Avståndet och säkringen avgör din nyanslutningsavgift

Comments

Transcription

Avståndet och säkringen avgör din nyanslutningsavgift
Prislista - ansluta el - E.ON
Sida 1 av 3
Mina sidor
Privatkund
Produkter & priser
Energifrågan
Företagskund
Kundservice
Om E.ON
Energirådgivning
Mina sidor
Biogas & fordonsgas
Avståndet och säkringen avgör din
nyanslutningsavgift
Elnät
Anslutningsavgiften beror på vilken huvudsäkring du behöver och avståndet
Elavtal
Bli din egen elproducent
fågelvägen från din tomtgräns till närmaste elnätsstation. Avståndet avgör vilken
Elnätsavgiften
avgiftszon du hamnar i.
Anslut el till huset
Välj rätt huvudsäkring
Prislista, nyanslutning
Så här gör du
Egen elproduktion
Din elanläggning
Villkor
Så här funkar elnätet
Elnätsinvesteringar
Strömavbrott
Avgiften för anslutningen är samma för alla som bor inom första avgiftszonen och har
Fjärrvärme
säkringsstorlek 16-25 A. För zon två och tre blir det ett kostnadstillägg per meter.
Naturgas
Motsvarande modell gäller för säkringsstorlek 35-63 A, i zon tre är det dock en
individuell kostnadsberäkning för dessa säkringar. Vid avstånd över 1800 meter eller
Gasol
vid säkringar från och med 80 A görs offerten utifrån individuell kostnadsberäkning.
Avgifter för nyanslutning (inklusive moms)
Säkringsstorlek
(ampere)
Zon 1
Zon 2
Zon 3
Längre än 1800
16-25 A
26 875 kr
26 875 kr
+147,50 kr/m
144 875 kr
+225 kr/m
Kontakta oss
35-63 A
45 000 kr
45 000 kr
+147,50 kr/m
Kontakta oss
Kontakta oss
Kontakta oss
Kontakta oss
Kontakta oss
Kontakta
Minst 80 A
Avgifterna gäller under förutsättning att vi kan förlägga ledningen på land. Om vi behöver förlägga
en del av ledningen under vatten beräknas avgiften i varje enskilt fall.
http://www.eon.se/privatkund/Produkter-och-priser/Elnat/Att-ansluta-el/Prislista---cir... 2013-02-18
Prislista - ansluta el - E.ON
Sida 2 av 3
Särskild beräkning av större anslutningar
Om din avgift inte framgår av tabellen ovan kan du kontakta vår kundservice på
telefon 020-22 24 24 för att få kostnaden beräknad. För att vi snabbare ska kunna
hjälpa dig, ha gärna fastighetsbeteckningen till hands.
Vad ingår i nyanslutningsavgiften?
För att ansluta en fastighet till elnätet krävs det anpassningar från högspänningsledningen till kabelskåpen i bostadsområdet. Dessa investeringar görs ofta flera år i
förväg och är något som alla som flyttar in i området hjälps åt med. Kostnaderna
fördelas alltså mellan kunderna. Så här kan det se ut:
1. Inkoppling på närmaste fördelningsstation
2. Högspänningsledning
3. Transformatorstation samt ledning
4. Kabelskåp samt ledning
5. Anslutning till ditt mätarskåp När det är dags att ansluta fastigheten till elnätet ansvarar du själv för grävningen
inne på din tomt, medan vi drar fram elledningen till ditt mätarskåp.
Är du inte nöjd?
Avgifterna motsvarar den genomsnittliga kostnaden av en anslutning. Våra avgifter
är lägre än eller samma som Energimarknadsinspektionens bedömning av vad som
är rimligt. Du har alltid möjlighet att begära prövning av nyanslutningsavgiften och
övriga villkor för anslutningen hos Energimarknadsinspektionen, Box 155, 631 03
Eskilstuna.
http://www.eon.se/privatkund/Produkter-och-priser/Elnat/Att-ansluta-el/Prislista---cir... 2013-02-18
Prislista - ansluta el - E.ON
Sida 3 av 3
Avsändare till informationen ovan är E.ON Elnät och informationen nedan E.ON
RSS
Sitemap
Kontakta oss
Våra erbjudanden
Kundservice
Energieffektivisering
Om E.ON
Teckna elavtal
Mina sidor
E prize
Om företaget
Miljömärkt el
Faktura & betalning
Energispartips
Press
Fordonsgas
Flyttanmälan
Energitesta din bostad
Lediga tjänster
Naturgas
Strömavbrott
Testa ditt klimatfotspår
Vårt ansvar
Fjärrvärme
Kundombudsmannen
Standbyguiden
Om energi
Avsändare till denna webbsida är E.ON Elnät
Kundservice elnät 020-22 24 24 | Växel 040-25 50 00
Om webbplatsen
In English
Broschyrarkiv
http://www.eon.se/privatkund/Produkter-och-priser/Elnat/Att-ansluta-el/Prislista---cir... 2013-02-18

Similar documents