
Sposób oznaczania:
GIO XX Y Z
GIO 15 EE
15
405
148/113
86
450
GIO 24 EE
24
453
148/113
86
700
GIO 36 EE
36
515
148/113
86
970
60
70
95
125
170
180
70
70
70
Okucie 2
Okucie 1
Napięcie (15 kV, 24 kV i 36 kV)
Zastosowanie w zależności od strefy zabrudzeniowej:
Sieć
15 kV
20 kV
30 kV
GIO 15 EE
I–II strefa
I strefa
—
GIO 24 EE
I–IV strefa
I–III strefa
I strefa
GIO 36 EE
I–IV strefa
I–IV strefa
I–III strefa
■LP 60/5UIzolatory porcelanowe odciągowe
Wykonanie:
ffIzolacja z porcelany elektrotechnicznej C 130 (wg PN-EN 60672-3)
ffSzkliwo barwy brązowej, szarej lub białej
ffKołpaki – żeliwo sferoidalne cynkowane ogniowo
Symbol
Wytrzymałość na rozciąganie [kN]
Obciążenie probiercze
Znamionowe napięcie wytrzymywane udarowe
piorunowe [kV]
Znamionowe napięcie wytrzymywane przemienne
o częstotliwości sieciowej w deszczu [kV]
Średnica pnia d [mm]
Długość montażowa L [mm]
Odległość między kołpakami h [mm]
Średnica klosza D [mm]
Ilość kloszy
Znamionowa droga upływu [mm]
Masa [kg]
GIO 15 EE
60
Ød
ØD
18
R12
R8
GIO 24 EE
34
h
L
LP60/5U
60
48
125
50
60
515
250
135
5
520
7,5
Osprzęt NLK do linii energetycznych / SN w systemie PAS
Rozdział II
■L 08-75-SEpoksydowe izolatory liniowe wsporcze
■LWP 8-24-SPorcelanowe izolatory liniowe wsporcze
Izolatory liniowe wsporcze wykonane z kompozycji charakteryzującej się bardzo
dobrymi właściwościami hydrofobowymi oraz wysoką odpornością na erozję
i promieniowanie UV.
Wykonane z porcelany elektrotechnicznej C 130 (wg PN-EN 60672-3) barwy brązowej.
ffOkucie ze stopu aluminium
ffŚruby, nakrętki i podkładki – stal cynkowana
Izolator z zamocowanym przewodem
Część izolacyjna izolatorów wykonana jest z lanego tworzywa epoksydowego na
bazie żywicy cykloalifatycznej o klasie ciepłoodporności F.
Symbol
LWP8-24-S
Symbol
L08-75-S
Maksymalne
napięcie
robocze [kV]
24
Wytrzymałość
na zginanie
[kN]
8
Droga
upływu
[mm]
305
Maks.
Znamion. Znamion. Wysokość Średnica
napięcie wytrzym.
droga
klosza
robocze na zginanie upływu
H
D
[kV]
[kN]
[mm]
[mm]
[mm]
24
8
480
305
125
Masa
[kg]
6
Trzpień
Izolatory mogą być dostarczane ze śrubami M20 lub M24 o długościach:
M20-75S
L [mm]
a [mm]
40
40
62
62
95
55
105 105 140 145 180 185 195 200 340 410
55 105 55 95 55 95 95 80 90 90
35
Osprzęt NLK do linii energetycznych / SN w systemie PAS
SICAME GROUP
Uchwyty przelotowe i krańcowe
■PA 2835/50/70/120 PUchwyty odciągowe
■GPQS Uchwyty przelotowo-narożne
Zastosowanie:
Służą do mocowania przewodów typu PAS o grubości izolacji w zakresach 1,5–3 mm.
Zastosowanie:
Służą do zawieszania przewodów typu PAS
na słupach przelotowych i narożnych dla kąta
załomu linii do 90°.
Budowa:
ffOtwarta obudowa zewnętrzna wykonana z:
a) tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i klimatycznej,
odpornego na promieniowanie UV (uchwyty PA 2835 P, PA 2850 P),
b) stopu aluminiowego odpornego na korozję i promieniowanie UV (uchwyty
PA 2870 P i PA 28120 P).
ffWewnętrzne szczęki klinujące mocujące przewód bez uszkodzenia izolacji wykonane
z tworzywa sztucznego.
ffZaczep otwieralny z nierdzewnej linki stalowej.
Aby uniknąć problemów związanych z degradacją uchwytu i powłoki izolacyjnej
przewodu poprzez wyładowania niezupełne na zaczep wyprowadzone jest napięcie
z przewodu roboczego.
Zacisk TTD
Złączka
Przewód DY
Budowa:
ffObudowa wykonana ze stali cynkowanej
ogniowo.
ffRolki metalowe pomocne przy
przeciąganiu przewodu.
ffElementy gumowe odporne na
promieniowanie UV.
Aby uniknąć problemów związanych
z degradacją uchwytu i powłoki izolacyjnej
przewodu poprzez wyładowania niezupełne,
na korpus uchw y tu w yprowadzone jest
napięcie z przewodu roboczego.
GPQS
Symbol
PA 2835 P
PA 2850 P
PA 2870 P
  PA 28120 P
Średnica zewnętrzna
Przekrój
przewodu [mm]
przewodu [mm 2]
  10–13,5
35
  13–15,1
50
14,7–16,9
70
17,8–19,6
95 i 120
Przykłady zastosowań
36
Średnica
przewodów [mm]
35–120
Przykłady zastosowań
PA 28 120 P
Minimalna siła
zrywająca [kN]
13,50
13,50
19,50
28,10
Przewód DY
Elementy wprowadzające napięcie:
ffŚruba łącząca korpus uchwytu z przewodem
ffPrzewód DY
ffZacisk typu TTD
Symbol
Elementy wprowadzające napięcie:
ffZłączka łącząca linkę zaczepu z przewodem
ffPrzewód DY
ffZacisk typu TTD
Zacisk TTD
Minimalna siła
zrywająca [kN]
30,00
Masa
[kg]
1
Osprzęt NLK do linii energetycznych / SN w systemie PAS
Rozdział II
Uchwyty wiązałkowe
Zastosowanie:
Do mocowania przewodów typu PAS na izolatorach wsporczych.
■GSTT
Budowa:
ffWykonane z tworzywa sztucznego odpornego na działanie niekorzystnych warunków
atmosferycznych oraz promieniowania UV.
ffPokryte powłoką półprzewodzącą.
■PLDT
Mocowanie przewodów symetrycznie w tulei na wierzchołku główki izolatora.
Symbol
PLDT2
PLDT3
Średnica zewnętrzna przewodu [mm]
Minimalna
Maksymalna
 9,9
15,2
15,3
18,9
Przekrój przewodu
[mm 2]
 35–70
70–120
Do mocowania przewodów symetrycznie na wierzchołku główki izolatora.
Można stosować do linii gołych i izolowanych w systemie PAS.
■GDG ... D
Symbol
Średnica zewnętrzna
Przekrój
przewodu izolowanego [mm 2] przewodu
[mm]
Minimalna
Maksymalna
GSTT 50 JG
11,50
14,29
35–50
GSTT 95 FG
14,30
16,79
70–95
GSTT 150 JG
16,80
19,01
120–150
Waga
zestawu
[g]
520
615
690
Kolor
Czerwony
Niebieski
Biały
Do mocowania przewodu do izolatora odciągowego.
Symbol
GDG 015 D
GDG 016 D
GDG 017 D
GDG 018 D
GDG 019 D
GDG 020 D
GDG 021 D
GDG 022 D
Średnica zewnętrzna
Przekrój Wytrzymałość
Kolor
przewodu [mm]
przewodu na rozciąganie
[kN]
Minimalna Maksymalna [mm 2]
10,41
11,70
35
8
Czerwony
11,71
13,12
(35)/50
12
Zielony
13,13
14,07
70
16
Biały
14,08
16,00
95
21,5
Niebieski
16,01
18,79
120
27
Żółty
18,80
21,28
150
34
Czarny
21,29
24,07
185
42
Pomarańczowy
24,08
27,22
240
54,5
Czerwony
37
Osprzęt NLK do linii energetycznych / SN w systemie PAS
SICAME GROUP
Złączki
■J ... GFRMZłączki zaprasowywane
■MJPT … G.. Z łączka preizolowana do przewodów typu PAS
Zastosowanie:
Do łączenia przewodów typu PAS ze sobą, za pomocą zaprasowywania.
Zastosowanie:
Służy do łączenia żył przewodów izolowanych SN typu PAS. Tuleja aluminiowa
w ype łniona jest wewnątrz past ą st ykową. Na obudowie umieszczone są
następujące informacje:
ffliczba i rodzaj zaprasowań,
ffd ługość przewodu do odizolowania,
ffrodzaj matryc, jakie należy zastosować.
Budowa:
Złączka składa się z:
ffRurki ze stopu aluminium – zaprasowywanej na żyle przewodu – 1,
ffTermokurczliwej rury izolacyjnej (Symbol GFRM) – 2, służącej do odtworzenia
powłoki izolacyjnej na zaciśniętej złączce i uszczelnienia połączenia.
Rurka wykonana jest z tworzywa sztucznego odpornego na zmienne warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV.
L
Symbol
Przekrój żył Maks. średnica
przewodów
przewodów
[mm 2]
[mm]
J 34 GFRM
35/35
16,3
J 54 GFRM
50/50
17,8
J 75 GFRM
75/75
19,3
J 93 GFRM
95/95
21,3
J 117 GFRM
120/120
23,3
L
[mm]
144
144
224
237
276
L1
[mm]
250
250
350
350
400
Szczęki
[symbol]
E [1/10 mm]
120
140
173
173
210
UWAGA: inne przekroje na życzenie.
Symbol
MIJPT 34 G28
MIJPT 54 G28
MIJPT 75 G28
MIJPT 93 G28
MIJPT 117 G28
L
L1
E
38
Przekrój żył Maks. średnica
przewodów przewodów [mm]
[mm 2]
Min.
Maks.
 35
10,1
19
 50
10,1
19
 70
10,1
19
 90
14
25
120
14
25
L
[mm]
169
188
188
218
218
Szczęki
Maks.
[symbol] obciążenie
E [1/10 mm]
[daN]
173
 600
173
1600
173
1700
215
2800
215
2600
Osprzęt NLK do linii energetycznych / SN w systemie PAS
Rozdział II
Zaciski przebijające izolację
■T TDCZaciski dwustronnie przebijające izolację
■NTDCZaciski jednostronnie przebijające izolację
Zastosowanie:
Służą do realizowania połączeń między przewodami izolowanymi linii głównej typu
PAS, a przewodami izolowanymi linii odgałęźnej.
Linia główna: Al lub Cu w izolacji.
Linia odgałęźna: Al lub Cu w izolacji.
Zastosowanie:
S łuż ą do realizowania po ł ączeń międz y przewodami go ł ymi linii głównej
a przewodami izolowanymi typu PAS linii odgałęźnej.
Linia główna: Al lub Cu goła.
Linia odgałęźna: Al lub Cu w izolacji.
Konstrukcja:
ffZaciski hermetyczne wykonane z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego
o wysokiej odporności mechanicznej, odpornego na zmienne warunki atmosferyczne
i promieniowanie UV.
ffŚruba ściągająca wykonana ze stali cynkowanej ogniowo, bez metalicznego
połączenia z żyłami łączonych przewodów.
ffOdpowiedni moment dokręcający uzyskany poprzez zastosowanie łbów zrywalnych.
ffMożliwość przyłączania przewodu odgałęźnego z lewej lub z prawej strony zacisku.
ffJednoczesne przebijanie linii głównej i odgałęźnej.
Konstrukcja:
ffZaciski wykonane z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego o wysokiej odporności
mechanicznej, odpornego na zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
ffŚruba ściągająca wykonana ze stali cynkowanej ogniowo; nie występuje na niej
napięcie.
ffOdpowiedni moment dokręcający uzyskany poprzez zastosowanie łbów zrywalnych.
ffMożliwość przyłączania przewodu odgałęźnego z lewej lub z prawej strony zacisku.
ffZapewnienie hermetyczności połączenia przewodu odgałęźnego.
Istnieje możliwoś ć prz ymocowania do obudow y zacisku osł onki GPE T 3
pozwalającej na zabezpieczenie końca drugiego przewodu przed wnikaniem wody
i wilgoci. Osłonka wykonana jest z gumy odpornej na zmienne warunki klimatyczne
i promieniowanie UV.
H
GPET3
Typ FA
H
Typ FA
Symbol
Symbol
TTDC 28201 FA
TTDC 28301 FA*
TTDC 28401 FA
TTDC 28431 FA
TTDC 28501 FA
TTDC 45401 FA
Linia główna
przekrój
[mm 2]
35–70
35–95
 50–120
 95–185
 95–240
 50–120
Symbol
Śruba
skręcająca
TTDC 28201 FA
TTDC 28301 FA*
TTDC 28401 FA
TTDC 28431 FA
TTDC 28501 FA
TTDC 45401 FA
1 × M8
2 × M8
2 × M8
  2 × M10
  2 × M10
  2 × M10
Odgałęzienie
Maksymalna
Obciążenie
przekrój
grubość izolacji dopuszczalne
[mm]
[mm]
długotrwałe [A]
35–70
3
310
35–50
3
310
 50–120
3
437
35–95
3
377
 95–240
3
679
 50–120
4,5
437
Nasadka ze zrywanym łbem
Moment
Rozmiar łba
Symbol
zrywający [Nm]
H [mm]
18
13
F1318A
14
13
F1314A
18
13
F1318A
25
17
F1725A
37
17
F1737A
25
17
F1725A
NTDC 28401 AFA
NTDC 28401 FA
NTDC 28451 AFA
NTDC 28451 FA
NTDC 45401 AFA
Linia główna
przekrój
[mm 2]
Al 50–150
Cu 50–150
Al 95–240
Cu 95–240
Al 50–120
Symbol
Śruba
skręcająca
NTDC 28401 AFA
NTDC 28401 FA
NTDC 28451 AFA
NTDC 28451 FA
NTDC 45401 AFA
2 × M8
2 × M8
  2 × M10
  2 × M10
  2 × M10
Odgałęzienie Maksymalna
Obciążenie
przekrój
grubość izolacji dopuszczalne
[mm]
[mm]
długotrwałe [A]
50–150
3
337
50–150
3
437
50–150
3
389
50–150
3
504
50–120
4,5
437
Nasadka ze zrywanym łbem
Moment
Rozmiar łba
Symbol
zrywający [Nm]
H [mm]
18
13
F1318A
18
13
F1318A
25
17
F1725A
25
17
F1725A
25
17
F1725A
* na zapytanie
39
Osprzęt NLK do linii energetycznych / SN w systemie PAS
SICAME GROUP
Zaciski do prac pod napięciem
■TNDC 28401 FA BI 95 UZaciski kabłąkowe
■CD 74 .... G28Zaciski do prac pod napięciem
Zastosowanie:
Zaciski przebijające izolację z kabłąkiem do wykonywania uziemień, odgałęzień
i prac pod napięciem.
Zastosowanie:
Zaciski umożliwiające wykonanie uziemienia albo odgałęzienia od linii gołej lub od
zacisku kabłąkowego zamontowanego na przewodzie typu PAS. Prace mogą być
wykonywane pod napięciem przy użyciu drążka izolacyjnego.
Do przewodów Al lub Cu w powłoce izolacyjnej.
Zakres grubości powłoki izolacyjnej: 1,5–3 mm.
Linia główna: Cu lub Al goła.
Odgałęzienie: Al w izolacji.
Budowa:
Składa się z:
ffhermetycznego zacisku przebijającego izolację, wykonanego z poliamidu
z dodatkiem włókna szklanego o wysokiej odporności mechanicznej, odpornego
na zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV,
ffzamkniętego kabłąka z pręta, wykonanego ze stopu miedzi odpornego na korozję
(U), o przekroju 95 mm2.
H
Typ FA
ffZaciskanie na linii głównej za pomocą śruby oczkowej z momentem dokręcającym
30 Nm. W przypadku uszkodzenia oczka na śrubie zacisk można zdjąć za pomocą
klucza nasadowego 13 mm.
ffPrzewód odgałęźny mocowany do zacisku za pomocą złączki zaprasowywanej.
ffPrzewód odgałęźny może być mocowany od góry lub od dołu zacisku.
ffZłączka zabezpieczona z obu stron poprzez nakładki uszczelniające i kapturek
wyposażony we wskaźnik właściwego umiejscowienia przewodu odgałęźnego.
ffZakres grubości powłok izolacyjnych przewodu odgałęźnego: 1,5–3 mm.
ffZacisk i połączona z nim złączka wykonane są ze stopów metali odpornych
na korozję. Nakładki gumowe wykonane z gumy odpornej na zmienne warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV.
CD 74 AP54 G 28
Długość przewodu
do odizolowania
L = 160 mm
Wskaźnik
100
Odgałęzienie
E
TNDC 28401 FA BI 95 U
H 13
130
F = 30 Nm
Linia główna
Symbol
TNDC 28401 FA BI 95 U
Przekrój żyły przewodu
[mm]
50–120
Symbol
Śruba
skręcająca
TNDC 28401 FA BI 95 U
2 × M8
Połączenie rozłączne za pomocą
drążka izolacyjnego
Nasadka ze zrywanym łbem
Moment
Rozmiar łba
Symbol
zrywający [Nm]
H [mm]
nasadki
18
13
F1318A
TNDC 45401 FABI 95 U
Transformator
40
Przewód główny
Maks. grubość powłoki [mm]
3
Drążek izolacyjny
Symbol
CD 74 AP34 G28
CD 74 CP34 G28
CD 74 AP54 G28
CD 74 CP54 G28
CD 74 AP75 G28
CD 74 CG75 G28
CD 74 CG93 G28
Linia główna
przekrój [mm 2]
Al 17–75
Cu 17–25
Al 17–75
Cu 12–75
Al 17–75
Cu 25–120
Cu 25–120
Linia odgałęźna
przekrój [mm 2]
35
35
50
50
70
70
95
18 Nm
Szczęki [symbol]
E [1/10 mm]
120
120
140
140
173
173
173
Osprzęt NLK do linii energetycznych / SN w systemie PAS
Rozdział II
Ochrona przeciwłukowa
Przebieg zjawisk przepięciowych w liniach napowietrznych SN z przewodami
w osłonie izolacyjnej (zwanymi potocznie liniami typu PAS) jest istotnie inny
niż w liniach SN z przewodami gołymi. Wynika to z faktu, że obecność osłony
izolacyjnej na przewodach, w przypadku pojawienia się na linii fali przepięciowej,
z jednej strony praktycznie nie zmniejsza możliwości zapalenia się łuku, z drugiej
natomiast skutecznie ogranicza możliwość jego swobodnego przemieszczania się.
Z tego względu, oprócz klasycznych elementów ochrony przeciwprzepięciowej
w postaci ograniczników przepięć oraz iskierników, w liniach typu PAS stosuje
się również dodatkowo ochronę przeciwłukową w postaci zacisków ochrony
przeciw­łukowej oraz rożków. Umożliwia to ochronę większej liczby stanowisk
słupowych niż w liniach z przewodami gołymi (czego wymagają przepisy) przy
pomijalnym wzroście kosztów materiałowych. Oferta techniczno-handlowa firmy
SICAME Polska zawiera wszystkie niezbędne elementy do skutecznej ochrony
przeciwprzepięciowej i przeciwłukowej linii SN typu PAS. Zalecenia w zakresie
ich stosowania zawierają obowiązujące w kraju przepisy oraz albumy projektowe.
Ewentualne wątpliwości wyjaśnią nasi pracownicy.
■ECL-PSI 2870Zespół ochrony przeciwłukowej
Zastosowanie:
Zespół ochrony przeciwłukowej do izolatorów odciągowych i przelotowych typu GIO
lub innych, których średnica okucia jest mniejsza lub równa 30 mm.
Skład zespołu:
ffd wa rożki ochrony przeciwłukowej GRP z regulowaną odległością „L”
montowane bezpośrednio na okuciach izolatora,
ffprzewód izolowany PAS 70 mm2 z zamocowaną końcówką do podłączenia rożka,
ffzacisk przebijający izolację typu TTDC 28... montowany na przewodzie głównym.
W przypadku linii głównej 95 –120 mm 2 oferujemy zespó ł ECL-PSI 28120
z zaciskiem TTDC 28401 F i przewodami 95 lub 120 mm2.
L
Materiały użyte do produkcji:
ffelementy stalowe cynkowane ogniowo,
ffelementy plastikowe – tworzywo sztuczne odporne na zmienne warunki klimatyczne
i promieniowanie UV,
ffelementy aluminiowe – stop aluminium odporny na korozję.
GRP Rożki ochrony przeciwłukowej
■TNDC 28...FA ECL/ECLSAZaciski ochrony przeciwłukowej
Zastosowanie:
Służą do ochrony przeciwłukowej przewodów typu PAS.
Przewód izolowany PAS 70 mm2
Budowa:
Składają się z: zacisku przebijającego izolację (1), rożka (2): TNDC ... ECL.
Opcjonalnie rożek wyposażony w drut aluminiowy do owinięcia wokół przewodu
PAS i szyjki izolatora ( TNDC ... ECLSA). Dla przewodów Al i Cu w powłoce
izolacyjnej. Zakres grubości powłoki izolacyjnej 1,5–3 mm. Zacisk wyposażony
w łby zrywalne.
Zacisk typu TTDC 28...
Symbol
Izolatory
ECL-PSI 2870
GIO 15
GIO 24
L
[mm]
60–80
120–140
Przekrój przewodu
głównego [mm 2]
35–70
35–70
Grubość powłoki
izolacyjnej [mm]
1,5–3
1,5–3
Przykłady zastosowań
H
GRP
PAS 70 mm2
2
1
Przewód główny
Przekrój żyły
Maks. grubość
Maks. średnica na
przewodu [mm 2] powłoki [mm] izolacji przewodu [mm]
TNDC 28401 FA ECL
50–120
3
19,9
TNDC 28401 FA ECLSA
50–120
3
19,9
TNDC 28501 FA ECL
95–240
3
26,1
TNDC 28501 FA ECLSA
95–240
3
26,1
GPQS
Symbol
Symbol
TNDC 28401 FA ECL
TNDC 28401 FA ECLSA
TNDC 28501 FA ECL
TNDC 28501 FA ECLSA
Śruba
skręcająca
Nasadka ze zrywanym łbem
Moment
Rozmiar łba
Symbol
zrywający [Nm]
H [mm]
łba
2 × M8
18
13
F1318A
2 × M8
18
13
F1318A
  2 × M10
37
17
F1737A
  2 × M10
37
17
F1737A
GRP
Zacisk TTDC 28...
PAS 70 mm2
Zacisk TTDC 28...
PA28...P
41
Osprzęt NLK do linii energetycznych / SN w systemie PAS
SICAME GROUP
■GRP– Rożki ochrony przeciwłukowej
Zastosowanie:
Ochrona przeciwłukowa izolatorów odciągowych i przelotowych typu GIO lub
innych, których średnica okucia jest mniejsza lub równa 30 mm.
Odpowiednie rozwiązania są stosowane w zależności od:
ffodległości Ec między przewodami fazowymi,
ffprądu zwarcia płynącego przez łuk elektryczny.
Jeśli Ec jest większe niż 600 mm, przeskok iskry pomiędzy przewodem fazowym
a uziemieniem jest określony (rys. 1).
Bez układu wyprowadzającego potencjał na okucie izolatora.
Skład zespołu:
ffdwa rożki ochrony przeciwłukowej GRP z regulowaną odległością „L”
montowane bezpośrednio na okuciach izolatora. GR – rożek do uchwytu
GUR – uchwyt rożka
Jeśli Ec jest mniejsze niż 600 mm:
ffIcc wyższe niż 2,5 kA, przeskok iskry między przewodami fazowymi jest określony
(rys. 2),
ffIcc niższe niż 2,5 kA, przeskok iskry między przewodami fazowymi a uziemieniem
jest również określony (rys. 1).
Kierunek przepływu prądu
1
Przykłady zastosowań
4
2
GRP
Kierunek przepływu prądu
■TNDC 28...Elementy ochrony przeciwłukowej
1
W liniach napowietrznych przeskok iskry następuje zawsze między przewodem fazowym
a uziemieniem lub pomiędzy przewodami fazowymi i powoduje wyłączenie linii.
W przypadku linii izolowanych, łuk pojawia się zawsze w pobliżu izolatora i pozostaje
w jednym miejscu, paląc izolator i izolację. Rozwiązaniem jest wyprowadzenie
potencjału linii za pomocą zacisku przebijającego izolację i rożka na odpowiednią
odległość tak, aby łuk zapalił się z dala od przewodu, nie niszcząc jego izolacji.
Ec
1. Uchwyt wiązałkowy
2. Zacisk przebijający izolację z rożkiem ochronnym
3. Uchwyt odciągowy
4. Izolator wsporczy
Ec
Ec ≤ 600 mm
Icc < 2,5 kA
Icc
rys. 1
4
2
2
PLDT
TNDC ... FA ECL/SA
PA 28...P
1
2
4
Ec
Ec
2
rys. 2
Ec: odległość pomiędzy przewodami fazowymi
Icc: prąd zwarciowy
42
Ec ≤ 600 mm
Icc ≥ 2,5 kA
lub Ec > 600 mm
3
W zależności od parametrów sieci użytkownicy powinni wybrać odpowiednie
rozwiązanie.
Osprzęt NLK do linii energetycznych / SN w systemie PAS
Rozdział II
■GPP, GPPrZespół ochrony przeciwłukowej
■GOPk 2Zespół ochrony przeciwłukowej
Zastosowanie:
Zespół ochrony przeciwłukowej dla porcelanowych izolatorów odciągowych typu
LP60. Element zakładany na dolne okucie izolatora, zaopatrzony w przewód PAS
70 mm2, wyprowadzający potencjał i zacisk przebijający izolację typu TTDC 28....
Zastosowanie:
Zespó ł ochrony pr zeciw ł ukowej do ochrony izolatorów wsporcz ych t ypu
LWP8-24-S, L08-75-S.
(GOP1 + GOP2 + TNDC 28401 FA)
GPPr – zespół ochrony przeciwłukowej bez układu wyprowadzającego potencjał
na okucie izolatora.
Skład zespołu GPP:
ffDwa rożki ochronne GPPr z regulowaną przerwą, montowane bezpośrednio na
okuciach izolatora.
ffPrzewód izolowany PAS 70 mm2 z zamocowaną końcówką do podłączenia rożka.
ffZacisk typu TTDC 28....
Komplet GOPk 2 składa się z:
ffRożka montowanego na przewodzie PAS za pomocą zacisku przebijającego
izolację – GOP 1.
Istnieje możliwość założenia uziemiacza przenośnego.
ffRożka o regulowanej długości montowa­nego pod podstawę izolatora – GOP 2.
ffZacisku przebijającego izolację TNDC 28401 FA.
Przykłady zastosowań
Przykłady zastosowań
GPP
TNDC...
PAS 70 mm2
Zacisk TTDC 28...
Izolator wsporczy
GOP 1
GOP 2
PA28...P
■GOPk 3Zespół ochrony przeciwłukowej (GOP3 + TNDC28401 FA ECL)
Zastosowanie:
Zespół ochrony przeciwłukowej do ochrony izolatorów wsporczych – układ linii
pionowy.
GPP
PAS 70 mm2
Komplet GOPk 3 składa się z:
ffRożka z zaciskiem przebijającym izolację – TNDC 28401 FA ECL.
ffRożka o regulowanej długości montowanego pod podstawę izolatora – GOP 3.
GPQS
Przykłady zastosowań
Zacisk TTDC 28...
TNDC 28401 FA ECL
Uchwyt wiązałkowy
Izolator wsporczy
GOP 3
TNDC 28401 FA ECL
Uchwyt wiązałkowy
Izolator wsporczy
GOP 3 widok z boku
GOP 3
GOP 3 widok z góry
43
Osprzęt NLK do linii energetycznych / SN w systemie PAS
SICAME GROUP
Tłumiki drgań
■PLVIB Tłumiki drgań
PLVIB 1
Budowa:
Tworzywo sztuczne odporne na trudne warunki atmosfer yczne i działanie
promieniowania UV.
Zastosowanie:
Ochrona linii PAS przed drganiami przewodów. Mocowane są w odległości
ok. 15 cm od uchwytu oplotowego mocującego przewód do izolatora.
PLVIB 2
Symbol
Przekrój
przewodu [mm 2]
35–70
 70–120
PLVIB 1
PLVIB 2
Długość
[mm]
1350
1600
Ø
[mm]
12,5
19
Zakres grubości powłoki izolacyjnej przewodu: 1,5–3 mm.
Ochrona przed gałęziami
■APKlips ochronny przeciw gałęziom
Budowa:
Tworzywo sztuczne odporne na działanie trudnych warunków atmosferycznych
i promieniowania UV.
Zalety:
ffK lips jest tak skonstruowany, aby w prosty sposób można go było zamontować
lub zdjąć z przewodu PAS za pomocą drążka izolacyjnego.
Zastosowanie:
Chroni elementy nieosłonięte linii (rożki ochrony przeciwłukowej, zaciski do prac
pod napięciem) przed zwarciami spowodowanymi poprzez gałęzie przesuwające
się po przewodach linii PAS.
Uziemiacze
■MT 508/36, MT 508/46Uziemiacze Pelican
Zastosowanie:
Przeznaczone są do uziemiania linii napowietrznych zasilanych napięciem od 1 kV
do 52 kV (Ø3-22 mm). W przypadku uziemiania linii izolowanej typu PAS należy
zastosować zacisk TNDC 28401 FA BI 95 U (patrz str. 32). Pozwalają na uziemienie
linii znajdującej się do 10,5 m nad ziemią bez użycia podnośnika.
Właściwości:
ffŁatwy montaż
ffSamozaciskający się zacisk
ffSztywne drążki metalowe ( dolny Ø 30,6 mm, górny Ø 16 mm)
ffWzmocniony drążek izolowany (Ø 36 mm)
ffMocowanie przewodu do drążka teleskopowego za pomocą śruby z nakrętką
motylkową
Budowa:
ffMetalowe drążki teleskopowe
ffDrążek izolowany
ffPręt uziemiający
ffPrzewody miedziane izolowane o długości 10 m i przekroju 35 mm2
MT-512/36
Symbol Prąd znamionowy
Icc [kA/s]
MT 508/36
8
MT 508/46
8
MT-543/35
MT-531
MT-546
CM-4-165-B
MT-650
44
Skład
– 3 drążki teleskopowe MT 512/36 L=6,00/2,37 m (2,4 kg)
– 1 drążek izolowany MT 531 – 2 elementy L=1,65 m
– 1 rolka z 3 przewodami 10 m × 35 mm2 z zamontowanymi
na nich zaciskami uziemiającymi MT 543/35
– 1 pręt uziemiający 1 m MT-650
– 1 torba MT-87127 2,50 × 0,3 × 0,15 m (10,5 kg)
– 3 drążki teleskopowe MT 512/36 L=5,10/1,62 m (2,1 kg)
– 1 drążek izolowany MT 531 – 2 elementy L=1,65 m
– 1 izolowany drążek przedłużający CM-4-165-B – 1 el.
L=1,65 m
– 1 rolka z 3 przewodami 10 m × 35 mm2 z zamontowanymi
na nich zaciskami uziemiającymi MT 543/35
– 1 drążek do podnoszenia MT-546
– 1 pręt uziemiający 1 m MT-650
– 1 torba MT-87-208 1,7 × 0,3 × 0,2 m (11,3 kg)
z oddzielnymi częściami: pręt (2,2 kg),
rolka przewodów Ø 0,42 m × 0,14 m (13,2 kg)
Rozdział III
Osprzęt kablowy do linii energetycznych
Średnie napięcie
Osprzęt dla średnich napięć – mufy kablowe
49
Osprzęt dla średnich napięć – głowice 61
Niskie napięcie
Osprzęt dla niskich napięć – mufy kablowe
73
Osprzęt dla niskich napięć – głowice kablowe
78
Akcesoria do łączenia kabli i przewodów – złączki i końcówki
85
Akcesoria termokurczliwe
91
Taśmy i komponenty
92
Osprzęt kablowy do linii energetycznych / Średnie napięcie
Rozdział III
Średnie napięcie
Osprzęt dla średnich napięć – mufy kablowe
Tabela doboru muf kablowych dla średnich napięć (8,7/15 kV; 12/20 kV)
Typy kabli
Mufy w technologii zimnokurczliwej dla kabli o napięciu znamionowym 12/20 kV
YH(A)KX(S)
XH(A)KXS
XUH(A)KXS
XRUH(A)KXS
z
Rodzaj mufy
YH(A)KX(S)
XH(A)KXS
XUH(A)KXS
XRUH(A)KXS
Typ mufy
Nr str.
przelotowa
dla żył 95–240 mm2 typ: JUPRF 24 95-240 RSM
50
przelotowa
dla żył 50–95 mm2 typ: GTK 24M 50-95
dla żył 120–240 mm2 typ: GTK 24M 120-240
51
51
przelotowa
Odtworzenie powłoki taśmami nawierzchniowymi
dla żył 50–120 mm2 typ: GMT 50-120
dla żył 50–240 mm2 typ: GMT 50-240
Odtworzenie powłoki rurą termokurczliwą
dla żył 50–120 mm2 typ: GMTR 50-120
dla żył 120–240 mm2 typ: GMTR 120-240
Mufy w technologii termokurczliwej dla kabli o napięciu znamionowym 8,7/15 kV i 12/20 kV
YH(A)KX(S)
XH(A)KXS
XUH(A)KXS
XRUH(A)KXS
z
YH(A)KX(S)
XH(A)KXS
XUH(A)KXS
XRUH(A)KXS
Mufy w technologii taśmowej dla kabli o napięciu znamionowym 8,7/15 kV i 12/20 kV
YH(A)KX(S)
XH(A)KXS
XUH(A)KXS
XRUH(A)KXS
z
YH(A)KX(S)
XH(A)KXS
XUH(A)KXS
XRUH(A)KXS
52
52
53
53
Zestawy naprawcze taśmowe dla kabli o napięciu znamionowym 8,7/15 kV i 12/20 kV
YH(A)KX(S)
XH(A)KXS
XUH(A)KXS
XRUH(A)KXS
YH(A)KX(S)
XH(A)KXS
XUH(A)KXS
XRUH(A)KXS
przelotowa
Odtworzenie powłoki rurą termokurczliwą
dla żył 50–120 mm2 typ: GNZr 50-120
dla żył 120–240 mm2 typ: GNZr 120-240
H(A)Kny
H(A)KnFtA
H(A)KnFty
H(A)KnFpy
H(A)KnFpA
przejściowa
Odtworzenie izolacji papierem impregnowanym
dla żył 50–120 mm2 typ: J3SI 24 CPI-CSU 50-120
dla żył 50–240 mm2 typ: J3SI 24 CPI-CSU 50-240
Odtworzenie izolacji taśmą samowulkanizującą EPR
dla żył 50–120 mm2 typ: J3SI 24 T 50-120
dla żył 50–240 mm2 typ: J3SI 24 T 50-240
z
H(A)Kny
H(A)KnFtA
H(A)KnFty
H(A)KnFpy
H(A)KnFpA
przelotowa
Odtworzenie izolacji papierem impregnowanym
dla żył 50–120 mm2 typ: J3SI 24 CPI 50-120
dla żył 50–240 mm2 typ: J3SI 24 CPI 50-240
57
57
z
YH(A)KX(S)
XH(A)KXS
XUH(A)KXS
XRUH(A)KXS
H(A)Kny
H(A)KnFtA
H(A)KnFty
H(A)KnFpy
H(A)KnFpA
uniwersalna
(przelotowa
i przejściowa)
Odtworzenie izolacji papierem impregnowanym
dla żył 50–120 mm2 typ: J3SI 24 U 50-120
dla żył 50–240 mm2 typ: J3SI 24 U 50-240
58
58
z
54
54
Mufy w technologii taśmowo-żywicznej dla kabli o napięciu znamionowym 8,7/15 kV i 12/20 kV
YH(A)KX(S)
XH(A)KXS
XUH(A)KXS
XRUH(A)KXS
H(A)Kny
H(A)KnFtA
H(A)KnFty
H(A)KnFpy
H(A)KnFpA
H(A)Kny
H(A)KnFtA
H(A)KnFty
H(A)KnFpy
H(A)KnFpA
z
55
55
56
56
Mufy w technologii termokurczliwej dla kabli o napięciu znamionowym 8,7/15 kV i 12/20 kV
YH(A)KX(S)
XH(A)KXS
XUH(A)KXS
XRUH(A)KXS
H(A)Kny
H(A)KnFtA
H(A)KnFty
H(A)KnFpy
H(A)KnFpA
z
H(A)Kny
H(A)KnFtA
H(A)KnFty
H(A)KnFpy
H(A)KnFpA
przejściowa
dla żył 25–95 mm2 typ: JTMPTH 24 25-95
dla żył 70–240 mm2 typ: JTMPTH 24 70-240
dla żył 95–240 mm2 typ: JTMPTH 24 95-240 RSM
59
59
59
z
H(A)Kny
H(A)KnFtA
H(A)KnFty
H(A)KnFpy
H(A)KnFpA
przelotowa
dla żył 25–95 mm2 typ: JTPPTH 24 25-95
dla żył 70–240 mm2 typ: JTPPTH 24 70-240
60
60
49
Osprzęt kablowy do linii energetycznych / Średnie napięcie
SICAME GROUP
■ Zimnokurczliwa mufa przelotowa JUPRF
Zastosowanie:
ffMufa przeznaczona jest do łączenia jednożyłowych kabli energetycznych w izolacji
polietylenowej typu YH(A)K X(S), XH(A)K XS, XUH(A)K XS, XRUH(A)K XS
o napięciu znamionowym 12/20 kV.
Właściwości:
ffSprawna, szybka instalacja
ffUkładanie w kanałach kablowych lub bezpośrednio w ziemi
ffWykonanie próby napięciowej i oddanie kabla do eksploatacji zaraz po skończonym
montażu
Budowa:
ffPołączenie żyły roboczej za pomocą złączki grubościennej, prasowanej lub śrubowej
ffOdtworzenie ekranów półprzewodzących i izolacji przy pomocy prefabrykatu
zimnokurczliwego umieszczonego na tubie wsporczej
d
L
Symbol
JUPRF 24 95-240 RSM
Przekrój żyły roboczej
[mm 2]
95–240
Napięcie
[kV]
8,7/15 i 12/20
Skład:
ffZestaw jest kompletem na jedną żyłę. Kartonowe pudełko zawiera wszelkie
niezbędne elementy do wykonania połączenia mufowego wraz z instrukcją montażu
i specyfikacją materiałową.
ffOferowane są zestawy:
a) Bez złączki – do łączenia żył roboczych złączkami prasowanymi, które należy
dodatkowo zamówić
b) Ze złączką śrubową – oznaczenie RSM
50
Wymiary [mm]
L
620
d (max)
7
Osprzęt kablowy do linii energetycznych / Średnie napięcie
Rozdział III
■ Termokurczliwa mufa przelotowa typu G TK 24 M
Zastosowanie:
Mufa przeznaczona do łączenia jednożyłowych kabli w izolacji polietylenowej typu
YH(A)KX(S), XH(A)KXS, XUH(A)KXS, XRUH(A)KXS o napięciu znamionowym
8,7/15 kV i 12/20 kV, zgodna z Oceną Techniczną Instytutu Energetyki nr
IEn‑EWP-830/2011.
Właściwości:
ffSprawna i nieskomplikowana instalacja
ffDwa typy muf dla całego szeregu przekrojów żył roboczych
ffUkładanie bezpośrednio w ziemi lub w kanałach kablowych
ffWykonanie próby napięciowej i oddanie kabla do eksploatacji zaraz po skończonym
montażu.
Budowa:
ffPołączenie żyły roboczej za pomocą złączki grubościennej, prasowanej lub śrubowej
ffOdtworzenie ekranu półprzewodzącego rurą termokurczliwą, półprzewodzącą
ffOdtworzenie izolacji przy pomocy nawiniętych płatów sterujących i obkurczonego
trójwarstwowego prefabrykatu termokurczliwego pełniącego funkcję: wysterowania
pola, odtworzenia izolacji i ekranu półprzewodzącego
ffOdtworzenie ekranu przy pomocy plecionki miedzianej – ocynowanej
ffPołączenie żyły powrotnej przy pomocy złączki prasowanej
ffOdtworzenie powłoki zewnętrznej przy pomocy grubościennej rury termokurczliwej
Trójwarstwowa rura termokurczliwa
Grubościenna rura termokurczliwa
Półprzewodząca rura termokurczliwa
Płat sterujący
d
L
Symbol
GTK 24 M 50-95
GTK 24 M 120-240
Przekrój żyły roboczej
[mm 2]
Napięcie
[kV]
50–95
120–240
8,7/15 i 12/20
8,7/15 i 12/20
Wymiary [mm]
L
740
740
d
60
70
Skład:
ffZestaw jest kompletem na jedną żyłę. Kartonowe pudełko zawiera wszelkie
niezbędne elementy do wykonania połączenia mufowego wraz z instrukcją montażu
i specyfikacją materiałową.
ffZestaw nie ma w składzie złączek do łączenia żył roboczych. Złączki można
dodatkowo zamówić.
51
Osprzęt kablowy do linii energetycznych / Średnie napięcie
SICAME GROUP
■ Taśmowa mufa przelotowa typu GMT
Zastosowanie:
Mufa przeznaczona do łączenia jednożyłowych kabli w izolacji polietylenowej typu
YH(A)KX(S), XH(A)KXS, XUH(A)KXS, XRUH(A)KXS o napięciu znamionowym
8,7/15 kV i 12/20 kV, zgodna z Oceną Techniczną Instytutu Energetyki nr
IEn‑EWP-831/2011.
Budowa:
ffPołączenie żyły roboczej za pomocą złączki grubościennej, prasowanej lub śrubowej
ffOdtworzenie izolacji właściwej przy pomocy izolacyjnej taśmy samowulkanizującej
EPR
ffWysterowanie pola przy pomocy płatów sterujących
ffOdtworzenie ekranu półprzewodzącego przy pomocy półprzewodzącej taśmy
samowulkanizującej EPR i plecionki miedzianej – ocynowanej
ffPołączenie żyły powrotnej przy pomocy złączki prasowanej
ffOdtworzenie powłoki zewnętrznej przy pomocy taśmy uszczelniającej PCV
z mastyką, pełniącej rolę zabezpieczenia przed wilgocią i uszkodzeniami
mechanicznymi
Taśma EPR izolacyjna
Właściwości:
ffSprawna i nieskomplikowana instalacja
ffTechnologia nie wymaga wykonywania stożków sterujących na kablach
jednożyłowych.
ffWykonanie mufy bez konieczności używania temperówek do stożków i źródeł
ciepła, np. palnika gazowego
ffDwa typy muf dla całego szeregu przekrojów żył roboczych
ffUkładanie bezpośrednio w ziemi lub w kanałach kablowych
ffWykonanie próby napięciowej i oddanie kabla do eksploatacji zaraz po skończonym
montażu
Taśma EPR półprzewodząca
i siatka Cu
Taśma PCV z mastyką
Płat sterujący
d
Taśma uszczelniająca
L
Symbol
Komplet na jedną żyłę
GMT 50-120
GMT 50-240
Komplet na trzy żyły
GMT 50-120 (3)
GMT 50-240 (3)
Przekrój żyły roboczej
[mm 2]
Napięcie
[kV]
L
d
50–120
50–240
8,7/15 i 12/20
8,7/15 i 12/20
750
750
65
70
50–120
50–240
8,7/15 i 12/20
8,7/15 i 12/20
750
750
65
70
Skład:
ffZestaw jest kompletem na jedną żyłę lub trzy żyły. Kartonowe pudełko zawiera
wszelkie niezbędne elementy do wykonania połączenia mufowego wraz z instrukcją
montażu i specyfikacją materiałową.
ffZestaw nie ma w składzie złączek do łączenia żył roboczych. Złączki można
dodatkowo zamówić.
52
Wymiary [mm]
Osprzęt kablowy do linii energetycznych / Średnie napięcie
Rozdział III
■ Taśmowa mufa przelotowa typu GMTR
Zastosowanie:
Mufa przeznaczona do łączenia jednożyłowych kabli w izolacji polietylenowej typu
YH(A)KX(S), XH(A)KXS, XUH(A)KXS, XRUH(A)KXS o napięciu znamionowym
8,7/15 kV i 12/20 kV, zgodna z Oceną Techniczną Instytutu Energetyki nr
IEn‑EWP-831/2011.
Budowa:
ffPołączenie żyły roboczej za pomocą złączki grubościennej, prasowanej lub śrubowej
ffOdtworzenie izolacji właściwej przy pomocy izolacyjnej taśmy samowulkanizującej
EPR
ffWysterowanie pola przy pomocy płatów sterujących
ffOdtworzenie ekranu półprzewodzącego przy pomocy półprzewodzącej taśmy
samowulkanizującej EPR i plecionki miedzianej – ocynowanej
ffPołączenie żyły powrotnej przy pomocy złączki prasowanej
ffOdtworzenie powłoki zewnętrznej przy pomocy grubościennej rury termokurcz­liwej
zabezpieczającej przed wilgocią i uszkodzeniam mechanicznymi
Taśma EPR izolacyjna
Właściwości:
ffSprawna i nieskomplikowana instalacja
ffTechnologia nie wymaga wykonywania stożków sterujących na kablach
jednożyłowych
ffWykonanie mufy bez konieczności używania temperówek do stożków
ffDwa typy muf dla całego szeregu przekrojów żył roboczych
ffUkładanie bezpośrednio w ziemi lub w kanałach kablowych
ffWykonanie próby napięciowej i oddanie kabla do eksploatacji zaraz po skończonym
montażu
Taśma EPR półprzewodząca
i siatka Cu
Rura termokurczliwa
Płat sterujący
d
Taśma uszczelniająca
L
Symbol
Komplet na jedną żyłę
GMTR 50-120
GMTR 50-240
Komplet na trzy żyły
GMTR 50-120 (3)
GMTR 50-240 (3)
Przekrój żyły roboczej
[mm 2]
Napięcie
[kV]
L
Wymiary [mm]
d
 50–120
120–240
8,7/15 i 12/20
8,7/15 i 12/20
750
750
65
70
 50–120
120–240
8,7/15 i 12/20
8,7/15 i 12/20
750
750
65
70
Skład:
ffZestaw jest kompletem na jedną żyłę lub trzy żyły. Kartonowe pudełko zawiera
wszelkie niezbędne elementy do wykonania połączenia mufowego wraz z instrukcją
montażu i specyfikacją materiałową.
ffZestaw nie ma w składzie złączek do łączenia żył roboczych. Złączki można
dodatkowo zamówić.
53
Osprzęt kablowy do linii energetycznych / Średnie napięcie
SICAME GROUP
■ Taśmowe zestawy naprawcze typu GNZr
Zastosowanie:
Zestaw naprawczy przeznaczony do łączenia i naprawy jednożyłowych kabli
w izolacji polietylenowej typu YH(A)KX(S), XH(A)KXS, XUH(A)KXS, XRUH(A)KXS
o napięciu znamionowym 8,7/15 kV i 12/20 kV, zgodny z Oceną Techniczną
Instytutu Energetyki nr IEn‑EWP-717/2009.
Właściwości:
ffSprawna i nieskomplikowana instalacja
ffDwa typy muf dla całego szeregu przekrojów żył roboczych
ffUkładanie bezpośrednio w ziemi lub w kanałach kablowych
ffWykonanie próby napięciowej i oddanie kabla do eksploatacji zaraz po skończonym
montażu
Budowa:
ffPołączenie żyły roboczej za pomocą złączki grubościennej, prasowanej lub śrubowej
ffOdtworzenie izolacji właściwej przy pomocy izolacyjnej taśmy samowulkanizującej
EPR
ffOdtworzenie ekranu półprzewodzącego przy pomocy półprzewodzącej taśmy
samowulkanizującej EPR i plecionki miedzianej – ocynowanej
ffPołączenie żyły powrotnej przy pomocy złączki prasowanej
ffOdtworzenie powłoki zewnętrznej przy pomocy grubościennej rury termokurczliwej
zabezpieczającej przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi
Taśma EPR izolacyjna
Płat sterujący
Taśma EPR półprzewodząca
i siatka Cu
Rura termokurczliwa
d
Taśma uszczelniająca
L
Symbol
Komplet na jedną żyłę
GNZr 50-120
GNZr 50-240
Komplet na trzy żyły
GNZr 50-120 (3)
GNZr 50-240 (3)
Przekrój żyły roboczej
[mm 2]
Napięcie
[kV]
L
d
 50–120
120–240
8,7/15 i 12/20
8,7/15 i 12/20
750
750
65
70
 50–120
120–240
8,7/15 i 12/20
8,7/15 i 12/20
750
750
65
70
Skład:
ffZestaw jest kompletem na jedną żyłę lub trzy żyły. Kartonowe pudełko zawiera
wszelkie niezbędne elementy do wykonania połączenia mufowego wraz z instrukcją
montażu i specyfikacją materiałową.
ffZestaw nie ma w składzie złączek do łączenia żył roboczych. Złączki można
dodatkowo zamówić.
54
Wymiary [mm]
Osprzęt kablowy do linii energetycznych / Średnie napięcie
Rozdział III
■ Taśmowo-żywiczna mufa przejściowa typu J 3SI 24 CPI-CSU
Zastosowanie:
Mufa przeznaczona do łączenia i naprawy trzyżyłowego kabla w izolacji papierowej
typu H(A)Kny, H(A)KnFtA, H(A)KnFty, H(A)KnFpy, H(A)KnFpA z trzema
jednożyłowymi kablami w izolacji polietylenowej typu YH(A)KX(S), XH(A)KXS,
XUH(A)KXS, XRUH(A)KXS o napięciu znamionowym 8,7/15 kV i 12/20 kV,
zgodna z Oceną Techniczną Instytutu Energetyki nr IEn-EWP-859/2012.
ffWykonane z mastyki i taśm EPR uszczelnienia blokują przed dostępem wilgoci
podczas eksploatacji urządzenia
ffOdtworzenie powłoki zewnętrznej przy pomocy wtrysku żywicy epoksydowej
rękawem wtryskowym będącym w wyposażeniu zestawu
Właściwości:
ffSprawna i nieskomplikowana instalacja
ffWykonanie mufy bez konieczności używania pistoletu wtryskowego i źródeł ciepła
np. palnika gazowego
ffDwa typy muf dla całego szeregu przekrojów żył roboczych
ffUkładanie bezpośrednio w ziemi lub w kanałach kablowych
ffMufa przystosowana jest do pracy w pionie, poziomie, na łuku
ffWykonanie próby napięciowej i oddanie kabla do eksploatacji zaraz po skończonym
montażu
Budowa:
ffPołączenie żył roboczych za pomocą złączek grubościennych, prasowanych lub
śrubowych
ffOdtworzenie izolacji właściwej przy pomocy marszczonego, izolacyjnego papieru
impregnowanego
ffOdt wor zenie ek ranu pó ł pr zewodz ą cego pr z y pomocy marszczonego,
półprzewodzącego papieru impregnowanego
ffPołączenie żyły powrotnej z pancerzem ołowianym i stalowym za pomocą sprężyn
o stałej sile docisku, zabezpieczone mastyką i taśmą EPR, chroniące przed
penetracją żywicy w to połączenie
Zawór wtryskowy
Zawory odpowietrzające
Złączka
Zawór odpowietrzający
Powłoka zewnętrzna
wypełniona żywicą
d
L
Uszczelnienie z mastyki
Symbol
J3SI 24 CPI-CSU 50-120
J3SI 24 CPI-CSU 50-240
Taśma z papieru
izolacyjnego
Taśma z papieru
półprzewodzącego
Przekrój żyły roboczej
[mm 2]
Napięcie
[kV]
50–120 [150]
50–240
8,7/15 i 12/20
8,7/15 i 12/20
Taśma EPR
izolacyjna
Połączenie sprężynami żyły
powrotnej z pancerzem
ołowianym i stalowym
Uszczelnienie z mastyki
Wymiary [mm]
L
1240
1250
d
90
120
Skład:
ffZestaw jest kompletem na trzy żyły. Plastikowe opakowanie zawiera wszelkie
niezbędne elementy do wykonania połączenia mufowego wraz z instrukcją montażu
i specyfikacją materiałową.
ffZestaw nie ma w składzie złączek do łączenia żył roboczych. Złączki można
dodatkowo zamówić.
55
Osprzęt kablowy do linii energetycznych / Średnie napięcie
SICAME GROUP
■ Taśmowo-żywiczna mufa przejściowa typu J 3SI 24 T
Zastosowanie:
Mufa przeznaczona do łączenia i naprawy trzyżyłowego kabla w izolacji papierowej
typu H(A)Kny, H(A)KnFtA, H(A)KnFty, H(A)KnFpy, H(A)KnFpA z trzema
jednożyłowymi kablami w izolacji polietylenowej typu YH(A)KX(S), XH(A)KXS,
XUH(A)KXS, XRUH(A)KXS o napięciu znamionowym 8,7/15 kV i 12/20 kV,
zgodna z Oceną Techniczną Instytutu Energetyki nr IEn-EWP-713/2009.
Budowa:
ffPołączenie żył roboczych za pomocą złączek grubościennych, prasowanych lub
śrubowych
ffOdtworzenie izolacji właściwej przy pomocy izolacyjnej taśmy samowulkanizującej
EPR
ffOdtworzenie ekranu półprzewodzącego przy pomocy półprzewodzącej taśmy
samowulkanizującej EPR
ffPołączenie żyły powrotnej z pancerzem ołowianym i stalowym za pomocą sprężyn
o stałej sile docisku, zabezpieczone mastyką i taśmą EPR, chroniące przed
penetracją żywicy w to połączenie
ffWykonane z mastyki i taśm EPR uszczelnienia blokują przed dostępem wilgoci
podczas eksploatacji urządzenia
ffOdtworzenie powłoki zewnętrznej przy pomocy wtrysku żywicy epoksydowej
rękawem wtryskowym będącym w wyposażeniu zestawu
Właściwości:
ffSprawna i nieskomplikowana instalacja
ffWykonanie mufy bez konieczności używania pistoletu wtryskowego i źródeł ciepła
np. palnika gazowego
ffDwa typy muf dla całego szeregu przekrojów żył roboczych
ffUkładanie bezpośrednio w ziemi lub w kanałach kablowych
ffMufa przystosowana jest do pracy w pionie, poziomie, na łuku
ffWykonanie próby napięciowej i oddanie kabla do eksploatacji zaraz po skończonym
montażu
Zawór wtryskowy
Zawory odpowietrzające
Złączka
Zawór odpowietrzający
Powłoka zewnętrzna
wypełniona żywicą
d
L
Uszczelnienie z mastyki
Symbol
J3SI 24 T 50-120
J3SI 24 T 50-240
Taśma EPR
izolacyjna
Taśma EPR
półprzewodząca
Przekrój żyły roboczej
[mm 2]
Napięcie
[kV]
50–120 [150]
50–240
8,7/15 i 12/20
8,7/15 i 12/20
Skład:
ffZestaw jest kompletem na trzy żyły. Plastikowe opakowanie zawiera wszelkie
niezbędne elementy do wykonania połączenia mufowego wraz z instrukcją montażu
i specyfikacją materiałową.
ffZestaw nie ma w składzie złączek do łączenia żył roboczych. Złączki można
dodatkowo zamówić.
56
Taśma EPR
izolacyjna
Połączenie sprężynami żyły
powrotnej z pancerzem
ołowianym i stalowym
Uszczelnienie z mastyki
Wymiary [mm]
L
900
900
d
90
120
Osprzęt kablowy do linii energetycznych / Średnie napięcie
Rozdział III
■ Taśmowo-żywiczna mufa przelotowa typu J 3SI 24 CPI
Zastosowanie:
Mufa przeznaczona do łączenia i naprawy trzyżyłowego kabla w izolacji papierowej
typu H(A)Kny, H(A)KnFtA, H(A)KnFty, H(A)KnFpy, H(A)KnFpA o napięciu
znamionowym 8,7/15 kV i 12/20 kV, zgodna z Oceną Techniczną Instytutu
Energetyki nr IEn-EWP-860/2012.
ffWykonane z mastyki i taśm EPR uszczelnienia blokują przed dostępem wilgoci
podczas eksploatacji urządzenia
ffOdtworzenie powłoki zewnętrznej przy pomocy wtrysku żywicy epoksydowej
rękawem wtryskowym będącym w wyposażeniu zestawu
Właściwości:
ffSprawna i nieskomplikowana instalacja
ffWykonanie mufy bez konieczności używania pistoletu wtryskowego i źródeł ciepła,
np. palnika gazowego
ffDwa typy muf dla całego szeregu przekrojów żył roboczych
ffUkładanie bezpośrednio w ziemi lub w kanałach kablowych
ffMufa przystosowana jest do pracy w pionie, poziomie, na łuku
ffWykonanie próby napięciowej i oddanie kabla do eksploatacji zaraz po skończonym
montażu
Budowa:
ffPołączenie żył roboczych za pomocą złączek grubościennych, prasowanych lub
śrubowych
ffOdtworzenie izolacji właściwej przy pomocy marszczonego, izolacyjnego papieru
impregnowanego
ffOdt wor zenie ek ranu pó ł pr zewodz ą cego pr z y pomocy marszczonego,
półprzewodzącego papieru impregnowanego
ffPołączenie pancerzy ołowianych i stalowych za pomocą sprężyn o stałej sile
docisku i plecionki miedzianej, ocynowanej o przekroju 50 mm2, zabezpieczone
mastyką taśmą EPR, chroniące przed penetracją żywicy w to połączenie
Zawór wtryskowy
Złączka
Zawory odpowietrzające
Zawór odpowietrzający
Powłoka zewnętrzna
wypełniona żywicą
d
L
Uszczelnienie z mastyki
Symbol
J3SI 24 CPI-120
J3SI 24 CPI-240
Taśma z papieru
izolacyjnego
Taśma z papieru
półprzewodzącego
Przekrój żyły roboczej
[mm 2]
Napięcie
[kV]
50–120 [150]
50–240
8,7/15 i 12/20
8,7/15 i 12/20
Taśma EPR
izolacyjna
Połączenie sprężynami żyły
powrotnej z pancerzem
ołowianym i stalowym
Uszczelnienie z mastyki
Wymiary [mm]
L
1240
1250
d
90
120
Skład:
ffZestaw jest kompletem na trzy żyły. Plastikowe opakowanie zawiera wszelkie
niezbędne elementy do wykonania połączenia mufowego wraz z instrukcją montażu
i specyfikacją materiałową.
ffZestaw nie ma w składzie złączek do łączenia żył roboczych. Złączki można
dodatkowo zamówić.
57
Osprzęt kablowy do linii energetycznych / Średnie napięcie
SICAME GROUP
■ Taśmowo-żywiczna mufa uniwersalna typu J 3SI 24 U
Zastosowanie:
ffJako MUFA PRZEJŚCIOWA przeznaczona do łączenia i naprawy trzyżyłowego
kabla w izolacji papierowej typu H(A)Kny, H(A)KnFtA, H(A)KnFty, H(A)KnFpy,
H(A)KnFpA z trzema jednożyłowymi kablami w izolacji polietylenowej typu
YH(A)KX(S), XH(A)KXS, XUH(A)KXS, XRUH(A)KXS o napięciu znamionowym
8,7/15 kV i 12/20 kV.
ffJako MUFA PRZELOTOWA przeznaczona do łączenia i naprawy trzyżyłowego
kabla w izolacji papierowej typu H(A)Kny, H(A)KnFtA, H(A)KnFty, H(A)KnFpy,
H(A)KnFpA o napięciu znamionowym 8,7/15 kV i 12/20 kV, zgodna z Oceną
Techniczną Instytutu Energetyki nr IEn-EWP-716/2009.
Budowa:
ffPołączenie żył roboczych za pomocą złączek grubościennych, prasowanych lub
śrubowych
ffOdtworzenie izolacji właściwej przy pomocy marszczonego, izolacyjnego papieru
impregnowanego
ffOdt wor zenie ek ranu pó ł pr zewodz ą cego pr z y pomocy marszczonego,
półprzewodzącego papieru impregnowanego
ffMUFA PRZEJŚCIOWA: połączenie żyły powrotnej z pancerzem ołowianym
i stalowym za pomocą sprężyn o stałej sile docisku, zabezpieczone mastyką
i taśmą EPR, chroniące przed penetracją żywicy w to połączenie
ffMUFA PRZELOTOWA: połączenie pancerzy ołowianych i stalowych za pomocą
sprężyn o stałej sile docisku i plecionki miedzianej, ocynowanej o przekroju
50 mm 2 , zabezpieczone mastyką i taśmą EPR, chroniące przed penetracją
żywicy w to połączenie
ffWykonane z mastyków i taśm EPR uszczelnienia blokują przed dostępem wilgoci
podczas eksploatacji urządzenia
ffOdtworzenie powłoki zewnętrznej przy pomocy wtrysku żywicy epoksydowej
rękawem wtryskowym będącym w wyposażeniu zestawu
Właściwości:
ffSprawna i nieskomplikowana instalacja
ffWykonanie mufy bez konieczności używania pistoletu wtryskowego i źródeł ciepła
np. palnika gazowego
ffDwa typy muf dla całego szeregu przekrojów żył roboczych
ffUkładanie bezpośrednio w ziemi lub w kanałach kablowych
ffMufa przystosowana jest do pracy w pionie, poziomie, na łuku
ffWykonanie próby napięciowej i oddanie kabla do eksploatacji zaraz po skończonym
montażu
Zawór wtryskowy
Zawory odpowietrzające
Złączka
Zawór odpowietrzający
Powłoka zewnętrzna
wypełniona żywicą
d
L
Uszczelnienie z mastyki
Symbol
J3SI 24 U 50-120
J3SI 24 U 50-240
Taśma z papieru
izolacyjnego
Taśma z papieru
półprzewodzącego
Przekrój żyły roboczej
[mm 2]
Napięcie
[kV]
50–120 [150]
50–240
8,7/15 i 12/20
8,7/15 i 12/20
Skład:
ffZestaw jest kompletem na trzy żyły. Plastikowe opakowanie zawiera wszelkie
niezbędne elementy do wykonania połączenia mufowego wraz z instrukcją montażu
i specyfikacją materiałową.
ffZestaw nie ma w składzie złączek do łączenia żył roboczych. Złączki można
dodatkowo zamówić.
58
Taśma EPR
izolacyjna
Połączenie sprężynami żyły
powrotnej z pancerzem
ołowianym i stalowym
Uszczelnienie z mastyki
Wymiary [mm]
L
1240
1250
d
90
120
Osprzęt kablowy do linii energetycznych / Średnie napięcie
Rozdział III
■ Termokurczliwa mufa przejściowa typu JTMPTH
Zastosowanie:
Mufa przeznaczona do łączenia i naprawy trójżyłowego kabla w izolacji papierowej
typu H(A)Kny, H(A)KnFtA, H(A)KnFty, H(A)KnFpy, H(A)KnFpA z trzema
jednożyłowymi kablami w izolacji polietylenowej typu YH(A)KX(S), XH(A)KXS,
XUH(A)KXS, XRUH(A)KXS o napięciu znamionowym 8,7/15kV i 12/20kV, zgodna
z Oceną Techniczną Instytutu Energetyki nr IEn-EWP-827/2011.
ffOdtworzenie izolacji przy pomocy nawiniętych płatów sterujących i obkurczonego,
trójwarstwowego prefabrykatu termokurczliwego pełniącego funkcję: wysterowania
pola, odtworzenia izolacji i ekranu półprzewodzącego
ffPołączenie żyły powrotnej z pancerzem ołowianym za pomocą sprężyn o stałej
sile docisku
ffOdtworzenie powłoki zewnętrznej za pomocą rur termokurczliwych
Budowa:
ffPołączenie żył roboczych za pomocą złączek grubościennych prasowanych lub
śrubowych
ffZabezpieczenie żył kabla papierowego termokurczliwymi rurami olejoodpornymi
ffOdtworzenie ekranów półprzewodzących za pomocą rur termokurczliwych
Właściwości:
ffSprawna i nieskomplikowana instalacja
ffUkładanie w kanałach kablowych lub bezpośrednio w ziemi
ffWykonanie próby napięciowej i oddanie kabla do eksploatacji zaraz po skończonym
montażu
d
L
Symbol
JTMPTH 24 25-95
JTMPTH 24 70-240
JTMPTH 24 95-240 RSM
Przekrój żyły roboczej
[mm 2]
Napięcie
[kV]
25–95
 70–240
 95–240
8,7/15 i 12/20
8,7/15 i 12/20
8,7/15 i 12/20
Wymiary [mm]
L
870
870
870
d (max)
115
115
115
Skład:
ffZestaw jest kompletem na trzy żyły. Kartonowe opakowanie, zawiera wszelkie
niezbędne elementy do wykonania połączenia mufowego wraz z instrukcją montażu
i specyfikacją materiałową.
ffOferowane są zestawy:
a) bez złączek – do łączenia żył roboczych złączkami prasowanymi, które należy
dodatkowo zamówić,
b) ze złączkami śrubowymi będącymi w zestawie – oznaczenie RSM.
59
Osprzęt kablowy do linii energetycznych / Średnie napięcie
SICAME GROUP
■ Termokurczliwa mufa przelotowa typu J TPPTH
Zastosowanie:
Mufa przeznaczona do łączenia i naprawy trójżyłowego kabla w izolacji papierowej
typu H(A)Kny, H(A)KnFtA, H(A)KnFty, H(A)KnFpy, H(A)KnFpA o napięciu
znamionowym 8,7/15 kV i 12/20 kV, zgodna z Oceną Techniczną Instytutu
Energetyki nr IEn‑EWP-828/2011.
Budowa:
ffPołączenie żył roboczych za pomocą złączek grubościennych prasowanych lub
śrubowych
ffZabezpieczenie żył kabla papierowego termokurczliwymi rurami olejoodpornymi
ffOdtworzenie ekranów półprzewodzących za pomocą rur termokurczliwych
ffOdtworzenie izolacji przy pomocy nawiniętych płatów sterujących i obkurczonego,
trójwarstwowego prefabrykatu termokurczliwego pełniącego funkcję: wysterowania
pola, odtworzenia izolacji i ekranu półprzewodzącego
ffPołączenie żyły powrotnej z pancerzem ołowianym za pomocą sprężyn o stałej
sile docisku i plecionki miedzianej ocynowanej
ffOdtworzenie powłoki zewnętrznej za pomocą rur termokurczliwych
Właściwości:
ffSprawna i nieskomplikowana instalacja
ffUkładanie w kanałach kablowych lub bezpośrednio w ziemi
ffWykonanie próby napięciowej i oddanie kabla do eksploatacji zaraz po skończonym
montażu
Rura termokurczliwa
d
L
Symbol
JTPPTH 24 25-95
JTPPTH 24 70-240
Przekrój żyły roboczej
[mm 2]
Napięcie
[kV]
25–95
 70–240
8,7/15 i 12/20
8,7/15 i 12/20
Skład:
ffZestaw jest kompletem na trzy żyły. Kartonowe opakowanie, zawiera wszelkie
niezbędne elementy do wykonania połączenia mufowego wraz z instrukcją montażu
i specyfikacją materiałową. Oferowane są zestawy:
a) bez złączek – do łączenia żył roboczych złączkami prasowanymi, które należy
dodatkowo zamówić,
b) ze złączkami śrubowymi będącymi w zestawie.
60
Wymiary [mm]
L
1750
1750
d (max)
115
115
Osprzęt kablowy do linii energetycznych / Średnie napięcie
Rozdział III
Osprzęt dla średnich napięć – głowice
Tabela doboru głowic kablowych i głowic konektorowych dla średnich napięć (6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV, 18/30 kV)
Typ kabla
Rodzaj głowicy
Zakres napięcia
Głowice wnętrzowe w technologii termokurczliwej dla kabli o napięciu znamionowym 8,7/15 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
YH(A)KX(S)
XH(A)KXS
XUH(A)KXS
XRUH(A)KXS
YH(A)KX(S)
XH(A)KXS
XUH(A)KXS
XRUH(A)KXS
YH(A)KX(S)
XH(A)KXS
XUH(A)KXS
XRUH(A)KXS
wnętrzowa
wnętrzowa
wnętrzowa
Typ głowicy
Nr str.
8,7/15 kV
dla żył 25–50 mm2 typ: EUITH 17,5 25-50
dla żył 70–150 mm2 typ: EUITH 17,5 70-150
dla żył 120–240 mm2 typ: EUITH 17,5 120-240
dla żył 185–300 mm2 typ: EUITH 17,5 185-300
dla żył 400–630 mm2 typ: EUITH 17,5 400-630
62
12/20 kV
dla żył 25–50 mm2 typ: EUITH 24 25-50
dla żył 70–150 mm2 typ: EUITH 24 70-150
dla żył 120–240 mm2 typ: EUITH 24 120-240
dla żył 185–300 mm2 typ: EUITH 24 185-300
dla żył 400–630 mm2 typ: EUITH 24 400-630
62
18/30 kV
dla żył 25–50 mm2 typ: EUITH 36 25-50
dla żył 70–150 mm2 typ: EUITH 36 70-150
dla żył 120–240 mm2 typ: EUITH 36 120-240
dla żył 185–300 mm2 typ: EUITH 36 185-300
dla żył 400–630 mm2 typ: EUITH 36 400-630
62
8,7/15 kV
dla żył 25–50 mm2 typ: EUETH 17,5 25-50
dla żył 70–150 mm2 typ: EUETH 17,5 70-150
dla żył 120–240 mm2 typ: EUETH 17,5 120-240
dla żył 185–300 mm2 typ: EUETH 17,5 185-300
dla żył 400–630 mm2 typ: EUETH 17,5 400-630
63
12/20 kV
dla żył 25–50 mm2 typ: EUETH 24 25-50
dla żył 70–150 mm2 typ: EUETH 24 70-150
dla żył 120–240 mm2 typ: EUETH 24 120-240
dla żył 185–300 mm2 typ: EUETH 24 185-300
dla żył 400–630 mm2 typ: EUETH 24 400-630
63
18/30 kV
dla żył 25–50 mm2 typ: EUETH 36 25-50
dla żył 70–150 mm2 typ: EUETH 36 70-150
dla żył 120–240 mm2 typ: EUETH 36 120-240
dla żył 185–300 mm2 typ: EUETH 36 185-300
dla żył 400–630 mm2 typ: EUETH 36 400-630
63
dla żył 50–240 mm2 typ: GGSw 24 50-240
64
dla żył 50–240 mm2 typ: GGSn 24 50-240
65
dla żył 25–240 mm2 typ: E3UERF 17,5 50-240
dla żył 25–240 mm2 typ: E3UERF 24 50-240
66
Głowice napowietrzne w technologii termokurczliwej dla kabli o napięciu znamionowym 8,7/15 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
YH(A)KX(S)
XH(A)KXS
XUH(A)KXS
XRUH(A)KXS
YH(A)KX(S)
XH(A)KXS
XUH(A)KXS
XRUH(A)KXS
YH(A)KX(S)
XH(A)KXS
XUH(A)KXS
XRUH(A)KXS
napowietrzna
napowietrzna
napowietrzna
Głowice wnętrzowe w technologii silikonowych kloszy nasuwanych dla kabli o napięciu znamionowym 8,7/15 kV, 12/20 kV
YH(A)KX(S)
XH(A)KXS
XUH(A)KXS
XRUH(A)KXS
wnętrzowa
8,7/15 kV i 12/20 kV
Głowice napowietrzne w technologii silikonowych kloszy nasuwanych dla kabli o napięciu znamionowym 8,7/15 kV, 12/20 kV
YH(A)KX(S)
XH(A)KXS
XUH(A)KXS
XRUH(A)KXS
wnętrzowa
8,7/15 kV i 12/20 kV
Głowice napowietrzne w technologii zimnokurczliwej dla kabli o napięciu znamionowym 8,7/15 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
YH(A)KXS
XH(A)KX(S)
XUH(A)KXS
XRUH(A)KXS
napowietrzna
8,7/15 kV
12/20 kV
Głowice konektorowe kątowe ekranowane w technologii zintegrowanego prefabrykatu dla kabli o napięciu znamionowym 8,7/15 kV, 12/20 kV
YH(A)KXS
XUH(A)KXS
XRUH(A)KXS
250 A
400 A
12/20 kV
12/20 kV
dla żył 35–120 mm2 typ: CSE 250
dla żył 50–400 mm2 typ: CSE 400
67
71
Głowice konektorowe proste ekranowane w technologii zintegrowanego prefabrykatu dla kabli o napięciu znamionowym 8,7/15 kV, 12/20 kV
YH(A)KXS
XUH(A)KXS
XRUH(A)KXS
250 A
12/20 kV
dla żył 50–120 mm2 typ: CSD 250
69
61
Osprzęt kablowy do linii energetycznych / Średnie napięcie
SICAME GROUP
■ Termokurczliwa głowica wnętrzowa typu EUITH
Zastosowanie:
Głowica przeznaczona do zakańczania jednożyłowych kabli w izolacji polietylenowej
t y pu Y H( A )K X S , X H( A )K X(S), X U H( A )K X S , X R U H( A )K X S o na pi ę ciu
znamionowym 8,7/15 kV, 12/20 kV i 18/30 kV, zgodna z Oceną Techniczną
Instytutu Energetyki nr IEn-EWP-873/2012.
Budowa:
ffZakończenie żyły roboczej za pomocą końcówki grubościennej, szczelnej,
prasowanej lub śrubowej
ffWysterowanie pola elektromagnetycznego za pomocą płatu sterującego
ffUszczelnienie końcówki kablowej i żyły powrotnej za pomocą mastyki uszczelniającej
ffOdtworzenie izolacji i powłoki zewnętrznej przy pomocy grubościennej rury
termokurczliwej odpornej na UV i prądy pełzające
L
Właściwości:
ffSprawna i nieskomplikowana instalacja
ffGłowica przystosowana jest do pracy w pionie, poziomie i pozycjach pośrednich
ffWykonanie próby napięciowej i oddanie kabla do eksploatacji zaraz po skończonym
montażu
Symbol
Przekrój żyły roboczej
[mm 2]
25–50
 70–150
120–240
185–300
400–630
Napięcie
[kV]
8,7/15
8,7/15
8,7/15
8,7/15
8,7/15
Wymiary [mm]
L
350
350
350
350
350
EUITH 24 25-50
EUITH 24 70-150
EUITH 24 120-240
EUITH 24 185-300
EUITH 24 400-630
25–50
 70–150
120–240
185–300
400–630
12/20
12/20
12/20
12/20
12/20
400
400
400
400
400
EUITH 36 25-50
EUITH 36 70-150
EUITH 36 120-240
EUITH 36 185-300
EUITH 36 400-630
25–50
 70–150
120–240
185–300
400–630
18/30
18/30
18/30
18/30
18/30
580
580
580
580
580
EUITH 17,5 25-50
EUITH 17,5 70-150
EUITH 17,5 120-240
EUITH 17,5 185-300
EUITH 17,5 400-630
Skład:
ffZestaw jest kompletem na trzy żyły. Kartonowe opakowanie, zawiera wszelkie
niezbędne elementy do wykonania głowicy wraz z instrukcją montażu i specyfikacją
materiałową.
ffZestaw nie ma w składzie końcówek do żył roboczych. Końcówki można dodatkowo
zamówić.
62
Osprzęt kablowy do linii energetycznych / Średnie napięcie
Rozdział III
■ Termokurczliwa głowica napowietrzna typu E UETH
Zastosowanie:
Głowica przeznaczona do zakańczania jednożyłowych kabli w izolacji polietylenowej
t y pu Y H( A )K X S , X H( A )K X(S), X U H( A )K X S , X R U H( A )K X S o na pi ę ciu
znamionowym 8,7/15 kV, 12/20 kV i 18/30 kV, zgodna z Oceną Techniczną
Instytutu Energetyki nr IEn-EWP-872/2012.
Budowa:
ffZakończenie żyły roboczej za pomocą końcówki grubościennej, szczelnej,
prasowanej lub śrubowej
ffWysterowanie pola elektromagnetycznego za pomocą płatu sterującego
ffUszczelnienie końcówki kablowej i żyły powrotnej za pomocą mastyki uszczelniającej
ffOdtworzenie izolacji i powłoki zewnętrznej przy pomocy grubościennej rury
termokurczliwej z kloszami, odpornej na UV i prądy pełzające
L
Właściwości:
ffSprawna i nieskomplikowana instalacja
ffGłowica przystosowana jest do pracy w pionie, poziomie i pozycjach pośrednich
ffMontowanie bezpośrednio w warunkach polowych, w stacjach transformatorowych,
na słupach lub w warsztacie
ffWykonanie próby napięciowej i oddanie kabla do eksploatacji zaraz po skończonym
montażu
Symbol
d
Przekrój żyły roboczej
[mm 2]
Napięcie
[kV]
EUETH 17,5 25-50
EUETH 17,5 70-150
EUETH 17,5 120-240
EUETH 17,5 185-300
EUETH 17,5 400-630
25–50
 70–150
120–240
185–300
400–630
EUETH 24 25-50
EUETH 24 70-150
EUETH 24 120-240
EUETH 24 185-300
EUETH 24 400-630
EUETH 36 25-50
EUETH 36 70-150
EUETH 36 120-240
EUETH 36 185-300
EUETH 36 400-630
Wymiary [mm]
8,7/15
8,7/15
8,7/15
8,7/15
8,7/15
L
350
350
350
300
350
d
 85
 90
 95
115
135
25–50
 70–150
120–240
185–300
400–630
12/20
12/20
12/20
12/20
12/20
450
450
450
450
450
 85
 90
 95
115
135
25–50
 70–150
120–240
185–300
400–630
18/30
18/30
18/30
18/30
18/30
580
580
580
580
580
 85
 90
 95
115
135
Skład:
ffZestaw jest kompletem na trzy żyły. Kartonowe opakowanie, zawiera wszelkie
niezbędne elementy do wykonania głowicy wraz z instrukcją montażu i specyfikacją
materiałową.
ffZestaw nie ma w składzie końcówek do żył roboczych. Końcówki można dodatkowo
zamówić.
63
Osprzęt kablowy do linii energetycznych / Średnie napięcie
SICAME GROUP
■ Silikonowa głowica wnętrzowa typu GGSw 24
Zastosowanie:
Głowica przeznaczona do zakańczania jednożyłowych kabli w izolacji polietylenowej
t y pu Y H( A )K X S , X H( A )K X(S), X U H( A )K X S , X R U H( A )K X S o na pi ę ciu
znamionowym 8,7/15 kV i 12/20 kV, zgodna z Oceną Techniczną Instytutu
Energetyki nr IEn‑EWP-711/2009.
Budowa:
ffZakończenie żyły roboczej za pomocą końcówki grubościennej, szczelnej,
prasowanej lub śrubowej
ffWysterowanie pola elektromagnetycznego za pomocą płatu sterującego
ffUszczelnienie końcówki kablowej i żyły powrotnej za pomocą mastyki uszczelniającej
ffOdtworzenie izolacji i powłoki zewnętrznej przy pomocy nasuwanych, silikonowych
kloszy odpornych na UV i prądy pełzające
L
Właściwości:
ffSprawna i nieskomplikowana instalacja
ffJeden typ głowicy dla szerokiego zakresu przekroju żył roboczych
ffWykonanie głowicy bez konieczności używania źródeł ciepła, np. palnika gazowego
ffGłowica przystosowana jest do pracy w pionie, poziomie i pozycjach pośrednich
ffWykonanie próby napięciowej i oddanie kabla do eksploatacji zaraz po skończonym
montażu
d
Symbol
GGSw 24 50-240
Przekrój żyły roboczej
[mm 2]
Napięcie
[kV]
50–240
8,7/15 i 12/20
Skład:
ffZestaw jest kompletem na trzy żyły. Kartonowe opakowanie, zawiera wszelkie
niezbędne elementy do wykonania głowicy wraz z instrukcją montażu i specyfikacją
materiałową.
ffZestaw nie ma w składzie końcówek do żył roboczych. Końcówki można dodatkowo
zamówić.
64
Wymiary [mm]
L
240
d
80
Osprzęt kablowy do linii energetycznych / Średnie napięcie
Rozdział III
■ Silikonowa głowica napowietrzna typu GGSn 24
Zastosowanie:
Głowica przeznaczona do zakańczania jednożyłowych kabli w izolacji polietylenowej
t y pu Y H( A )K X S , X H( A )K X(S), X U H( A )K X S , X R U H( A )K X S o na pi ę ciu
znamionowym 8,7/15kV i 12/20kV, zgodna z Oceną Techniczną Instytutu
Energetyki nr IEn‑EWP-712/2009.
Budowa:
ffZakończenie żyły roboczej za pomocą końcówki grubościennej, szczelnej,
prasowanej lub śrubowej
ffWysterowanie pola elektromagnetycznego za pomocą płatu sterującego
ffUszczelnienie końcówki kablowej i żyły powrotnej za pomocą mastyki uszczelniającej
ffOdtworzenie izolacji i powłoki zewnętrznej przy pomocy nasuwanych, silikonowych
kloszy odpornych na UV i prądy pełzające
L
Właściwości:
ffSprawna i nieskomplikowana instalacja
ffJeden typ głowicy dla szerokiego zakresu przekroju żył roboczych
ffWykonanie głowicy bez konieczności używania źródeł ciepła, np. palnika gazowego.
ffGłowica przystosowana jest do pracy w pionie, poziomie i pozycjach pośrednich
ffMontowanie bezpośrednio w warunkach polowych, w stacjach transformatorowych,
na słupach lub w warsztacie
ffWykonanie próby napięciowej i oddanie kabla do eksploatacji zaraz po skończonym
montażu
Symbol
GGSn 24 50-240
Przekrój żyły roboczej
[mm 2]
Napięcie
[kV]
50–240
8,7/15 i 12/20
d
Wymiary [mm]
L
600
d
80
Skład:
ffZestaw jest kompletem na trzy żyły. Kartonowe opakowanie, zawiera wszelkie
niezbędne elementy do wykonania głowicy wraz z instrukcją montażu i specyfikacją
materiałową.
ffZestaw nie ma w składzie końcówek do żył roboczych. Końcówki można dodatkowo
zamówić.
65
Osprzęt kablowy do linii energetycznych / Średnie napięcie
SICAME GROUP
■ Zimnokurczliwa głowica napowietrzna E3UERF
Zastosowanie:
Głowica przeznaczona jest do zakańczania jednożyłowych kabli energetycznych
w zolacji polietylenowej typu YH(A)KX(S), XH(A)KXS, XUH(A)KXS, XRUH(A)KXS
o napięciu znamionowym 6/10 kV, 8,7/15 kV, 12/20 kV.
Budowa:
ffZakończenie żyły roboczej za pomocą końcówki grubościennej, prasowanej lub
śrubowej
ffWysterowanie pola elektromagnetycznego za pomocą płatu sterującego
ffUszczelnienie końcówki kablowej za pomocą mastyki uszczelniającej
ffOdt worzenie izolacji i pow ł oki zewnętrznej prz y pomocy prefabr ykatu
zimnokurczliwego umieszczonego na tubie wsporczej
L
Właściwości:
ffSprawna, szybka instalacja
ffJeden typ głowicy dla szerokiego zakresu przekroju żył roboczych
ffGłowica przystosowana jest do pracy w pionie, poziomie i pozycjach pośrednich
ffMontowanie bezpośrednio w warunkach polowych, w stacjach transformatorowych
lub w warsztacie
ffWykonanie próby napięciowej i oddanie kabla do eksploatacji zaraz po skończonym
montażu
d
Symbol
E3UERF 17,5 50-95
E3UERF 17,5 70-240
E3UERF 17,5 50-95 CM
E3UERF 17,5 70-150 CM
E3UERF 17,5 120-240 CM
E3UERF 24 50-240
E3UERF 24 50-95 CM
E3UERF 24 70-150 CM
E3UERF 24 120-240 CM
Przekrój żyły roboczej
[mm 2]
Napięcie
[kV]
50–95
 70–240
50–95
 70–150
120–240
 50–240
50–95
 70–150
120–240
6/10 i 8,7/15
6/10 i 8,7/15
6/10 i 8,7/15
6/10 i 8,7/15
6/10 i 8,7/15
12/20
12/20
12/20
12/20
Skład:
ffZestaw jest kompletem na trzy żyły. Kartonowe pudełko zawiera wszelkie
niezbędne elementy do wykonania głowicy wraz z instrukcją montażu i specyfikacją
materiałową.
ffOferowane są zestawy:
a) bez złączek – do łączenia żył roboczych złączkami prasowanymi, które należy
dodatkowo zamówić,
b) ze złączkami śrubowymi – oznaczenie CM.
66
Wymiary [mm]
L
335
335
285
285
285
370
320
320
320
d
85
95
85
90
95
95
85
90
95
Osprzęt kablowy do linii energetycznych / Średnie napięcie
Rozdział III
■ Konektorowa głowica kątowa typu CSE 250
Zastosowanie:
Ekranowana konektorowa głowica kątowa (90°) z pojemnościow ym
punktem pomiarowym przeznaczona do zakańczania i łączenia jednożyłowych
kabli w izolacji polietylenowej z żyłą powrotną w postaci drutów miedzianach typu
YH(A)KXS, XH(A)KX(S), XUH(A)KXS, XRUH(A)KXS o napięciu znamionowym
6/10 kV, 8,7/15 kV i 12/20 kV z żyłą powrotną w postaci drutów miedzianych
z rozdzielnicami, transformatorami, silnikami, wyposażonymi w przepusty
izolatorowe, złącza i gniazda typu A.
Budowa:
ffZakończenie żyły roboczej za pomocą końcówki grubościennej, szczelnej,
prasowanej z wkręcanym, kątowym bolcem
ffWysterowanie pola elektromagnetycznego oraz odtworzenie powłoki zewnętrznej
izolacji kabla za pomocą zintegrowanego odpornego na UV, nasuwanego
prefabrykatu o stałej sile docisku do izolacji kabla
Właściwości:
ffPrąd długotrwały – 250 A
ffPrąd dobowo zmienny (8 h w okresie 24 h) – 300 A
ffWodoszczelna i mechanicznie wytrzymała na czynniki zewnętrzne
ffGłowica przystosowana jest do pracy i eksploatacji w pionie, poziomie oraz
pozycjach pośrednich, a także w warunkach wnętrzowych lub napowietrznych
ffDzięki zastosowaniu prefabrykatu z przewodzącą wierzchnią warstwą gumy,
połączonej z uziemieniem głowica jest w pełni ekranowana i bezpieczna na
bezpośredni dotyk
ffSprawna i nieskomplikowana instalacja
ffWykonanie głowicy bez konieczności używania źródeł ciepła, np. palnika gazowego
ffMontowanie bezpośrednio w warunkach polowych, w stacjach transformatorowych,
w rozdzielnicach lub w warsztacie
ffWykonanie próby napięciowej i oddanie kabla do eksploatacji zaraz po skończonym
montażu
Skład:
ffZestaw jest kompletem na trzy żyły. Kartonowe opakowanie, zawiera wszelkie
niezbędne elementy do wykonania głowicy wraz z instrukcją montażu i specyfikacją
materiałową.
ffZestaw ma w składzie końcówki do żył powrotnych i roboczych.
Uwaga: do głowicy można podłączyć w tzw. punkcie kontrolnym urządzenie
PPACS firmy CATU (dostępne oddzielnie), które służy do kontroli napięcia każdej
z faz.
PPACS
67
Osprzęt kablowy do linii energetycznych / Średnie napięcie
SICAME GROUP
Dobór głowic
CSE — 250 — [??] — [??] — [??]
Przekrój żyły roboczej w mm2
Średnica izolacji kabla w mm:
[D1] — od 14,0 do 17,5
[D2] — od 17,5 do 20,2
[D3] — od 20,2 do 21,9
[D4] — od 21,9 do 23,2
[D5] — od 23,2 do 25,4
[D6] — od 25,4 do 29,0
Zakres napięcia:
[24] — dla kabli o napięciu znamionowym 12/20 kV
[15] — dla kabli o napięciu znamionowym 8,7/15 kV
[12] — dla kabli o napięciu znamionowym 6/10 kV
Zakres prądu:
250 — prąd długotrwały 250 A
Symbol głowicy: CSE
Przykład: CSE – 250 – 24 – D6 – 120
[CSE – 250] = Konektorowa głowica kątowa 250 A, dla kabla polietylenowego
o napięciu znamionowym [24] = 12/20 kV i średnicy izolacji [D6] = od 25,4 do
29,0 mm, i żyle roboczej o przekroju [120] = 120 mm2.
Symbol
Średnica izolacji
[mm]
CSE – 250 – 24 – D1
CSE – 250 – 24 – D2
CSE – 250 – 24 – D3
CSE – 250 – 24 – D4
CSE – 250 – 24 – D4
CSE – 250 – 24 – D6*
14,0–17,5
17,5–20,2
20,2–21,9
21,0–23,2
23,2–25,4
25,4–29,0
12 kV
35
50–70
70–95
95
120–150
150–240
* W przygotowaniu
Uwaga:
Głowice typu CSE – 250, mogą współpracować z pozostałym osprzętem dla 250
A wyposażonym w przepusty, złącza, gniazda izolatorowe typu A, również
takich firm jak Euromold.
68
Przekroje żyły roboczej [mm 2]
Zakres napięcia
15 kV
—
35–50
50
70
95
95–120
24 kV
—
—
35
50
70–95
120
Osprzęt kablowy do linii energetycznych / Średnie napięcie
Rozdział III
■ Konektorowa głowica prosta typu C SD 250
Zastosowanie:
Ekranowana konektorowa głowica prosta (180°) z pojemnościowym punktem
pomiarowym przeznaczona do zakańczania i łączenia jednożyłowych kabli w izolacji
polietylenowej z żyłą powrotną w postaci drutów miedzianych typu YH(A)KXS,
XH(A)K XS, XUH(A)K XS, XRUH(A)K XS o napięciu znamionowym 6/10 kV,
8,7/15 kV i 12/20 kV z rozdzielnicami, transformatorami, silnikami, wyposażonymi
w przepusty izolatorowe, złącza i gniazda typu A.
Budowa:
ffZakończenie żyły roboczej za pomocą końcówki grubościennej, szczelnej,
prasowanej z bolcem
ffWysterowanie pola elektromagnetycznego i odtworzenie powłoki zewnętrznej
i izolacji kabla za pomocą zintegrowanego odpornego na UV, nasuwanego
prefabrykatu o stałej sile docisku do izolacji kabla
Właściwości:
ffPrąd długotrwały – 250 A
ffPrąd dobowo zmienny (8 h w okresie 24 h) – 300 A
ffWodoszczelna i mechanicznie wytrzymała na czynniki zewnętrzne
ffGłowica przystosowana jest do pracy i eksploatacji w pionie, poziomie oraz
pozycjach pośrednich, a także w warunkach wnętrzowych lub napowietrznych
ffDzięki zastosowaniu prefabrykatu z przewodzącą wierzchnią warstwą gumy,
połączonej z uziemieniem głowica jest w pełni ekranowana i bezpieczna na
bezpośredni dotyk
ffSprawna i nieskomplikowana instalacja
ffWykonanie głowicy bez konieczności używania źródeł ciepła, np. palnika gazowego
ffMontowanie bezpośrednio w warunkach polowych, w stacjach transformatorowych,
w rozdzielnicach lub w warsztacie
ffWykonanie próby napięciowej i oddanie kabla do eksploatacji zaraz po skończonym
montażu
Skład:
ffZestaw jest kompletem na trzy żyły. Kartonowe opakowanie, zawiera wszelkie
niezbędne elementy do wykonania głowicy wraz z instrukcją montażu i specyfikacją
materiałową.
ffZestaw ma w składzie końcówki do żył powrotnych i roboczych.
69
Osprzęt kablowy do linii energetycznych / Średnie napięcie
SICAME GROUP
Dobór głowic
CSD — 250 — [??] — [??] — [??]
Przekrój żyły roboczej w mm2
Średnica izolacji kabla w mm:
[D1] — od 14,0 do 17,5
[D2] — od 17,5 do 20,2
[D3] — od 20,2 do 21,9
[D4] — od 21,0 do 23,2
[D5] — od 23,2 do 25,4
[D6] — od 25,4 do 29,0
Zakres napięcia:
[24] — dla kabli o napięciu znamionowym 12/20 kV
[15] — dla kabli o napięciu znamionowym 8,7/15 kV
[12] — dla kabli o napięciu znamionowym 6/10 kV
Zakres prądu:
250 — prąd długotrwały 250 A
Symbol głowicy: CSD
Przykład: CSD – 250 – 24 – D6 – 120
[CSD – 250] = Konektorowa głowica prosta 250 A, dla kabla polietylenowego
o napięciu znamionowym [24] = 12/20 kV i średnicy izolacji [D6] = od 25,4 do
29,0 mm, i żyle roboczej o przekroju [120] = 120 mm 2.
Symbol
Średnica izolacji
[mm]
CSD – 250 – 24 – D1
CSD – 250 – 24 – D2
CSD – 250 – 24 – D3
CSD – 250 – 24 – D4
CSD – 250 – 24 – D5
CSD – 250 – 24 – D6*
14,0–17,5
17,5–20,2
20,2–21,9
21,0–23,2
23,2–25,4
25,4–29,0
12 kV
35
50–70
70–95
95
120–150
150–240
* W przygotowaniu
Uwaga:
Głowice typu CSD — 250, mogą współpracować z pozostałym osprzętem dla 250
A wyposażonym w przepusty, złącza, gniazda izolatorowe typu A, również
takich firm jak Euromold.
70
Przekroje żyły roboczej [mm 2]
Zakres napięcia
15 kV
­—
35–50
50
70
95
95–120
24 kV
—
—
35
50
70–95
120
Osprzęt kablowy do linii energetycznych / Średnie napięcie
Rozdział III
■ Konektorowa głowica prosta typu C SE 400
Zastosowanie:
Ekranowana konektorowa głowica kątowa (90°) z pojemnościowym punktem
pomiarowym przeznaczona do zakańczania i łączenia jednożłowych kabli w izolacji
polietylenowej z żyłą powrotną w postaci drutów miedzianych typu YH(A)KXS,
XH(A)KXS, XUH(A)KXS, XRUH(A)KXS o napięciu znamionowym 8,7/15 kV,
12/20 kV i 18/30 kV z rozdzielnicami, transformatorami, silnikami, wyposażonymi
w przepusty izolatorowe, złącza i gniazda typu B.
Budowa:
ffZakończenie żyły roboczej za pomocą końcówki grubościennej, szczelnej,
prasowanej z wkręcanym, kątowym bolcem
ffWysterowanie pola elektromagnetycznego i odtworzenie powłoki zewnętrznej
i izolacji kabla za pomocą zintegrowanego odpornego na UV, nasuwanego
prefabrykatu o stałej sile docisku do izolacji kabla
Właściwości:
ffPrąd długotrwały – 400 A
ffPrąd dobowo zmienny (8 h w okresie 24 h) – 500 A
ffWodoszczelna i mechanicznie wytrzymała na czynniki zewnętrzne
ffGłowica przystosowana jest do pracy i eksploatacji w pionie, poziomie oraz
pozycjach pośrednich, a także w warunkach wnętrzowych lub napowietrznych
ffDzięki zastosowaniu prefabrykatu z przewodzącą wierzchnią warstwą gumy,
połączonej z uziemieniem głowica jest w pełni ekranowana i bezpieczna na
bezpośredni dotyk
ffSprawna i nieskomplikowana instalacja
ffWykonanie głowicy bez konieczności używania źródeł ciepła, np. palnika gazowego
ffMontowanie bezpośrednio w warunkach polowych, w stacjach transformatorowych,
w rozdzielnicach lub w warsztacie
ffWykonanie próby napięciowej i oddanie kabla do eksploatacji zaraz po skończonym
montażu
Skład:
ffZestaw jest kompletem na trzy żyły. Kartonowe opakowanie, zawiera wszelkie
niezbędne elementy do wykonania głowicy wraz z instrukcją montażu i specyfikacją
materiałową.
ffZestaw ma w składzie końcówki do żył powrotnych i roboczych.
71
Osprzęt kablowy do linii energetycznych / Średnie napięcie
SICAME GROUP
Dobór głowic
CSE — 400 — [??] — [??] — [??]
Przekrój żyły roboczej w mm2
Średnica izolacji kabla w mm:
[D1] — od 20,0 do 24,0
[D2] — od 24,0 do 28,0
[D3] — od 28,0 do 33,0
[D4] — od 33,0 do 37,0
Zakres napięcia:
[36] — dla kabli o napięciu znamionowym 18/30 kV
[24] — dla kabli o napięciu znamionowym 12/20 kV
[15] — dla kabli o napięciu znamionowym 8,7/15 kV
Zakres prądu:
400 — prąd długotrwały 400 A
Symbol głowicy: CSE
Przykład: CSE – 400 – 24 – D6 – 120
[CSE – 400] = Konektorowa głowica kątowa 400 A, dla kabla polietylenowego
o napięciu znamionowym [24] = 12/20 kV i średnicy izolacji [D3] = od 28,0 do
33,0 mm, i żyle roboczej o przekroju [120] = 120 mm2.
Symbol
Średnica izolacji
[mm]
CSE – 400 – 24 – D1
CSE – 400 – 24 – D2
CSE – 400 – 24 – D3
CSE – 400 – 24 – D4
20–24
24–28
28–33
33–37
12 kV
50–95
 95–150
150–240
300–400
Uwaga:
Głowice typu CSE – 400, mogą współpracować z pozostałym osprzętem dla 400A
wyposażonym w przepusty, złącza, gniazda izolatorowe typu B, również
takich firm jak Euromold.
72
Przekroje żyły roboczej [mm 2]
Zakres napięcia
15 kV
50
70–95
120–285
240–300
24 kV
—
—
50–95
120–185
Osprzęt kablowy do linii energetycznych / Niskie napięcie
Rozdział III
Niskie napięcie
Osprzęt dla niskich napięć – mufy kablowe
Tabela doboru muf kablowych dla niskich napięć (0,6/1 kV)
Typy kabli
Mufy w technologii termokurczliwej dla 5-żyłowych kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kV
Y(A)(n)KY
Y(A)KXS
X(A)KXS
Y(A)KwXS
X(A)KwXS
z
Y(A)(n)KY
Y(A)KXS
X(A)KXS
Y(A)KwXS
X(A)KwXS
Rodzaj mufy
Typ mufy
Nr str.
przelotowa
dla żył 5 × 16–35 mm2 typ: J5TH 16-35
dla żył 5 × 35–70 mm2 typ: J5TH 35-70
dla żył 5 × 70–120 mm2 typ: J5TH 70-95
dla żył 5 × 120–185 mm2 typ: J5TH 120-185
dla żył 5 × 185–240 mm2 typ: J5TH 185-240
74
przelotowa
dla żył 4 × 16–35 mm2 typ: J4TH 16-35
dla żył 4 × 35–70 mm2 typ: J4TH 35-70
dla żył 4 × 70–120 mm2 typ: J4TH 70-95
dla żył 4 × 120–185 mm2 typ: J4TH 120-185
dla żył 4 × 185–240 mm2 typ: J4TH 185-240
75
przelotowa
dla żył 1 × 16–35 mm2 typ: J1TH 16-35
dla żył 1 × 35–70 mm2 typ: J1TH 35-70
dla żył 1 × 70–120 mm2 typ: J1TH 70-95
dla żył 1 × 120–185 mm2 typ: J1TH 120-185
dla żył 1 × 185–240 mm2 typ: J1TH 185-240
76
dla żył 4 × 25–70 mm2 / 4×16–50 mm2 typ: GMO1
dla żył 4 × 95–150 mm2 / 4×16–50 mm2 typ: GMO2
dla żył 4 × 185–240 mm2 / 4×16–70 mm2 typ: GMO3
dla żył 4 × 95–150 mm2 / 4×95–150 mm2 typ: GMO4
77
Mufy w technologii termokurczliwej dla 4-żyłowych kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kV
Y(A)(n)KY
Y(A)KXS
X(A)KXS
Y(A)KwXS
X(A)KwXS
z
Y(A)(n)KY
Y(A)KXS
X(A)KXS
Y(A)KwXS
X(A)KwXS
Mufy w technologii termokurczliwej dla 1-żyłowych kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kV
Y(A)(n)KY
Y(A)KXS
X(A)KXS
Y(A)KwXS
X(A)KwXS
z
Y(A)(n)KY
Y(A)KXS
X(A)KXS
Y(A)KwXS
X(A)KwXS
Mufy w technologii żywicznej odgałęźne dla 4-żyłowych kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kV
Y(A)(n)KY
Y(A)KXS
X(A)KXS
Y(A)KwXS
X(A)KwXS
z
Y(A)(n)KY
Y(A)KXS
X(A)KXS
Y(A)KwXS
X(A)KwXS
odgałęźna
73
Osprzęt kablowy do linii energetycznych / Niskie napięcie
SICAME GROUP
■ Termokurczliwa 5-żyłowa mufa przelotowa typu J5TH
Zastosowanie:
Mufa przeznaczona do łączenia pięciożyłowych kabli w izolacji i powłoce PCV, PE,
XLPE typu Y(A)(n)KY, Y(A)KXS, X(A)KXS, Y(A)KwXS, X(A)KwXS o napięciu
znamionowym 0,6/1 kV, zgodna z Oceną Techniczną Instytutu Energetyki nr
IEn‑EWP-645/08.
Właściwości:
ffSprawna i nieskomplikowana instalacja
ffPięć typów muf dla całego szeregu przekrojów żył roboczych
ffUkładanie bezpośrednio w ziemi lub w kanałach kablowych
ffWykonanie próby napięciowej i oddanie kabla do eksploatacji zaraz po skończonym
montażu
Budowa:
ffPołączenie żyły roboczej za pomocą złączki, prasowanej lub śrubowej
ffOdtworzenie izolacji i powłoki zewnętrznej przy pomocy rur termokurczliwych
Rura termokurczliwa
do odtworzenia izolacji
Rura termokurczliwa
do odtworzenia powłoki
L
Symbol
J5TH 16-35
J5TH 35-70
J5TH 70-95
J5TH 120-185
J5TH 185-240
Przekrój żyły roboczej
[mm 2]
16–35
35–70
70–95
120–185
185–240
Skład:
ffZestaw jest kompletem na pięć żył. Kartonowe opakowanie, zawiera wszelkie
niezbędne elementy do wykonania połączenia mufowego wraz z instrukcją montażu
i specyfikacją materiałową.
ffZestaw nie ma w składzie złączek do łączenia żył roboczych. Złączki można
dodatkowo zamówić.
74
Napięcie
[kV]
0,6/1
0,6/1
0,6/1
0,6/1
0,6/1
Wymiary [mm]
L
660
660
660
860
860
Osprzęt kablowy do linii energetycznych / Niskie napięcie
Rozdział III
■ Termokurczliwa 4-żyłowa mufa przelotowa typu J 4TH
Zastosowanie:
Mufa przeznaczona do łączenia czterożyłowych kabli w izolacji i powłoce PCV, PE,
XLPE typu Y(A)(n)KY, Y(A)KXS, X(A)KXS, Y(A)KwXS, X(A)KwXS o napięciu
znamionowym 0,6/1 kV, zgodna z Oceną Techniczną Instytutu Energetyki nr
IEn‑EWP-645/08.
Właściwości:
ffSprawna i nieskomplikowana instalacja
ffPięć typów muf dla całego szeregu przekrojów żył roboczych
ffUkładanie bezpośrednio w ziemi lub w kanałach kablowych
ffWykonanie próby napięciowej i oddanie kabla do eksploatacji zaraz po skończonym
montażu
Budowa:
ffPołączenie żyły roboczej za pomocą złączki, prasowanej lub śrubowej
ffOdtworzenie izolacji i powłoki zewnętrznej przy pomocy rur termokurczliwych
Rura termokurczliwa
do odtworzenia powłoki
Rura termokurczliwa
do odtworzenia izolacji
L
Symbol
J4TH 16-35
J4TH 35-70
J4TH 70-95
J4TH 120-185
J4TH 185-240
Przekrój żyły roboczej
[mm 2]
16–35
35–70
70–95
120–185
185–240
Napięcie
[kV]
0,6/1
0,6/1
0,6/1
0,6/1
0,6/1
Wymiary [mm]
L
660
660
660
860
860
Skład:
ffZestaw jest kompletem na cztery żyły. Kartonowe opakowanie, zawiera wszelkie
niezbędne elementy do wykonania połączenia mufowego wraz z instrukcją montażu
i specyfikacją materiałową.
ffZestaw nie ma w składzie złączek do łączenia żył roboczych. Złączki można
dodatkowo zamówić.
75
Osprzęt kablowy do linii energetycznych / Niskie napięcie
SICAME GROUP
■ Termokurczliwa 1-żyłowa mufa przelotowa typu J1TH
Zastosowanie:
Mufa przeznaczona do łączenia jednożyłowych kabli w izolacji i powłoce PCV, PE,
XLPE typu Y(A)(n)KY, Y(A)KXS, X(A)KXS, Y(A)KwXS, X(A)KwXS o napięciu
znamionowym 0,6/1kV, zgodna z Oceną Techniczną Instytutu Energetyki nr
IEn‑EWP-645/08.
Właściwości:
ffSprawna i nieskomplikowana instalacja
ffPięć typów muf dla całego szeregu przekrojów żył roboczych
ffUkładanie bezpośrednio w ziemi lub w kanałach kablowych
ffWykonanie próby napięciowej i oddanie kabla do eksploatacji zaraz po skończonym
montażu
Budowa:
ffPołączenie żyły roboczej za pomocą złączki, prasowanej lub śrubowej
ffOdtworzenie izolacji i powłoki zewnętrznej przy pomocy rur termokurczliwych
Rura termokurczliwa
do odtworzenia powłoki
Rura termokurczliwa
do odtworzenia izolacji
L
Symbol
J1TH 16-35
J1TH 35-70
J1TH 70-95
J1TH 120-185
J1TH 185-240
Przekrój żyły roboczej
[mm 2]
16–35
35–70
70–95
120–185
185–240
Skład:
ffZestaw jest kompletem na cztery mufy jednożyłowe. Kartonowe opakowanie
zawiera wszelkie niezbędne elementy do wykonania połączenia mufowego wraz
z instrukcją montażu i specyfikacją materiałową.
ffZestaw nie ma w składzie złączek do łączenia żył roboczych. Złączki można
dodatkowo zamówić.
76
Napięcie
[kV]
0,6/1
0,6/1
0,6/1
0,6/1
0,6/1
Wymiary [mm]
L
660
660
660
860
860
Osprzęt kablowy do linii energetycznych / Niskie napięcie
Rozdział III
■ Żywiczna 4-żyłowa mufa odgałęźna typu G MO
Zastosowanie:
Mufa przeznaczona do wykonywania odgałęzień z czterożyłowych kabli na 2-, 3i 4-żyłowe kable w izolacji i powłoce PCV, PE, XLPE typu Y(A)(n)KY, Y(A)KXS,
X(A)K XS, Y(A)KwXS, X(A)KwXS o napięciu znamionowym 0,6/1 kV bez
konieczności cięcia toru głównego. Mufa umożliwia wykonanie prac pod napięciem.
Właściwości:
ffSprawna i nieskomplikowana instalacja
ffCztery typy muf dla całego szeregu przekrojów żył roboczych
ffUkładanie bezpośrednio w ziemi lub w kanałach kablowych
ffWykonanie próby napięciowej i oddanie kabla do eksploatacji zaraz po skończonym
montażu
Budowa:
ffOdgałęzienie żył roboczych toru głównego za pomocą zacisku pierścieniowego,
umożliwiającego wykonanie prac odgałęźnych pod napięciem
ffOdtworzenie izolacji i powłoki zewnętrznej przy pomocy żywicy poliuretanowej
wlewanej w obudowę z tworzywa sztucznego
Zacisk pierścieniowy
Zacisk pierścieniowy
Obudowa z tworzywa sztucznego
Kabel odgałęźny
Kabel główny
Symbol
GMO1
GMO2
GMO3
GMO4
Przekrój żył głównych
[mm 2]
4 × 25–70
4 × 95–150
4 × 185–240
4 × 95–150
Przekrój żył ogałęźnych
[mm 2]
2–3–4 × 16–50
2–3–4 × 16–50
2–3–4 × 16–70
  2–3–4 × 95–150
* Dostępne są zaciski pierścieniowe firm ARCUS lub PFISTERER
Skład
ffZestaw jest kompletem na cztery żyły. Kartonowe opakowanie, zawiera wszelkie
niezbędne elementy do wykonania połączenia mufowego wraz z instrukcją montażu
i specyfikacją materiałową.
ffZestaw ma w składzie zacisk pierścieniowy do wykonania odgałęzienia.
77
Osprzęt kablowy do linii energetycznych / Niskie napięcie
SICAME GROUP
Osprzęt dla niskich napięć – głowice kablowe
Tabela doboru głowic kablowych dla niskich napięć (0,6/1 kV)
Typ kabla
Rodzaj głowicy
Zakres napięcia
Głowice napowietrzne w technologii termokurczliwej dla 5-żyłowych kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kV
Y(A)(n)KY
Y(A)KXS
X(A)KXS
Y(A)KwXS
X(A)KwXS
napowietrzna
0,6/1 kV
Typ głowicy
Nr str.
dla żył 5 × 16–35 mm2 typ: T5TH O 16-35
dla żył 5 × 16–35 mm2 typ: T5TH O 50-70
dla żył 5 × 35–70 mm2 typ: T5TH O 95-150
dla żył 5 × 70–120 mm2 typ: T5TH O 150-240
79
dla żył 4 × 16–35 mm2 typ: T4TH O 16-35
dla żył 4 × 16–35 mm2 typ: T4TH O 50-70
dla żył 4 × 35–70 mm2 typ: T4TH O 95-150
dla żył 4 × 70–120 mm2 typ: T4TH O 150-240
80
dla żył 1 × 16–35 mm2 typ: T1TH O 16-35
dla żył 1 × 16–35 mm2 typ: T1TH O 50-70
dla żył 1 × 35–70 mm2 typ: T1TH O 95-150
dla żył 1 × 70–120 mm2 typ: T1TH O 150-240
81
dla żył 5 × 16–35 mm2 typ: T5TH I 16-35
dla żył 5 × 16–35 mm2 typ: T5TH I 50-70
dla żył 5 × 35–70 mm2 typ: T5TH I 95-150
dla żył 5 × 70–120 mm2 typ: T5TH I 150-240
82
dla żył 4 × 16–35 mm2 typ: T4TH I 16-35
dla żył 4 × 16–35 mm2 typ: T4TH I 50-70
dla żył 4 × 35–70 mm2 typ: T4TH I 95-150
dla żył 4 × 70–120 mm2 typ: T4TH I 150-240
83
dla żył 1 × 16–35 mm2 typ: T1TH I 16-35
dla żył 1 × 16–35 mm2 typ: T1TH I 50-70
dla żył 1 × 35–70 mm2 typ: T1TH I 95-150
dla żył 1 × 70–120 mm2 typ: T1TH I 150-240
84
Głowice napowietrzne w technologii termokurczliwej dla 4-żyłowych kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kV
Y(A)(n)KY
Y(A)KXS
X(A)KXS
Y(A)KwXS
X(A)KwXS
napowietrzna
0,6/1 kV
Głowice napowietrzne w technologii termokurczliwej dla 1-żyłowych kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kV
Y(A)(n)KY
Y(A)KXS
X(A)KXS
Y(A)KwXS
X(A)KwXS
napowietrzna
0,6/1 kV
Głowice wnętrzowe w technologii termokurczliwej dla 5-żyłowych kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kV
Y(A)(n)KY
Y(A)KXS
X(A)KXS
Y(A)KwXS
X(A)KwXS
wnętrzowa
0,6/1 kV
Głowice wnętrzowe w technologii termokurczliwej dla 4-żyłowych kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kV
Y(A)(n)KY
Y(A)KXS
X(A)KXS
Y(A)KwXS
X(A)KwXS
wnętrzowa
0,6/1 kV
Głowice wnętrzowe w technologii termokurczliwej dla 1-żyłowych kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kV
Y(A)(n)KY
Y(A)KXS
X(A)KXS
Y(A)KwXS
X(A)KwXS
78
wnętrzowa
0,6/1 kV
Osprzęt kablowy do linii energetycznych / Niskie napięcie
Rozdział III
■ Termokurczliwa 5-żyłowa głowica napowietrzna typu T5TH O
Zastosowanie:
Głowica przeznaczona do zakańczania pięciożyłowych kabli w izolacji i powłoce
PCV, PE, XLPE typu Y(A)(n)KY, Y(A)KXS, X(A)KXS, Y(A)KwXS, X(A)KwXS
o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, zgodna z Oceną Techniczną Instytutu
Energetyki nr IEn‑EWP-646/08.
Rura termokurczliwa do
odtworzenia izolacji
Budowa:
ffZakończenie żyły roboczej za pomocą końcówki szczelnej, prasowanej lub śrubowej
ffOdtworzenie izolacji i powłoki zewnętrznej przy pomocy pięciopalczatki i rury
termokurczliwej z klejem odpornej na UV
Właściwości:
ffSprawna i nieskomplikowana instalacja
ffCztery typy głowic dla całego szeregu przekrojów żył roboczych
ffWykonanie próby napięciowej i oddanie kabla do eksploatacji zaraz po skończonym
montażu
L
Pięciopalczatka
termokurczliwa do uszczelniania
i odtworzenia powłoki kabla
Skład:
ffZestaw jest kompletem na pięć żył. Kartonowe opakowanie, zawiera wszelkie
niezbędne elementy do wykonania głowicy wraz z instrukcją montażu i specyfikacją
materiałową.
ffZestaw nie ma w składzie końcówek do zakańczania żył roboczych. Końcówki
można dodatkowo zamówić.
Symbol
T5TH O 16-35
T5TH O 50-70
T5TH O 95-150
T5TH O 150-240
Przekrój żyły roboczej
[mm 2]
16–35
50–70
 95–150
150–240
Napięcie
[kV]
0,6/1
0,6/1
0,6/1
0,6/1
Wymiary [mm]
L
480
480
480
480
79
Osprzęt kablowy do linii energetycznych / Niskie napięcie
SICAME GROUP
■ Termokurczliwa 4-żyłowa głowica napowietrzna typu T4TH O
Zastosowanie:
Głowica przeznaczona do zakańczania czterożyłowych kabli w izolacji i powłoce
PCV, PE, XLPE typu Y(A)(n)KY, Y(A)KXS, X(A)KXS, Y(A)KwXS, X(A)KwXS
o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, zgodna z Oceną Techniczną Instytutu
Energetyki nr IEn‑EWP-646/08.
Rura termokurczliwa do
odtworzenia izolacji
Budowa:
ffZakończenie żyły roboczej za pomocą końcówki szczelnej, prasowanej lub śrubowej
ffOdtworzenie izolacji i powłoki zewnętrznej przy pomocy czteropalczatki i rury
termokurczliwej z klejem odpornej na UV
Właściwości:
ffSprawna i nieskomplikowana instalacja
ffCztery typy głowic dla całego szeregu przekrojów żył roboczych
ffWykonanie próby napięciowej i oddanie kabla do eksploatacji zaraz po skończonym
montażu
L
Czteropalczatka
termokurczliwa do uszczelniania
i odtworzenia powłoki kabla
Skład:
ffZestaw jest kompletem na cztery żyły. Kartonowe opakowanie, zawiera wszelkie
niezbędne elementy do wykonania głowicy wraz z instrukcją montażu i specyfikacją
materiałową.
ffZestaw nie ma w składzie końcówek do zakańczania żył roboczych. Końcówki
można dodatkowo zamówić.
Symbol
T4TH O 16-35
T4TH O 50-70
T4TH O 95-150
T4TH O 150-240
80
Przekrój żyły roboczej
[mm 2]
16–35
50–70
 95–150
150–240
Napięcie
[kV]
0,6/1
0,6/1
0,6/1
0,6/1
Wymiary [mm]
L
770
770
770
770
Osprzęt kablowy do linii energetycznych / Niskie napięcie
Rozdział III
■ Termokurczliwa 1-żyłowa głowica napowietrzna typu T1TH O
Zastosowanie:
Głowica przeznaczona do zakańczania jednożyłowych kabli w izolacji i powłoce
PCV, PE, XLPE typu Y(A)(n)KY, Y(A)KXS, X(A)KXS, Y(A)KwXS, X(A)KwXS
o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, zgodna z Oceną Techniczną Instytutu
Energetyki nr IEn‑EWP-646/08.
Rura termokurczliwa do
odtworzenia izolacji
Budowa:
ffZakończenie żyły roboczej za pomocą końcówki szczelnej, prasowanej lub śrubowej
ffOdtworzenie izolacji i powłoki zewnętrznej przy pomocy rury termokurczliwej
z klejem odpornej na UV
Właściwości:
ffSprawna i nieskomplikowana instalacja
ffCztery typy głowic dla całego szeregu przekrojów żył roboczych
ffWykonanie próby napięciowej i oddanie kabla do eksploatacji zaraz po skończonym
montażu
L
Skład:
ffZestaw jest kompletem na cztery żyły. Kartonowe opakowanie, zawiera wszelkie
niezbędne elementy do wykonania głowicy wraz z instrukcją montażu i specyfikacją
materiałową.
ffZestaw nie ma w składzie końcówek do zakańczania żył roboczych.Końcówki
można dodatkowo zamówić.
Symbol
T1TH O 16-35
T1TH O 50-70
T1TH O 95-150
T1TH O 150-240
Przekrój żyły roboczej
[mm 2]
16–35
50–70
 95–150
150–240
Napięcie
[kV]
0,6/1
0,6/1
0,6/1
0,6/1
Wymiary [mm]
L
450
450
450
450
81
Osprzęt kablowy do linii energetycznych / Niskie napięcie
SICAME GROUP
■ Termokurczliwa 5-żyłowa głowica wnętrzowa typu T5TH I
Zastosowanie:
Głowica przeznaczona do zakańczania pięciożyłowych kabli w izolacji i powłoce
PCV, PE, XLPE typu Y(A)(n)KY, Y(A)KXS, X(A)KXS, Y(A)KwXS, X(A)KwXS
o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, zgodna z Oceną Techniczną Instytutu
Energetyki nr IEn-EWP-646/08.
Rura termokurczliwa do
odtworzenia izolacji
Budowa:
ffZakończenie żyły roboczej za pomocą końcówki szczelnej, prasowanej lub śrubowej
ffOdtworzenie izolacji i powłoki zewnętrznej przy pomocy pięciopalczatki i rury
termokurczliwej z klejem odpornej na UV
Właściwości:
ffSprawna i nieskomplikowana instalacja
ffCztery typy głowic dla całego szeregu przekrojów żył roboczych
ffWykonanie próby napięciowej i oddanie kabla do eksploatacji zaraz po skończonym
montażu
L
Pięciopalczatka
termokurczliwa do uszczelniania
i odtworzenia powłoki kabla
Skład:
ffZestaw jest kompletem na pięć żył. Kartonowe opakowanie, zawiera wszelkie
niezbędne elementy do wykonania głowicy wraz z instrukcją montażu i specyfikacją
materiałową.
ffZestaw nie ma w składzie końcówek do zakańczania żył roboczych. Końcówki
można dodatkowo zamówić.
Symbol
T5TH I 16-35
T5TH I 50-70
T5TH I 95-150
T5TH I 150-240
82
Przekrój żyły roboczej
[mm 2]
16–35
50–70
 95–150
150–240
Napięcie
[kV]
0,6/1
0,6/1
0,6/1
0,6/1
Wymiary [mm]
L
250
250
250
250
Osprzęt kablowy do linii energetycznych / Niskie napięcie
Rozdział III
■ Termokurczliwa 4-żyłowa głowica wnętrzowa typu T4TH I
Zastosowanie:
Głowica przeznaczona do zakańczania czterożyłowych kabli w izolacji i powłoce
PCV, PE, XLPE typu Y(A)(n)KY, Y(A)KXS, X(A)KXS, Y(A)KwXS, X(A)KwXS
o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, zgodna z Oceną Techniczną Instytutu
Energetyki nr IEn‑EWP-646/08.
Rura termokurczliwa do
odtworzenia izolacji
Budowa:
ffZakończenie żyły roboczej za pomocą końcówki szczelnej, prasowanej lub śrubowej
ffOdtworzenie izolacji i powłoki zewnętrznej przy pomocy czteropalczatki i rury
termokurczliwej z klejem odpornej na UV
Właściwości:
ffSprawna i nieskomplikowana instalacja
ffCztery typy głowic dla całego szeregu przekrojów żył roboczych
ffWykonanie próby napięciowej i oddanie kabla do eksploatacji zaraz po skończonym
montażu
L
Czteropalczatka
termokurczliwa do uszczelniania
i odtworzenia powłoki kabla
Skład:
ffZestaw jest kompletem na cztery żyły. Kartonowe opakowanie, zawiera wszelkie
niezbędne elementy do wykonania głowicy wraz z instrukcją montażu i specyfikacją
materiałową.
ffZestaw nie ma w składzie końcówek do zakańczania żył roboczych. Końcówki
można dodatkowo zamówić.
Symbol
T4TH I 16-35
T4TH I 50-70
T4TH I 95-150
T4TH I 150-240
Przekrój żyły roboczej
[mm 2]
16–35
50–70
 95–150
150–240
Napięcie
[kV]
0,6/1
0,6/1
0,6/1
0,6/1
Wymiary [mm]
L
250
250
250
250
83
Osprzęt kablowy do linii energetycznych / Niskie napięcie
SICAME GROUP
■ Termokurczliwa 1-żyłowa głowica wnętrzowa typu T1TH I
Zastosowanie:
Głowica przeznaczona do zakańczania jednożyłowych kabli w izolacji i powłoce
PCV, PE, XLPE typu Y(A)(n)KY, Y(A)KXS, X(A)KXS, Y(A)KwXS, X(A)KwXS
o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, zgodna z Oceną Techniczną Instytutu
Energetyki nr IEn‑EWP-646/08.
Rura termokurczliwa do
odtworzenia izolacji
Budowa:
ffZakończenie żyły roboczej za pomocą końcówki szczelnej, prasowanej lub śrubowej
ffOdtworzenie izolacji i powłoki zewnętrznej przy pomocy rury termokurczliwej
z klejem odpornej na UV
Właściwości:
ffSprawna i nieskomplikowana instalacja
ffCztery typy głowic dla całego szeregu przekrojów żył roboczych
ffWykonanie próby napięciowej i oddanie kabla do eksploatacji zaraz po skończonym
montażu
L
Skład:
ffZestaw jest kompletem na cztery żyły. Kartonowe opakowanie, zawiera wszelkie
niezbędne elementy do wykonania głowicy wraz z instrukcją montażu i specyfikacją
materiałową.
ffZestaw nie ma w składzie końcówek do zakańczania żył roboczych. Końcówki
można dodatkowo zamówić.
Symbol
T1TH I 16-35
T1TH I 50-70
T1TH I 95-150
T1TH I 150-240
84
Przekrój żyły roboczej
[mm 2]
16–35
50–70
 95–150
150–240
Napięcie
[kV]
0,6/1
0,6/1
0,6/1
0,6/1
Wymiary [mm]
L
250
250
250
250
Osprzęt kablowy do linii energetycznych / Niskie napięcie
Rozdział III
Akcesoria do łączenia kabli i przewodów
– złączki i końcówki
■ Śrubowe złączki Al i Cu do napięć 36 kV
Właściwości:
ffSprawna i nieskomplikowana instalacja
ffKoncentryczne ułożenie żył w złączce dzięki zastosowaniu pierścieni centrujących
ffSzeroki zakres złączek dla przekrojów żył
Zastosowanie:
Złączka grubościenna z przegrodą ze zrywanymi śrubami przeznaczona do łączenia
żył aluminiowych i miedzianych dla kabli o napięciu znamionowym do 36 kV.
Budowa:
ffStop aluminium galwanicznie ocynowany
ffŚruby zrywane o stałym momencie dokręcającym
ffZłączka z przegrodą wypełniona pastą stykową
Skład:
ffZłączka zawiera pierścienie centrujące.
USMF 1
Symbol
USMF 1
USMF 2
USMF 3
USMF 2
Przekrój żyły roboczej
[mm 2]
 35–120
120–240
240–500
L
101
111
155
USMF 3
Wymiary [mm]
ØB
28
34
47
Ø
L
ØC
16
16
16
C
ØB
85
Osprzęt kablowy do linii energetycznych / Niskie napięcie
SICAME GROUP
■ Śrubowe złączki Al i Cu do napięć 36 kV
Zastosowanie:
Złączka MF 20 / MF 15 ze zrywanymi łbami przeznaczona do łączenia żył
aluminiowych i miedzianych dla kabli o napięciu znamionowym do 36 kV.
Właściwości:
ffSprawna i nieskomplikowana instalacja
ffSzeroki zakres złączek dla przekrojów żył
Budowa:
ffStop aluminium, galwanicznie ocynowane
ffŁby zrywane o stałym momencie znamionowym
Øi
MF 20-2
MF 20-3
MF 20-1
Symbol
ØE
Przekrój żyły roboczej
[mm 2]
25–95
 70–150
120–240
MF 20-1
MF 20-2
MF 20-3
H 16
38 Nm
MF 15 EAU
L
Wymiary [mm]
L
57
85
95
H 16
38 Nm
MF 15 SEAU
Śruby
H
13
17
17
ØE
24
28
34
H 17
38 Nm
MF 15 D
ØE
Symbol
Przekrój żyły roboczej
[mm 2]
50–240
50–240
50–240
MF 15 EAU
MF 15 SEAU
MF 15 D
CM 25-95 mm2
Typ złączki
CM
CM
RSM
CM
CM
86
CM 120-240 mm2
Rodzaj żyły
L
Wymiary [mm]
L
120
120
120
CM 240-400 mm2
CM 400-630 mm2
Napięcie [kV]
36
36
36
36
36
Śruby
H
16
16
17
ØE
34
34
34
RSM 95-240 mm2
Przekrój [mm 2]
25–95
120–240
 95–240
240–400
500–630
Osprzęt kablowy do linii energetycznych / Niskie napięcie
Rozdział III
■ Śrubowe końcówki Al i Cu do napięć 36 kV
Zastosowanie:
Końcówka HVTM grubościenna szczelna ze zrywanymi śrubami przeznaczona do
zakańczania żył aluminiowych i miedzianych dla kabli o napięciu znamionowym
do 36 kV.
Właściwości:
ffSprawna i nieskomplikowana instalacja
ffSzeroki zakres złączek dla przekrojów żył
Budowa:
ffStop aluminium, galwanicznie ocynowane
ffŚruby zrywane o stałym momencie znamionowym
ffKońcówka wypełniona pastą stykową
A
C
ØB
ØD
41
17
F
Symbol
HVTM 3/1-12
HVTM 3/1-16
HVTM 3/2-12
HVTM 3/2-16
HVTM 3/3-12
HVTM 3/3-16
Przekroje żyły roboczej [mm 2]
(SE, SM) / (RE, RMC)
  16–95 / 16–185
  16–95 / 16–185
16–150 / 16–300
16–150 / 16–300
70–240 / 70–400
70–240 / 70–400
L
104
104
108
108
117
117
ØB
28
28
32
32
37,7
37,5
Wymiary [mm]
C
41
41
41
41
41
41
ØD
13
17
13
17
13
17
ØE
M16
M16
M13
M17
M18
M18
87
Osprzęt kablowy do linii energetycznych / Niskie napięcie
SICAME GROUP
■ Śrubowe końcówki Al i Cu do napięć 36 kV
Zastosowanie:
Końcówka ML 20 ze zrywanymi łbami przeznaczona do łączenia żył aluminiowych
i miedzianych dla kabli o napięciu znamionowym do 36 kV.
Właściwości:
ffSprawna i nieskomplikowana instalacja
ffSzeroki zakres złączek dla przekrojów żył
Budowa:
ffStop aluminium, galwanicznie ocynowane
ffŚruby zrywane o stałym momencie znamionowym
ffKońcówka wypełniona pastą stykową
Øe
P1
ØB
P2
ML 20/1-12
88
Symbol
Średnica żyły roboczej
[mm 2]
ML 20/1-12
ML 20/2-12
ML 20/3-12
ML 20/3-16
25–95
 70–150
120–240
120–240
MF 20/2-12
MF 20/3-12
MF 20/3-16
Øe
24
28
34
34
Øi
14
16
20
20
Przekroje żyły roboczej [mm 2]
Zakres napięcia
ØB
P1
13
24
13
28
13
33
17
33
EP
L
Øi
Śruby
P2
25,5
29,5
33,5
33,5
EP
8
10
12
12
L
65
88
98
98
H
13
17
17
17
Osprzęt kablowy do linii energetycznych / Niskie napięcie
Rozdział III
■ Prasowane końcówki Al i Cu do napięć 0,6/1 kV
Zastosowanie:
Końcówki szczelne i rurkowe przeznaczone do zakańczania żył aluminiowych
i miedzianych dla kabli o napięciu znamionowym do 1 kV.
KSAG
KAG
KCG
A
P
B
M
L
KSAG Końcówka szczelna dla żył Al wg normy DIN 46329
Przekrój żyły Al
(rm/sm) / (se) [mm2]
16/25
16/25
25/35
25/35
25/35
35/50
35/50
35/50
50/70
50/70
50/70
70/95
70/95
70/95
 95/120
 95/120
 95/120
120/150
120/150
120/150
150/185
150/185
150/185
150/185
185/240
185/240
185/240
185/240
240/300
240/300
240/300
240/300
Symbol
KSAG 16/25R8
KSAG 16/25R10
KSAG 25/35R8
KSAG 25/35R10
KSAG 25/35R12
KSAG 35/50R8
KSAG 35/50R10
KSAG 35/50R12
KSAG 50/70R8
KSAG 50/70R10
KSAG 50/70R12
KSAG 70/95R8
KSAG 70/95R10
KSAG 70/95R12
KSAG 95/120R10
KSAG 95/120R12
KSAG 95/120R16
KSAG 120/150R10
KSAG 120/150R12
KSAG 120/150R16
KSAG 150/185R10
KSAG 150/185R12
KSAG 150/185R16
KSAG 150/185R20
KSAG 185/240R10
KSAG 185/240R12
KSAG 185/240R16
KSAG 185/240R20
KSAG 240/300R10
KSAG 240/300R12
KSAG 240/300R16
KSAG 240/300R20
A
5,8
5,8
6,8
6,8
6,8
8
8
8
9,8
9,8
9,8
11,2
11,2
11,2
13,2
13,2
13,2
14,7
14,7
14,7
16,3
16,3
16,3
16,3
18,3
18,3
18,3
18,3
21
21
21
21
Wymiary [mm]
M
L
P
8
50
30
10
50
30
8
50
30
10
50
30
12
50
30
8
62
42
10
62
42
12
62
42
8
62
42
10
62
42
12
62
42
8
72
52
10
72
52
12
72
52
10
75
56
12
75
56
16
75
56
10
80
56
12
80
56
16
80
56
10
90
60
12
90
60
16
90
60
20
90
60
10
91
60
12
91
60
16
91
60
20
91
60
10
103
70
12
103
70
16
103
70
20
103
70
KAG Końcówka rurkowa dla żył Al wg normy DIN 46329
B
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
38
38
38
38
Przekrój żyły Al
(rm/sm) / (se) [mm2]
16
16
25
25
25
35
35
35
50
50
50
70
70
70
95
95
95
120
120
120
150
150
150
150
185
185
185
185
240
240
240
Symbol
KCG 16R8
KCG 16R10
KCG 25R8
KCG 25R10
KCG 25R12
KCG 35R8
KCG 35R10
KCG 35R12
KCG 50R8
KCG 50R10
KCG 50R12
KCG 70R8
KCG 70R10
KCG 70R12
KCG 95R10
KCG 95R12
KCG 95R16
KCG 120R10
KCG 120R12
KCG 120R16
KCG 150R10
KCG 150R12
KCG 150R16
KCG 150R20
KCG 185R10
KCG 185R12
KCG 185R16
KCG 185R20
KCG 240R12
KCG 240R16
KCG 240R20
A
5,5
5,5
7
7
7
8,2
8,2
8,2
10
10
10
11,5
11,5
11,5
13,5
13,5
13,5
15,5
15,5
15,5
17
17
17
17
19
19
19
19
21,5
21,5
21,5
M
8
10
8
10
12
8
10
12
8
10
12
8
10
12
10
12
16
10
12
16
10
12
16
20
10
12
16
20
12
16
20
Wymiary [mm]
L
P
36
20
36
20
38
20
38
20
38
20
42
20
42
20
42
20
52
28
52
28
52
28
55
28
55
28
55
28
65
35
65
35
65
35
70
35
70
35
70
35
78
35
78
35
78
35
78
35
82
40
82
40
82
40
82
40
92
40
92
40
92
40
B
13
17
16
17
19
17
19
21
20
22
24
24
24
24
28
28
32
32
32
32
34
34
34
40
40
37
37
37
42
42
45
89
Osprzęt kablowy do linii energetycznych / Niskie napięcie
SICAME GROUP
KCG Końcówka rurkowa dla żył Cu wg normy DIN 46329
Przekrój żyły Al
(rm/sm) / (se) [mm2]
Symbol
 95/120
120/150
120/150
150/185
150/185
150/185
185/240
185/240
185/240
240/300
240/300
240/300
KAG 95/120R16
KAG 120/150R12
KAG 120/150R16
KAG 150/185R12
KAG 150/185R16
KAG 150/185R20
KAG 185/240R12
KAG 185/240R16
KAG 185/240R20
KAG 240/300R12
KAG 240/300R16
KAG 240/300R20
A
13,2
14,7
14,7
16,3
16,3
16,3
18,3
18,3
18,3
21
21
21
Wymiary [mm]
M
L
16
90
12
91
16
91
12
103
16
103
20
103
12
106
16
106
20
106
12
116
16
116
20
116
B
34
32
34
35
35
41
40
40
40
45
45
45
Przekrój żyły Al
(rm/sm) / (se) [mm2]
Symbol
 95/120
120/150
120/150
150/185
150/185
150/185
185/240
185/240
185/240
240/300
240/300
240/300
KAG 95/120R16
KAG 120/150R12
KAG 120/150R16
KAG 150/185R12
KAG 150/185R16
KAG 150/185R20
KAG 185/240R12
KAG 185/240R16
KAG 185/240R20
KAG 240/300R12
KAG 240/300R16
KAG 240/300R20
A
13,2
14,7
14,7
16,3
16,3
16,3
18,3
18,3
18,3
21
21
21
Wymiary [mm]
M
L
16
90
12
91
16
91
12
103
16
103
20
103
12
106
16
106
20
106
12
116
16
116
20
116
■ Zaciski pierścieniowe Al i Cu
Zastosowanie:
Zaciski pierścieniowe samoprzebijające izolację, przeznaczone do odgałęzienia żył
aluminiowych i miedzianych bez konieczności cięcia kabla toru głównego.
Właściwości:
ffSprawna i nieskomplikowana instalacja
ffMożliwość montażu zacisku pod napięciem
ffSzeroki zakres zacisków dla przekrojów żył
Skład:
ffZacisk zawiera przegrody izolacyjne.
Symbol
ARCUS 309038
ARCUS 309028
ARCUS 309024
PFISTERER 330935006
90
Przekrój żyły głównej [mm 2]
4 × 25–70
4 × 95–150
4 × 95–150
4 × 185–240
Przekrój żyły odgałęźnej [mm 2]
4 × 16–50
4 × 16–50
4 × 95–150
4 × 16–70
B
34
32
34
35
35
41
40
40
40
45
45
45
Osprzęt kablowy do linii energetycznych / Niskie napięcie
Rozdział III
Akcesoria termokurczliwe
■ Palczatki 4-palczaste termokurczliwe do napięć 0,6/1 kV i nasuwane
Zastosowanie:
Palczatki 4-palczaste termokurczliwe z klejem przeznaczone do izolowania,
zabezpieczania mechanicznego i uszczelniania rozdzielonych żył kabli i przewodów
niskich napięć.
Właściwości:
ffTemperatura pracy: od -55°C do 110°C
ffOdporne na utlenianie, kwasy, UV
ffKolor czarny
Materiał:
ffPolyolefin usieciowany radiacyjnie z klejem termotopliwym
L
c
C
S
s
T, t
D, d
l
C = 50 mm
c = 25 mm
Dane techniczne
Temperatura pracy
Wytrzymałość na rozciąganie
Wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu (150°C, 168 h)
Wydłużenie max. na zerwanie
Wydłużenie przy zerwaniu (158°C, 168 h)
Wytrzymałość dielektryczna
Rezystowność skrośna
Stała dielektryczna
Właściwości kleju
Nasiąkliwość wody
Temperatura mięknienia
Siła odrywania
Oddziaływanie na miedź
Odporność na grzyby
Symbol
4-palczaste
E4R 10-50
E4R 35-95
E4R 70-150
E4R 120-240
E4R 185-300
E4R 300-400
E4R 400-500
Średnica
[D] przed
obkurczeniem
[mm]
Średnica
[d] po
obkurczeniu
[mm]
40
55
75
82
100
125
160
15
21
26
37
47
52
70
Metoda testu
IEC 216
ASTM D2671
ASTM D2671
ASTM D638
ASTM D2671
ASTM D2671
ASTM D876
IEC 250
Dane
-55°C do 110°C
13 Mpa
10 Mpa
300%
250%
15 kV/mm
1013 Ω×cm
Max 3,0
ISO 62
ASTM D E28
DIN 36672
ASTM D2671
ISO 846
1,0%
85°C
4 N/cm
Nie powoduje korozji
Odporny
Średnica palca Średnica palca
[T] przed
[t] po
obkurczeniem
obkurczeniu
[mm]
[mm]
14
20
28
30
38
52
64
3,5
5
7
9
12
15
19
Długość
[L]
Długość
[l]
[mm]
[mm]
105
150
175
190
198
240
260
26
40
45
60
58
75
75
Grubość ścianki Grubość ścianki
Ilość
[S] po
[s]
w opakowaniu
obkurczeniu po obkurczeniu
[mm]
[mm]
[szt.]
2,2
3,1
3,3
4,0
4,0
4,0
4,0
2,0
2,6
2,9
3,0
3,0
4,0
4,0
200
200
200
200
200
200
200
■ Palczatki 5-palczaste nasuwane do napięć 0,6/1 kV
Symbol
E5 TF 25/35
E5 TF 6/16
Zakresy przekrojów [mm 2]
25–35
 6–16
91
Osprzęt kablowy do linii energetycznych / Niskie napięcie
SICAME GROUP
Taśmy i komponenty
■Taśmy PCV
Zastosowanie:
Taśmy PCV samoprz ylepne przeznaczone do izolowania, zabezpieczania,
uszczelniania, wiązania przewodów i wiązek kablowych, a także do odtwarzania
powłok kabli i przewodów dla niskich i średnich napięć.
Materiał:
ffPCV samogasnący z klejem na bazie kauczuku
Właściwości:
ffTemperatura pracy: od 0°C do 90°C
ffWolna od PBB, PBBO, PBBE. Samogasnąca
ffOdporna na wilgoć i uszkodzenia mechaniczne, doskonałe właściwości
dielektryczne
ffKolor czarny
Typ taśmy
Temperatura pracy
Grubość
Siła odrywania
Wydłużenie max. na zerwanie
Siła przyczepności do stali / taśmy PCV
Wytrzymałość dielektryczna
Palność
Wymiary
Rozmiar: szerokość [mm] / długość [m]
2702
0°C do 90°C
0,13 mm
25 N/cm
180%
1,8 / 1,8 N/cm
40 kV/mm
samogasnąca
2705
0°C do 90°C
0,18 mm
35 N/cm
180%
1,8 / 1,8 N/cm
40 kV/mm
samogasnąca
2708
0°C do 90°C
0,25 mm
44 N/cm
200%
1,8 / 1,8 N/cm
40 kV/mm
samogasnąca
19 / 10
19 / 20
25 /33
50 /33
■ Taśmy papierowe impregnowane
Zastosowanie:
Taśmy z papieru marszczonego impregnowane syciwem przeznaczone do
odtwarzania izolacji i ekranów półprzewodzących kabli niskich i średnich napięć.
Właściwości:
ffTemperatura pracy: od -40°C do 150°C
ffDoskonałe właściwości dielektryczne
ffStruktura impregnatu przejmuje strukturę syciwa kablowego
ffNie reaguje z tworzywami sztucznymi
ffMożliwość nawijania taśmy bezpośrednio na żyły w izolacji papierowej jaki
i polietylenowej (polwinitowej)
ffDoskonale układa się na nierównych powierzchniach
ffHermetyczne opakowanie z foli aluminiowej
Typ taśmy
Temperatura pracy
Grubość
Wydłużenie max. na zerwanie
Siła na zerwanie
Wytrzymałość dielektryczna
Kolor
Wymiary
Ilość rolek [szt.] / szerokość [mm] / długość [m]
92
Materiał:
ffPapier marszczony nasycony impregnatem na bazie silikonu – taśma 93902
i 93903
ffPapier marszczony półprzewodzący nasycony impregnatem na bazie silikonu – taśma
PL6 Uwaga! Taśma PL6 pakowana w puszce aluminiowej.
ffPapier marszczony półprzewodzący suchy – taśma 93919
93902
-40°C do 150°C
0,36 mm
50%
116 N / 20 mm
50 kV/mm
brąz
93903
-40°C do 150°C
0,36 mm
50%
116 N / 20 mm
50 kV/mm
brąz
93919
-40°C do 150°C
0,36 mm
50%
116 N / 20 mm
półprzewodzący
czarny
PL6
-40°C do 150°C
0,36 mm
50%
116 N / 20 mm
półprzewodzący
czarny
9 / 25 / 5,5
3 / 15 / 5
3 / 25 / 7
6 / 25 / 7
Osprzęt kablowy do linii energetycznych / Niskie napięcie
Rozdział III
■ Taśmy mastyki
Zastosowanie:
Taśmy butylowe i kauczukowe przeznaczone do izolowania, separowania,
zabezpieczania, uszczelniania, odtwarzania izolacji oraz powłok kabli i przewodów
dla niskich i średnich napięć.
Materiał:
ffKauczuk – taśma Scapa 35 (B35)
ffButyl – taśma Scapa 30 (B30)
ffPVC + butyl – taśma Scapa 2585
Właściwości:
ffTemperatura pracy: od -40°C do 90°C
ffOdporna na czynniki chemiczne i oleje
ffOdporna na wilgoć, doskonałe właściwości dielektryczne i klejące
Typ taśmy
Temperatura pracy
Grubość
Wydłużenie max. na zerwanie
Wytrzymałość dielektryczna
Kolor
Właściwości klejące
Właściwości wulkanizacyjne
Wymiary
Rozmiar: szerokość [mm] / długość [m]
B35
-40°C do 90°C
3,0 mm
400%
25 kV/mm
szary
wysokie
1 warstwa
B30
-30°C do 80°C
3,2 mm
500%
23 kV/mm
czarny
wysokie
1 warstwa
2585
-40°C do 90°C
1,65 mm
1000%
18 kV/mm
czarny
wysokie
1 warstwa
25 / 0,5
38 / 1,5
50 / 3
■ Taśmy samowulkanizujące EPR i silikonowe
Zastosowanie:
Taśmy samowulkanizujace EPR i silikonowe przeznaczone do izolowania,
separowania, zabezpieczania, uszczelniania, odtwarzania izolacji i ekranów
półprzewodzących, powłok kabli i przewodów dla niskich i średnich napięć.
Właściwości:
ffTemperatura pracy: od -40°C do 180°C
ffOdporna na czynniki chemiczne i oleje
ffOdporna na wilgoć i uszkodzenia mechaniczne, doskonałe właściwości
dielektryczne i wulkanizujące
Materiał:
ffGuma etylenowo-propylenowa (EPR)
–– taśma izolacyjna Scapa 2547 (B50)
–– taśma półprzewodząca Scapa 2525 (B40)
ffSilikon – taśma Scapa 75
Typ taśmy
Temperatura pracy: stała / chwilowa
Grubość
Wytrzymałość na zerwanie
Wytrzymałość max. na zerwanie
Siła przyczepności do stali / taśmy PCV
Wytrzymałość dielektryczna
Kolor
Właściwości wulkanizujące
Wymiary
Rozmiar: szerokość [mm] / długość [m]
2547 (B50)
-40°C do 100°C / 120°C
0,75 mm
3,0 Mpa
>550%
1,8 / 1,8 N/cm
44 kV/mm
czarny
2,5 warstwy
2525 (B40)
-40°C do 100°C / 120°C
0,75 mm
1,5 Mpa
800%
1,8 / 1,8 N/cm
półprzewodząca
czarny
3 warstwy
75
-40°C do 180°C
0,4 mm
—
350%
1,8 / 1,8 N/cm
18 kV/mm
szary
2,5 warstwy
  19 / 9,15
25 / 3,5
19 / 4,6
19 / 2,3
25 / 9,1
93
Osprzęt kablowy do linii energetycznych / Niskie napięcie
SICAME GROUP
■ Taśmy, siatki, plecionki metalowe
Zastosowanie:
Taśmy, siatki, plecionki metalowe przeznaczone do łączenia pancerzy ołowianych,
ekranowania i odtwarzania ekranów kabli niskich i średnich napięć.
Materiał:
ffMiedź ocynowana
–– taśma 93937 i 93938 siatka w formie spłaszczonego rękawa
–– taśma PLC 50 w formie płaskiej plecionki
Właściwości:
ffDoskonale układa się na nierównych powierzchniach
Typ taśmy
Grubość
Przekrój
Wydłużenie max. na zerwanie
Kolor
Wymiary
Rozmiar: szerokość [mm] / długość [m]
PLC 50
0,30 mm
50 mm2
—
srebrny
93937
0,13 mm
—
70%
srebrny
93938
0,12 mm
—
70%
srebrny
1,3 m
25 / 4,6
60 / 5
93920
-40°C do 90°C
—
—
300%
—
biały
7020
-40°C do 130°C
0,19 mm
15 kV/mm
5%
26 daN/mm
przezroczysty z białymi nitkami
6157
-40°C do 80°C
0,20 mm
50 kV/mm
300%
0,33 daN/mm
miodowy
50 / 4,7
38 / 10
50 /10
■ Taśmy polipropylenowe, poliestrowe, winylowe
Zastosowanie:
Taśmy polipropylenowe, poliestrowe, winylowe przeznaczone do odtwarzania,
uszczelniania, wzmacniania i rekonstrukcji powłok w mufach kablowych niskich
i średnich napięć.
Materiał:
ffPolipropylen – taśma 93920 siatka w formie spłaszczonego rękawa
ffPCV z klejem kauczukowym i nitkami z włókien szklanych – taśma 7020
ffPVC z klejem kauczukowym – taśma 6157
Właściwości:
ffMożliwość nawijania w ciężko dostępnych miejscach dzięki zastosowaniu małych
średnic taśm
ffDoskonale układa się na nierównych powierzchniach
Typ taśmy
Temperatura pracy
Grubość
Wytrzymałość dielektryczna
Wydłużenie max. na zerwanie
Siła na zerwanie
Kolor
Wymiary
Rozmiar: szerokość [mm] / długość [m]
94
Osprzęt kablowy do linii energetycznych / Niskie napięcie
Rozdział III
■ Żywice, zawory i urządzenia wtryskowe
Zastosowanie:
Żywice epoksydowe przeznaczone do wypełniania, uszczelniania i odtwarzania
powłok w mufach kablowych. Zawory wtryskowe i odpowietrzające przeznaczone
do wtryśnięcia żywicy w odtworzoną powłokę mufy kablowej i jej odpowietrzenia.
U r z ądzenia w tr yskowe pr zeznaczone do ciśnieniowego w tr ysku ż y wicy
w odtworzoną powłokę mufy kablowej.
Właściwości:
ffDwuskładnikowa żywica epoksydowa dla zastosowań kablowych – o wysokich
właściwościach mechanicznych i elektroizolacyjnych
ffProsty i wygodny wtrysk żywicy dzięki zastosowaniu pojedynczego worka
ffSzybki i bezpieczny wtrysk żywicy dzięki zastosowaniu prostego i pewnego
rękawa wtryskowego
Materiał:
ffDwuskładnikowa żywica epoksydowa – 41005
ffPCV – zawór odpowietrzający 93923.
ffPCV z włóknem wzmacnianym – rękaw wtryskowy wraz z kluczem metalowym
i zaworem wtryskowym 93925
Typ żywicy
Wymiary
Waga [g]
41005
418
95
Rozdział IV
Narzędzia
Narzędzia do montażu linii nN/SN
Praski ręczne, hydrauliczne i elektrohydrauliczne
99
104
Narzędzia
Rozdział IV
Narzędzia do montażu linii nN/SN
■ Narzędzia do taśmy stalowej
Zastosowanie:
Narzędzia przeznaczone do naprężania, zginania i ucinania taśmy stalowej.
PCLA
PINF
CISF
PRF
Typy:
PCLA ­– Naprężarka dźwigniowa przeznaczona do naprężania i ucinania taśmy
stalowej typu IL i IF
PINF FN – Naprężarka imadłowa przeznaczona do naprężania i ucinania taśmy
stalowej typu IL i IF
CISF – Nożyce przeznaczone do ucinania taśmy stalowej typu IL i IF
PRF – Szczypce przeznaczone do zginania taśmy stalowej typu IL i IF
CPBF
CPBF – Skrzynka ochronna przeznaczona do przechowywania narzędzi do taśmy
stalowej typu IL i IF
99
Narzędzia
SICAME GROUP
■ Narzędzia do montażu linii nN i SN
Zastosowanie:
Narzędzia przeznaczone do rozdzielania, przeciągania i naciągania przewodów linii
NLK.
ECART
KL-4
OPO
GKR
Typy:
ECART – Klin rozdzielający przeznaczony do rozdzielania wiązki na pojedyncze
przewody.
KL-4 – Rolka pojedyncza przeznaczona do rozwieszania przewodów izolowanych
wiązkowych na słupach przelotowych i ścianach budynków. Rolka instalowana jest
na hakach, na których podwieszane są uchwyty przelotowe.
OPO – Opończe przeznaczone do połączeń linki wstępnej z przewodem.
Wykonanie – linka stalowa.
GKR – Krętlik przeznaczony do odprężania przewodu.
100
Symbol
OPO 1
OPO 2
OPO 3
Symbol
GKR
Średnica przewodów
[mm 2]
4 × 16–35
  4 × 50–120
4 × 120
Długość
[mm]
130
Siła maksymalna
[daN]
1000
Waga
[kg]
0,20
0,30
0,35
Waga
[kg]
0,50
Narzędzia
Rozdział IV
■ Narzędzia do montażu linii nN i SN
Zastosowanie:
Narzędzia przeznaczone do naprężania i pomiarów naciągu linii NLK.
A10
A20
P 1500
110
KL-5
Typy:
P1500EX – Naprężarka przeznaczona do naciągu linii napowietrznej. Mechanizm
zapadkowy pozwala również na luzowanie.
A – Dynamometry przeznaczone do pomiaru naciągu linii napowietrznej.
KL-5 – Uchwyt do napinania przewodów izolowanych (żabka). Stosowany jest do
chwytania przewodu wiązkowego w trakcie wykonywania naciągu głównego linii
napowietrznej. Uchwyt posiada szczęki dwustronne. Jedna strona szczęk służy do
napinania przewodów o przekroju 4 × 25/35/50, a druga 4 × 50–25/35/70 oraz
4 × 70–25/35/95.
MG20
Symbol
P 1500EX
Symbol
A10
A20
Zasięg działania [m]
A. linka podwójna
B. linka pojedyncza
A. 3,0
B. 6,0
Maks. siła naciągu [daN]
A. linka podwójna
B. linka pojedyncza
A. 750
  B. 1500
Nazwa
Dynamometr
Dynamometr
Waga
[kg]
5,0
Siła maksymalna [daN]
1000
2000
MG20 – Uchwyt do napinania przewodów izolowanych (żabka) przeznaczona do
chwytania przewodu 35–120 mm2 PAS w trakcie wykonywania naciągu linii. Siła
maksymalna 20 kN.
UWAGA: W przypadku zapotrzebowania na żabki do napinania przewodów gołych
prosimy o kontakt z firmą.
101
Narzędzia
SICAME GROUP
■ Narzędzie do montażu złączek śrubowych ESM 150-2
Zastosowanie:
Narzędzie przeznaczone do montażu złączek śrubowych.
DS3 HC5X
DS3 HC6X
DS3 H13
DS3 H16
ESM 150-2
DS3 H10
DS3 H19
BL 1430
CP-EMS 150-2
CH 1435-HC
ESM 150-2 KLEA
Opis:
ESM 150-2 udarowy elektryczny klucz przenośny do przykręcania śrub złączek
i końcówek kablowych.
Akcesoria:
Charakterystyka:
ffPrędkość obrotowa bez obciążenia: 2200 obr./min.
ffPrędkość obrotowa pod obciążeniem: 3200 uderzeń/min.
ffMax moment obrotowy: 200 Nm
ffBateria BL 1430 (3,0 A/h) pozwala dokręcić 100 śrub (momentem 40 Nm)
ffTemperatura pracy: od -10°C do +40°C
ffWymiary z baterią BL 1430: 234 × 168 × 79 mm
ffWaga z baterią BL 1430: 1,6 kg
ffSkrzynka plastikowa
CH 1435-HC – ładowarka super szybka 220–240 V AC 50/60 Hz
BL 1430 – Bateria Li/jon – 3 A/h – 14,4 V
CH 1435-HCXT – ładowarka samochodowa
DS H10 – Tuleja sześciokątna 10 mm
DS H13 – Tuleja sześciokątna 13 mm
DS H16 – Tuleja sześciokątna 16 mm
DS H19 – Tuleja sześciokątna 19 mm
DS3 HC5X – Gniazdo sześciokątne 5 mm
DS3 HC6X – Gniazdo sześciokątne 6 mm
CP-ESM 150-2 – Skrzynka plastikowa
102
Narzędzia
Rozdział IV
■ Komplet narzędzi do obróbki kabli średnich napięć
Zastosowanie:
Komplet narzędzi przeznaczonych do obróbki kabli średnich napięć w zakresie od
25 mm2 do 240 mm2.
MF2/40
BSC/25-40
Skład zestawu CPV-POL-01:
MF2/40 – Narzędzie przeznaczone do zdejmowania powłok kablowych i izolacji
dla średnic 16–40 mm
Właściwości:
ffPrzekrój kabla: 25 mm2 do 240 mm2
ffWaga zestawu: 2,75 kg
BSC/25-40 – Korowarka przeznaczona do zdejmowania ekranu półprzewodzącego
dla średnic 14–44 mm
TSA – Tubka smaru silikonowego
CPV-POL-V – Skrzynka plastikowa
103
Narzędzia
SICAME GROUP
Praski ręczne, hydrauliczne i elektrohydrauliczne
■ Praski ręczne
Zastosowanie:
Praska ręczna przeznaczona do zaciskania złączek i końcówek aluminiowych
i miedzianych.
Właściwości praski:
ffSiła nacisku: 50 kN
ffSkok tłoka (regulowany): 10–16 mm
ffRegulacja położenia głowicy: 180°
ffSamoczynny powrót tłoka po naciśnięciu dźwigni odprężającej
ffZabezpieczenie przed przekroczeniem nominalnej siły nacisku
ffWspółpracuje z matrycami wg DIN i NF-C
Właściwości matryc:
ffPrasowane przekroje: D5 E140-173 – od 6 do 95 mm2
D5 E215 – od 120 do 150 mm2
Skład:
ffPraska posiada plastikowe opakowanie.
ffZestaw nie posiada matryc – matryce są dostępne na indywidualne zamówienie.
Typy:
HVD 51 – Praska ręczna przeznaczona do zaciskania złączek i końcówek
D5 – Matryce do zaciskania złączek przewodowych typu MJPB i MJPT i końcówek
CPTA i CPTAU
■Praski hydrauliczne
Zastosowanie:
Praska hydrauliczna przeznaczona do zaciskania złączek i końcówek aluminiowych
i miedzianych.
Właściwości:
ffSiła nacisku: 120 kN z zwrotnym zaworem zabezpieczającym
ffMasa: 5,70 kg
Skład:
ffPraska posiada: metalowe opakowanie.
ffZestaw nie posiada matryc – matryce są dostępne na indywidualne zamówienie.
ffMatryce do zaprasowywania praską HU 137 – HU 137 M 16 (25, 35, 50, 70,
95, 120, 150, 185, 240).
Typy:
HU 137 – Praska hydrauliczna z obrotową głowicą, przeznaczona do zaciskania
złączek i końcówek:
ffaluminiowych w zakresie od 16 mm2 do 240 mm2
ffmiedzianych w zakresie od 35 mm2 do 300 mm2
104
Narzędzia
Rozdział IV
■ Praski elektrohydrauliczne
Zastosowanie:
Praska elektrohydrauliczna przeznaczona do zaciskania złączek i końcówek
aluminiowych i miedzianych.
Typy:
EDC 620 – Praska z napędem elektrycznym zasilana akumulatorem, przeznaczona
do zaciskania złączek i końcówek:
ffaluminiowych w zakresie od 16 mm2 do 240 mm2
ffmiedzianych w zakresie od 35 mm2 do 300 mm2
UWAGA: PRASKA POSIADA OPROGRAMOWANIE, KTÓRE SŁUŻY M.IN. DO:
ffsprawdzenia ilości zaprasowań z informacją o dacie i czasie operacji
ffkontroli poziomu naładowania akumulatora
ffanalizy pracy praski i informowania użytkownika o ewentualnych
nieprawidłowościach
ffprzypomnienia o terminach serwisowania*
Właściwości:
ffSiła nacisku: 60 kN
ffMasa: 4,36 kg
ffCzas pracy na jednym akumulatorze: od 130 do 150 prasowa
ffCzas prasowania: od 3 do 6 s
ffWspółpracuje z matrycami wg DIN i NF-C
Skład:
ffPraska posiada: metalowe opakowanie CM-EDC62, akumulator wraz z ładowarką
sieciową CDC2.
ffZestaw nie posiada matryc – matryce są dostępne na indywidualne zamówienie.
*
Pełną informację uzyskacie Państwo w siedzibie firmy SICAME Polska lub od
Reprezentantów Handlowych.
105
Narzędzia
SICAME GROUP
■ Praski elektrohydrauliczne
Zastosowanie:
Praska elektrohydrauliczna przeznaczona do zaciskania złączek i końcówek
aluminiowych i miedzianych.
Typy:
EC 1270 – Praska z napędem elektrycznym zasilana akumulatorem, przeznaczona
do zaciskania złączek i końcówek:
ffaluminiowych w zakresie od 16 mm2 do 150 mm2
ffmiedzianych w zakresie od 35 mm2 do 150 mm2
UWAGA: Praska posiada oprogramowanie, które służy m.in. do:
ffsprawdzenia ilości zaprasowań z informacją o dacie i czasie operacji
ffkontroli poziomu naładowania akumulatora
ffanalizy pracy praski i informowania użytkownika o ewentualnych
nieprawidłowościach
ffprzypomnienia o terminach serwisowania*
*
Pełną informację uzyskacie Państwo w siedzibie firmy SICAME Polska lub od
Reprezentantów Handlowych.
106
Właściwości:
ffSiła nacisku: 120 kN
ffMasa: 6,28 kg
ffWspółpracuje z matrycami wg DIN i NF-C
Skład:
ffPraska posiada: metalowe opakowanie, akumulator BA1420 wraz z ładowarką
sieciową CT 1415HC.
ffZestaw nie posiada matryc – matryce są dostępne na indywidualne zamówienie.
Narzędzia
Rozdział IV
■ Praski elektrohydrauliczne
Zastosowanie:
Praska elektrohydrauliczna przeznaczona do zaciskania złączek i końcówek
aluminiowych i miedzianych.
Typy:
EU 137 – Praska z napędem elektrycznym zasilana akumulatorem, przeznaczona
do zaciskania złączek i końcówek:
ffaluminiowych w zakresie od 16 mm2 do 240 mm2
ffmiedzianych w zakresie od 35 mm2 do 300 mm2
Właściwości:
ffSiła nacisku: 120 kN
ffMasa: 5,98 kg
Skład:
ffPraska posiada: metalowe opakowanie, akumulator BA1420 wraz z ładowarką
sieciową CT 1415HC.
ffZestaw nie posiada matryc – matryce są dostępne na indywidualne zamówienie.
ffWspółpraca z matrycami wg DIN możliwa za pomocą specjalnego adaptera
dostępnego na zamówienie.
107
Narzędzia
SICAME GROUP
■ Narzędzia do cięcia kabli
Zastosowanie:
Narzędzia przeznaczone do cięcia kabli.
HA 85-31
MRK 34
EK 50
MRK 52
Właściwości HA 85-31:
ffSiła nacisku: 30 kN
ffMasa: 8 kg
ffRuchoma głowica w zakresie 180°
Właściwości EK 50:
ffMasa: 2,85 kg
ffCzas pracy na jednym akumulatorze: od 45 do 50 cięć
ffCzas cięcia od 3 do 6 s
Skład:
ffNarzędzie posiada pokrowiec ochronny HA 85-31S.
Skład:
ffNarzędzie posiada metalowe opakowanie CM-EK50, akumulator wraz z ładowarką
sieciową CDC2
Typy:
MRK 34 – Narzędzie przeznaczone do cięcia kabli w zakresie średnic do Ø 34 mm.
MRK 52 – Narzędzie przeznaczone do cięcia kabli w zakresie średnic do Ø 52 mm.
HA 85-31 – Narzędzie z napędem hydraulicznym przeznaczone do cięcia kabli
w zakresie średnic do Ø 85 mm.
EK 50 – Narzędzie z napędem elektrycznym przeznaczone do cięcia kabli
w zakresie średnic do Ø 50 mm.
108
Projektowanie
Komputerowe wspomaganie projektowania napowietrznych linii elektroenergetycznych – informacja
Firma SICAME Polska służy pomocą już na etapie projektowania, oferując
rozwiązania zawarte w albumach projektowych i udostępniając bezpłatnie
po prostej rejestracji komputerowej programy wspomagające projektowanie.
Oferujemy pomoc przy doborze produktów, zaspokajających specyficzne potrzeby
Klienta. Współpracujemy też z prasą branżową promując na jej łamach nowatorskie
rozwiązania z dziedziny energetyki zawodowej.
Podstawowe możliwości:
ffWyliczanie zwisów przewodów dla napowietrznych linii elektroenergetycznych,
po wprowadzeniu podsta­wowych danych
ffPrzedstawienie wielkości obliczonych w formie tabeli oraz wykresu krzywej
łańcuchowej z możliwością analizy w zależności od zadanej temperatury
ffAnaliza zwisu w przęśle z możliwością wprowadzenia przeszkód w terenie
ffBaza przewodów izolowanych oraz gołych z możli­w ością poszerzenia o nowe
przekroje
ffMozliwość zapisania wykonanych obliczeń
ffDrukowanie raportów z przeprowadzonych obliczeń
KWPLE – specjalistyczne oprogramowanie wspomagające projektowanie
linii elektroenergetycznych
109
SICAME GROUP
Wszystkie teksty i informacje zawarte w niniejszym katalogu nie mogą być wykorzystywane bez wiedzy i zgody SICAME Polska.
Copyright SICAME Polska. Wrzesień 2013.
Wydanie V.
ENERGY IS OUR JOB
SICAME Polska Sp. z o.o., Pańska 73, lok. 900, 00-834 Warszawa
tel.: +48 22 622 64 01, fax: +48 22 622 66 30, www.sicame.pl

Similar documents