Access nr 2 2015

Transcription

Access nr 2 2015
2 Noterat / 3 Jobbsnack / 4 Kunskap & utveckling / 7 Arbetsplats
8 Förbättringar / 9 Kollegan / 10 Hållplats Nobina / 12 Å andra sidan
Foto: Patrick Trägårdh
2/2015
AVSÄNDARE: Nobina Sverige AB, Armégatan 38, 171 71 Solna
ACCESS
TIDNINGEN FÖR ALLA
SOM JOBBAR PÅ NOBINA
TRIVSEL PÅ TOPP
På Nobinas servicehall i Umeå är personal­omsätt­ningen
rekordlåg. Att kompetensen är lika hög som trivselnivån är
en av förklaringarna till att det numera sammansvettsade
gänget håller ihop i vått och torrt.
– Vi är noggranna med vilka vi anställer. De senaste åren
har jag alltid rådfrågat de andra om vilka vi vill ha här ute
eftersom dynamiken är så viktig, berättar Helen Lundström
Larsson som är serviceledare. SID 7
FÖRNUFT OCH KÄNSLA
KUNSKAPSDELNING
Kollegan: I Rose Saremi har Nobina Södra Skåne
fått en internkommunikatör full av energi. SID 9
Kollektivtrafiken är en bransch i förändring.
Hur gör vi för att hänga med i svängarna? SID 4 – 6
DESSA KOLLEGOR KAN DU
LÄSA OM I DETTA NUMMER:
Adnan Alagic, Landskrona
André Sellén, Skaraborg
Anna Bursell, Landskrona
Annika Eriksson, Norrtälje
Annika Kolmert, Solna
Annika Söderlund, Göteborg
Cecilia Benne, Solna
Charles Wasswa, Södertälje
Christel Grip, Solna
Christian Müller, Kallhäll
Elizabeth Viberg, Filipstad
Emil Aronsson,Skaraborg
Esad Saljunovic, Landskrona
Fadi Salim, Landskrona
Gerd Wester, Filipstad
Gunilla Vrede, Umeå
Helen Lundström Larsson, Umeå
Jari Honkanen, Filipstad
Javid Sirat, Skövde
Joakim Palmkvist, Solna
Kajsa Oscarsson, Trollhättan
VÅRT GARAGE: FILIPSTAD
Häng med till Nobinas kanske grönaste depå. SID 11
Leif Norman, Filipstad
Lena Siberg, Vänersborg
Maritha Persson, Umeå
Marko Scheffler, Kallhäll
Niklas Jansson, Kallhäll
Per Larsen, Tyresö
Peter Hagert, Solna
Pontus Nilsson, Filipstad
Reza Khazaie, Filipstad
Reza Khazaie, Filipstad
Roland Jenssen, Vänersborg
Ronny Jansson, Uppsala
Rose Saremi, Malmö
Sabo Isik, Södertälje
Sussi Åström, Umeå
Tanja Tindeus, Solna
Tehvid Zahirovic, Karlskrona
Zlatko Karamatic, Landskrona
2
LEDAREN
NOTERAT
15
…lokala marknadsförare träffades
för en konferens i april. Eftersom
lokal marknadsföring blir allt
viktigare i många av Nobinas avtal
var syftet att ta fram fler och
bättre kampanjer.
I STÄNDIG UTVECKLING
I NOBINA HAR VI en grön tråd. Tråden är egentli-
gen osynlig men vi blir påminda om den genom
värderingstavlan som hänger där på väggen – på
varenda depå, i vartenda konferensrum och i
varend­a reception. Den gröna tråden är till för att
sätta Nobina och vårt dagliga arbete i ett
samman­hang. Den definierar vår roll, vår affärsidé och vision men vi berättar också om huret.
Hur vi ska ta stegen närmare vår vision.
Ett sätt att göra detta är att arbeta med ständig utveckling. Vår ständiga utveckling drivs
framåt på olika sätt. En del är det processarbete
som utförs av kollegor från hela Norden som tillsammans formulerar arbetsmetoder eller instruktioner för olika
Lyxen ligger i att
delar av verksamheten. Det är en
kompetenta kollegor
oerhörd förmån att ha dessa
tillsammans har tagit till vara
instruktioner som basen för vårt
kunskap och erfarenheter
arbete. Lyxen ligger i att kompefrån alla delar av Nobina.”
tenta kollegor tillsammans har
tagit till vara kunskap och erfarenheter från alla delar av Nobina och utifrån det
tagit fram det bästa sättet att göra en arbetsuppgift på. Hjule­t är uppfunnet!
ETT ANNAT SÄTT är de förbättringsförslag som var
och en av oss kan lämna till processerna. För
instruktionerna är inte huggna i sten. Kommer vi
fram till att det finns sätt att förbättra dessa kan
vi alla lägga förbättringsförslag som process­
teamen tar ställning till.
Ett tredje sätt att arbeta med ständig utveckling är de förbättringsgrupper som
finns på en hel del trafikområden. Grupper och kollegor
jobba­r utifrån olika perspektiv
mot ett gemensamt mål.
I det här numret av
Access skriver vi om vårt
utvecklingsarbete och det
fantastiska utbyte av kunskap som det innebär. Att
vi ständigt jobbar tillsammans med våra kollegor för
att göra vårt arbete på ett
bättre sätt innebär inte bara
att våra kunder får bättre
kollektiv­trafik – det innebär
en ständig kompetensutveckling för oss som individer.
STORA KLIV MOT ETT
MER JÄMSTÄLLT NOBINA
Som medarbetare på Nobina ska man alltid kunna känna sig trygg.
Därför kommer alla trafikområden arbeta aktivt för att alla ska ha
samma möjlighet till en god arbetsmiljö.
XX
UNDER
VÅREN HAR Nobina och Swebus tagit
fram en ny jämställdhets- och mångfaldsplan tillsammans med företagets fackliga organisationer.
I den har man kartlagt ett antal områden som ska
få extra fokus under de tre år som planen gäller.
Främst handlar det om arbetsförhållanden, trakasserier och rekrytering.
– Som medarbetare ska man känna en absolut
trygghet i företaget. Vi ska arbeta för att stärka
våra vardagliga arbetsrutiner och förbättra
arbetssituationen för samtliga medarbetare.
­Trakasserier accepteras inte och kommer att tas
på största allvar, säger Peter Hagert, personal­
direktör på Nobina.
För trafikområdena
innebär den nya planen att
varje område kommer att
ta fram lokala handlingsplaner som stödjer målen
för jämställdhets- och
mångfaldhetsarbetet.
Utöver det har även varje
anställd ett eget ansvar att
Peter Hagert, personal­
säga ifrån om någon blir
direktör Nobina.
illa behandlad eller om
missförhållanden uppdagas.
Slutligen hoppas jag att
sommare­n blir varm och vilsam.
Vi ses igen i höst!
NOBINAS JÄMSTÄLLDHETOCH MÅNGFALDSMÅL
Arbetsförhållanden:
XX
Nobina ska säkerställa att det inte
finns vardagliga rutiner som utesluter
vissa grupper av anställda.
XX
Nobina ska sträva efter att den fysiska arbetsmiljön
för bussförare i sig inte utgör ett hinder för kvinnor,
samt beakta behovet av skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för personer med funktions­nedsättning.
Förvärvsarbete och föräldraskap:
XX
Nobina ska underlätta för småbarnsföräldrar vid val
av arbetstid.
Trakasserier:
XX
Nobina ska få ner andelen trakasserade. Målet är att
vi i Pulsen ska ha ett värde om 100/100 som inte
upplev­t trakasserier.
Rekrytering och kompetensutveckling:
XX
Nobina ska höja andelen kvinnliga bussförare i Nobina med en procentenhet under de kommande tre åren.
XX
Nobina ska höja andelen kvinnliga chefer inom
Nobin­a med en procentenhet per år under de
kommand­e tre åren.
Maryam Yazdanfar
Chef Public Affairs & Kommunikation
STUDIE GENOMFÖRD OM INDIVIDUELLA SCHEMAN
ACCESS GES UT AV NOBINA SVERIGE AB 08-410 65 300, [email protected]
ANSVARIG UTGIVARE/VD
Jan Bosaeus
Tel: 08-410 654 04
[email protected]
CHEFREDAKTÖR
Maryam Yazdanfar
Tel: 08-410 653 09
[email protected]
KOMMUNIKATÖRER
Malin Säker
Tel: 08-410 654 39
[email protected]
nummer 2 | 2015
Angelica Nordqvist
Tel: 08-410 654 34
[email protected]
Jimmi Jonsson
Tel: 08-410 653 15
[email protected]
SWEBUS Christel Grip
Tel: 08-410 659 43
[email protected]
PRODUKTION: Åkesson & Curry
Tel: 08-402 41 50
REDAKTÖR: Mats Janson
Tel: 08-402 41 47
FORMGIVARE: Sofia Nilsson,
Petter Carnhagen
BUSSFÖRARREPRESENTANT
Stefan Roos
Tel: 070-873 49 53
[email protected]
TRYCK: Hylte Tryck AB
Miljöcertifierade enligt
Svanen och ISO 14001.
XX
SENIORITETSPRINCIPEN
ELLER individuella scheman? Frågan splittrar bussbranschen i
de som är för individuella scheman
och de som är emot. ­Ja-sägarna
motiverar ofta förändringen med
att trafikföretagen behöver bli mer
attraktiva arbetsgivare. De som är
emot framhåller oftast att moroten
för att jobba länge försvinner. Nobina
har under våren låtit genomföra en studie för att
ta reda på vilken inställning som finns till individuella scheman i dag och vilka behov, förväntningar eller farhågor som finns
kopplade till det.
– Studien visade att ungefär lika
många är för som emot. I dagsläget
finns det inga svar på om, och i så
fall när och hur, en förändring kan
komma att ske, säger Cecilia Benne
som är planerare på Nobina.
JOBBSNACK
NOBINA BÖRSNOTERAS
Det betyder att:
Nobina syns bättre och intresset för Nobina och branschen kan öka.
Det går att handla aktier i Nobina.
Kommunikation kring resultat blir mer noggrann
MED FOKUS PÅ
SKADOR OCH KUNDER
XX
UNDER
Från vänster: Maria
Sjölin (Transport­
gruppen), Roland
Jenssen (före detta
trafikchef i
Värnersbor­g), Niklas
Pettersso­n (Arbets­
förmedlingen), Lena
Siberg (bussförare
Trollhättan).
VÅREN HAR FÖRARNA i trafikområde
Vänersborg och Skaraborg gått utbildningar med
fokus på skador respektive kundupplevelsen. Initiativet i Vänersborg togs efter att trafikområdet
hade haft många liknande skador på bussen på en
specifik plats. I utbildningen ingick bland annat
att bussförarna fick klä sig i civila kläder och
provåka olika linjer för att betygsätta upplevelsen
av resan.
– För att få en bättre förståelse för kundens
perspektiv åkte vi till Uddevalla och agerade testresenärer i stadstrafiken. De flesta förarna var
mycket nöjda med utbildningen och har efter­
frågat ytterligare körövningar, berättar Kajsa
Oscarsson, marknadsförare i Trollhättan.
Syftet med utbildningen i Skaraborg var att
skapa insikt om hur viktigt var och ens bidrag är
för kundens upplevelse.
– Att göra enkla och roliga övningar tillsammans och reflektera över hur vi kan använda det
i vår vardag visade sig vara ett bra sätt att lägga
upp utbildningen, säger André Sellén, trafikchef
i Skaraborg.
SWEBUS NOMINERADE
TILL KUNDSERVICEPRIS
XX
VARJE ÅR DELAR före­
taget ServiceScore ut
pris till de företag i
­Sverige som är bäst på
kund­service. Nomineringarna bygger på en
undersökning där 3 500
personer anger hur de
upplever servicen från
företag i 20 olika
Christel Grip.
bransch­er.
– Vi är stolta över nomineringen och att
kunderna ger oss bra betyg. Det är helt
av­görande för oss att kunderna uppskattar
den service vi ger, säger Christel Grip,
kommunikations­chef på Swebus.
BUSSFÖRARNAS DAG
VAD KRÄVS AV EN
BUSSFÖRARE?
XX
MÅNGA
I KOLLEGANS TJÄNST
XX
SOM
BUSSFÖRARE HAMNAR man ibland i obehagliga situationer. Då är det tur att Nobinas
kamratstödjare finns. Access bad tre kamratstödjare berätta om sin roll.
CHARLES WASSWA, KAMRATSTÖDJARE I SÖDERTÄLJE
FÅR MÖJLIGHET att utbildas till buss­
– Vår uppgift är att stötta kollegor vid
jobbig­a händelser som hot eller trafikolyckor.
Till oss kan man även komma om man behöver
ventilera sig. Får man inte möjlighet att tömma
säcken ibland riskerar man att bli utbränd.
förare via Arbetsförmedlingen. För att öka
Arbets­förmedlingens förståelse för vad som
krävs av en bussförare, ordnade Transport­
gruppen en fullspäckad branschdag tillsammans
med dem i slutet av april. Ett femtiotal arbetsförmedlare bjöds in och Maria Sjölin, arrangör från
Transportgruppen, berättade om branschen i
stort och vilka utmaningar som finns. Roland
Jenssen, som tidigare var trafikchef i Värnersborg och efter att texten skrevs har gått i pension­,
berättade om de många olika karriärvägar inom
Nobina och Lena Siberg, bussförare i Vänersborg, berättade om sitt yrke.
– Vi tror att en sådan här dag skapar bättre
relationer med Arbetsförmedlingen. Hur vi än
vride­r på det så behöver vi varandra. Detta var
vår första branschdag med arbetsförmedlare.
I höst kommer vi att fortsätta att lyfta frågan
i olik­a trafik­områden, säger Tanja Tindeus på
Nobinas HR-avdelning.
Lena Siberg fyller i:
– Det har funnits en föreställning om att det
räcker med att ha D-kort och vara stresstålig för
att köra buss. Men i själva verket är busskörkortet
bara en liten del av jobbet. Framförallt gäller det
att vara lösningsorienterad, att ha god kunskap
om biljettsystem, radiokommunikation och andra
hjälpmedel. Att vara social är ett måste. Det är
som vilket vd-jobb som helst, avslutar hon.
Vilken är den största utmaningen?
– Att inte bli för belastad själv. Man får ju
lyssna till mycket jobbiga saker så det är viktigt
att man tillåter sig själv att ventilera ibland.
ANNIKA ERIKSSON, KAMRATSTÖDJARE I NORRTÄLJE
– När det händer något är det viktigt att
bussföraren får prata med någon som förstår
dem. Vi kamratstödjare arbetar även som
bussförare och kan vara lättare att prata med.
Hur blir man kamratstödjare?
– Hos oss är det gruppchefen som frågar, på
andra ställen kan man anmäla intresse eller så
utser kollegorna den som är bäst lämpad. Hur
det än går till är det viktigt att man är en social person som är intresserad av människor.
SWEBUS TOPPAR
LISTAN I HÅLLBARHET
XX
VARJE ÅR RANKAR varumärkesundersökningen
Sustainable Brands Sveriges mest hållbara varumärken. Swebus knep fjärdeplatsen inom transportbranschen och klättrade till en 38 plats av
253 möjliga på den totala listan.
– Vi är glada att Swebus är bland de mest hållbara varumärken på den svenska marknaden just
nu. Våra expressbussresor har Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval och vi vet att allt
fler resenärer tycker det är viktigt, säger Christel
Grip, kommunikationschef på Swebus.
XX
DEN 18 MARS FIRAS BUSSFÖRARENS dag över hela
världen, till minne av den första hästdragna bussen som började trafikera Paris gator den 18 mars
1662. Dagen firades i samtliga Nobinas trafikområden, här med bakelser i Västra Götaland där lokalmedia följde med en bussförare under en dag.
3
HÅLLBARA RESOR
Sustainable Brands
lista på de mest hållbara ­varumärkena bland
transportföretagen:
1.SJ
2.SL
3. Arlanda Express
4.Swebus
5.Västtrafik
6.Flygbussarna
7.Skåndetrafiken
8. Veolia Transport
9. Taxi Stockholm
10.Hertz
RONNY JANSSON, KAMRATSTÖDJARE I UPPSALA
– Vi ansvarar även för att följa upp kollegor
som har varit med om jobbiga saker. Jobbiga
händelser kan påverka människor under en
längre period och kan påverka deras arbets­
insats.
Vad är det bästa med att vara kamratstödjare?
– Att få vara en medmänniska åt sina medarbetare och förhoppningsvis hjälpa dem. Man
får även viss utbildning, vilket utvecklar en
som människa.
nummer 2 | 2015
4
KUNSKAP & UTVECKLING
DEN STORA
KUNSKAPSRESAN
Maximal kundnöjdhet. Det är ett av de vassaste verktygen för att vinna
upphandlingarna. I en allt hårdare konkurrens om trafikuppdragen har
Nobina genomfört stora förändringar av sina arbetssätt.
TEXT Thomas Sjöberg ILLUSTRATION Aurora Kroon
DEN STÖRSTA KOMPETENSRESAN som koncernen
har genomgått. Så beskrivs Nobinas arbete med
att utarbeta metoder för hur verksamheten bäst
bedrivs.
Avregleringen av busstrafiken 1992 innebar att
privata företag kunde ta över ansvar för den
operativ­a kollektivtrafiken. När uppdragsgivarna
började ställa andra krav än rent ekonomiska
hårdnade konkurrensen. Värden som kvalitet,
kund- och samhällsnytta blev nyckelbegrepp i
upphandlingarna.
Annika Kolmert, ansvarig för
Nobinas verksamhets­
utveckling.
NYA FÖRVÄNTNINGAR
Nu ligger ansvaret för att öka resandet och få
nöjdar­e resenärer delvis på trafikföretagen. Det
sker genom incitamentsavtal, enligt vilka trafikföretagen får mer betalt om målen nås.
– I den situationen är det nödvändigt att
inte bara veta vad vi förväntas leverera och
Vi ska vara
varför, utan också kunna visa att vi har väl
framgångsutarbetade och beprövade metoder för att
rika
under
de
åtta år som
garantera trygghet, säkerhet och
avtalet
löper.
Och sedan
kontinuite­t i trafiken, säger Annika
vinna
upphandlingen
Kolmer­t, ansvarig för Nobinas
verksamhets­utveckling.
på nytt.”
Många medarbetare har därför bidragit
Per Larsen, bussförare
till ett utvecklingsarbete för att Nobina ska
bli vassare än konkurrenterna. All den kunskap och erfarenhet som finns hos medarbetare
runt om i Norden har samlats in och standardiserats. Varje steg i verksam­heten, från inköp av
bränsle och reservdelar till trafik- och personalplanering, har lagts in i styrdokument för att alla
i koncernens bolag ska kunn­a arbeta enligt
samm­a modell.
DELAKTIGHET OCH UTVECKLING
– Inom Nobina tycker vi att det är motiverande
att arbeta med utveckling. Alla medarbetare ska
därfö­r ges möjlighet att vara med i utvecklings­
arbetet. På trafikområdena kan man vara med i
vårt lokala förbättringsarbete och man kan alltid
lämna förslag till förbättring och få återkoppling
av närmaste chef på det. Vi har regel­
bundna återkopplingssamtal och årliga
medarbetarsamtal.
– Så summa summarum, det bästa för
att utveckla våra medarbetare är att
synlig­göra dem, bekräfta dem och deras
insatser genom att låta dem både påverka
och delta i vår verksamhets utveckling,
avslutar Annika Kolmert.
nummer 2 | 2015
Det blir
något mer
än att bara köra
från A till B.”
Niklas Jansson,
gruppchef
1000
5
… medarbetare omfattas av det
nya trafikavtalet i södra
Stockholm. Av dem arbetar redan
en tredjedel i Tyresö i dag, medan
två tredjedelar kommer att tas
över från befintliga trafikbolag.
EN TIMME VÄRD GULD
Södertörn: När Nobina vann
upphandlingen av linjetrafiken
i Södertörn, söder om Stockholm,
tredubblades Nobinas trafik i området.
Inför övertagandet genomfördes
personliga samtal med alla nya
medarbetare för att berätta om
Nobinas engagemang och värderingar.
FÖRUTOM FÖRARE FRÅN trafikområde Tyresö tar
Nobina över förare från Handen, Jordbro, Nynäshamn och Ösmo som tidigare har tillhört Keolis,
till det nya trafikområdet som heter Södertörn.
För att få med sig alla medarbetare i övergången från ett trafikföretag till ett annat genomförde Nobina ett timslångt samtal med var och
en av de omkring 450 tidigare Keolisanställda.
– Vi ville höra deras tankar och ta del av deras
kunskap. Vi berättade vad Nobina är och står för.
Och så gick vi igenom vilka förutsättningar och
drivkrafter som finns i det nya avtalet, säger Per
Larsen, bussförare och tidigare Nobinas kommunikationschef som har deltagit i samtalen.
SAMMANKNYTANDE VISION
Dessutom genomförs nu liknande samtal med de
omkring 400 Nobinaanställda. Oavsett vilken
roll man har i företaget finns det saker som
knyte­r samman alla medarbetare, och det är
företagets vision och affärsidé.
– Vårt mål är att alla ska vilja resa med oss.
Men vad innebär det för en bussförare, som ju är
den som möter kunden i sitt arbete?
Nobinas erbjudande till kunderna är enklare
vardagsresande genom att göra det enkelt,
vänlig­t och prisvärt.
– Vad innebär ”enkelt” på vägen mellan Gullmarsplan och Handen? Vad betyder ”vänligt”?
Här ligger utmaningen – att försöka se detta ur
kundens perspektiv. Och då kan det handla om
hela spektrat, från hur föraren kör bussen till vad
och hur man informerar, och hur man ser på och
bemöter kunden. Och då blir det väldigt konkret
och knyter ihop alla, från vd, förare, service och
verkstad till administration. Allt detta sammantaget blir vår företagskultur, säger Per Larsen.
GOD INVESTERING
Därför, menar han, var den där första timmens
samtal guld värd. Det var då man fick chansen
att berätta om Nobinas företagskultur för de nya
medarbetarna. Nu vidtar ett kontinuerligt arbete,
med ständig dialog med medarbetarna. Det
underlättas av att gruppcheferna numera enbart
ansvarar för sina förares utveckling och inte
delta­r i drift- och trafikledningen.
– Om vi gör det här på rätt sätt tror jag att det
visar sig vara en bra och nödvändig investering
för framtiden. Vikten av att dela Nobinas värderingar och engagemang för uppgiften och för
kunden är a och o för att vi inte bara ska vinna
upphandlingar utan också få ökade intäkter. Vi
ska vara framgångsrika under de åtta år som
avtalet löper. Och sedan vinna upphandlingen på
nytt, säger Per Larsen.
Om vi gör
det här på
rätt sätt tror jag att
det visar sig vara
en bra och nödvändig investering för
framtiden.”
Per Larsen, bussförare
NYA AVTALET I SÖDERTÖRN
Avtalet har så kallad incitamentsersättning vilket
innebär­att Nobinas ersättning helt avgörs av hur
många som reser med bussarna.
­­
GRÖNT LJUS FÖR GRÖN RESA
Kallhäll: Det lönar sig att köra
miljövänligt. På Nobina i Kallhäll
har miljökonceptet Den Gröna Resan
lärt förarna att köra mjukare och
spara energi. Kunderna är nöjda,
förbrukningen är lägre och
arbetstempot känns lugnare.
DEN GRÖNA RESAN ÄR ett viktigt instrument i
Nobinas miljö- och kvalitetsstrategi som bland
annat syftar till att kunderna får säkra resor
utan ryckig körning och plötsliga inbromsningar.
– Vi får många positiva synpunkter från våra
resenärer att det har blivit lugnare och tryggare
att åka med oss, säger Niklas Jansson, gruppchef på Nobina i Kallhäll.
Ett av de bästa sätten att minska utsläppen
av koldioxid är att påverka körstilen. Det har
visat sig att Den Gröna Resan minskar bränsleförbrukningen med upp till 15 procent och
utsläppen med ungefär sju procent.
Arbetet har gett resultat. 221 stycken, eller 80
procent, av Kallhälls förare kör på ett sätt som
motsvarar kraven, jämfört med cirka 40 procent
i september 2013 då arbetssättet sjösattes.
Majoriteten av förarna kör idag rationellt
enligt Den Gröna Resan. Men det var allt annat
än självklart i början.
Niklas Jansson gör uppföljning och åter­
kopplar till samtliga anställda på depån i
Kallhäl­l varj­e månad, vilket gör den till ett
effektiv­t ledarskapsverktyg som också synliggör
medarbetare­n.
– Jag ger även lite tips och tricks och talar om
för dem att de är duktiga yrkes­
förare. Det ökar stoltheten och det
blir många diskussioner kring det
här körsättet, och små interna tävlingar om något som är roligt. De
triggar varandra lite, det blir något
mer än att bara köra från A till B.
NY DELAKTIGHET
– Många är vana att köra som de alltid
har gjort. Så kommer plötsligt ett nytt
arbetssätt som visar ett, för många, nytt
körsätt. Så det är klart att det var motstånd till det här, vilket visade sig i att
man inte loggade in på DGR:en. Men
OVÄNTAD BELÖNING
med ett arbetssätt kopplat till konkreta
Som ett tecken på att Nobina
mål och kontinuerliga uppföljningar, så
verkligen uppskattar att förarna
Niklas Jansson, gruppchef
håller vi fokus och skapar samsyn och
anpassat sig så bra till Den Gröna
Nobina i Kallhäll.
delaktighet. De allra flesta idag har
Resan lottades surfplattor ut till
kommi­t in i arbetssättet och medger att de
fem förare. Kriterierna för att medverka i utlottkänne­r sig lugnare med sin körning och upplever
ningen var att ha minst 80-procentig inloggning
DGR som roligt. Det har blivit någonting mer i
och att köra grönt. Det var ingen morot för att
medarbetarens vardag som de kan jobba med
göra ett bra jobb, snarare en oväntad men
och bli duktigare på.
välkomme­n belöning. Vi får många
positiva synpunkter från våra
­resenärer att det har
blivit lugnare och
tryggare att åka
med oss.”
Niklas Jansson,
Kallhäll
nummer 2 | 2015
6
KUNSKAP & UTVECKLING
Man behöver
en klapp på
axeln när man har varit ute
i trafiken en hel dag, man
behöver uppskattning. Jag
tror att förarna känner att de
får det nu. Vi är nära dem
på ett helt annat sätt.”
Emil Aronsson, gruppchef
Skaraborg
Gruppcheferna ges
mer tid till stötta sina
förare i det dagliga arbetet
istället för att sitta framför
en dator med vägavstängningar och liknande.”
HÄR ÄR
KUNDERNA NÖJDA
André Sellén, trafikchef
Skaraborg
Skaraborg: Utbildning och gruppchefer som kan fokusera
på sina förare. Det är två av verktygen för att förarna ska
trivas – och kunderna bli nöjda.
NOBINA TOG ÖVER ALL linjetrafik i Skaraborg
2004. Tio år senare, när företaget vann upphandlingen igen, slogs Lidköping och Skövde
samman till ett enda trafikområde.
– Från att ha varit två normalstora trafik­
områden med 100 bussar och 200 anställda, blev
vi 220 bussar och 450 anställda. Det säger sig
självt att detta krävde stora omställningar,
säger André Sellén, trafikchef Skaraborg.
NY ROLL FÖR GRUPPCHEFERNA
De gruppchefer som tidigare också hade arbetat
som driftledare har nu enbart ansvarar för sina
förare.
– Gruppcheferna ges mer tid till stötta sina
förare i det dagliga arbetet istället för att sitta
framför en dator med vägavstängningar och
liknand­e.
På det sättet kan gruppcheferna i respektive
trafikområde fokusera på att få med sig varje
enskild medarbetare i det förändringsarbete
nummer 2 | 2015
som är nödvändigt för att hävda sig i
konkurrense­n.
I Skaraborg har Nobina genomfört en så
kalla­d insiktsutbildning för samtliga med­
arbetare, med syftet att öka förståelsen för
olik­a kunders behov. Teori blandades med
praktisk­a övningar och grupparbeten.
– Alla kan i sin roll göra något för att det blir
bättre för kunden. Insiktsutbildningen är en del
av ledarskapet som vi jobbat med här i
Skarabor­g, säger André Sellén.
Arbetet har gett resultat. Länstrafikföretaget
Västtrafiks mätning för första kvartalet 2015
visar en kundnöjdhet på 95 procent i Skövde
stadstrafik och hela 98 procent på Skaraborg
Express. Och det är ingen nyhet.
– Vi har legat på höga nivåer i Skaraborg ända
sedan vi startade, men nu ser vi också högre
betyg från kunderna på ännu fler frågor än
tidigar­e.
Emil Aronsson.
André Sellén.
”MAN BEHÖVER UPPSKATTNING”
Emil Aronsson är en av trafikområdets totalt
sex gruppchefer som numera helt kan fokusera
på sina förare. Som ett komplement till insiktsutbildningen har han och de andra gruppcheferna samt verkstadschefen fått en ledarskapsutbildning, vilket gav dem ytterligare verktyg
för ledarrollen.
– Vi har årliga medarbetarsamtal och däremellan extra återkoppling. Vi gör medåkningar
för att se hur förarna har det, och de känner att
de har cheferna i ryggen på ett annat sätt än
tidigare. Jag är ute och visar mig så mycket jag
bara kan, vilket jag tror är nyckeln till fram­
gån­g. Man behöver en klapp på axeln när man
har varit ute i trafiken en hel dag, man behöver
uppskattning. Jag tror att förarna känner att
de får det nu. Vi är nära dem på ett helt annat
sätt.
7
ARBETSPLATS
TRIVSELN VIKTIGAST
Umeå: Ett femtiotal bussar tvättas både in- och utvändigt, vätskor fylls
på, dörrlister slås fast, fjädringen på stolarna höjs upp – ja, allt som inte
nödvändigtvis måste utföras i en verkstad, görs här. På Nobinas servicehall
i Umeå går det inte att ha tummen mitt i handen. Här handlar det om
tungt fysiskt jobb i högt tempo och dessutom nattetid. TEXT Ingela Johannesson FOTO Patrick Trägårdh
DE SITTER ALLA SAMLADE runt köksbordet i det lilla
fikarummet på servicehallen i Umeå. Stämningen
är avspänd och familjär. Trots att de ibland får höra
att de borde ha några handlingskraftiga karlar där
också, syns inga män till så långt ögat kan nå.
– Vi har haft samma personal här de senaste
åren, vilket är ovanligt. På andra ställen byts det
personal med fyra månaders intervaller för att
man inte orkar mer. Man jobbar ju så nära varandra, och det är redan så tungt som det är, så det
måste verkligen vara bra stämning för att man
ska mäkta med, menar serviceledaren Helen
Lundström Larsson.
Servicehallens arbetstider är mellan klockan
17.30 och 02.00 på vardagarna. Under helgerna
jobbar de fram till klockan fem morgonen därpå.
Det är full fart från det att de kliver in genom
portarn­a på servicehallen.
Sussi Åström berättar att det vissa kvällar
kan stå runt 15 bussar parkerade utanför hallen
redan innan arbetspasset har börjat, något som
märks av särskilt mycket på helgerna då man
bara är två som jobbar och den ena är ute och kör
buss fram till halv nio på kvällen.
– Då känns det tungt! säger Sussi med
eftertryc­k.
– Men man hinner aldrig riktigt känna att man
är trött, vi håller igång hela tiden, menar Marith­a
Persson, som har hunnit arbeta i 40 år på
Nobin­a , både som bussförare och med skötsel.
– Jag gillar att jobba natt, det har jag alltid
gjort. Tidigare körde jag nattbuss, men nattrafiken är rätt tuff nu med mycket liv och rörelse.
Här är det mycket bättre, fortsätter hon.
I snitt tar de hand om drygt 50 bussar per natt.
Varje buss avhandlas på 25 minuter. Alla bussar
ska tvättas invändigt och utvändigt, säkerhetskontroll ska utföras, lampor ska bytas och tanken
fyllas med mera. Utöver det fungerar hallen även
som sambandscentral så det är hit bussförarna
larmar ifall de behöver hjälp med något.
Trots att arbetet är så pass tungt och stressigt
gillar de ändå jobbet så mycket att de har blivit
kvar år efter år.
– Vintrarna är tyngst, inte minst på grund av
allt grus. Då är det många av oss som tänker ”aldrig mer!” Men så kommer våren och sommaren
och man kan jobba med ytterportarna till hallen
öppna, och då glömmer man snabbt bort hur det
är att jobba på vintern. Och så vill man fortsätta
ett år till. Sussi är ett praktexempel på det, säger
Helen och alla brister ut i ett igenkännande skratt.
– Ja, jag har hållit på sådär i åratal, skrattar
Sussi.
DYNAMIKEN VIKTIG
– Vi är noggranna med vilka vi anställer. De
senaste åren har jag alltid rådfrågat de andra om
vilka vi vill ha här ute eftersom dynamiken är så
viktig, berättar Helen.
– Vi är ett gäng starka kvinnor, både händiga
och driftiga, säger Sussi.
– Det är inga smyckade naglar här inte, fyller
Gunilla Vrede i och alla skrattar återigen.
I verkstadshallen på andra sidan väggen, jobbar bara män. Av någon anledning har det visat
sig påverka samarbetet dem emellan på ett mycket positivt sätt.
– Vi har numera ett suveränt samarbete! Det
blir som en bra mix av kvinnor och män, menar
Helen och tillägger:
– Vi tillsammans är ju egentligen hjärtat i hela Nobinas
verksamhet, det är ju vi
De senaste
som spottar ut alla bussar och ser till att de
åren har
går att köra.
alltid rådfrågat de
NOBINAS SERVICE­HALL I UMEÅ
Antal anställda: Fem
heltidsanställda, plus
några ­timvikarier.
Antal bussar att
serva per kväll/natt:
52–53 st.
Arbetsuppgifter:
Tvätta bussarna
in- och utvändigt,
göra säkerhetskontroll,
tanka, fylla på vätskor,
byta lampor, andra
lättare tekniska repa­
rationer, fungera som
larmcentral för förare
i tjänst, utföra even­
tuella bussbyten,
bestämma utsättningen av bussar för dagen
därpå med mera.
TIPS OCH TRICKS
Oftast larmar förarna om dörrar som inte stängs
som de ska.
– Då brukar vi tipsa om att de ska torka av
fotocellerna som gör att dörrarna kan öppnas
och stängas. Det är lätt att det hamnar smuts
på dem, och det tänker man kanske inte
alltid på, berättar Sussi.
I annat fall, då det inte räcker med
enkla tips, får de köra ut en ersättjag
ningsbuss och ta med sig den andra
andra
till servicehallen.
om vilka vi vill
ha här ute eftersom
dynamike­n är så viktig.”
Helen Lundström Larsson,
serviceledare
Sedan ett par år tillbaka arbetar
ett väldigt sammansvetsat gäng
i Nobinas servicehall i Umeå.
– Det har nog aldrig varit så
här bra någonsin tidigare, vi
trivs så otroligt bra ihop, säger
serviceledaren Helen Lund­
ström Larsson.
Från vänster: Sussi Åström, Gunilla Vrede, Helen Lundström Larsson, Maritha Persson och Linda Kempe.
nummer 2 | 2015
8
FÖRBÄTTRINGAR
TRAFIK
VI BEHÖVER JOBBA FÖR
VÅR SÄKERHETSKULTUR
I FÖRRA NUMRET AV ACCESS tog vi upp
vikten av att ha en säkerhetskultur där
det är naturligt och självklart att jobba
förebyggande för att undvika olyckor och skador.
Ett bra exempel på detta är att inte använda
mobiltelefon under färd. Det låter enkelt, men
verkligheten är ofta en annan. En säkerhets­
kultur bygger man framförallt genom en enga­
gerad ledning som säkerställer att vi följer lagar
och regler, prioriterar medarbetarnas arbetsmiljö
och ständigt förbättrar verksamheten för medarbetarna. Det är sådana åtgärder som skapar förtroende och engagemang bland de anställda och
ger rätt förutsättningar för att bygga vidare.
TITTA BARA PÅ NOLLVISIONEN för trafiken. I
Sverig­e har vi sedan 1997 jobbat med nollvisionens mål med noll döda och svårt skadade i trafiken. Antalet döda har ständigt sjunkit, från cirka
600 döda vid 2000-talets början till 275 förra året.
Men så är riktigt inte fallet med allvarligt skadade. Det ligger fortfarande på cirka
4 000 personer per år. För att nå
målet här måste vägar, gator och
fordon i högre grad anpassas till
våra förutsättningar. Trafikverket
beräknar att antalet allvarligt
skadade och döda kan minskas
med cirka 700 personer varje
år om alla personbilar som är
äldre än tio år skrotas. I en ny
bil är det minst halverad risk
att dö eller skadas allvarligt i
en trafik­olycka jämfört med en
tio år gammal bil. Det är således väldigt mycket säkrare att
åka en nyare bil, men ännu säkrare är det att åka buss.
Trevlig sommar och kör
försiktigt!
Niklas Thorslund,
säkerhetschef på Nobina
Har du frågor eller tips till Niklas, hör
av dig på [email protected]
nummer 2 | 2015
Sabo Isik, gruppchef på
­Nobina Södertälje
Foto: Matton Collection / Johnér
FÖR ATT LYCKAS MED DETTA måste vi alla på olika
sätt höja vår kompetens. Det naturliga är genom
olika typer av utbildningar, såsom säkerhetsutbildning för mekaniker, YKB för förare och förebyggande kurser mot hot och våld. Ett annat sätt
är att vi genom Den gröna resan
När detta blir självklart
praktiskt lär oss att köra mjukaför alla i vardagen har
re och därigenom minskar antavi fått den säkerhetskultur
let skador – vi vet att ”gröna”
förare utsätter kunderna för fär- vi strävar efter.”
re olyckor och personskador.
Men inte minst lär vi av varandra i vardagen. Det
är många av er som föregår med gott exempel
genom att alltid sätta på varningsblinkers när ni
backar ut från rampen, alltid har bilbältet fastspänt, har reflexväst på er när ni går till och från
bussen och har skyddsglasögon vid svetsning, för
att nämna några saker. När detta blir självklart
för alla i vardagen har vi fått den säkerhetskultur
vi strävar efter. För att nå dit krävs uthållighet
och att vi har tid att hålla ut.
Foto: Sofia Brattwall
!
Genom att synas ute bland
ungdomarna har Nobina vänt
en negativ trend av skade­
görelse. När ungdomarna har
fått lära känna förarna har de
förstått att skadegörelsen
påverkar samhället och förarna
negativt.
MJUKA TAG
MOT SABBET
Södertälje: Krossade busskurer, nerklottrade säten och stenkast mot bussar.
Bostadsområdet Brunnsäng har alltid varit ett av de mest vandaliserade
områdena i Södertälje. Men tack vare Nobinas relationsskapande projekt
har man lyckats sänka skadegörelsen från 95 allvarliga händelser om året
till sex stycken. TEXT Sofia Brattwall
DE FLESTA FÖRARE KÄNDE SIG otrygga när de körde
med jämna mellan­r um och den positiva trenden
genom förorten Brunnsäng i Södertälje. Förutom
höll i sig.
skadegörelse var hot om våld vanligt förekom– Jag tror att de som tidigare förstörde började
mande, särskilt under kvällstid. Men då kom
tänka sig för innan de plockade upp den där
Södertäljedepån på en lösning. Varför inte låta
stene­n. Nu kände de plötsligt bussföraren som
förarna träffa ungdomarna i området?
kom körande, han hade ju varit schysst och spe– Vi tog kontakt med den lokala fritidsgården
lat tv-spel med dem. Nu visste de att han hade fru
och några förare fick komma på besök och hänga
och barn som han längtade hem till. Och att han
med ungdomarna. Bara genom att snacka,
blev rädd varje gång en sten kastades mot hans
spela pingis och lira dataspel skapabuss, säger Sabo Isik.
des en relation. Istället för att vara
de där anonyma människorna
ÖKAD FÖRSTÅELSE
SOM TACK
som kör bussen så fick förarna
Förutom att förmänskliga buss­
en identitet. Ung­domarna
förarna har Nobina även informeFÖR HJÄLPEN
insåg att de var som vilka
rat ungdomarna om hur kollektivkommer Nobina att bjuda
människor som helst, berättrafiken fungerar. Det har lett till
fritidsgårdens ungdomar
tar Sabo Isik som är gruppökad förståelse för vad skadegöpå en biokväll på Heron
chef på Nobina Södertälje och
relse har för effekter på hela samCity under maj
initiativtagare till projekte­t.
hället.
månad!
– Nu håller ungdomarna koll på
SNABB FÖRÄNDRING
varandra och säger till när det är
Till för ett år sedan låg skade­
någon som förstör. Vi tror att projektet har
görelsen i Brunnsäng mellan 90-100 allskapat ett förtroende för Nobin­a och kanske är
varliga händelser om året. Men redan veckor efter
det någon exklottrare som får upp ögonen för
besöket på fritidsgården kunde man ana en förbussbranschen, säger Sabo Isik hoppfullt­.
ändring. De flesta ungdomar slutade att förstöra.
Som tack för hjälpen kommer Nobina att bjuda
Förarna som arbetad­e kvälls- och nattpass rapfritidsgårdens ungdomar på en biokväll på Heron
porterade att stämningen i bussarna hade blivit
City under maj månad.
bättre. Nobina fortsatte att besöka fritids­gården
KOLLEGAN
1 127
9
…så många svar fick
Nobina Värmland i vårens
kundundersökning, tätt
följda av Södra Skåne som
fick 1 058 svar.
DRIVEN AV
ENGAGEMANG
Malmö: Från Malmö till Mombasa via Washington, D.C. Rose Saremis väg till
bussbranschen har varit brokig och kantad av äventyr. När hon nu tar sig
an kommunikationen på Nobina Södra Skåne gör hon det med samma
entusiasm som allt annat i livet. TEXT Mats Janson FOTO Sofia Brattwall
EN KYLIG VIND DRAR FRAM över rampen på
Mölledalsgata­n i Malmö och Rose Saremi virar
sin stora halsduk ytterligare ett varv runt halsen.
Trots att det är början på maj har våren inte riktigt hittat fram till Skåne än. Men snålblåsten är
ingenting som bekommer henne, eller de andra på
depån för den delen. Stämningen är lika varm i
fikarummet som inne på kontoret där marknadsavdelningen sitter.
Rose visar runt på depån. Alla hälsar glatt. För
henne är bussbranschen fortfarande ny, men trots
att hon har jobbat på Nobina i Södra Skåne mindre än ett halvår har hon redan gjort en hel del
avtryck på garaget. På en tv-skärm rullar hennes
inbjudan till att bidra till Pulsen, från en affisch
sprider Annica, månadens förare, ett smittsamt
leende. På en vägg sitter några röda hjärtan kvar
från alla hjärtans dag med tankeväckande citat
från runt om i världen.
Rose anställdes av den nya försäljningschefen
Marcus Hall, när han insåg att någonting måste
göras åt kommunikationen i det växande trafikområdet. Av Roses energi att döma gjorde han ett
bra val.
JOURNALISTBAKGRUND
Bland det första hon gjorde på Nobina Södra
Skån­e var att ta tag i intranätet.
– På vårt FIA var allt så rörigt att ingen orkade
läsa någonting, berättar hon. Nu har jag rensat
upp och nu står jag ensam för allt innehåll.
Skrivandet ligger naturligt för Rose. Redan
som barn bestämde hon sig för att antingen bli
journalist eller jurist. Det senare, insåg hon så
En av mina grannar hade tre barn och
bodde på tolv kvadrat­meter. Trots
bristen på pengar tog hon över vårdnaden av
två hemlösa barn.”
småningom, skulle bli alldeles för tråkigt i längden. Förmodligen hade hon rätt. Som nyutexaminerad journalist fick hon jobb som reporter på
CNN i Washington DC. Efter ett år i den världs­
politiska hetluften flyttade hon hem till Sverige
igen och fick jobb på Sveriges Television. Sedan
följde en tid som reporter på Sydsvenskan. De
prestigefyllda mediejobben är dock ingenting hon
framhäver. Med samma entusiasm berättar hon
om sitt första jobb som tidningsförsäljare när hon
var 14 år gammal.
– Min morfar brukade säga att det är arbete
som bygger människan, och jag tror att det stämmer. Jag har lärt mig otroligt mycket på alla jobb
jag har haft.
Rose återkommer till sin morfar flera gånger.
Han var en berömd arkitekt i Teheran som på
äldr­e dagar reste runt på den iranska lands­
bygden och arbetade med välgörenhet. Kanske
har hans engagemang gått i arv. För Rose handlar
arbete snarare om entusiasm och utvecklingen
än om pengar och karriär.
DOKUMENTÄR I KENYA
Det var just passionen för
en spännande fråga
som förde henne ut
på sitt hittills största äventyr. Roses
ögon lyser lite
extra när hon
berättar om sin
tid i Kenya.
I början av
2000-talet
hjälpte Sida
och Swedbank
Kenya med att
bygga upp ett nytt
bankväsende. Rose
fick chansen att åka
dit som projektledare
för att besöka olika verksamheter och kom då i kontakt med Akamba Handicraft, ett
stort område utanför kuststaden Mombasa där
tiotusentals hantverkare jobbar under knappa
förhållanden. Mötet med människorna och kulturen gjorde sådant intryck på henne att hon åkte
tillbaka två gånger till på eget bevåg innan hon
bestämde sig för att göra en längre resa till
Mombas­a för att spela in en dokumentärfilm om
livet i slummen.
– Jag ville att det skulle vara så äkta som möjligt
och då dög det inte att bo på hotell. Istället hyrde
jag ett rum i ett så kallat Swahilihus i ghettot.
Rummet bestod av några kvadratmeter stampat jordgolv, väggar av lera och tak av korrigerad
plåt. En smal gemensam gård i mitten förenade
husets tolv rum. Att leva bland väldigt fattiga
människor som inte hade tillgång till vatten, el
och sjukvård men ändå tog hand om varandra,
inspirerade Rose.
– Många kvällar när jag kom hem hade mina
grannar som knappt hade pengar att betala sin
egen hyra lagat mat åt mig. En av mina grannar
hade tre barn och bodde på tolv kvadratmeter.
Trots bristen på pengar tog hon över vårdnaden
av två hemlösa barn.
ROSE SAREMI
Ålder: 37 år.
Bor: Med sambo
i Malmö.
Jobbar: Intern­
kommunikatör på
Nobina Södra Skåne.
Intressen: Spela
teater.
Kuriosa: Huvudroll
i regissören Roberto
Duartes film Skyddsdjävulen.
FRÅN MOMBASA TILL MALMÖ
Som västerlänning och kvinna var det inte helt
enkelt att smälta in. Rose blev måltavla för både
glåpord och ruttna tomater innan de vande sig
vid henne och hennes kamera. Men det var varken kulturkrocken, bristen på rent vatten eller
det faktum att hon hotades av en rånarliga, som
plågade henne. Däremot allt hon ville göra men
inte hann. Överallt dök det upp spännande
historie­r som behövde skrivas ner och filmas.
– Jag ville bland annat göra en dokumentär om
ett område där det bara bodde föräldralösa barn
som alla var beroende av att sniffa lim. Men till
slut var jag tvungen att bestämma mig. Och
Kenya handlar inte bara om fattigdom utan det
finns så mycket mer att upptäcka.
Filmen blev så småningom tre filmer som
köptes­av en distributionskedja för utbildningsmaterial. Och Rose, hon hittade till Nobina med
målet inställt på att förbättra branschen och
bussförarnas status. Fortsättning följer.
nummer 2 | 2015
10
93%
HÅLLPLATS NOBINA
Vad händer i ditt trafikområde?
Tipsa Access om lokala nyheter, aktiviteter och händelser.
Mejla till [email protected].
Du kan också tipsa Access via tipslådan på FIA.
… nöjda kunder fick trafikområde
Sörmland i vårens kundundersökning.
På andra plats kom Skaraborg med 89
procent och på delad tredjeplats kom
Varberg och Umeå med 86 procent.
Det fina resultatet från
kundnöjdhetsmätningarna
firades med tårta på Nobinas
depå i Landskrona. På
bilderna ser vi överst: Tehvid
Zahirovic, Anna Bursell och
Skånetrafikens trafik­
utvecklare Maria Heideman.
Underst: Fadi Salim, Zlatko
Karamatic, Adnan Alagic,
Tehvid Zahirovic och Esad
Saljunovic.
LANDSKRONA
LÖN FÖR MÖDAN
XX
NOBINA
I LANDSKRONA har högst kundnöjdhet av
alla som kör stadstrafik i Skåne. Det visar den
senaste mätningen från huvudmannen, Skåne­
trafik. På en skala mellan 0 och 10 fick Nobina
8,13.
– Vi har jobbat hårt för det, så nu firar vi
ordentligt, säger affärsutvecklare Anna Bursell.
Kundvärden Javid
Sirat sålde en biljett
till programledaren
Kristian Luuk.
Hur har ni lyckats få kunderna så nöjda?
– Vi har bytt klädsel i våra bussar, från grön
till grå. Den gör att bussen hela tiden ser fräsch
ut. Vi har ett fantastiskt turutbud, i högtrafik har
vi sex minuter vilket är fantastiskt för lilla Landskrona. Vi har jättebra anslutning till tåget. Och så
har vi en av de bästa förarkårerna i Norra Skåne.
Vi har jobbat bra, med service och kundbemötande. Förarna är väldigt engagerade och det har gett
utslag i kundmätningen.
SKÖVDE
VART ÄR DU PÅ VÄG KRISTIAN?
XX
I VÅRAS GENOMFÖRDE Västtrafik en försäljningskampanj för en ny enkelbiljett som man kan köpa
direkt i Reseplaneraren, ett verktyg för att hitta
lämplig resa. Då hölls en kundvärdsaktivitet på
Resecentrum i Skövde för de kunder som köpte
biljett direkt i appen. De lojala kunderna fick också fika mot uppvisandet av ett giltigt färdbevis
LIDKÖPING
GARAGE I RAMPLJUSET
SWEBUS
Bakom innehållet
i Skaraborgs nya
tidning, som heter
Nobinanytt, står en
redaktion som består
av ledningsgrupp och
gruppchefer.
MTR EXPRESS
VÄLJER SWEBUS
NOBINA
ACCESS FÅR NYA
KOMPISAR
XX
HUMORKOLLEKTIVET
KASS HUMOR har spelat in
en sketch på Nobinas Lidköpingsdepå och i en av
Nobinas bussar.
Se filmen på Youtube:
www.youtube.com (Sök efter Västgötanytt 4)
nummer 2 | 2015
Under kvällen kom ingen mindre än tv-profilen
Kristian Luuk, känd från bland annat På spåret,
fram till montern och köpte en biljett av kund­
värden Javid Sirat.
– Vart är du på väg, Kristian? frågade Javid
som fann sig snabbt och även fick fotas tillsammans med programledaren.
XX
SEDAN ÅRSSKIFTET SATSAR Nobina Skaraborg på
en tryckt personaltidning en gång i månaden.
Tidningen publiceras på FIA och delas ut på
samtliga depåer i Skaraborg. Från och med hösten
kommer Södra Skåne att göra samma sak. Även
Norra Skåne, Norge och Finland med flera gör
sina egna tidningar.
XX
DEN 21 MARS STARTADE MTR Express sin trafik
med nya snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg. För att lösa tågersättningstrafiken vid akuta
och planerade tågstopp har MTR Express valt
Swebus som ny partner.
– Vi är glada över att tillsammans med tågutmanaren MTR Express utveckla tågersättningstrafiken för nöjdare resenärer, säger Joakim
Palmkvist, vd för Swebus. Under de senaste åren
har tågbranschen blivit bättre på att sätta in bussar när resenärerna drabbas av problem med
framkomligheten, men vi vet att det finns mer att
utveckla. Nu tittar vi bland annat på hur trafik­
informationen till kunderna kan förbättras.
11
VÅRT GARAGE: FILIPSTAD
Vill du att ditt garage ska vara med i nästa nummer av Access?
Kontakta redaktionen:
[email protected]
Filipstad: – På vår depå finns totalt nio
bussar. De tvättas i Karlstad varje dag
men städas hos oss i Filipstad. Vi
brukar säga att vi har högt i tak och
frisk luft i ”städhallen” eftersom vi
inte har någon städhall, utan
vagnarna städas när de är
rampade. Det är Jörgen
BAKOM
Svensson som gör jobbet.
KAMERAN
Inga-Lill Badh,
Han är förare och ansvarar
gruppchef
även för vagnvården. Lite av
en allt-i-allo, säger Inga-Lill Badh.
Mekanikern Marko
Scheffler visar den
tyske praktikanten
Christian Müller hur
en motor ser ut på
en Volvo B9S.
UTBLICK
Vi kallar lappen
för vår gröna ”prat­
bubbla”. Vi försöker ha
tänkvärda texter för att
motivera kollegorna, som
”Börja dagen med ett leende”
eller ”Tänk positivt” tillsam­
mans med en smiley.
En förare ansvarar för att
regelbundet hitta nya texter.
KALLHÄLL
PRAKTIKANT PÅ PLATS
XX
TACK VARE ETT stipendium från ett EU-projekt
kunde 19-årige Christian Müller från Thüringen
praktisera på Nobina Kallhälls verkstad i våras.
Hemma i Tyskland studera­r han fordons­
elektronik och -teknik och 60 procent av studie­
tiden är praktik ute på företag. Christians hand­
ledare i Kallhäll, mekanikern Marko Scheffler,
är också från Tyskland och hjälpte honom att
snabbt bli en i gänget. Christian använde sina tre
veckor väl.
Vi har haft lite dåligt med personal en tid på grund av ledigheter
och sjukdom så Pontus Nilsson och Gerd Wester är inlånade från
närliggande depåerna Kristinehamn respektive Hagfors.
Hur hamnade du hos Nobina i Kallhäll?
– Min chef på KomBus frågade om jag var
intresserad av praktik i Sverige och jag svarade ja
direkt.
Jari Honkanen brukar sitta på rasterna och titta på TV-serier som
”Våra värsta år”. Så fort man kommer in i lunchrummet sitter han
där och skrattar högt för sig själv.
Vad tyckte du om din tid hos Nobina?
– Intrycket är gott. Det är skillnad på Tyskland
och Sverige, och jag tycker om Nobinas sätt att
jobba. I Tyskland är det mycket striktare, med en
sträng disciplin. Här tar de hand om mig, de
hjälpe­r till, och jag får tips och råd. Det händer
sällan i Tyskland. Där får man klara sig mer på
egen hand. Det är trevligare här.
Leif Norman sopar bussen
mellan körpassen. Han ser
också till att gardinerna hänger
rätt och tar hand om kvar­
glömda saker. Borsten finns
alltid i bussen eftersom man
inte alltid är i depå.
Kan du tänka dig att jobba i Sverige?
– Ja, absolut.
TROLLHÄTTAN
SÄG HEJ TILL VARANDRA!
XX
TILLSAMMANS
MED VÄSTTRAFIK tog
Nobin­a fram aktiviteten ”Säg hej till
varandr­a”, som innebar att alla förare
sa hej till alla kunder som steg på bussen.
Syftet med aktiviteten var att öka nöjd­
heten hos både kunder och medarbetare
samt att höja förarnas medvetande om
vikten av information och
kommunikatio­n.
– I en kundundersökning om resande
har det visat sig att två punkter behöver
förbättras: Information vid stopp och
förseningar, samt trevligt uppträdande
hos förarna. Om vi börjar med att säga
hej till varandra vid ombordstigning
har vi lagt grunden för en bra stämning,
menar Kajsa Oscarsson, marknadsförare
i Trollhättan.
Det är de gröna detaljerna som
gör det! Jag tycker det är kul med
”Nobinagrönt” och kompletterar
depån med fynd. De andra tyck­
er att jag är lite väl ”nobinafierad”
eftersom jag också hotat med att
måla väggarna gröna!
Vi kör till Karlstad en gång i timmen, från fem på morgonen till elva
på kvällen och turen tar en timme och femton minuter. Alla kör oftast
en tur till Karlstad under en arbetsdag och här är det Reza Khazaie
som ska starta sitt pass.
”Nobinajäveln” är vår beskyd­
dare som sitter på ett fönster i
korridoren som alla passerar
varje dag.
Nu när vi går in
i en period med
tidtabellskifte och
extra viktigt med
utman
information. En
bra start på vardag ande väder är det
vara så enkel som
liga möten kan
att säga Hej! till
varandra.
I samarbete med
Nobina.
Jag hittade gardintyget i en
tygaffär för 20 kronor metern
och Elizabeth Viberg, en
sykunnig förare som gått i
pension i år, tog hjälp av sin
man som ritade bussarna på
ett grått tyg och hon sydde dit
dem. Vi behövde också byta
ut stolarna i lunchrummet och
de blev förstås gröna…
nummer 2 | 2015
12
!
Å ANDRA SIDAN
Gör din röst hörd, tipsa Access på FIA
eller via [email protected]. Blir ditt tips
publicerat får du biobiljetter!
KRYSSA OCH VINN
BIO­BILJETTER!
Lös krysset och skicka in bildtexten till
[email protected] eller till
Åkesson & Curr­y, Sveavägen 62,
111 34 Stockholm
(märk kuverte­t ”Busskrysset”). Glöm inte att
bifoga namn, adress och telefonnummer.
Vi behöver ditt svar senast 20 augusti 2015.
En lycklig vinnare får fyra biobiljetter!
Rätt svar på Busskrysset hittar du på FIA.
Grattis till Thomas Nilsson, Arlöv, som prickade
in rätt svar i Busskrysset i förra numret av
Acces­s. Trevlig biokväll!
MIN BÄSTA HISTORIA
Märkliga kunder, underligt hittegods eller en fantastisk kärlekshistoria.
Som bussförare får man se och vara med om mycket.
EN SÖNDAGSMORGON vid tretiden kom signaturen
Anders i Kalmar till Borgholms resecentrum. Han
hade kört linje 101 från Kalmar med människor
som hade varit inne i stan och roat sig.
– Jag släppte av de kvarvarande passagerarna
och hade några minuter innan jag skulle köra
vidare den sista delen av turen till Köpingsvik.
Då knackar det plötsligt kraftigt på dörren till
bussen och utanför står en man som jag släppte
av vid infarten till Borgholm några minuter
tidigar­e. Han är kraftigt andfådd och uppger att
han har cyklat hemifrån för han saknade sin
mobil när han kom hem.
– Jag tror att den kan ligga i bussen, säger han.
– Jaha säger jag och frågar i samma ögonblick
vad han har för telefonnummer till mobilen, allt
medan har börjar gå bakåt i bussen för att leta
där han satt.
nummer 2 | 2015
Vinn
en cykel!
Jag får hans mobilnummer och ringer.
Han hinner inte långt bak förrän min
signa­l når hans mobil som ligger i hans
bröstficka.
VAD ÄR DET ROLIGASTE du har varit med om på
jobbet? Skicka in ditt bidrag till Access och var
med och tävla om en ihopfällbar cykel.
SKICKA DITT BIDRAG till A
­ ccess c/o Åkesson
& ­Curry, Sveavägen 62, 111 34 Stockholm.
Eller mejla det till [email protected]
Märk kuvertet/mejlet Min bästa historia.
SENAST DEN 20 AUGUSTI vill vi ha ditt
­tävlingsbidrag.
Access och Nobina för­behåller sig rätten att publicera vinnande
bidrag. Juryns beslut går inte att överklaga.
Annika Söderlund är fotograf och bussförare på Grön och Lila Express i Göteborg. Hon vill se ett hållbart
samhälle och menar att då att vi behöver bussen. ”Bussen är med överallt där det byggs nytt.”