Royal Parkettolja Nr 1 Varudeklaration Royal

Transcription

Royal Parkettolja Nr 1 Varudeklaration Royal
Royal Parkettolja Nr 1
Varudeklaration
Royal Parkettolja Nr 1 är ett oljekoncentrat som grundar sig på 100-procentigt rena,
biologiska oljor. Den är överlägsen på objekt som är utsatta för kraftigt slitage. Den
förenar ett vackert utseende med slitstyrka och ger dessutom träet en naturlig yta
som är lätt att hålla ren. Oljans dryghet vid grundbehandling är cirka 20–25 m2/liter
och som vårdande, underhållande olja 30–60 m2/liter. Royal Parkettolja Nr 1 är en
unik blandning av oljor som tränger ner på djupet och aktiva härdare. Oljan innehåller
en speciell aktivator för grundolja (aktivatorn blandas separat i oljan i rengörings/underhållsbehandlingar). Genom att på detta sätt aktivera oljan har man uppnått
toppresultat i härdningssnabbhet och nått en ytterst god slitstyrka och vattenbeständighet. Trä som har behandlats med Royal Parkettolja Nr 1 som innehåller
oljeaktivator klarar klarar vattenstänk redan 6–12 timmar efter den sista
behandlingen. Bruksfärdig efter 24–48 timmar, beroende på luftens temperatur och
fuktighetsgrad. De förfaringssätt som presenteras nedan är riktgivande, inte absoluta.
Erfarenhet av andra oljor är till fördel.
Användningsändamål
För behandling av tidigare oljade eller obehandlade ädelträ- och parkettytor. Används
på golv, möbler eller då man vill uppnå hög slitstyrka och bevara och förhöja träets
färgnyanser. Royal Parkettolja Nr 1 rekommenderas för ytor som utsätts för hårt
slitage och är starkt trafikerade.
Skötsel:
Som daglig skötsel av trä som har behandlats med Norsk Trepleie olja räcker
dammsugning. När träytan blir smutsig torkas den bara lätt med en fuktig mopp och
Norsk Trepleie Träsåpa, som rengör och skyddar träytan. Om du vill förnya
behandlingen/göra en underhållsbehandling, ta kontakt med din återförsäljare eller
Norsk Trepleie för anvisningar och ytterligare information.
5. Varje område torkas grundligt med en ren, torr och luddfri trasa så att ingen
överflödig olja lämnar på golvet. Vi rekommenderar 1–2 poleringsomgångar innan
golvet tas i bruk efter en grundbehandling.
6. Ytan bör härda minst ett dygn innan den belastas med möbler.
OBS! Om det förekommer ”svettningar” mellan kanterna, avlägsna dessa genom att
torka eller använda polermaskin (röd eller blå rondell) följande dag.
Vid grundbehandling används oljan som sådan. Vid vårdande behandling tillsätts
30–50 % Royal Aktivator Nr 1, vid rengöring 40/50 %. Man får inte tillsätta så stor
andel aktivator i oljan att parkettstavarnas mellanrum börjar "svettas"
OBS! Använda papper/trasor ska brännas eller placeras i vatten för att förhindra
självantändning.
Varningsmärkning för Royal Parkettolja Nr 1
YL: Gr: 00
Innehåller: destillat (olja), lätt 30–60 %
Förvaras oåtkomligt för barn. Skadligt: Kan ge lungskador vid
förtäring. Vid förtäring, framkalla ej kräkning: Kontakta genast läkare
och visa denna förpackning eller etiketten. Undvik inandning av
gas/sprayånga.Undvik kontakt med huden.
Hälsoskadlig
Tekniska data
Skyddas mot kyla/frost. Dryghet vid normal behandling 20–25 m2/liter beroende på
träets poröshet.
Hållbarhet: I mörk och sval förvaring i det närmaste obegränsad.
Bruksanvisning:
1. Träet rengörs med Trärens en dag före oljebehandlingen. Detta gäller inte
nyslipade träytor.
2. Träet ska vara helt torrt. Torkningstid 12–24 timmar i 20ºC.
3. Bred ut oljan med en roller eller påstrykare. Låt oljan vila blank och våt i 10–15
minuter vid grundbehandling, likaså vid underhållsbehandling. Tillsätt mera olja om
det uppstår ”torra” partier när oljan sugs in. Dela in ytan i så stora områden som du
hinner olja in, polera/gnugga och torka på 30–45 minuter.
4. Överflödig olja dras med gummiskrapa till följande område. Om det finns stora
hack i golvet, drar de till sig överflödig olja, som binder damm och skräp.
Polera golvet för hand med polersvamp eller polermaskin, med röd/blå rondell
(brun/svart rengöringsrondell vid vårdande behandling). Polermaskinens varvtal får
vara högst 400 varv/minut. Använd gärna en maskin med ett varvtal på som varierar
150–400 varv per minut.
.
Producent Norge:
Biokjemi Norge AS
PB 45, 4705 Øvrebø
Tel. (+47) 38 15 30 10
www.norsk-trepleie.no
Importör Finland:
Ena Golv & Tak Ab
Bottenviksvägen 34–38
FI 68600 Jakobstad
www.norsk-trepleie.fi

Similar documents