Sågkedjeolja Bio

Transcription

Sågkedjeolja Bio
Sågkedjeolja
Bio
Användningsområde
STARTA Sågkedjeolja Bio är en helt biologiskt nedbrytbar olja som smörjer och skyddar kedja,
svärd och kedjehjul mot slitage och rost. Oljan kan användas året runt och klarar långa stillestånd utan att stelna på kedja och i pump. Oljan passar både för motordrivna och eldrivna
motorsågar för alla typer av trä.
Egenskaper
STARTA Sågkedjeolja Bio är en miljöanpassad olja baserad på högt raffinerade vegetabiliska
oljor. Oljan ger en mycket tålig oljefilm som smörjer sågkedjans länkar och nitar, samt skyddar
svärd och kedjehjul mot nötning. Oljan har mycket god kryp- och vidhäftningsförmåga, även på
fuktiga ytor.
STARTA Sågkedjeolja Bio skyddar mot slitage, skumning och rost, samt håller rent från beläggningar för att öka utrustningens livslängd till maximum. Alla tillsatser är baserade på naturliga
råmaterial vilket garanterar en god smörjning även vid höga kedjefarter.
STARTA Sågkedjeolja Bio är 100% nedbrytbar när den används på rätt sätt och både säker och
ofarlig för dagvatten och grundvatten.
Tekniska data
PARAMETER
ENHET
METOD
TYPISKT ANALYSDATA
Densitet vid 20°C
kg/m³
920
Viskositet vid 40°C
mm²/s (cSt)
50
Viskositet vid 100°C
mm²/s (cSt)
11,2
Viskositestsindex
225
Flampunkt
°C
>300
Lägsta flyttemperatur
°C
-25
* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.
Produktnr: 1233
STARTA AB
Torpvägen 4
Reviderad: 2014-10-17
S-466 31 Sollebrunn
Sweden
Phone +46 322 83200
startaprodukter.se