Forskningens dag program 2015

Comments

Transcription

Forskningens dag program 2015
Forskningens dag
12 november, aulan Danderyds sjukhus
välkommen hela dagen eller delar av dagen
9:00
Inledningstal. Stefan Jacobson,VD
9:15
Avvikelser som EBM-arbete för blivande läkare – uppskattat och lärorikt! Staffan Gröndal, läkare
9:30
Patientutbildning i självtest PK INR vid långtidsbehandling med warfarin. Maja Asperen, sjuksköterska
9:45
Nationellt Respirationscentrums utbildningsmaterial ”Praktisk vägledning vid trakeostomi
och hemventilatorvård” Klara Geisewall, sjuksköterska
10:00 Interprofessionell patientsimulering ger bestående ökning av kompetens och trygghet i den
akutmedicinska handläggningen. Jeanette Kuhl, läkare
10:15 Kaffe
10:45 Läsplatta för patienter – hur kan den användas på bästa sätt ur ett informationsperspektiv?
Patrik Jonsson, sjuksköterska
11:00 Utveckling av ett multifunktionshjälpmedel för personer med kognitiv funktionsnedsättning.
Ann-Christine Persson, arbetsterapeut
11:15 Bröstmjölkens fettsyresammansättning i relation till utveckling av sensibilisering hos barn upp till
24 månaders ålder. Helen Rosenlund, dietist
11:30 Mikrocirkulation hos patienter med diabetes och misstankar på kritisk ischemi. Leila Kanni, läkare
11:45 Lunch
12:30 Postervandring
13:15 Mental trötthet och dess neuronala korrelat vid lätt traumatisk hjärnskada. Marika Möller, psykolog
13:30 Skapande av e-lärandeutbildning inom enkel läkemedelsgenomgång. Susanna Jäghult, sjuksköterska
13:45 Prevalensen av spasticitet efter stroke. Karin Weber, fysioterapeut
14:00 Palliativt arbete på Danderyds sjukhus. Jenny Bonnet-Ribbing, sjuksköterska; Nina Öhnfeldt, sjuksköterska
14:15 Kaffe
14:30 Förlossningskomplikationer hos modern vid lång utdrivningstid. Sophia Brismar Wendel, läkare
14:45 Sjuksköterskors upplevelser av patienters sömn på akutsjukhus. Linda Gellerstedt, sjuksköterska
15:00 Risk för kardiovaskulär sjukdom efter behandling för hypertyreos. Peter Giesecke, läkare
15:15 KI DS Forskningspris Vinnaren avslöjas och får presentera sin forskning
15:45 Avslutning