Produktblad Alkapur Gel - Produkter

Transcription

Produktblad Alkapur Gel - Produkter
ProSector-serien
ALKAPUR GEL
RK-Proof
Högkoncentrerat alkaliskt rengöringsmedel i gelform för
borttagning av omfattande organisk nedsmutsning speciellt
på lodräta ytor.
•
•
•
•
•
Specialrengöring i gel-form, utmärkt att använda på lodräta ytor
Tar bort smuts som innehåller fett och oljor
Klarar besvärliga organiska föreningar
Mycket lång verkningstid
RK-listad produkt (testat och godkänt av den tyska kakelföreningen Säurefliesner-V. e.V.)
Användningsområde
Alkapur Gel tar bort besvärlig organisk
smuts som innehåller fett och olja,
t ex kosmetikarester, vax, tvål etc, från
alla alkalibeständiga ytor t ex kakel,
stengods i porslin, cement, granit etc.
Medlet lämpar sig särskilt väl för
grundläggande rengöring samt regelbundet underhåll av lodräta ytor i simhallar och dusch- och hygienutrymmen.
Lämpar sig även utmärkt för ex vårrengöring av utomhusbassänger.
Bruksanvisning
Alkapur Gel är i koncentrerad form en
trögflytande vätska som först efter
lämplig utspädning (1:5 till 1:20) får den
Innehåll: 1 liter
Art.nr: 401844
pH:
ca 13
Säljs i Norden av:
Processing AB
Borgås Gårdsväg 9, 434 41 Kungsbacka
Tel: 0300-19020, 19025
www.processing.se [email protected]
12 kg
401846
vidhäftade gelkaraktären. Applicera
produkten outspädd med en injektor
t ex skumkanon, högtrycksskumspruta
etc. Vid behov löses smutsen upp med
hjälp av borste eller svamp. Efter rengöring, skölj ytan noggrant med riklig
mängd vatten.
Viktigt
Testa produkten på en liten yta före
användning. Får inte användas på
alkalikänsliga material, t ex aluminium. Ej heller på lackerade ytor, zink,
linoleum,kalksten, konstmaterial.
Ingående ämnen
Baser, komplexbildare, anjoniska och
nonjoniska tensider, hjälpämnen.
Emballering
Stapelbara dunkar av polyeten (PE),
som kan återanvändas efter rengöring.

Similar documents