LILA EXPRESS

Transcription

LILA EXPRESS
NOBINA – REGIONTRAFIK
VAD ÄR NOBINA
REGIONTRAFIK?
Nobinas regiontrafik är en resa helt skräddarsydd
efter det aktuella kundbehovet: Målet är att erbjuda
en prisvärd, snabb och bekväm jobbpendling för
kunder som oftast reser samma sträcka varje dag,
t ex dag- och veckopendlare.
Vi förenklar
människors
vardagsresor
Det här avspeglar sig även i vår interna
förarutbildning där vi lägger extra stor vikt vid
kundbemötande och servicekänsla.
Vi förenklar
människors
vardagsresor
Med Nobina regiontrafik utgår vi alltid ifrån de
lokala förutsättningarna och kundernas speciella
behov – och sedan utvecklar vi tjänsten därefter.
Det kan till exempel innebära nya linjedragningar
med nya hållplatser. Eller en flexibel anpassning av
turtätheten vid högtrafik, storhelger och veckoslut.
Och sist men inte minst – genom olika
marknadsaktiviteter kan vi påverka människors
vanor och intresse för bussresande i allmänhet
och en speciell linje i synnerhet.
KLARA FÖRDELAR MED
NOBINA REGIONTRAFIK
Nobinas regiontrafik utvecklas hela tiden utifrån
ett starkt fokus på kund- och samhällsnytta, vilket
bland annat syftar till att öka antalet bussresor i
förhållande till bilresor.
Med bra regiontrafik behövs det färre parkeringsplatser i känsliga citylägen. Det blir också färre
bilar i rusningstrafiken, vilket minskar köerna och
ökar trafiksäkerheten. Dessutom är det en god
affär rent samhällsekonomiskt att kunna behålla
skatteintäkterna i den egna kommunen, genom
att förenkla jobbpendlingen och därmed förstora
arbetskraftregionerna.
Tack vare våra egna marknadsundersökningar kan
vi uppfylla alla de krav som ställs på en modern
regionbusstrafik – ett väl genomtänkt linjenät med
punktlighet, tillgänglighet, prisvärdhet och inte
minst säkerhet.
September 2010
Att åka buss är i dag det mest prisvärda alternativet
jämfört med bil eller tåg. Och ju fler som tar bussen
i stället för bilen, desto bättre miljö får vi! En vanlig
dieselbuss drar 3 liter/milen med 20 passagerare.
En modern miljöbil drar 0,5 liter/milen med bara en
passagerare. Bussen ger alltså väsentligt mindre
utsläpp per passagerare.
Alla vill resa med oss
Nobina Sverige AB är landets ledande bussföretag, med en marknadsandel på nära 30 procent
inom den offentliga busstrafiken.
Vi bedriver linjetrafik på entreprenad åt uppdragsgivare i hela landet, som t ex SL, Västtrafik
och Skånetrafiken, samt lokal beställningstrafik.
Varje dag förenklar vi vardagsresandet för cirka
500 000 påstigande kunder. Det betyder att
nästan var tredje bussresa i Sverige sker med
Nobina.
företag inom persontransporter. Huvudkontoret
ligger i Solna.
Nobina Sverige har drygt 7 000 anställda,
2 100 bussar och en omsättning på drygt 4,5
miljarder kronor per år. Verksamheten bedrivs
i ett tjugotal lokala trafikområden med garage,
verkstäder och kontor på över hundra orter
runtom i Sverige. Företaget ingår i Nobinagruppen som är ett av Europas tio största
Nobinas vision är ”Alla vill resa med oss”.
Därför ska allt vi gör inom Nobina kännetecknas av tre saker: enkelhet, vänlighet samt
prisvärdhet (gentemot våra kunder) och resurseffektivitet (gentemot våra uppdragsgivare).
Nobina Sverige AB
Armégatan 38, 171 71 Solna
08-410 653 00
www.nobina.se
LILA EXPRESS
30 procent resandeökning jämfört med året innan – 50 000 fler resor än prognosen.
Röster om
Lila Express
Mikael Larsson, polis som omskolat sig
till förare på Lila Express
Hur är det att köra Lila Express?
– Jag trivs väldigt bra, både med
Nobina som arbetsgivare och med
resenärerna. De flesta är väldigt
trevliga. De få gånger som jag är
sen är det sällan någon som kla-
RESANDEÖKNING MED
EXPRESSFART
”Bara några månader
efter att vi började köra
Lila Express och införde
förändringar ökade
resandet markant”
Joakim Agartson, Nobina
gar. Nobinas affärs- och kundsyn
känns också helt rätt. Först kommer
säkerheten, sedan komforten och
först därefter tidtabellen. Synsättet
minskar stressen och ökar säkerheten betydligt.
Vad får du för respons hos
resenärerna?
– Det är oftast bara glada miner
bland resenärerna och flera har
berömt komforten på de nya
bussarna. Många tycker att det är
Sommaren 2009 övertog Nobina regionbusslinjen Lila Express i Göteborg. Turtätheten ökade,
marknadsföringen förstärktes och kunderna fick vara med och påverka utbudet. Redan efter
ett par månader ökade resandet kraftigt.
RESANDET SKA ÖKA MED 50 PROCENT
– Nobina har en mycket hög ambitionsnivå
för Lila Express. De vill åstadkomma starka
resultat på kort tid med nya grepp. Samarbetet
känns mycket bra, säger Stefan Krafft, trafikansvarig för Lila Express på Västtrafik.
”På kort tid har vi märkt
att resenärerna uppskattar
den ökade komforten,
turtätheten och vänligheten
på Lila Express”
MÅNGA IDÉER OM ÖKAT RESANDE
Lila Express är en expresslinje som transporterar pendlare mellan Ale kommun och
Göteborgs city samt Torslanda. Nobina vann
upphandlingen av trafikavtalet för Lila Express
under hård konkurrens hösten 2008 och tog
över trafiken den 14 juni 2009.
Nobina – Regiontrafik – Lila Express
Foto: Ulf Axelson
Det är ett ovanligt
kort trafikavtal som
löper på endast 3,5
år fram till december 2012, med
möjlighet till
förlängning sex
månader i taget
under ytterligare
2,5 år. Den korta
Stefan Krafft, Västtrafik
avtalstiden beror på
att dubbelspåret mellan Trollhättan och
Göteborg är under byggnation och ska vara
Stefan Krafft, Västtrafik
klart december 2012. Därefter kommer Lila
Express att förändras då det är tänkt att tåget
till största delen ska ta över pendlingen på
sträckan.
– Lila Express är ett roligt uppdrag och det
är en speciell utmaning med ett så kort trafikavtal. Det ger oss en extra sporre att nå resultat
snabbt. Vi har många idéer om hur resandet
ska öka, lovar Joakim Agartson, affärsutvecklingschef på Nobina.
Nobina har tillsammans med Västtrafik inrättat
ett samarbetsråd där man gemensamt diskuterar och beslutar om trafikplanering, marknadsföring och utveckling av trafiken.
– Vårt gemensamma mål är att öka resandet och en av nyckelfaktorerna för att uppnå
detta är att skapa större turtäthet och göra det
enklare att åka buss. Sedan Nobina tog över
går Lila Express över hela trafikdygnet och på
helgerna. Nästa steg är att införa tätare turer i
högtrafik, förklarar Stefan Krafft.
År 2008 gjordes 879 000 resor med Lila
Express. Under upphandlingen såg Nobina
möjlighet att integrera en närliggande busslinje
och uppskattade att cirka 350 000 årliga resor
skulle läggas till Lila Express. Därmed ökade
resurseffektiviteten och stora synergier skapades, både vad gäller kostnader och kundnytta.
Joakim Agartson tror att Lila Express snart är
uppe i 1,4 miljoner resor per år.
– Bara några månader efter att vi började
köra Lila Express och införde förändringar
ökade resandet markant. På en annan linje,
bekvämt och att det går snabbt att
med samma start- och slutdestination på
Torslandasidan, har resandet minskat med
cirka hundra tusen resenärer, medan vi har
vuxit. Vårt mål är att öka resandet med minst
50 procent på Lila Express, framhåller Joakim
Agartson.
STARKA INCITAMENT FÖR ÖKAT RESANDE
Samarbetet med Västtrafik bygger på ett incitamentsavtal med både en fast och en rörlig del
som ger ersättning per registrerad stämpling
i biljettmaskinen. Det är en avtalsform som
gynnar båda parter och som stärker samarbetet
och vidareutvecklingen av driften och linjen.
I förlängningen leder det till ökat kollektivt
resande och bättre miljö.
– Förutom att
vi kontinuerligt
kommer att öka
turtätheten arbetar
vi med en rad
olika marknadsaktiviteter. Till
exempel försöker
vi att skapa lokal
förankring för
Joakim Agartson, Nobina
bussresandet hos
allmänheten. Det gäller
bland annat att öka attraktionen hos ungdomarna genom att göra bussresan till en tuff och
miljömedveten handling, poängterar Joakim
Agartson. Nobina har bland annat genomfört
en rad annonskampanjer, gjort personliga
besök hos äldreboende och kan i en framtid
sponsra lokala fotbollslag. Flera åtgärder planeras också för att öka tillgängligheten.
– Kan vi till exempel utveckla linjesträckningen så att resenärerna kommer närmare
olika knutpunkter som till exempel järnvägsstationen och andra centrala delar ökar resandet, menar Joakim Agartson.
komfortbussar från Volvo. Dessa är utrustade
med all tänkbar säkerhet och komfort som
hör moderna bussar till. Till exempel ingår
kameror, AC, trepunktsbälten på alla platser,
låg entré som gör bussarna handikappvänliga,
alkolås och brandsläckningssystem.
ta sig in till Göteborgs centrum.
Viktor Lyster, 18 år, student
Hur ofta åker du Lila Express?
– Jag åkte mer med Lila Express
förut då den passade mig perfekt
eftersom min skola låg nära järn-
Bussarna har mycket låg bränsleförbrukning,
bland annat tack vare en så kallad Volvo I-Shift
växellåda som inte bara sänker bränsleförbrukningen utan även ökar kör- och åkkomforten.
vägen och Lila var den enda bussen
som gick dit från Torslanda.
Varför jag tar den är enkelt. Lila har
de fräschaste bussarna och kör den
Nobina arbetar också på nationell nivå med
åtgärder och informationskampanjer som syftar
till att öka allmänhetens kunskap om busstrafikens nytta för miljö och trafiksäkerhet. Med en
hög turtäthet och tillgänglighet finns det i dag
få argument att ta bilen i stället för bussen.
– På kort tid har vi märkt att resenärerna
uppskattar den ökade komforten, turtätheten
och vänligheten på Lila Express. Med Nobinas
starka vilja att skapa bra resultat ser jag positivt
på vårt fortsatta samarbete för att vidareutveckla Lila Express mot bättre, enklare och
ökat resande, konstaterar Stefan Krafft.
BÄTTRE KOMFORT, SÄKERHET OCH MILJÖ
Inför driftstarten 14 juni genomgick alla förare
utbildning, både nya och de som tidigare
arbetat på Lila Express, i föregående operatörers regi. Bussarna byttes ut med 14 helt nya
bästa vägen så att man slipper åka
genom hela Hisingen.
Ökade marknadsinsatser som på kort
tid ökat intresset för Lila Express:
• Pressreleaser om Nobinas övertagande av
Lila Express och om linjens nyheter.
• Annonskampanjer i lokalpressen om bland
annat ökad turtäthet och nya turer, till
exempel en temporär jultur till Liseberg.
• Kampanj med gratis frukt till resenärerna.
• Flexibel tursättning vid hög trafik belastning under november.
– Jag tycker att Lila Express har
blivit den bästa bussen att ta sig in
till stan med. Efter att antalet stopp
minskat har också restiden blivit
många minuter kortare. Jag vill
också tacka för att ni satt in den på
helger och sena kvällar!
Lisa Hagenström, 18 år, går tredje året på frisörskolan
• Lansering av ny ficktidtabell.
Varför åker du Lila Express?
•
är skönare än 24:an (som också går
Intern kampanj gentemot förarna, med bland
annat en populärversion av avtalet kring
Lila Express, för att stärka engagemanget runt avtalets mål och kundservice.
– Jag åker Lila Express för att den
från mig). Det är inte lika mycket
• Riktade kampanjer, med personliga besök
hos utvalda målgrupper.
folk, den stannar inte på så många
• Anpassning av busstorlek utifrån resande-
mönster och trafikbelastning.
fräschare. Jag åker Lila Express
ställen och bussarna är mycket
nästan varje dag.
NOBINA – REGIONTRAFIK
VAD ÄR NOBINA
REGIONTRAFIK?
Nobinas regiontrafik är en resa helt skräddarsydd
efter det aktuella kundbehovet: Målet är att erbjuda
en prisvärd, snabb och bekväm jobbpendling för
kunder som oftast reser samma sträcka varje dag,
t ex dag- och veckopendlare.
Vi förenklar
människors
vardagsresor
Det här avspeglar sig även i vår interna
förarutbildning där vi lägger extra stor vikt vid
kundbemötande och servicekänsla.
Vi förenklar
människors
vardagsresor
Med Nobina regiontrafik utgår vi alltid ifrån de
lokala förutsättningarna och kundernas speciella
behov – och sedan utvecklar vi tjänsten därefter.
Det kan till exempel innebära nya linjedragningar
med nya hållplatser. Eller en flexibel anpassning av
turtätheten vid högtrafik, storhelger och veckoslut.
Och sist men inte minst – genom olika
marknadsaktiviteter kan vi påverka människors
vanor och intresse för bussresande i allmänhet
och en speciell linje i synnerhet.
KLARA FÖRDELAR MED
NOBINA REGIONTRAFIK
Nobinas regiontrafik utvecklas hela tiden utifrån
ett starkt fokus på kund- och samhällsnytta, vilket
bland annat syftar till att öka antalet bussresor i
förhållande till bilresor.
Med bra regiontrafik behövs det färre parkeringsplatser i känsliga citylägen. Det blir också färre
bilar i rusningstrafiken, vilket minskar köerna och
ökar trafiksäkerheten. Dessutom är det en god
affär rent samhällsekonomiskt att kunna behålla
skatteintäkterna i den egna kommunen, genom
att förenkla jobbpendlingen och därmed förstora
arbetskraftregionerna.
Tack vare våra egna marknadsundersökningar kan
vi uppfylla alla de krav som ställs på en modern
regionbusstrafik – ett väl genomtänkt linjenät med
punktlighet, tillgänglighet, prisvärdhet och inte
minst säkerhet.
Oktober 2010
Att åka buss är i dag det mest prisvärda alternativet
jämfört med bil eller tåg. Och ju fler som tar bussen
i stället för bilen, desto bättre miljö får vi! En vanlig
dieselbuss drar 3 liter/milen med 20 passagerare.
En modern miljöbil drar 0,5 liter/milen med bara en
passagerare. Bussen ger alltså väsentligt mindre
utsläpp per passagerare.
Alla vill resa med oss
Nobina Sverige AB är landets ledande bussföretag, med en marknadsandel på nära 30 procent
inom den offentliga busstrafiken.
Vi bedriver linjetrafik på entreprenad åt uppdragsgivare i hela landet, som t ex SL, Västtrafik
och Skånetrafiken, samt lokal beställningstrafik.
Varje dag förenklar vi vardagsresandet för cirka
500 000 påstigande kunder. Det betyder att
nästan var tredje bussresa i Sverige sker med
Nobina.
företag inom persontransporter. Huvudkontoret
ligger i Solna.
Nobina Sverige har drygt 7 000 anställda,
2 100 bussar och en omsättning på drygt 4,5
miljarder kronor per år. Verksamheten bedrivs
i ett tjugotal lokala trafikområden med garage,
verkstäder och kontor på över hundra orter
runtom i Sverige. Företaget ingår i Nobinagruppen som är ett av Europas tio största
Nobinas vision är ”Alla vill resa med oss”.
Därför ska allt vi gör inom Nobina kännetecknas av tre saker: enkelhet, vänlighet samt
prisvärdhet (gentemot våra kunder) och resurseffektivitet (gentemot våra uppdragsgivare).
Nobina Sverige AB
Armégatan 38, 171 71 Solna
08-410 653 00
www.nobina.se
LILA EXPRESS
30 procent resandeökning jämfört med året innan – 50 000 fler resor än prognosen.