Accessor Körjournal – mer än bara körjournaler

Transcription

Accessor Körjournal – mer än bara körjournaler
Accessor Körjournal – mer än bara körjournaler
Accessor Körjournal ger dig inte bara en trygghet vid revision från Skatteverket. Du får
även en bättre medvetenhet om hur ni använder företagets bilar. Era kostnader för drivmedel
och fordon sänks och tiden för administrativ hantering av körjournalerna blir minimal.
Körjournalsmodulen genererar och sparar körjournalerna helt automatiskt per bil
och förare. Dina förare har åtkomst till sin egen körjournal både via förar-appen och
via sin förarinloggning. Varje vecka får de automatiskt en rapport via e-post på sin körstatistik.
Accessor Körjournal är mer än bara körjournaler. Accessor Körjournal spar pengar och tid.
Följande ingår
SOS-tjänst för förare
Körjournalsmodul
App för förare & förarinloggningar
App för kontorsanvändare & administratörer
Statistikrapport till förare
Avdelningsstruktur
Intressanta platser, POI
Rapporter för körjournalshantering
100% integritetsskyddat system
Accessor är marknadens enda system som är 100% integritetsskyddat enligt Datainspektionens krav.
Enkelt att installera själv
Det tar ungefär 15 sekunder att montera GPS-enheten i fordonets OBD-uttag.
Installationen gör du själv och inga kablar eller kopplingar behöver göras.
Sedan är det bara att köra och spara. Alla resor registreras automatiskt via
kommunikationen mellan GPS-enheten och GSM-nätet.
E4-certifierad för
eftermontage i fordon
Accessor SOS-tjänst ingår
Vid stöld, olycka eller akut sjukdom kan dina med­arbetare känna sig extra trygga. Vår larmcentral står
redo 24 timmar per dygn om de är i akut behov av hjälp att lokalisera ett fordon och vidta åtgärd.
Till Accessor Körjournal kan du välja
Privat-/Tjänste-/Larmknapp till din
Smartphone som gör arbets­dagen
enklare och tryggare
Vill du ha en enkel och effektiv hantering av företagets körjournaler för dina medarbetare inne på kontoret?
Accessor kontorsanvändartjänster gör jobbet åt dig.
Kontorsanvändartjänster
AUTOMAT genererar och skickar körjournaler automatiskt till valfri e-post. Du slipper krånglet med
att själv ta fram dessa, systemet sköter jobbet åt dig.
ATTEST säkerställer att dina körjournaler blir korrekta genom en attesteringsprocess mellan förare
och chef. ATTEST arkiverar körjournalerna för framtida behov och en eventuell revision.
Vill du att dina medarbetare ute på fältet ska få en så enkel och effektiv arbetsdag som möjligt?
Då är Accessor förar­tjänster lösningen.
Förar­tjänster
FÖRARIDENTIFIERING registrerar alla resor på respektive förare oavsett vilken bil som används.
Om dina medarbetare kör olika bilar är FÖRARIDENTIFIERING oumbärligt. Föraren kan enkelt skifta
mellan olika bilar med hjälp av Accessor förar-app.
FÖRMÅNSBIL delar på privata mil och tjänstemil i körjournalen. Föraren gör detta antingen med
hjälp av sin privat-/tjänsteknapp till smartphones, via förarappen eller förarinloggningen.
Privata resor döljs i körjournalen och i rapporter. Kontoret får automatiskt en rapport på vilket
nettolöneavdrag respektive förare ska ha.
RANTI
SGA
TRYGGHET
&
S
T
E
H
M
LÖNSA
Elektronisk körjournal, en trygghet vid revision
Accessor Sverige AB
Malmabergsgatan 23-25
SE-721 30 Västerås
Tel 0771- 64 30 00
Telefon
0771-64 30 00
E-post
[email protected]
accessor.se
Accessor Sverige AB Körjournal version 2015-03
Med Accessor elektroniska körjournaler har du alltid uppdaterade och korrekta körjournaler.
Våra körjournaler uppfyller Skatteverkets riktlinjer för körjournaler och lagras i 7 år.