Bilaga 3 – Kravspecifikation för webbplats

Transcription

Bilaga 3 – Kravspecifikation för webbplats
Ålands digitala agenda – Åda Ab
Dnr 1/2014
Sida 1
Bilaga 3
Kravspecifikation för webbplats
Krav-ID
1
2
ID i wireframe
Kategori
Språk
Sök
Krav
Information i det grafiska gränssnittet är på svenska.
Det finns en sökfunktion som söker i realtid, dvs. resultaten uppdateras automatiskt vartefter besökaren matar in information i
sökrutan. Anbudsgivaren rekommenderar en lösning för sökfunktionen som presenteras under etapp två, den muntliga presentationen.
3
Sök
Ska
4
5
6
7
8
C
Sök
SEO/metadata
SEO/metadata
SEO/metadata
Design
Den rekommenderade sökfunktionen kan visa segmenterade sökresultat enligt typ av information. Till exempel enligt fil- eller
dokumenttyp eller datumintervall.
Sökning i dokument fungerar med rekommenderad sökfunktion.
Text i rubriker, ingresser och brödtext blir sökoptimerad.
Metadata kan anges i form av nyckelord på exempelvis sidor och bilder.
W3C:s standard för metadata kan användas.
Det går att manuellt skapa en snabbvalsmeny med direktlänkar till populära sidor eller funktioner på webbplatsen.
9
D
Design
Huvudmeny finns som presenterar de ämnesområden som webbplatsens material är indelade i.
Ska
10
F
Design
Presentation av nyheter finns på startsida och ämnessidor. Nyheter visas enligt olika kategorier. Exempelvis beslut, kungörelser,
ämnesspecifika nyheter.
Ska
11
G
Design
Ska
12
H
Design
Sidfotsmeny finns med direktlänkar till de ämnessidor som ligger på startsidan samt ett antal direktlänkar till information om
organisationen och andra valfria sidor.
Alla ämnes- och innehållssidor på webbplatsen har länkstig/sidstig för att visa var i strukturen användaren är för tillfället.
13
I
Design
Huvudyta på innehållssida kan exempelvis innehålla text, bilder, kartor, kontaktinformation, publikationer.
Ska
14
J
Design
Besökare kan anmäla fel på sidor på webbplatsen. Exempelvis via ett digitalt html-formulär.
Ska
15
Design
Leverantören ska vid utvecklingen och formgivningen av webbplatsen tillämpa beställande organisations grafiska webbprofil.
Ska
16
Innehåll
Datumfält på webbplatsen kan visas enligt standarden SFS-EN 28601.
Ska
17
Innehåll
Det går att lägga till en karta på en innehållssida samt att markera punkter på kartan och lägga till information om dem.
Ska
18
Innehåll
Statistik över webbplatsen tas fram med Google Analytics. Exempelvis besöksfrekvens.
Ska
19
Innehåll
Webbplatsen är responsiv och gränssnittet fungerar på desktop, tablet och mobil.
Ska
20
21
22
Innehåll
Innehåll
Innehåll
Prenumerationstjänst finns för besökare, för exempelvis nyheter.
RSS-flöden finns tillgängliga för besökare.
Det går att skapa digitala formulär. Exempelvis för felrapportering av innehållssida, kontaktformulär, enkäter, enklare
anmälningsformulär.
Ska
Ska
Ska
23
Innehåll
Nyhetsflöden från sociala medier kan integreras.
Ska
24
Innehåll
Ska
25
Innehåll
En anpassad stilmall för utskrift finns, vid användning av webbläsarens inbyggda funktion för utskrift. Stilmallen genererar automatiskt
en ren och enkel utskrift utan webbplatsens designelement.
Webbplatsen fungerar för besökare i vanligt förekommande webbläsare:
- iPhone 6 + senaste version av Mobile Safari
- iPad 2 + senaste version av Mobile Safari
- Nokia Lumia 520 + senaste version av Mobile Internet Explorer
- Galaxy Tab 3 + Senaste version av Chrome
26
Innehåll
Evenemangskalender finns, med möjlighet att publicera och visa inlägg enligt olika kategorier.
Ska
27
Innehåll
Ett nyhetsarkiv finns där tidigare publicerade nyheter sparas.
Ska
28
Innehåll
Ska
29
30
Innehåll
Innehåll
Kontaktuppgifter finns. Uppdateringen av en persons kontaktuppgifter sker på ett ställe på webbplatsen och den uppdateringen slår
igenom på samtliga ställen där kontaktuppgifterna finns.
Krisruta (alertruta) finns. Vid allvarligare kriser kan en större yta på webbplatsen användas för tydlig krisinformation.
Webbplatsen byggs utifrån de internationella riktlinjerna för tillgänglighet, Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0).
31
32
Innehåll
Innehåll
Webbplatsen byggs med validerad kod, exempelvis XHTML 1.0 Strict.
Webbplatsen är dimensionerad för upp till 1500 besökare per dag.
Ska
Ska
B
Bilaga 3 - Kravspecifikation för webbplats.xlsx
Ska/Bör
Ska
Ska
Kommentar
Ska
Ska
Ska
Ska
Ska
Ska
Ska
Ska
Ska
1/1