från diesel till biogas för en säkrare trafik

Transcription

från diesel till biogas för en säkrare trafik
2 Noterat / 3 Jobbsnack / 4 En skadefri trafik / 6 Äntligen här / 8 Trafik
9 Kollegan / 10 Hållplats Nobina / 11 Vårt garage / 12 Å andra sidan
2/2010
Avsändare: Nobina Sverige AB,Armégatan 38, 171 71 Solna
ACCESS
tidningen för oss
som jobbar på nobina
femma i busskunskap
Rosmarie ”Märta” Holmqvist gör succé som skolinformatör
för femteklassare i Stockholm. Hon ger barnen all viktig
busskunskap – från trafikvett och säkerhet till miljö och
skadegörelse. sidan 9
från diesel till biogas
För en säkrare trafik
I Uppsala har två dieselbussar byggts om till miljöbussar,
och drivs nu med flytande biogas. sidan 2
Nu sätter Nobina in koncentrerade insatser för att stödja ett
30-tal extra skadebenägna förare. sidorna 4-5
kundgrupp på näteT Koll på nya lagen
VÅRT GARAGE
Nobina startar fokusgrupp via
Facebook. sidAn 10
Vad betyder kollektivtrafiklagen för Nobina? sidan 6
Följ med till garaget i
Hässleholm. sidan 11
Michel Kristiansson, Tyresö
Mikael Nildén
Niklas Thorslund, Stockholm
Oscar Bondeson, Helsingborg
Peter Henemalm, Värnäs
Peter Nilsson, Uppsala
Ragnar Norbäck, Stockholm
Rosmarie Holmqvist, Tyresö
Sulejman Muslic, Hässleholm
Tom Mattsson, Nacka/Värmdö
Trond Moe, Södertälje
Willem Jansen, Ljungsbro
Åsa Torstensson, Stockholm
Åke Eklund, Bromma
Åke Hedlund, Hässleholm
Dessa medarbetare kan du läsa om i detta nummer:
Agneta Börefelt, Linköping
Amir Vojnikovitc, Hässleholm
Anders Näverlid, Hässleholm
Anders Wallén, Stockholm
Anna Grönlund, Stockholm
Anna Jonasson, Tyresö
Anneli Ek, Stockholm
Ann-Marie Silokangas, Stockholm
Arif Arifi, Kallhäll
Ben Bernandersson, Varberg
Bengt Stenberg, Uppsala
Birgit Gustafsson, Linköping
Börje Svensson, Hässleholm
Charlotte Wäreborn Schultz,
Stockholm
Christer Pettersson, Skövde
Daniel Brinck, Kallhäll
Daniel Modiggård, Varberg
Dosseh Hetcheli, Hässleholm
Eva Hedström, Falun
Eva Nyling, Falun
Henrik Dagnäs, Stockholm
Håkan Eriksson, Stockholm
Ingemar Persson, Hässleholm
Ingvar Ryggesjö, Stockholm
Jan Bosaeus, Stockholm
Jan Kvist, Hässleholm
Jan Sirkiä, Nacka/Värmdö
Jimmy Kumlin, Södertälje
Joakim Palmkvist, Stockholm
Jonas Wittefeldt, Stockholm
Jerker Nylund, Stockholm
Kennet Nilsson, Hässleholm
Kenth Bengtsson, Hässleholm
Lisa Anrell, Huddinge
Magnus Härle, Vänersborg
Margareta Nilsson, Hässleholm
Mats Rösell, Varberg
Mattias Byström, Stockholm
Matz Karlsson, Stockholm
2 Ledaren
Noterat
I det här numret av Access
får du den uppdaterade
versionen av boken "I
Kundens Tjänst". Den ingår
som en viktig del i Nobina
Sveriges förarutbildning.
vi är alla
i kundens tjänst
kommit en ny omarbetad version av
boken I Kundens Tjänst, som bland annat används i vår förarutbildning. I den nya upplagan
lyfter vi tydligt fram Nobinas vision, affärsidé
och nyckelord. Avsnittet om säkerhet är också
omgjort utifrån vår nya säkerhetspolicy. Passa på
att bläddra igenom boken – du får ditt eget exemplar tillsammans med det här numret av Access.
Nu har det
Nobina har idag en gemensam
vision – ”Alla vill resa med oss” – och en klar och
tydlig affärsidé – ”Att förenkla
kundens vardagsresor”. Vi vill
”Kom alltid ihåg att vänlighet
ju vara attraktiva både för våra
är en viktig ingrediens i den
kunder och uppdragsgivare och
dagliga kommunikationen
vi vill förstärka vår roll som ett
med våra kunder.”
modernt serviceföretag. Därför
ska allt vi gör inom Nobina kännetecknas av tre saker: enkelhet, vänlighet och
resurseffektivitet. Dessa är våra allra viktigaste
nyckelord och de stämmer väl överens med vår
affärsidé om att förenkla kundens vardagsresor.
Boken I Kundens Tjänst beskriver på ett
utmärkt sätt hur allt detta hänger samman – och
hur vår vision, våra värderingar och vår affärsidé
kan tillämpas konkret av dig i det vardagliga arbetet. Som medarbetare inom Nobina är det ditt
uppdrag, oavsett arbetsuppgift, att bidra till att
affärsidén förverkligas och att företaget ständigt
utvecklas i enlighet med vår vision.
Alla bolag inom
Kom alltid ihåg att vänlighet är en viktig ingrediens i den dagliga kommunikationen med våra
kunder. Det är också något som bygger upp
förarens status: Med en vänlig attityd får du ett
större förtroende bland dina kunder. Vänlighet
är något som verkligen utmanar
oss på vår resa mot att bli ännu
mera serviceorienterade. Men
vänlighet måste alltid kännas
äkta och kan bara förmedlas
när du själv känner trygghet
i din egen roll. Det vill säga
var och en måste känna
efter vad som fungerar bäst
för en själv.
Det behövs ju så lite för
att förvandla en vanlig
vardagsresa med Nobina
till en positiv resa som
kunden aldrig glömmer.
Rolf Kolmodin
Kommunikationschef
Access ges ut av Nobina Sverige AB 08-410 65 300, [email protected]
ANSVARIG UTGIVARE/VD
SÖDRA SVERIGE BUSSFÖRARREPRESENTANT
Jan Bosaeus
Tel: 08-410 65 404
[email protected]
Jan Sundberg
Tel: 0500-47 39 07
[email protected]
Stefan Roos
Tel: 0708-73 49 53
[email protected]
CHEFREDAKTÖR
HUVUDKONTORET
Rolf Kolmodin
Tel: 08-410 65 441
[email protected]
Linda Barrén-Sundgren
Tel: 08-410 65 405
linda.barren-sundgren@
nobina.se
REDAKTÖR: Andreas Dahlin
Tel: 08-402 41 64
SWEBUS Formgivning: Sofia Nilsson
NORRA SVERIGE Lennart Skoog
Tel: 026-54 66 11
[email protected]
MITTRE SVERIGE Malin Säker
Tel: 08-410 65 300
[email protected]
nummer 2 | 2010
Anna Söderberg
Tel: 08-410 65 935
anna.soderberg@
swebus.se
Produktion: Åkesson & Curry,
Tel: 08-402 41 50
premiär för ombyggd miljöbuss
Den 25 maj var det premiärvisning för de nya
bussarna i Dual Fuel-projektet, som drivs av
UL i Uppsala tillsammans med Nobina Sverige,
Scandinavian Biogas och Biogas Öst. Projektet
omfattar två olika dieselbussar som byggts om
till drift med flytande biogas.
Att ha biogasbränslet i flytande form – nedkylt
till cirka minus 160 grader – ger flera fördelar, enligt
Jonas Wittefeldt, miljöchef på Nobina Sverige.
– Både bussens tank och lagringstankarna på depån kan göras betydligt mindre samtidigt som vi får
en effektivare bränslehantering. En betydligt längre
körsträcka kan också uppnås jämfört med komprimerad gas, säger Bengt Stenberg, verkstadschef i
Uppsala, som tankar bussen i bilden ovan.
Den ena av de två ombyggda bussarna körs med
100 procent biogas och den andra med en mix av
biogas och diesel. En av de ombyggda bussarna
har redan satts på hårda prov under våren, med
körning i stads- och regiontrafik i Uppland, och
har testats i enlighet med gällande europanormer.
– Syftet är att få reda på hur exempelvis
bränsleförbrukning och utsläppsnivåer blir
under realistiska körförhållanden, och hittills ser
resultaten klart lovande ut, säger Jerker Nylund,
underhållschef på Nobina Sverige.
Kostnaden för konvertering till gasdrift uppgår
till en bråkdel av vad en ny gasbuss kostar, preliminärt kan det röra sig om 10-20 procent av de cirka
3,5 miljoner kronor som en ny gasbuss kostar.
Detta innebär att miljövinsten för varje investerad
krona blir mångdubbelt högre med denna lösning,
jämfört med att köpa helt nya gasbussar.
Bussarna som byggts om är av modellen Volvo
B12M från 2002, med DH12D340-motorer som gått
ca 130000 mil då konverteringen gjordes.
Dags att städa upp
längs svenska vägar
Nobina­koncernen
fortsätter växa
Nobina Sverige är med
och sponsrar kampanjen
Städa Sverige – landets
största miljöhändelse
som engagerar idrottsföreningar från Haparanda i
norr till Ystad i söder.
Nobinas engagemang
handlar om att ge ett
bidrag till en trevligare
och säkrare trafikmiljö
runt om i landet. I år städar idrottsungdomar hela
12 000 kilometer längs de svenska vägarna.
Sedan starten 1988 har idrottsungdomar städat 315 000 kilometer väg och fyllt över 1 miljon
gula säckar med skräp som bilister och andra
slängt längs våra vägar.
Nobina AB presenterade i april årsresultatet för
verksamhetsåret mars 2009 till februari 2010.
Koncernens omsättning ökade med drygt 2,8
procent, eller 174 MSEK, till 6 308 MSEK (6 134),
jämfört med motsvarande period föregående år.
Rörelseresultat uppgick till 192 MSEK (206).
Anbudsutfallet inom kontraktstrafiken (regional
trafik) innebär att koncernens marknadsandelar behålls. Totalt innehar koncernen 149 trafikavtal vid utgången av fjärde kvartalet varav det längsta sträcker
sig till 2019. För helåret har 14 anbud omfattande 451
bussar vunnits att jämföra med en kontraktsvolym
på 460 bussar i kontrakt som löpt ut under året.
Inom verksamheten för interregional trafik
(Swebus) har passagerartillväxten fortsatt och är
13 procent över föregående år.
– Rensat för engångskostnader om 28 MSEK för
namnbyte, omstrukturering av organisation och
återköp av aktieprogram var det underliggande resultatet 14 MSEK bättre än föregående år. Dessutom
har vi haft väsentligt högre kostnader, totalt 37
MSEK, i form av skador, underhåll bränsleförbrukning och ställda turer som är relaterade till de extraordinära vinterförhållandena under fjärde kvartalet,
säger Ragnar Norbäck, VD och koncernchef.
Tel: 08-402 41 59
Förtydligande
Repro och tryck: Hylte Tryck
I förra numret av Access, nr 1/2010, beskrevs hur du
som förare ska agera om det uppkommer bråk eller
hot/våld på bussen. Kom ihåg att du som förare då
ska tillkalla väktare med ordningsmans förordnande.
AB miljöcertifierade enligt
Svanen och ISO 14001.
49,4
50 frivilliga behövs
för o-ringenuppdrag
100-tals extrabussar
räddade resenärer
Swebus fick rycka in med alla tillgängliga bussar
under de kaotiska dagarna i april då flygtrafiken i
hela Europa lamslogs av askmolnet från vulkanen
på Island. Under de första intensiva dagarna med
stoppad flygtrafik ökade antalet passagerare på
några av Swebus storstadslinjer med över 500 procent jämfört med samma period föregående år.
De extrabussar Swebus satte in gällde särskilt
sträckan Stockholm-Köpenhamn via Malmö, tur
och retur, samt på resor till och från Oslo.
– Det vi främst har gjort har varit att köra
väldigt många fler bussar på varje enskild avgång,
men vi har även satt in en helt ny nattavgång
mellan Köpenhamn och Oslo via Göteborg, säger
Ingvar Ryggesjö, pressansvarig för Swebus. Vår
trafikledning har arbetat dag och natt för att få
fram tillräckligt med bussar för alla strandsatta
flygresenärer.
Totalt ökade passagerarna på hela linjenätet
med över 50 procent under de aktuella dagarna,
och många skandinaver kunde genom Swebus
försorg ta sig hem från sina resmål trots förlamningen för flyget.
prisade områden
I samband med Nobina Sveriges trafikchefs­
konferens den 25 mars delade vd Jan Bosaeus ut
diplom till de trafikområden som haft bäst nyckeltalsutveckling samt haft flest topplaceringar på
Måltavlan under fjolåret.
Bästa nyckeltalsutveckling 2009
1. Trafikområde Uppsala, Peter Nilsson
2. Trafikområde Nacka/Värmdö – Tom Mattsson
3. T rafikområde Varberg – Daniel Modiggård
och Ben Bernandersson
Flest antal elitserieplaceringar 2009
1. Trafikområde Vänersborg, Magnus Härle
2. Trafikområde Skövde – Christer Pettersson
3. T rafikområde Varberg – Daniel Modiggård
och Ben Bernandersson
Nobina Sverige får förtroendet att köra uppdragstrafik i samband med O-ringen – världens
största orienteringstävling som i år väntas locka
över 7 500 deltagare och totalt över 25 000 besökare. O-ringen avgörs runt Örebro i juli.
– Vi har tidigare kört busstrafiken i samband med
O-ringen, bland annat i Karlstad och Gävle. Tillsammans med Vasaloppet har vi nu skaffat oss en
mycket god erfarenhet av att planera och köra trafik
i samband med stora tävlingsarrangemang, säger
Matz Karlsson, affärsutvecklare på Nobina Sverige.
Ett 50-tal förare kommer att jobba under
tävlingsveckan, och Nobina räknar med att låna
in ett 40-tal bussar från närliggande trafikområden för att hinna med alla körningar. Målet är
att skapa så bra förutsättningar som möjligt för
tävlande, arrangörer och besökare med smidiga
transporter från O-ringenstadens campingplats
till tävlingsområdena som ligger i trakterna kring
Örebro. En särskild busslinje kör till arenorna
Kilsbergen, Dovra Sjöar och Kägleborg.
3
jobbsnack
...är medelåldern på förare
inom Nobina Sverige.
761 förare är över 60 år.
Antalet tillsvidareanställda
bussförare är 3 993, varav
664 är kvinnor.
testpiloter för
fia i mobilen
Den 1 mars lanserades en betaversion av FIA
för mobilen, med ett avskalat gränssnitt som ger
medarbetare en smidig åtkomst till de viktigaste tjänsterna på intranätet. Access tog ett
jobbsnack med tre medarbetare som har testat
FIA i mobilen under våren.
Vill du också anmäla
dig som förare under
O-ringenveckan? Kontakta
i så fall trafikledare
Nicklas Nilsson, telefon
019-500 13 18 eller e-post
[email protected]
Jan Sirkiä, förare i Nacka/Värmdö
Vad är dina första omdömen om tjänsten?
– Den är lättare och snabbare att navigera
än vanliga FIA.
Vilka funktioner har du använt mest?
– Meddelanden och Senaste Nytt fungerar
perfekt. Tjänster & Schema fungerar bra men
olika telefoner kan få problem med funktionen att ladda ned förartjänsten som PDF. Det
mesta av informationen som föraren behöver
finns där utan att något behöver laddas ner.
vargavintern ledde
till skaderekord
Vintern 2009/2010 kommer vi alla att minnas som
en trasslig vinter. Inställda, eller kraftigt försenade, tåg och bussar blev en del av vardagen. Även
Nobina fick sin beskärda del av de problem som
väglaget och kylan innebar. I februari hade Nobina
till och med den högsta skadefrekvensen – någonsin. Främst var det mindre sakskador som ökade
dramatiskt. Orsakerna är framförallt påkörningar.
Som anledning till vinterns olyckor anges oftast
missbedömning.
– Både förare och driftledning måste arbeta
för att öka kompetensen att ta rätt beslut beroende på väglag och trafiksituation, säger Håkan
Eriksson, central skadeadministratör på Nobina.
– En enkel tumregel är att som förare reducera
hastigheten och alltid ta sig tid att reflektera över
situationen om man stöter på något besvärligt i
trafiken. Om man fortfarande är osäker ska man
kontakta trafikledningen.
bussförarkort vid 18
Lagen om sänkt körkortsålder för bussförare
föreslås i en proposition träda i kraft 1 januari
2011. Det innebär att utbildningen i bästa fall kan
starta hösten 2011, med examinering 2014.
– Det här ger en breddad rekryteringsbas för
alla bussföretag, säger Anna Grönlund, förbundsdirektör på Bussbranschens Riksförbund.
Mats Rösell, förare i Varberg
Skadefakta
vintern 09/10
A
ntalet skador per
100 000 km ökade
till 4,25 från 3,45
ifjol och 3,25 året
före.
A
ntalet person­
skador sjönk under
perioden med 23 %
jämfört med föregående vinterperiod.
S
kador under 15 tkr
har ökat med 43 %.
S
kador över 150 tkr
har minskat med
47 %.
B
ussbränder har
minskat.
Vad har du haft för nytta av Fia i Mobilen?
– Tjänster & Schema är det jag utnyttjat
mest. Speciellt bra är att förarspecen i pdfformat finns med. Då har jag tillgång till den
på rasten om pappersspecen är kvar i bussen.
Är det något du saknar?
– Det enda är möjligheten att spara inloggningsuppgifterna så jag slipper skriva in dem
varje gång.
Trond Moe, förare i Södertälje
Vad är dina första omdömen?
– Äntligen slipper jag skriva ut mina tjänster
och kan få fram dem när och var jag vill! Jag har
provat de flesta tjänsterna och är nöjd.
Rekommenderar du dina kollegor att börja
använda FIA i mobilen?
– Ja jag har pratat med en del kollegor, men
en del är lite försiktiga.
nummer 2 | 2010
4 för en skadefri trafik
skadebenägna
förare får
riktat stöd
Skadade bussar kostar Nobina Sverige årligen 70 miljoner kronor. Men det handlar inte bara om att få
bukt på skenande skadekostnader – lika viktigt är att kunna erbjuda kunderna en säker resa. Därför gör
man nu snabba insatser för att hjälpa de mest skadebenägna förarna. Ett arbete som ska leda till bättre
rutiner för skadesamtal och uppföljningar inom hela företaget – och ge samtliga förare goda förutsättningar
att köra skadefritt. Text Erik Bredhe foto / Illustration Christian Hagward
För Nobina kommer säkerheten alltid först. Det
handlar om att kunna erbjuda en trygg resa där
man som resenär aldrig ska behöva känna sig
orolig. Men säkerhetsarbetet är något som alltid
måste ses över, ständigt uppdateras. Med en tids
negativ skadeutveckling i ryggen och en knepig
vinter har man nu beslutat att ta krafttag för
att minska busskadorna i trafiken. HR inledde i
våras ett projekt för att hjälpa de cirka 30 förare
som varit mest skadebenägna det senaste året.
– Vi har alltid lyft fram skador på bussar som
ett problem, säger Ann-Marie Silokangas, HRchef på Nobina. Men vi har inte varit tillräckligt
bra på att följa upp hur vi ska förhindra att detta
händer igen. Nu gör vi en snabb insats för att höja
lägstanivån.
Projektet är uppdelat i tre steg: Först bjuds
de berörda förarna in att sätta sig ner med sin
närmaste chef i en djupintervju och gå igenom
varför skadorna uppkommit. Sedan utformar
man gemensamt en handlingsplan för varje enskild förare. Nyckelfrågan i handlingsplanen är:
Vad kan jag som förare göra för att detta inte ska
hända igen? Sista steget är en utvärdering: Vilka
förbättringar har satsningen inneburit?
Upplevs som känsligt
Projektet har upplevts som känsligt bland en del
medarbetare. Access har bett några av de förare
som tillhör de mest skadebenägna att uttala sig
om sina erfarenheter av projektet, men ingen av
de tillfrågade har velat delta. Andra förare har
varit positiva.
– Flera har sagt ”Äntligen! Vad skönt att någon
tar tag i det här och faktiskt hjälper mig”, säger
Ann-Marie Silokagas. Andra har varit mindre
positiva. Men hela projektet handlar om utveckling, inte om att peka ut någon. Tvärtom, vi satsar
nummer 2 | 2010
på våra förare! Vi vill behålla dem och få tillbaka
dem efter utbildningen som skadefria.
Under samtalen med förarna har flera möjliga
orsaker till varför just de är så olycksdrabbade
dykt upp. Det kan handla om yttre omständigheter som att bussrutten har en extra svår rondell
eller är under ombyggnad. Men det kan också
landa i att skador på bussen uppkommit på grund
av förarens inställning. Kör man på ett säkert sätt
och saktar in ordentligt när det är halt? Trivs man
på jobbet och är man mån om säkerheten? Efter
samtalet kör man en runda för att ytterligare reda
ut varför föraren haft hög skadefrekvens. Anders
Wallén, utbildare på Nobina i Stockholm, har suttit bredvid förarna vid ett antal medåkningar.
Kör för fort
– Som jag upplever det är den vanligaste anledningen till att förarna varit så olycksdrabbade
att de kör för fort. En del pekar på tidtabellen
och säger att den är för snäv. Men det är ingen
godtagbar ursäkt, att komma fram oskadd måste
vara viktigast.
Nobinas säkerhetschef Niklas Thorslund håller med Anders Wallén om att för hög hastighet
ofta leder till onödiga olyckor.
– Visst kan det vara stressigt ute i trafiken.
Men vi måste vara
Anders
professionella. Även
Wallén
om man är försenad
får man aldrig någonsin försätta sig själv
och sina passagerare i
en farlig situation utan
först och främst tänka
på säkerheten.
Även om satsningen
som nu görs fokuserar
”Hela projektet
handlar om utveckling, inte om
att peka ut någon.
Tvärtom, vi satsar
på våra förare! Vi
vill behålla dem
och få tillbaka dem
efter utbildningen
som skadefria.”
5
”Vi vill öka ledarnas förmåga att ta tag i
sådana här frågor.”
Ann-Marie Silokangas
Kallhäll satsar på sina bussförare
Att man från centralt håll tagit tag i skadebenägenheten hos vissa förare har spridit flera
positiva ringar på vattnet. Lokalt har nu ämnet
tagits upp för diskussion i större utsträckning
och flera trafikområden har gjort insatser för
att öka säkerheten. I Kallhäll tittade man i
november förra året på siffror som visade att
man då hade 190 skador sedan den 1 mars –
skador som motsvarar 2,8 miljoner kronor. Och
agerade därefter.
– Vi bestämde oss för att börja med de förare
som varit inblandade i en skada två eller fler gång-
er senaste året, säger Daniel Brinck, trafikchef
i Kallhäll. Det visade sig vara ungefär tio procent
av våra förare. Vi vill ju såklart inte peka ut någon
grupp som särskilt problematisk, men man måste
ju börja någonstans.
Förarna i Kallhäll genomgår just nu en utbildning följd av en tydlig utvärdering. En viktig
del är att bussförarna fått åka runt med bussen
och peka ut särskilt svåra platser i trafiken. I en
del fall har man fått lära sig hur man ska köra
där det är extra svårframkomligt. I andra fall
har förarnas kommentarer lett till att man fått
kontakta kommunen för att föreslå förbättringar
på vägarna.
– Det var viktigt för oss att ha in förarna i
arbetet kring hur vi skulle minska skadefrekvensen, säger Daniel Brinck. Vi vill att de ska känna
sig delaktiga. Dessutom har vi fått väldigt mycket
matnyttig information från dem som varit direkt
nödvändig i vårt arbete kring problemen med
skador och olyckor.
… och sina chefer
Att ta det första svåra samtalet med en skadebenägen förare kan vara knepigt. I Kallhäll har
man insett vikten av att hantera samtalen på ett
bra sätt och därför anordnat en särskild utbildning för de förare som även arbetar som ersättare för driftledarna. Arif Arifi är en av dem.
– Jag visste inte att förarna skulle öppna sig så
mycket under de här samtalen, säger Arif Arifi.
Det kan komma upp allt möjligt, som att föraren
har familjeproblem som påverkar hur uppmärksamma de är medan de jobbar, till exempel.
på de skadedrabbade förarna, är handledning
och utbildning av ledare en lika stor och viktig
del. Inför samtalen med de aktuella förarna fick
samtliga berörda driftledare lära sig hur man
genomför svåra skadesamtal.
Skadeförebyggande satsning
Meningen med satsningen är att förebyggandet av
skador ska vara något man arbetar aktivt med i
hela ledet.
– En stor del av ansvaret är ledarnas – det vill
säga att alltid aktivt följa upp alla incidenter,
och samtala med varje förare, säger Ann-Marie
Silokangas. Vi vill öka deras förmåga att ta tag i
sådana här frågor och analysera grundorsakerna
till olyckorna. Visst kan det vara lite känsligt
ibland, en driftledare kanske varit förare tidigare
och att då börja anmärka på hur kollegorna kör
kan kanske upplevas som lite svårt. Därför är det
– Man lär sig ju hela tiden, men efter utbildningen känner jag mig mycket säkrare under
samtalen, säger han.
Under utbildningen fick Arif Arifi och hans
kollegor tips på frågeställningar man kan använda
sig av för att få igång en bra diskussion med
föraren. Den viktigaste frågan att ställa sig är
dock: "Vad måste du göra annorlunda för att bli
skadefri?". Dessutom fick man göra övningar i
form av rollspel för att förstå både hur det känns
att vara den driftledare som ställer frågorna och
den förare som varit med om en olycka.
Är det jobbigt att ställa en förare till svars för
en skada på en buss?
– Jag trodde att de kanske skulle ta illa upp
men det har varit precis tvärtom. De flesta har
tyckt att det är en jättebra idé att få prata av sig
om problem som de aldrig pratat om tidigare. De
har känt sig lättade!
bra med en utbildning som gör att man känner sig
säkrare i sin position.
Sista steget i projektet blir en ordentlig uppföljning och utvärdering i höst. Klart är att satsningen redan nu givit effekter genom att själva
initiativet från centralt håll fått fler att prata om
tabubelagda ämnen som ”skadebenägna förare”.
På flera garage har man nu gjort liknande lokala
satsningar.
– Vi hoppas att den här satsningen ska ge oss
betydligt färre skador, säger Niklas Thorslund.
Den är extremt viktig eftersom vi måste hitta
vägar att ge våra förare de rätta förutsättningarna och kompetensen att köra skadefritt. För
det handlar ju inte bara om de förare som är med
i det här projektet. Vi vill jobba vidare med alla
våra förare för att göra Nobinas bussar ännu tryggare och säkrare för våra kunder.
nummer 2 | 2010
32
6 Kollektivtrafiklagen
Så många år
är den gamla
kollektivtrafiklagen
när den skrotas den
1 januari 2012.
framtiden är här
I över 30 år har lagen satt käppar i hjulen för kollektivtrafikens utveckling i Sverige. Nästan lika länge har
branschen lobbat för att få till en lagändring. Nu är den nya lagen på väg – och förutsättningarna för morgondagens kollektivtrafik tar form. Text Mats Janson
operatörerna
får mer frihet
Med den nya kollektiv­
trafiklagen försvinner
trafikhuvudmännens
ensamrätt att tillhandahålla trafik och
marknaden öppnas för
konkurrens. Operatörerna får en större
frihet att utveckla
trafiken. Men också
ett större ansvar för
att planera trafiken
i större geografiska
områden som motsvarar naturliga arbetsmarknadsregioner.
Mer trafiklagfakta:
Invändningsrätten
kommer att slopas och
det blir fritt för alla
aktörer att ta upp och
släppa av passagerare
inom ett län.
Monopolet kommer
att upphävas och resenärerna får ett större
utbud av tjänster. Men
samtidigt kommer det
att finnas ett sammansatt system mellan
samhället och de kommersiella aktörerna på
marknaden.
Kommunikationen
mellan kund och
operatör kommer
att bli mer lokal och
lättillgänglig.
De kommunala
trafikhuvudmännen
ersätts med regionala
kollektivtrafikmyndigheter och det kommer
att leda till en bättre
planeringen av kollektivtrafiken samt större
ansvar för privata
aktörer.
Sverige får två kollektivtrafikmarknader –
en som är beställd av
samhället och en som
är kommersiell.
Branschmålet att
fördubbla resorna med
kollektivtrafiken till
2020 kommer att bli
realiserbart.
Regeringens proposition är klar och nu återstår
det för Riksdagen att debattera och fatta beslut
den 22 juni. Att det trots allt har tagit så lång tid
beror, enligt Henrik Dagnäs, vice vd på Nobina
Sverige, på att parterna inte har haft någon egentlig uppfattning om vad i lagen som har behövt
ändras.
– På Nobina har vi vetat vilka förändringar vi vill
uppnå under fyra, fem års tid och har drivit våra
önskemål i olika forum, säger Henrik Dagnäs.
Ett exempel är den handlingsplan som branschen presenterade för infrastrukturminister Åsa
Torstensson våren 2008. Svenska Lokaltrafikföreningen (Svensk kollektivtrafik), Svenska Bussbranschens Riksförbund, Svenska Taxiförbundet,
Branschföreningen Tågoperatörerna samt Sveriges
”Det nya lagförslaget ligger mycket nära
branschens egna önskemål, med ett
tydligt regelverket som gör det möjligt
att uppnå målsättningen att fördubbla
kollektiv­trafiken till 2020.”
resenärens behov av ett samordnat och enkelt kollektivtrafikssystem, där operatörerna måste ta på
sig ansvaret för både kommersiell och av samhället
upphandlad trafik.
Det nya lagförslaget ligger mycket nära branschens egna önskemål, med ett tydligt regelverk
som gör det möjligt att uppnå målsättningen att fördubbla kollektivtrafiken till 2020. Operatörerna får
nu möjlighet att starta linjer som utgår från lokala
behov och önskemål, vilket i sin tur kommer att ge
resenärerna ökad valfrihet och kvalitet. Samtidigt
lyfter man fram behovet av förbättrad samverkan
mellan operatörer och uppdragsgivare – och ett
stärkt politiskt inflytande på regional nivå.
branschen välkomnar den nya kollektivtrafiklagen
sam på vad som händer med den interregionala
trafiken, så att inte myndigheter tar över den redan
existerande kommersiella trafiken där.
Henrik Dagnäs, vice VD på Nobina Sverige
Hur skiljer sig den nya propositionen från Lundin­
utredningen?
– Lundinutredningen var en bra motor till
att få igång en förändring, men de konkreta
förslagen var mindre bra. Med Lundins modell hade kollektivtrafiken blivit billigare för
samhället men dyrare och sämre för kunderna.
Med det nya lagförslaget får vi i stället ett väl
sammanhållet system som kommer att locka
fler resenärer och öka resandet.
Det har kommit en del kritik mot lagförslaget,
bland annat från den röd-gröna oppositionen. Har
du någon förståelse för den kritiken?
– Nej, faktiskt inte. Jag kunde se deras far­
hågor i Lundinutredningen, men det är om­
händertaget nu.
Vad skulle du vilja ändra på i lagförslaget?
– Ingenting, men jag kommer att vara uppmärk-
nummer 2 | 2010
Kommuner och Landsting tog på sig ansvaret för att
fördubbla kollektivtrafiken fram till 2020 om staten
kunde skapa de nödvändiga förutsättningarna för
att göra det möjligt. Som ett resultat påbörjades
en statlig utredning sommaren 2008 under ledning
av Ulf Lundin, generaldirektör för Rikstrafiken.
Resultatet av Lundinutredningen publicerades i april
2009 och kritiken lät inte dröja på sig, inte minst
från branschen som menade att Lundinutredningen
la för stor vikt vid det organisatoriska och inte satte
resenärerna i fokus.
I Svensk Kollektivtrafiks remissvar fanns också
en positiv inställning till ökat marknadstillträde.
Men till skillnad från Lundin utgick man från
Trafikhuvudmännen ersätts med regionala kollektivtrafikmyndigheter – vad innebär det?
– Det kommer att ge större operativt ansvar för
privata företag och nya möjligheter för oss att ta till
vara på våra styrkor och att jobba med fler uppgifter. Viktiga trafikfrågor kommer att lyftas upp till
infrastrukturfrågor på en politisk nivå. Det kommer
att leda till en förbättrad kollektivtrafik.
Vad kommer den nya lagen att innebära för Nobina?
– Två stora skillnader är att invändningsrätten
och monopolet på kollektivtrafiken kommer att
avskaffas. Traditionellt sett har vårt fokus varit
på leverans av trafik. Det kommer vi givetvis att
fortsätta med. Men i framtiden kommer vi även
att fördjupa vårt samarbete med uppdragsgivarna
och arbeta mer med marknadsföring, planering,
produktutveckling och kommunikation.
Hur ser Nobinas framtid ut i konkurrensen?
– Ljus! Det arbete som vi har inlett med vår nya
varumärkesplattform ligger som hand i handsken
med utvecklingen. Vi ska alltid jobba för att för­
enkla kundens vardagsresor och lyfta fram enkelhet, vänlighet och prisvärdhet.
Charlotte Wäreborn Schultz, VD på Svensk
Kollektivtrafik
Vad kommer den nya lagen att betyda för
branschen?
– Den ger oss förutsättningar att nå målet
med en fördubblad kollektivtrafik till 2020 och
att utveckla kollektivtrafiken.
Kommer det att lyckas?
– Det är vår ambition! Och det är häftigt att
hela branschen har enats om det!
Vilken blir er viktigaste uppgift?
– Att stödja våra medlemmar och att skapa
verktyg och förutsättningar för att nå vårt
gemensamma mål.
Skoltrafik
7
Nobina får fortsatt förtroende
att köra skolskjutstrafik i
skånska Örkelljunga. I maj
vanns uppdraget på nytt,
och Nobina får nu köra tre
skolbussar i Örkelljunga fram
till 2014.
glatt på barnens buss
Ljungsbro: Skolskjutstrafiken är en liten men populär verksamhet inom Nobinas uppdragstrafik. Totalt
körs idag ett 40-tal skolbussar inom mer än hälften av Nobinas trafikområden. I lilla Ljungsbro utanför
Linköping kör Willem Jansen glada skolbarn varje dag. Text Patrik Lones Foto Fredrik Schlyter
I Ljungsbro åker barn i åldrarna 5 till 15 år med
Nobinas skolbussar varje dag. Det är ett roligt
och tryggt sätt att ta sig till och från skolan. Alla
känner varandra på bussen och skulle någon råka
somna väcker föraren barnet när det är dags att
kliva av. Självklart är alla ordentligt fastspända.
Annars stannar bussen.
– Vi är stenhårda med bälteskravet. Bussen rör
sig inte ur fläcken om inte alla sitter ned och har
spänt fast sig. Barnen tyckte att vi var lite tjatiga
om säkerhetsbältet i början, men nu förstår de
varför. Det har också blivit betydligt lugnare
och mer trivsamt på bussen sedan bälteskravet
infördes, påpekar Willem Jansen, teamledare
och chaufför på Ljungsbro skolbussar.
Kul pussel med hög prioritet
Nobina har haft ansvar för Ljungsbros skolskjutsar sedan 2004. Under sommaren 2009 förnyades
avtalet, efter en upphandling med hård konkurrens, fram till 2015. Det nya avtalet innebar
att antalet bussar minskade från fyra till tre.
Området har fyra skolor med totalt cirka 150 barn
”Det är en spännande och svår
uppgift att pussla
ihop alla barn med
de olika turerna så
att alla kommer
med.”
Willhelm Jansen ser
till att alla barnen är
fastspända i bussen.
som är berättigade skolskjuts. Varje buss tar 50
barn och Skollagen kräver att resan maximalt får
ta 60 minuter. Det är ett komplicerat pussel att få
ekvationen att gå ihop.
– Det är en spännande och svår uppgift att
pussla ihop alla barn med de olika turerna så att
allt fungerar och alla kommer med. Vi lägger nya
pussel inför varje höst tillsammans med Nobina –
det är ett mycket bra och utvecklande samarbete
som vi har, berättar Agneta Börefelt, som är
ansvarig för Ljungsbro skolskjutsar på Linköping
kommun.
Trivsamt och bekvämt
Fyra chaufförer inklusive Willem Jansen kör de
tre bussarna – sammanlagt tolv turer till och
från skolorna. Säkerheten har alltid varit hög i
och runt bussarna, och i och med det nya avtalet
infördes bälten och alkolås, vilket stärkte säkerheten ytterligare. Vid skolornas hållplatser finns
stängsel och bussvärdar som garanterar barnens
säkerhet vid på- och avstigning. På andra platser
sker på- och avstigning vid hållplatser och där det
saknas följer chaufförerna de mindre barnen om
de måste korsa en väg.
– Det absolut viktigaste är barnens säkerhet
och trygghet. Det tycker jag, skolorna och föräldrarna att Nobina sköter mycket bra. Chaufförerna
känner alla barnen och vet var alla ska kliva på
och av. Det gör barnen trygga, poängterar Birgit
Gustafsson, ansvarig för Linköping kommuns
skolskjutsar.
nummer 2 | 2010
8 Trafik
årets hr-chef
Visst finns det ljus
i mörkret
Vi har länge tjatat om att skadeutvecklingen går åt fel håll, både
vad gäller antalet skador och
kostnaderna för dem. Antalet
skador ökade med hela 38 procent den gångna vintern jämfört med året innan!
Men det finns faktiskt positiv utveckling på flera
säkerhetsområden. Skadegörelsen mer än halverades under årets tre första månader och hot och
våldsituationerna minskade med 14 procent under
samma period, men framför allt har antalet personskador minskat under en längre tid. Under de svåra
vintermånaderna minskade dessa skador med 23
procent. Det stämmer väl överens med trenden mot
färre skadade och dödade i trafiken i stort. Exempelvis minskade antal dödade i trafiken under årets
tre första månader med 13 procent.
kan vi dock aldrig vara nöjda så
länge vi har personskador i vår trafik. Här måste
vi sträva mot en nollvision. Våra kunder ska inte
bara känna sig trygga med oss utan också faktiskt
vara trygga i att de inte riskerar att skadas när de
åker med oss. Det är framför allt upp till oss och
hur vi framför våra bussar. Den
absoluta majoriteten av person”Våra kunder ska inte bara
skadorna inträffar nämligen inne
känna sig trygga med oss utan
i bussarna när vi stannar och
också faktiskt vara trygga.”
startar vid busshållplatser samt
på grund av häftiga inbromsningar. Det är därför det är så viktigt att vi följer
upp alla olyckshändelser och ger våra förare rätt
förutsättningar och kompetens att köra skadefritt.
Mer om det på ett annat ställe i detta nummer.
I det stora hela
Regeringen har lagt ett lagförslag på sänkt körkortsålder till 18 år för bussförare. Med tanke på
den höga medelåldern hos bussförarkåren och
det stora rekryteringsbehovet framöver är det
väldigt positivt. Här känns det dock extra viktigt
att dessa förare får en riktigt gedigen utbildning
och att vår rekrytering gallrar bort ”vildhjärnor”.
Unga förare är dessvärre ofta olycksdrabbade
och det vill vi inte få in i vår verksamhet.
Vägverket har gått i graven och i stället har Trafik­
verket fötts. Trafikverket ansvarar för långsiktig
planering av transportsystemet för vägtrafik,
järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Myndigheten
ansvarar också för byggande, drift och underhåll
av statliga vägar och järnvägar. På Trafikverkets
hemsida kan man hitta utförlig
information om läget på
vägarna. Något som alltid är
bra att ha koll på, oavsett om
man ska köra i tjänsten eller
privat, exempelvis om man
ska till sommarstugan eller
ut på bilsemester.
Ha en riktigt skön
sommar!
Niklas Thorslund
säkerhetschef på Nobina
Har du frågor eller tips
till Niklas, hör av dig på
[email protected]
nummer 2 | 2010
personalen
på agendan
Personalfrågor och att se till den enskilda medarbetaren har blivit allt viktigare för
Nobina. Nu har man ett kvitto på att arbetet uppskattas – i år fick Nobinas egna
HR-chef Ann-Marie Silokangas priset som ”Årets HR-chef” på Kompetensgalan.
Access säger grattis!
– Tack! Fast det är lite lustigt, inte alla vet vad HR
betyder. Jag blev nyligen gratulerad i en butik till
årets ”hårchef” när butiksbiträdet hörde talas om
utnämningen! För att förtydliga är HR ett vidare
begrepp av ”personalavdelningen” och handlar
om människan och att sätta personalen främst.
Varför tror du att du fick priset?
– Jag tror den här bekräftelsen grundar sig i två
delar: Den ena är HR-funktionens arbetssätt där
vi har utvecklats och jobbar praktiskt nära våra
ledare och medarbetare. Vi har tydliga individuella
mål inom vår egen grupp som i sin tur är kopplade
till bolagets övergripande mål – vilket ger förståelse för och koppling till bolagets affär och våra
kunder. Vi jobbar mer proaktivt nu än tidigare och
kommer med förbättringsåtgärder kopplade till
nyckeltal, där vi mäter hur vi arbetar med våra
mänskliga resurser – våra medarbetare.
– Den andra delen bygger på bolagets prioriterade uppdrag : ”Utvecklat Ledarskap”, som jag haft
förmånen att driva i cirka tre års tid. Grunden i
detta uppdrag är att vi vill ta mer vara på alla våra
medarbetare – där bolagets och min människosyn
kommer fram. Jag tror att varje människa behöver
synas, bli lyssnad på och även få bekräftelse och
återkoppling regelbundet. Vi har envist vågat hålla
kvar vid och driva den här förändringen sakta men
säkert mot vår målbild.
Hur tycker du att HR-arbetet i organisationen har
förändrats under tiden du varit HR-chef?
– När jag började på Nobina i januari 2007 och
frågade förare vem deras närmaste chef var fick
jag olika svar – någon sade till och med ”det vet jag
inte, men om jag krockar så får jag nog träffa min
chef”. Efter dessa första insikter började en resa,
som företaget påbörjat redan 2004 med ny organisation och nya roller i driften.
– Idag har organisationen mognat och varje
medarbetare ska veta och uppleva vem som är
deras närmaste chef. Regelbunden återkoppling i
form av utvecklingssamtal och månatlig återkoppling börjar bli en del av den dagliga rutinen.
Vad arbetar Nobinas HR-funktion med idag ?
– Vi fortsätter att stödja och coacha våra ledare
ute i driften. Målet är att öka våra ledares förmåga
i mötet med den enskilda medarbetaren. Vi har under tre år fokuserat på verktyg och praktiskt stöd
till våra ledare, kopplat till sjukfrånvarosamtal
och utvecklingssamtal. Nu tar vi nästa steg när vi
stödjer det nödvändiga samtalet vid skador.
Årets HR-chef: Ann-Marie Silokangas.
– Vi försöker jämföra våra arbetssätt och resultat med andra bolag för att lära oss av andra, ligga
steget före och föreslå förbättringsåtgärder. Det
jag tror är unikt för vårt arbetssätt inom Nobinas
HR-funktion är att vi både tar fram stödverktyg
och praktiskt stöttar i själva genomförandet, till
exempel som coacher vid svåra samtal.
Någon prioriterad fråga?
– Vi har kommit en bra bit på vägen i det jag talade om, att verkligen se varje medarbetare och ha
en regelbunden dialog med alla. Men det är otroligt
mycket kvar att jobba med och det är det vi fokuserar på nu. Allt det här handlar om vårt ledarskap
och medarbetarskap – om varje medarbetare är
engagerad och tar egna initiativ till förbättring och
utveckling, då har vi lyckats.
Juryns motivering
För att hon med stor energi och målmedvetenhet har
lyft HR-arbetet i en miljö som är ovan vid HR. Hon har
genomfört en genomgripande förändring i organisationens syn på ledarskap, medarbetare och den personliga
utvecklingen. Ann-Marie har med pragmatiska lösningar, outtröttlig energi och målmedvetenhet lyckats
skapa något som ger genklang ända ut till kunderna.
9
Kollegan
”Världens bästa jobb”
Tyresö: Rosmarie Holmqvist är en person som sprudlar av glädje och energi. Tillsammans med en
orange trafikkon, åker hon runt med sin skolbuss och informerar barn i årskurs fem om allt från olyckor
i trafiken och vandalisering till tjuvåkning och miljö. Text Emma Behrendtz foto Christian Hagward
för tre år sedan då en före detta
skolinformatör tipsade om tjänsten inom dåvarande Swebus. Eftersom Rosmarie är en riktig
teaterapa som dessutom älskar barn så tackade
hon ja direkt. Och det är absolut inget hon ångrar.
För Rosmarie Holmqvist existerar nämligen
bara två saker – barn och bussar.
– Det är det bästa jag vet, jag kan ärligt säga
att jag har världens bästa jobb, säger hon när hon
hoppar in bakom ratten i bussen för att hämta
dagens skolklass, en femma från Krusbodaskolan
i Tyresö.
När bussen kommit fram till skolan tar Rosmarie emot eleverna genom att ta i hand och hälsa
på alla barnen, en och en.
– Jag tycker att det är oerhört viktigt att visa
barnen att jag verkligen ser dem som individer.
Då får de förtroende för mig och lyssnar på vad
jag har att säga.
Det hela startade
Sitter som små ljus
Knepet verkar verkligen fungera, för när Rosmarie drar igång sitter alla barnen som små ljus och
lyssnar intresserat. Kanske har det även att göra
med att Rosmarie själv är så oerhört engagerad.
Hon använder hela kroppen när hon pratar med
barnen, varierar rösten i olika tonlägen och visar
exempel på det hon går igenom med hjälp av egna
små sketcher. Dessutom blandar hon in en stor
portion fantasi och lek i lektionen.
Ett uppskattat inslag är Lisa, den orange
trafikkonen som har mössa, halsduk och ett
påmålat glatt ansikte. Lisa beskrivs som en busig
kompis som tror att hon är tuff men – som barnen
senare får veta – råkar ut för en hel del obehagliga olyckor. Till exempel får Lisa visa vad som
händer då man inte använder säkerhetsbälte i
bussen om den måste bromsa in hastigt. Dessutom får hon ”stå och busa” på den vita linjen invid
busshållplatsen för att strax därefter bli påkörd
av bussen. Barnen som står vid sidan om inne i
busskuren står och gapar allvarligt. Det märks att
de genom exemplet förstår vad som skulle kunna
hända om det istället var de själva som stod och
busade vid vägkanten.
På samma pedagogiska sätt förklarar Ros­
marie för barnen om klotter och vandalisering
"En fullt lastad buss väger 23 ton,
inte konstigt att man behöver en
sådan här", skrattar Rosmarie och
håller upp en gigantisk skiftnyckel.
Rosmarie Holmqvist har alltid nära
till skratt och gillar att bjuda på
sig själv.
Rosmarie
Holmqvist
Bor: Haninge.
Familj: Två underbara
barn.
Fritidsintressen:
­Motionera, aktiviteter
för barnen, umgås
med goda vänner.
Om Rosmarie: Social,
problemlösare med
en stor portion humor
Om ”Märta”: Smeknamnet fick jag
när jag jobbade på
Handenbuss 1987 av
en kille som kallades
Bangen. Sedan dess
är jag Märta på jobbet.
och om vikten att betala för sig när man åker
buss, tåg eller tunnelbana.
– Det är väl ingen av er som skulle gå in i en
affär och ta ett mjölkpaket eller en chokladkaka?
Det får man ju inte. Och inte skulle väl någon av er
gå in och sätta er på en bio utan en biobiljett? frågar Rosmarie barnen, och alla svarar ”nej” i kör.
Bjuder på ett extra varv
När de lite allvarligare ämnena är avklarade sätter sig barnen till rätta i bussen igen och Rosmarie kör till bussgaraget. Hon passar på att lägga in
en liten sångstund under färden och sjunger högt
i micken, ”hjulen på bussen snurrar runt, runt,
runt”, barnen sjunger med och kiknar av skratt
då Rosmarie tar ett extra varv i rondellen. Väl
framme vid garaget så påpekar hon att bussen är
smutsig och frågar barnen om de inte tycker att
de borde tvätta den i tvätthallen. Alla tjoar och
klappar händerna förstås, då de gigantiska borstarna snurrar igång för att tvätta rent bussen.
Efter en kort lotsning genom verkstaden är det
dags att avsluta lektionen och Rosmarie lämnar
av barnen vid skolan igen. Innan de går får barnen varsin present – en linjal som ser ut som en
klassisk röd buss. Rosmarie i sin tur får en sång
som tack av barnen, som ger henne glädjetårar i
ögonvrån.
– Förstår ni nu att jag har världens bästa jobb?!
”Jag tycker att det är oerhört viktigt att
visa barnen att jag verkligen ser dem som
individer. Då får de förtroende för mig och
lyssnar på vad jag har att säga.”
nummer 2 | 2010
10 HÅLLPLATS NOBINA
Är du golfintresserad ska du boka in helgen
28-29 augusti i almanackan! Då avgörs Nobina
Invitational på fantastiskt fina Vesterby GCC i
Linköping. Anmälan görs till Mikael Nildén via
telefon: 070-2409192 eller via mejl:
[email protected].
Vad händer i ditt garage?
Tipsa Access om lokala nyheter, aktiviteter
och händelser. Mejla till [email protected]
Du kan också tipsa Access via tipslådan på FIA.
Botkyrka
laserpekare en allt
större säkerhetsrisk
Under vintern har antalet angrepp med så kallad
grön laserpekare ökat inom framförallt trafikområde Botkyrka utanför Stockholm. För att informera om risker och fakta kring laserbeskjutning
mot bussförare, har Nobina Sverige tillsammans
med trafikområdet i Botkyrka tagit fram särskilt
informationsmaterial om grön laser. I planen ingår också att ett antal förare får prova särskilda
skyddsglasögon.
– Målet är att alla förare i Botkyrka ska vara
medvetna om problemet, men samtidigt inte vara
överdrivet rädda. Vi vill informera om att man
ska vara vaksam som förare, och inte titta in i
laserstrålen om man blir beskjuten. Men samtidigt är risken att få bestående ögonskador ganska
liten – den största risken är att föraren blir bländad, och att man råkar ut för en olycka på grund
av det, säger Niklas Thorslund, säkerhetschef för
Nobina Sverige.
Stockholm – Uppsala
Swebus VD bjöd ministern
på en åktur
Den 10 mars hade Swebus vd Joakim Palmkvist
äran att åka en av företagets nya bussar tillsammans
med infrastrukturminister Åsa Torstensson och
bland annat diskutera avsikten med den föreslagna
nya trafiklagen som både kan innebära möjligheter
Stockholm
Toppbetyg från SL
Varje år genomför Nobina Sverige en undersökning där man tar pulsen på samarbetet med
bolagets uppdragsgivare. I år genomförs undersökningen även i Norge, Finland och Danmark.
Syftet är att få en bättre bild av hur de olika
trafikområdena presterar vad gäller samarbete
och utveckling, kundbemötande, fordon, service
etcetera: Inom vilka områden behöver verksamheten utvecklas och inom vilka gör man redan ett
bra jobb? Resultatet av de lokala enkäterna sammanställs i sommar som underlag för kommande
års planering.
Extra glädjande i år är att Nobina får mycket
bra betyg av SL på hur man sköter Stockholmstrafiken, med riktigt fina omdömen för bland
annat trafikområde Södertälje och trafikområde
Huddinge/Botkyrka.
Södertälje
Tyresö
frostigt mottagande
Spänd väntan inför
stora upphandlingar
Nu ska Nobina ta plats i de sociala medierna på
allvar. En liten men ambitiös satsning görs nu på
Facebook, där en fokusgrupp har startats, för att
få information om vad Nobinas kunder vill ha för
busstrafik och hur den kan förbättras.
Den nya Facebookgruppen heter ”Vi som åker
SL-buss med Nobina i Södertälje” och hade efter
två veckor 14 medlemmar. Trafikinformatör
Jimmy Kumlin är den som praktiskt håller i trådarna i Facebookgruppen, och svarar på frågor
från medlemmarna i gruppen.
Den 7 maj lämnade Nobina Sverige in anbudet för
regiontrafiken i Uppland, ett åtråvärt kontrakt
som omfattar knappt 180 bussar. Idag har Nobina
en stor del av regiontrafiken i Uppland, med totalt
146 bussar. En liten del av trafiken – det som
omfattar skoltrafik – var ute för upphandling i
vintras, och vanns av konkurrenten KR Trafik.
– Det är klart att det känns spännande med en
så stor upphandling som detta är, den är ju helt
avgörande för oss i Uppland. Men vi känner att
vi har gjort ett gediget jobb med anbudet, säger
Peter Nilsson, Nobinas trafikchef i Uppland.
Den 4 juni väntas resultatet för Uppland
presenteras, och det nya avtalet kommer att gälla
från juni 2011. Upphandlingen är den största
för Nobina hittills i år, vid sidan av de två SLupphandlingarna som Access skrivit om tidigare.
Dessa två omfattar trafikpaketen Nacka/Värmdö
med 195 bussar och Huddinge/Botkyrka/Söderort
med 265 bussar. Anbudsdatumet för SL-upphandlingarna har blivit framskjutet i vår, från 9 april
till 2 juni.
– Det kom ut delvis nya och även uppdaterade
anbudsdokument som gjorde att det blev väsent­
liga förändringar i förutsättningarna för oss
entreprenörer, så därför förlängdes anbudstiden,
berättar Mattias Byström, anbudschef på
Nobina Sverige.
jobb med god utsikt
Så här såg buss nummer 5363 ut när den skulle tankas och göras ren i
tvätten i Tyresödepån, klockan 4 på morgonen, söndagen den 21 februari...
nummer 2 | 2010
Uppland och Stockholm
Fokusgrupp via
Facebook
Långflon
Godsbussen på
linje 211 från Värnäs
vänder vid Långflon,
i norra Värmland,
alldeles på gränsen till
Norge. Föraren Peter
Henemalm tog med
sig utsikten över Höljessjön efter en paus
vid vändhållplatsen.
och en del hinder för Swebus typ av trafik.
Resan gick mellan Cityterminalen i Stockholm
via Karolinska Institutet till Uppsala station. Dagen till ära hade man under natten ”stripat” om en
av Swebus bussar med den nya logotypen.
11
VÅRT GARAGE
Vill du att ditt garage ska vara med i nästa nummer
av Access? Kontakta redaktionen:
[email protected]
Tyresö
Rakare kommunikation i Tyresö
Kommunikationen mellan
verkstad och förare fungerade oftast bra i Tyresö.
Men ibland uppstod situationer då det krävdes ett rakt,
enkelt sätt att nå varandra.
Ibland ville en förare veta
när en inlämnad buss var
reparerad, men då var man
tvungen att göra det via den enda inloggningsdatorn som fanns på garaget. Med tanke på att det
var runt tre hundra förare som samsades om datorn så det blev knöligt ibland. Bussförare Michel
Kristiansson kom på idén att man kanske kunde
sköta kommunikationen via FIA istället.
– Jag ville att man skulle kunna kontakta verkstaden när man behövde det, säger Michel. Men
framför allt att verkstaden skulle kunna kontakta
en förare. Då kunde de enkelt skicka ett meddelande när en buss var reparerad, eller skicka
en fråga om de var osäkra på någonting kring en
förares inlämnade felanmälan. Om man kunde
göra det skulle reparationsarbetet gå smidigare,
och antalet indragna bussar skulle minska.
C2-ärendet togs upp och man åtgärdade
problemet. Genom FIA kunde man sedan tidigare
kommunicera mellan förare, trafikledare, driftledare och personalplanerare – men inte med verkstaden. Men nu lade man in även verkstadschefen
och 1:a mekanikern i mottagarlistan för meddelanden via FIA. Anna Jonasson var projektledaren som fick ärendet på sitt bord.
– Funktionen att kunna nå verkstaden har alltid funnits i FIA, men Tyresö hade inte lagt in den
ännu, säger Anna Jonasson. Men nu finns den där
och man kan på ett smidigt sätt nå verkstaden,
från hemdatorn om man vill.
– Det funkar bättre nu, säger Michel Kristiansson. Men kommunikationen fungerar bara åt ena
hållet, förare kan skicka meddelanden i FIA till
verkstaden, inte tvärtom. Verkstaden kan sedan
i och för sig svara på meddelanden, men inte
skicka första meddelandet. Så man kan säga att
mitt förslag gick igenom halvvägs, och det är ju i
alla fall bra!
Fler förbättringar via C2
Inom Nobina pågår ständig utveckling – och genom
hanteringssystemet C2 kan alla medarbetare komma
med egna förslag på förbättringar baserade på sin
egen verklighet. Access följer upp några förslag som
har lett till förbättringar i verksamheten.
Bromma fick postfack
Område: Bromma
Inlämnare: Åke Eklund
Problem: När beviljade, eller ej beviljade, ledighetsansökningar och andra ”lappar” skulle lämnas tillbaka
tyckte man det vore bra med någon form av postfack.
Som det var nu fick man fråga personalplaneraren hur
det hade gått med ens ansökan.
Lösning: Man skaffade en hängmappsvagn med 28
hängmappar sorterade på A-Ö. Där kan man nu lägga
meddelanden efter första bokstaven i efternamnet.
Resultat: Nu fungerar det bra och lapparna till förarna
finns att hämta i hängmappsvagnen.
Hässleholm: I Nobinas garage i
Hässleholm finns idag 13 bussar
och tolv fast anställda. I det trevliga
garaget, som tillhör trafikområde
Norra Skåne, finns gott om plats för
värme och gemenskap. Access satte
en kamera i händerna på driftledaren
Åke Hedlund, för att få en skildring av
en arbetsdag.
”På bilden överst är det vår
serviceman Börje Svensson som
gör rent en sittdyna. Vi har ingen
egen serviceverkstad, utan köper
in verkstadstjänster externt. Så
Börje är den ende hos oss som
servar bussarna. Till vänster syns
föraren Anders Näverlid som just
kommer in från sin morgonrunda.
Och närmast är det undertecknad
som löser dagens övningar vid
skrivbordet.”
”Här är det vår förare Ingemar
Persson som säljer biljetter till
kunder inför avgången med linje
532 mot Markaryd.”
”När klockan närmar sig 9.30
samlas förarna i lunchrummet. Här
vid borden löses många problem
under dagen. Vid bordet sitter Amir
Vojnikovitc, Sulejman Muslic och
Dosseh Hetcheli. Amir är vikarie
som driftledare för mig när jag är
borta.”
”I ett hörn i lunchrummet har vi
inrett för lite avkoppling med en
massage­stol, lite palmer och blommor och sånt. Det är flera förare
som gärna sitter i massagestolen
före ett arbetspass. Här är det Margareta Nilsson, en av fyra kvinnliga
förare här på garaget, som förbereder sig inför sitt pass, hon kommer
ofta in lite i förväg för att ladda med
energi inför körningen.”
”Inne i bussen är det Kennet
Nilsson som just har avslutat sin
morgon­körning. Han börjar varje
dag klockan 04.14 med vår första
resa med destination Markaryd.”
”Till vänster är det Jan Kvist som
inställer sig på kontoret. Han kommer nästan alltid in på det där viset,
med ett glatt uttryck.”
”Vi sköter all tvätt av bussarna på
dagtid, mellan 7 och 16. Här är det
en av bussarna som får sitt dagliga
bad.”
”I slutet av 90-talet och början av
2000-talet hade vi 32 bussar här
i Hässleholm, då hade vi också
stadstrafik här. Så det finns plats för
både mer bussar och fler förare här
i garaget.”
”Här i Norra Skåne har vi bra
samarbeten. Till vänster är det
vår trafikchef Oscar Bondeson
som tittar in. Han sitter vanligtvis
i Helsingborg, men dyker upp hos
oss en dag i veckan ungefär. Vi har
inrett en arbetsplats för honom så
att han kan sitta och jobba här om
han har ärende hit till Hässleholm.
Det gäller att fylla i blankettern­a
rätt. Här är det föraren Kenth
Bengtsson som sitter försjunken
inför hans förmiddagspass.”
Har du förslag på förbättringar? Lämna in ett förbättringsförslag till din närmaste chef eller via FIA.
nummer 2 | 2010
!
12 Å ANDRA SIDAN
Gör din röst hörd, tipsa Access på FIA
eller via [email protected]. Blir ditt
tips publicerat får du biobiljetter!
Kryssa och vinn biobiljetter
Lös krysset
och skicka in de två bildtexterna via post till Åkesson &
Curry, Sveavägen 62, 111 34
Stockholm (märk kuvertet ”Busskrysset”) eller
via mejl till [email protected]. Glöm inte att
bifoga namn, adress och telefonnummer.
Vi behöver ditt svar senast den 16 augusti 2010.
En lycklig vinnare får fyra biobiljetter!
till hela familjen!
presentkort_print.indd 1
2009-02-12 14:25:10
Rätt svar på Busskrysset hittar du på FIA.
Grattis till Eva Nyling i Falun som prickade in
rätt svar i Busskrysset i förra numret av Access.
Trevlig biokväll!
Reflexkampanjen
lockade till buss-rim
640 bidrag kom in i vinterns reflexkampanj,
och hela 65 000 reflexer delades ut av Nobinas
förare. Tävlingen omfattade i år en interaktiv del
på www.nobina.se, samt en del där de tävlande
skulle beskriva fördelen med att åka buss.
naturligt frisk i sommar!
Se till att få i dig av naturens nyttiga vitaminer i sommar. Access tipsar om hur du
själv kan göra dina härliga frukt- och bärdrinkar för hängmattan. Glad sommar!
Här är de vinnande bidragen:
en helg för två personer på
Ishotellet i Jukkasjärvi.
Lisa Anrell, Huddinge:
”Bästa skjutsen,
med sköna varma bussen
– väljer jag,
varje dag –
Upp med datorn, fram med boken,
behagligare fart än loken”
1:a pris,
Jordgubbsdröm
(för 2 pers)
Hallon- och
Melonsmoothie
Ingredienser:
Ingredienser:
10 stora färska
jordgubbar
250 ml jordgubbs­yoghurt
1 banan i bitar
lite apelsinjuice
1/2 melon (dela i kuber)
15 stora hallon
2 dl äppeljuice
lite citronsaft
lite flingsalt (valfritt)
Ingredienser:
1 liter apelsinjuice
250 g mango i bitar
2 avokado, i halvor
urkärnade
en Iphone.
Eva Hedström, Falun:
”Har varken cykel eller bil
men Nobina kör mig många mil
Ekonomiskt, smidigt och lätt
jag åker kollektivt med bussbiljett”
Gör så här: Skiva frukten
Gör så här: Blanda allt i en
Gör så här: Mixa alla
3:e pris,
och mixa, tillsätt yoghurten
och juicen. Ställ i kylskåp en
timme före servering.
mixer, tillsätt sedan lite salt
om du vill, servera.
ingredienser i en mixer.
Går bra att förvara i
termos eller i en kyld flaska.
nummer 2 | 2010
Limefärgad
Mango­smoothie
(som Nobinas nya färg!)
2:a pris,
en Ipod.
Anneli Ek, Stockholm:
”Att resa tillsammans sparar på naturen
– därför är jag gärna bussburen”