rislista 2014 - Danderyds Församling

Comments

Transcription

rislista 2014 - Danderyds Församling
Så här vill vi ha det på våra
begravningsplatser.
•
•
Klockstapeln, Djursholms kyrkogård
•
•
•
Sommar på Danderyds kyrkogård
•
•
Besökande ska visa respekt för
begravningsplatsens helgd och
dess plats som de dödas vilorum
genom ett vårdat beteende och
uppträdande.
Onödigt beträdande av gravplatser
bör undvikas.
All privat motorfordonstrafik är
förbjuden. Undantag medges för
rörelsehindrade. Respektera
kyrkogårdens helgd.
Under perioden 1 maj – 1 oktober
får inga gravlyktor, vinterdekorationer eller konstväxter
förekomma på gravarna.
Föremål av glas bör inte
förekomma på gravplatserna på
grund av risk för skärskador som
kan uppstå.
Hundar får endast medföras om de
är kopplade. Rastning av dem är
förbjuden.
Vänligen hjälp oss avfallssortera
genom att endast lägga komposterbart material i kompostbehållarna
och övrigt skräp i soptunnorna.
(ch20140314)
Danderyds och Djursholms
kyrkogårdar
PRISLISTA 2014
HÄR NÅR DU OSS
PRISER 2014
BLOMMOR
Danderyds kyrkogårdsförvaltning
Ansvarar för Danderyds församlings
kyrkogårdar i Danderyd och Djursholm.
Grundskötsel av grav
Skötseltyp A, 0 – 0,5 kvm
500 kr/år
Skötseltyp B, 0,5 – 1,0 kvm
650 kr/år
Skötseltyp C, 1,0 – 1,5 kvm
850 kr/år
I dessa priser ingår inga växter.
Vår
Pensé
16 kr/st.
Påsklilja kruka stor
29 kr/st.
Påsklilja kruka ” tet a tet” 26 kr/st.
Besöksadress: Församlingens hus,
Angantyrvägen 39 (vid Danderyds
kyrkogårds nordöstra entré)
Kontorstid: måndag – fredag 8.00 – 14.30
Tel: 08-568 957 39
Fax: 08-568 957 28
Hemsida
www. danderydsforsamling.se
Kyrkogårdschef Anette Eskilsson
måndag – fredag kl. 8.00 – 14.30.
Tel: 08-568 957 40
Fax: 08-568 957 28
Djursholms begravningsplats
Besöksadress
Ymervägen 55, 182 63 Djursholm
Arbetsledare Marlene Lindahl
måndag – fredag kl. 8.00 – 14.30
Tel: 08-568 957 44
Fax: 08-568 957 84
Vi önskar er hjärtligt välkomna!
Kyrkogårdschef Anette Eskilsson
med personal.
I grundskötselavgiften ingår:
Vårstädning, vändning och gödsling av
planteringsyta, eventuell påfyllning av
jord, kanthuggning, ogräsrensning och
luckring, vattning vid behov,
sommargödsling 1 ggr/år, putsning av gräs
runt planteringsyta och gravvård, allmän
tillsyn 1 ggr/veckan, höststädning.
Gravvården riktas vid behov.
Utbrunna ljus och vissna blommor tas
bort.
Grässkötsel av grav
Enbart gräsklippning
200 kr/år
I grässkötseln ingår:
Vårstädning, bortplockning av vissna
blommor och utbrunna ljus, putsning runt
gravvård 1 ggr/vecka. Gravvården riktas
vid behov.
Övrigt
Riktning av gravsten
250 kr/tim
Ljuständning inkl. 2 ljus
69 kr/st.
Iordningställande av gravplats 250 kr/tim
Sommar
Ageratum
Alyssum
Begonia ”Nonstop”
Isbegonia
Fuchsia, vanlig
Hängpelargon, rosa
Pelargon
Marguriter
Silverek
Tagetes
Flitiga Lisa
Flitiga Lisa ”Fiesta”
17 kr/st.
16 kr/st.
40 kr/st.
16 kr/st.
46 kr/st.
52 kr/st.
37 kr/st.
32 kr/st.
16 kr/st.
16 kr/st.
17 kr/st.
35 kr/st.
Perenner
Perenn
Perenn
Höstplantering:
Calluna ljung
35 kr/st.
Allhelgona
Krans
Rosett
Granris 1 kg
Ljuständning inkl. 2 ljus
135 kr/st.
115 kr/st.
23 kr/kg
69 kr/st.
60 kr/st.
80 kr/st.

Similar documents