Orust kommun - Siteimprove

Transcription

Orust kommun - Siteimprove
Orust kommun
Framgångshistoria
kundprofil
„„ Orust Kommun
„„ Bransch: Kommun
„„ Kund sedan december 2009
„„ Använder Quality Assurance
„„ Användare: 12
www.orust.se
“ Siteimproves verktyg gör kvalitetssäkring på vår webbplats
betydligt enklare och mer tidseffektivt än om vi hade genomfört
webbhanteringen manuellt. Eftersom systemet har funktioner som,
vid behov, kan kontrollera webbplatsen direkt efter gjorda korrigeringar kan vi alltid vara 100 procent säkra på att vår webbplats är
felfri samt håller en hög kvalité. ”
Johan Sollid, Webbmaster, Orust Kommun
Om Siteimprove
Siteimprove tillhandahåller organisationer av alla storlekar och former med smarta verktyg som
gör webbplatshantering och underhåll både enklare och mer kostnadseffektivt. Siteimprove är ett
internationellt företag med kontor i Danmark, Storbrittanien, Tyskland, Sverige och USA. Idag har
Siteimprove en kundbas på över 1,800 organisationer.
Lansering av ny webbplats
”När jag började arbeta som Webbmaster på Orust kommun hade organisationen redan valt att köpa
in Siteimproves verktyg. Jag upplevde verktygen som väldigt användarvänliga och kunde således på
egen hand sätta mig in i de olika funktionerna. När vi utvecklade vår nya webbplats hade vi stor nytta av Siteimproves stavfel- och länkhantering, eftersom vi hela tiden kunde testa webbplatsen innan
vi publicerade den offentligt. Det gjorde att vi kunde vara säkra på att webbplatsen höll hög kvalitét
från dag ett och inte innehöll några stavfel eller trasiga länkar.
Vilka funktioner avnänder ni mest?
”Vi använder främst funktionerna inom Quality Assurance för att hitta och korrigera stavfel och
trasiga länkar. Som Webbmaster arbetar jag med Quality Assurance en gång i veckan och har då inga
problem att korrigera det som behövs, vilket jag tycker fungerar väldigt bra och smidigt.
Vi har även delat upp webbplatsen, i Siteimproves verktyg, i olika grupper för att bryta ner och effektivisera vårt arbete med webben. Grupperna innebär att varje enskild redaktör endast behöver fokusera på sitt specifika ansvarsområde, och det ökar vår kvalité och effektivitet med kvalitetssäkring”
”Verktyget ökar kvaliten på vår webb!”
Johan Sollid, Webbmaster, Orust Kommun
Enkel webbhantering
”Siteimproves verktyg gör kvalitetssäkring på vår webbplats betydligt enklare och mer tidseffektivt
än om vi hade genomfört webbhanteringen manuellt. Eftersom systemet har funktioner som, vid
behov, kan kontrollera webbplatsen direkt efter gjorda korrigeringar kan vi alltid vara 100 procent
säkra på att vår webbplats är felfri samt håller en hög kvalité.”
Är det något ni saknar från Siteimprove?
”I dagsläget känner vi inte att vi saknar något i de tjänster som vi använder. De verktygen vi använder täcker våra behov på ett bra sätt och fungerar som en stor hjälp i vårt arbete med webbhantering och ger oss en tillförlitlig kvalitetssäkring av vår webbplats.”
2
040 - 694 90 40
siteimprove.se
[email protected]