Inbjudan - Motorsportsidan

Transcription

Inbjudan - Motorsportsidan
NORRKÖPINGS MOTORKLUBB
BOX 6033 S 600 06 NORRKÖPING
SWEDEN
- Sprinten Himmelstalund påskafton 4 april 2015
-Tävlingsinbjudan
-Tävlingen anordnas i full överenstämmelse med FIA:s internationella och Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser denna tävlingsinbjudan tillkommande PM
Ansvar:
Den som deltar i tävling gör det under eget ansvar och på egen risk. Berört internationellt förbund(FIA,CIK,EFRA,IFMAR), Svenska Bilsportförbundet(SBF),
Specialidrottsförbund(SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person eller sakskador som under tävling drabbar
deltagare
Arrangör:
-Norrköpings Motorklubb, Box 6033, 600 06 Norrköping. (Besöksadress Norra Promenaden 45 Norrköping)
011-171708.
Organisationskommitté:
-Sievert Lindqvist (ordf.), Bo Bergstrand,Vivianne Ljungberg Tord Karlsson (Miljö Kent Karlsson)
Tävlingsledning:
-Sievert Lindqvist Vändtegsvägen 22, 610 20 Kimstad, 070-577 09 65
Teknisk chef:
-Torbjjörn Knutsson
Jury:
Sören Johansson Linköping.
Tävlingens art:
-Rallysprint för bilar.
Tävlingsplats:
-Himmelstalund,Norrköping
Tidsplan:
30 mars
18.00
Elektronisk/skriftlig anmälan arrangören tillhanda
4 april
07.00-09.00
Anmälan B besiktning
09.30
Förarsammanträde(sekretariatet)
10.00
Första start
14.45
Prisutdelning
Deltagare:
-Förare/kartläsare med gällande licens rally 2015, ungdomsrally. Byte av kartläsare tillåtet under tävlingen. Dela bil tillåtet
Förarklasser/Bilklasser:
Ungdomsrally, A-förare 2WD, B-förare 2 WD, C-förare 2 WD. A-B förare VOC Meknomen Rally, GrpN 0-1400, GrpF RWD &
R1A, C-förare VOC Mekonomen Rally, GrpN 0-1400, GrpF RWD & R1A , A-B förare GrpE (Elit), C förare GrpE, Appeldix K, A-B
förare Grp F FWD & R1B, C förare Grp F FWD & R1B, 4WD
Tävlingens genomförande:
-Tävlingen genomföres på grusvägar 2300 m, fördelade på 1 SS x 2 + 1 för finalisterna.
Två tider räknas för finalkörning, 50% dock minst 5 varje förar / bilklass kör direkt avgörande finaler.
-Sträckan promeneras före första start, kartläsare får bytas, flera kan tävla i samma bil.
Anmälan:
-Anmälan sker på SBF:s anmälningssedel till Norrköpings Motorklubb,Box 6033, 600 06 Norrköping senast 30 mars kl. 18:00
Elektronisk anmälan www.motorsportsidan.se
Anmälan stängs vid 160 anmälda automatiskt, eller den 30 mars senast. Gallring enligt anmälningsdatum / tid arrangören
tillhanda.
Anmälnings / startavgift:
600:- ungdom 250:-. betalas Plusgiro: 105410-5 (PR-licens 200:- betalas på tävlingsplatsen)
www.norrkopingsmk.se
bildad 24 mars 1924
besöksadress: Norra Promenaden 45
Norrköping
e.post: [email protected]
NORRKÖPINGS MOTORKLUBB
BOX 6033 S 600 06 NORRKÖPING
SWEDEN
Priser:
-Prisutdelning sker i samband med avslutad tävling,1 / 5 startande i förare / bilklass, dock minst 1-2-3:a i varje klass, ej
avhämtade priser tillfaller arrangören.
Avlysning:
-Avlysning av del eller hela tävlingen kan ske.
Personuppgiftlagen:
-I samband med Er anmälan till tävlingen godkänner Ni också att namn på förare / kartläsare får publiceras.
Upplysningar:
070-577 09 65 (dagtid), epost:[email protected]
följ oss på vår hemsida, alltid aktuella upplysningar. www.norrkopingsmk.se
All information-PM-resultat sker elektroniskt på www.norkopingsmk.se
GPS adress tävlingsplatsen: Norrköping-Campingvägen
NORRKÖPINGS MOTORKLUBB / Organisationskommittén
www.norrkopingsmk.se
bildad 24 mars 1924
besöksadress: Norra Promenaden 45
Norrköping
e.post: [email protected]