Proflow SC Ruotsi 4/08

Transcription

Proflow SC Ruotsi 4/08
Färgkod
Filter
PF10 PSL R
CF 22
A PSL R
CF 22
B PSL R
CF 22
AB PSL R
CF 22
ABE PSL R
CF 32
ABEK PSL R
CF 32
ABEKHg PSL R
Huvudsaklig skyddsområde
Fasta och flytande toxiska, radioaktiva och skadliga partiklar samt
mikroorganismer, t.ex. bakterier och virus.
Til. nro
052670
Gaser och ångor från organiska föreningar och fasta och flytande toxiska partiklar.
042670
Oorganiska gaser och ångor och fasta och flytande toxiska partiklar.
042671
Organiska, oorganiska gaser och ångor och fasta och flytande toxiska partiklar.
042674
Organiska, oorganiska och sura gaser och ångor och fasta och flytande toxiska
partiklar.
042678
Organiska, oorganiska och sura gaser och ångor, ammoniak och fasta och flytande
toxiska partiklar.
Organiska, oorganiska och sura gaser och ångor, ammoniak, kvicksilver och
kivicksilverånga samt fasta och flytande toxiska partiklar.
042799
042798
PRAKTISK SERVICE
Proflow SC omfattar en dataloggningsfunktion som automatiskt registrerar
nedladdningsbar information om fläktenhetens användning och prestanda:
• Ger information om tidigare utförd service
• Spar serie- och ägaridentifikationsuppgifter internt
• Spar laddningsdata
• Följer upp filtreringsmotstånd som underlag för filterscheman
• Laddar ned data vid service, förser kunden med en fullständig rapport
• Ger felinformation via felminne
• Omfattar diagnostisk programteknologi – Auto Analysis
• Håller reda på garantistatus
SCOTT rekommenderar att en årlig servicekalibreringskontroll
utförs av auktoriserad servicepersonal.
B E S T Ä L L N I N G S I N F O R M AT I O N
064024
Proflow SC, inkl. fläkt, batteri, laddare, slang och komfortbälte
ANSIKTSDELAR
Hjälm/ Huvor/ Ansiktsskydd
063080
Automask, ansiktsskydd, CA-visir
063085
Automask-Litehood, PVC-huva/ ansiktsskydd
064281
Flowhood 1 S/M, halvhuva, CA-visir
064280
Flowhood 1 M/L, halvhuva, CA-visir
064282
Flowhood 2, helhuva, CA-visir
064283
Flowhood 2/AS, helhuva av vit antistatisk material
064670
Flowhood 2/SU, engångshuva av fibertyg
064285
Flowhood 3, huva + ansiktsskydd, PC-visir
064288
Flowhood 3, huva + ansiktsskydd, CA-visir
064286
Flowhood 5, huva + skyddshjälm, PC-visir
064284
Flowhood 25, helhuva /skyddshjälm, PC-visir
064289
Flowhood 25, helhuva /skyddshjälm, CA-visir
064287
Flowhood 25/AS, antistatisk helhuva /skyddshjälm,
PC-visir
064299
Flowhood 25/CS, Butyl-Viton helhuva
/skyddshjälm, CA-visir
064401
064181
064184
Procap, skyddshjälm/ ansiktsskydd, klart PC-visir
Provizor, ansiktsskydd, med vinkelslang, CA-visir
Provizor TEX, ansiktsskydd med textilband och
vinkelslang
Helmask
Promask M, helmask, halo-butylelastomer, storlek M
012681
012670
Promask S, helmask, S
012882
Promask Sil, helmask, silikon, M
011680
Sari NR, helmask, naturgummi
Svetsskydd
064421
Procap Weld, svetshjälm
064570
WS-PF, svetsskärm
063280
Albatross 300, svetsskärm
’Ready-Paks’ FÄRDIGA PAKET PROFLOW SC
Fråga efter vår kundtjänst om Proflow SC färdiga paket med
fläkt, batteri, laddare, ansiktsdel och 2 x PF10 PSL R filter.
CA =c ellulosaacetat
PC = polykarbonat
För närmare beställningsinformation, se Scott Health & Safetys prislista.
För ytterligare information, vänligen kontakta er återförsäljare eller Scott-kundtjänst:
Återförsäljare:
Storbritannien:
Scott Health & Safety Ltd
Pimbo Road, West Pimbo
Skelmersdale, Lancashire
WN8 9RA, England
KundtjŠnst:
Tel: +44 (0)1695 711711
Fax: +44 (0)1695 711772
[email protected]
www.scottsafety.com
Finland:
Scott Health & Safety Oy
P.O. BOX 501
FI-65101 Vaasa
Finland
KundtjŠnst:
Tel.: +358 (0)6 3244 543/-536
Fax: +358 (0) 6 3244 591
[email protected]
www.scottsafety.com
SFS-EN ISO 9001:2000
No. 1067-06
SFS-EN ISO 14001:2001
No. 5073-01
I överensstämmelse med vår policy avseende löpande
förbättringar av våra produkter, kan levererade produkter
skilja sig från här redovisade uppgifter.
Proflow SC.SVE. 04/2008.
G O D K Ä N D A P R O 2 0 0 0 F I LT E R M E D P R O F L O W S C
PROFLOW SC
F L Ä K TA S S I S T E R A D E A N D N I N G S S K Y D D
M e r f l e x i b i l i t e t - Ö k a d s ä k e r h e t - Y t t e r l i g a re t i l l ä m p n i n g a r
PROFLOW SC
F L Ä K TA S S I S T E R A D E A N D N I N G S S K Y D D
Proflow SC representerar senaste generation av fläktassisterade
andningsskydd. Intelligenta Proflow SC är lätt att använda
och har ett antal avancerade finesser som yrkesproffs
upskattar.
Proflow SC är lätt och kompakt och har en ergonomisk design
med en krökt bakplatta, som garanterar komfort för
användaren under långa tidsperioder. Nya ansiktsdelar
utvidgar urvalet av tillämpningar t.ex vid läkemedelindustrin,
svetsning och kemikalindustrin.
På grund av den robusta konstruktionen och pålitlig elektronik
kan vi erbjuda en unik 3-årsgaranti (max 1800 h).
Minimal service
• Kräver ingen användarkalibrering eller service
• Elektronik som gör det möjligt för din Scott-auktoriserade
servicecenter att köra diagnostiska kontroller och ge dig
fullständiga uppgifter om all tidigare utförd service
Kostanadseffektiv
• En hållbar konstruktion och tåliga material garanterar en
lång livslängd
• Duschsäkert hölje underlättar dekontaminering
Alltid i Standby läge
Intelligent
• Elektronisk reglering av lufttillförseln ger ett
komfortabelt luftflöde, som automatiskt
kompenserar för ändringar i filtermotstånd
• Dataloggningsfuntion lagrar pålitlig allt
belastnings och serviceinformation
• Unik 3 års, max1800 h garanti på fläkten,
beroende på vilket som inträffar först (batteriets
garanti 1 år)
• Integrerat batteri som är säkert inkapslat inne i höljet och
som laddas på platsen.
• Lätt NiMH-batteri med snabb laddning
• Smartcharger anger laddningsstatus och återgår till
underhållsladdning, så att ett fulladdat batteri kan förbli
anslutet i standby läge
• Skyddad startknapp eliminerar oavsiktlig avstängning
Övervakning av prestanda
• Omfattande alarmsystem garanterar
driftsäkerhet
• Kontinuerlig visuell övervakning av
batteristatus och filterigentäppning med
hörbar varningssignal när laddning/byte
behövs
• En enda laddning ger vanligen 7-15 h
användning (beroende på kombinationen
filter/ansiktsdel)
P R O F L O W S C T E K N I S K T D ATA
Luftflöde:
Batteriet:
Batteriets drifttid:
Laddare:
Flera funktioner, flera ändamål
• Flera alternativa ansiktsdelar som täcker
ett brett urval användningsområden
• Omfattande urval av filter
2
Indikatorer av
apparatstatus:
Vikt utan filter:
Ljudnivå:
Användningstemperatur:
Rekommenderad
luftfuktighet:
Laddningstemperatur:
Täthetsklass:
Godkännandet:
Min 120 l/min, automatisk justering. Fläkten kompenserar automatiskt för
flödesmotstånd som orsakas av filterigentäppning eller filter medhögre motstånd.
NiMH-batteri 9,6 V Standard, laddningsbart.
NiMH-batteri 9,6 V Power som tillval.
7-15 h med en enda laddning, beroende på kombinationen filter/ansiktsdel.
6 h laddningstid. Automatisk underhållsladdning. 230 V ~ 50 Hz.
Mått 105 x 65 x 47 mm. Vikt 660 g.
Visuell indikering av batteristatus (A9-A0), filterigentäppning (P9-P0).
Varningssignal för låg batterinivå vid ca 15 min återstående batteri tid.
1,4 kg
< 70 dB(A)
-10 °C ... +50 °C
< 95 %
Laddning vid > 20 °C rekommenderas.
IP54S IEC 60529 (1989-11) (VTT Testrapport Nr. TUO26-044387).
CE 0121. BGIA
3
ANSIKTSDELAR
ANSIKTSDELAR
TH2 HJÄLMAR OCH HUVOR
TH3 HJÄLMAR OCH HUVOR
PROCAP
AUTOMASK
FLOWHOOD 25
FLOWHOOD 2/AS
I hjälmen kombineras andnings-, huvud-,
ansikts- och ögonskydd samt hörselskydd
som tillval:
• Procap är tillverkat av ett stabilt
värmetåligt polyamidskal
• Enastående balans, bekväm att
använda även under långa arbetspass
• Procap innebär justerbar huvudställning, komfortabel ansiktstätning
och upplyftbar visirram
• Komplett utbud visir finns tillgängligt; för skydd mot stötar, reflekterande ljussken, värme och infraröd
strålning
CE-godkänd enligt: EN 12941, TH2.
EN397. EN166/169 (1B9). EN175.
EN352-3 (SNR 26 & 29).
Lätt och komfortabelt universalansiktsskydd.
• Ramen är gjord av lätt polyetylen och
det utbytbara acetatvisiret är behandlat
mot immbildning
• Utbytbar och tvättbar ansiktstätning
av polyeterskum
CE-godkänd enligt EN 12941, TH2.
Integrerat skydd för högriskmiljöer, kombinerar andnings-, huvud-, ögon- och ansiktsskydd samt heltäckande huva av syntetiskt
gummi ’Hypalon’ med mycket bra kemisk
resistens.
• Ger den högsta skyddsfaktorn TH3
• Med den beprövade Protector ABSskyddhjälmen med rattjustering med
spärr för att ändra storlek
• Välj mellan acetat eller
polykarbonatvisir
CE-godkänd enligt EN 12941, TH3.
EN 397. EN 166 1B9.
En antistatisk version av Flowhood 2 i
vitt av förstärk antistatisk polyuretan
• Lätt att rengöra och dekontaminera
• Tejpade sömmar mot vätskeläkage
CE-godkänd enligt EN 12941, TH3.
PROVIZOR
FLOWHOOD 25/CS
FLOWHOOD 2/SU
Detta lätta ansiktsskyddet är försett med
en hudvänlig silikon ram och ett utbytbart
acetatvisir som är behandlat mot
immbildning.
• Alternativ av huvudställningar: mjukt
komfortabelt textilband eller silikon
• Stöttåligt visir upp till klass 3 B
EN 169
CE-godkänd enligt EN 12941, TH2.
Integrerat skydd i laminerad Butyl-Viton
för miljöer med farliga kemiska risker.
• Mycket bra kemisk resistens och
värmebestädighet
• Ger den högsta skyddsfaktorn TH3
CE-godkänd enligt EN 12941, TH3.
EN 397. EN 166 1B9.
Engångshuva med hög skyddsfaktor, för
krävande tillämpningar såsom vid
läkemedelindustrin.
• Materialet är fibertyg – kräver inte
rengöring
• Tätar sig själv vid påtagning - ett
dragsnöre är onödigt
• Ekonomiskt – byta bara huvan och
spara slangen
CE-godkänd enligt EN 12941, TH3.
FLOWHOOD 5
Kompakt kombination av andnings-,
huvud-, ansikts- och ögonskydd med låg
profil.
• Med den lätta blanserade Protector
Tuffmaster ABS-skyddshjälmen
• Protector hörselskydd som tillval
• Uppfällbart visir med jämn gång i
polykarbonat eller acetat
CE-godkänd enligt: EN 12941, TH2.
EN397. EN 166 1B9.
FLOWHOOD 3
FLOWHOOD 1
Andningsskydd med uppfällbart visir
med jämn gång.
• Stötvisir finns att få i polykarbonat
eller acetat
• Bred ansiktstätning för bekväm och
effektiv passform
CE-godkänd enligt: EN 12941, TH2.
FLOWHOOD 1
En ytterst lätt halvhuva för tillämpningar
där stötskydd inte behövs.
• Tåligt polyuretantäckt nylonmaterial
med ett flexibelt acetatvisir
• Välj mellan två olika storlekar för
optimal passform
CE-godkänd enligt EN 12941, TH2.
FLOWHOOD 25/AS
Kombinerar andnings-, huvud-, ögonoch ansiktsskydd samt heltäckande huva
i syntetisk ’Hypalon’ med antistatiska
egenskaper, och polykarbonatvisir.
CE-godkänd enligt EN 12941, TH3.
EN 397. EN 166 1B9.
4
Flowhood 5
Flowhood 3
Automask
Genom att lägga till en PVC-huva på
det lätta, komfortabla Automaskuniversalansiktsskyddet får man både
ett helskydd för huvud och nacke samt
ett stötskydd, samtidigt som graden
av andningsskydd ökar.
• Krävande tillämpningar, t.ex.
sprutning av bekämpningsmedel
och i läkemedelindustrin
CE-godkänd enligt EN 12941,
TH3.
FLOWHOOD 2
En heltäckande lättviktshuva som ger
högsta möjliga skydd. Flowhood 2 är avsett
för tillämpningar där stötskydd inte
behövs.
• Tillverkat av tåligt polyuretantäckt
nylonmaterial
• Lättanvänd dragsnörestätning
• Utan problem med passformen,
passar även för personer med
glasögon och skägg
CE-godkänd enligt EN 12941, TH3.
TH3 HJÄLMAR OCH HUVOR
TH2 HJÄLMAR OCH HUVOR
Procap
AUTOMASK LITEHOOD
Provizor
Flowhood 1
Flowhood 25
Pro2000 filter:
Pro2000 filter:
PSL
A-PSL
B-PSL
AB-PSL
ABE-PSL
ABEK-PSL
ABEKHg-PSL
PSL
A-PSL
B-PSL
AB-PSL
ABE-PSL
ABEK-PSL
ABEKHg-PSL
Flowhood 25/CS
Flowhood 2 Flowhood 2/AS
Flowhood 2/SU
Automask-Litehood
5
ANSIKTSDELAR
ANVÄNDNINGSGUIDE
Ansiktsdelar
TH2 SVETSSKYDD
Tillämpning
TM3 HELMASKER
PROCAP weld svetsningsvisir
PROMASK helmask
Har samma fördelar som Procap plus ett lätt
upplyftbar svetsskärm.
• 110 x 90 mm linsöppning för elektrooptiska och passiva svetskassetter
• Med den unika patenterade
glidmekanismen för dubbelvisir kan
användaren smidigt dra tillbaka bara
svetsskyddet eller båda visiren.
• Effektiv viktfördelning för optimal
bekvämlighet
• Hörselskydd som tillval
CE-godkänd enligt EN 12941, TH2.
EN 175. EN397.
Tilgänglig av två material:
• halo-butyl elastomer i svart
• silikon, gul
Promask erbjuder särskilt komfortabelt
skydd på hög nivå.
Den är tillverkad av en speciell elastomer
Procomp som ger ett högt motstånd mot
kemikalier, fukt och gasgenomsläpplighet,
samtidigt som den är hudvänlig.
Promask gul i silikon är icke-allergiframkallande och mycket bekväm att ha
på sig.
CE-godkänd enligt EN 12942, TM3.
WS-PF svetsningsvisir
SARI helmask
WS-PF är ett nytt lättviktigt svetsningsskydd
för Proflow-systemet. Ren luft förs bakifrån
till andningszonen.
• Riktat luftflöde för extra komfort
• WS-PF är försett med tonat UV-visir
och ett unikt upplyftbart
bågsvetsningsvisir, som fås i olika
nyanser.
• Uppfällbart visir med jämn gång
• Komfortabelt att ha på sig - slangens
vridning i sidled har eliminerats
CE-godkänd enligt EN 12941, TH2.
EN 175.
Helmask ger högsta möjliga skydd mot
farliga ämnen samt skyddar ögonen.
Sari tillverkas av mjukt naturgummi och
har ett visir med brett synfält och utmärkt
anatomisk passning.
CE-godkänd enligt EN 12942, TM3.
ALBATROSS 300 svetsningsvisir
Albatross omfattar ett upplyftbart
60 x 110 mm visir för passiva och
elektrooptiska linser.
CE-godkänt enligt EN 12941, TH1.
Helmask
Automask, FlowProvizor hood 1, 3
Flowhood 2
Flowhood 5
Automask- Procap & Procap
Litehood Flowhood 25 svetsning
Aluminiumindustri
Asbestsanering
Kärnkraftverk
Läkemedelindustrin
Stålindustrin
Blybearbetning
Sprutmålning
Kemiindustri
Allmänt underhåll
Laboratorier
Svetsning
Varvsindustri
Gjuterier
Jordbruk
Kvarnar och silon
Livsmedelsproduktion
Skadedjursbekämpning
Boskapsskötsel
Slipning
Kornblästring
Isocyanater
Petrokemiska industri
Textilindustri
Tillverkning av glasarmerad plast
Gruvdrift
Avfallhantering
Byggnadsarbete
Renings- och avloppsarbete
Pappers- och massaindustri
Elektronikindustri/
kretskortstillverkning
G O D K Ä N D A F I LT E R / A N S I K T S D E L - K O M B I N AT I O N E R
Ansiktsdel
TH2 SVETSSKYDD
Procap
Welding
Albatross 300
Filter
TM3 HELMASKER
WS-PF
Promask
Pro2000 filter:
Pro2000 filter:
PSL
A-PSL
B-PSL
AB-PSL
ABE-PSL
ABEK-PSL
ABEKHg-PSL
PSL
A-PSL
B-PSL
AB-PSL
ABE-PSL
ABEK-PSL
ABEKHg-PSL
Promask Sil
PSL
APSL
BPSL
ABPSL
ABEPSL
ABEKPSL
ABEKHgPSL
Sari
TM3
Helmask
TH 3
AM-Litehood,
Flowhood 2, FH 2 A/S,
FH 2 SU, FH 25, FH
25/AS ja FH 25/CS
TM3PSL
TH3PSL
TM3A2PSL
TH3A2PSL
TM3B2PSL
TH3B2PSL
TM3A1B2PSL
TH3A1B2PSL
TM3A1B2E1PSL
TH3A1B2E1PSL
TM3A1B2E2K2PSL
TH3A1B2E2K2PSL
TM3A2B2E2K2HgPSL TH3A2B2E2K2HgPSL
TH 2
Automask,
Flowhood 1, FH 3 ja
FH 5, Procap, Provizor,
Procap Hitsaus, WS-PF
TH2PSL
TH2A2PSL
TH2B2PSL
TH2A1B2PSL
TH2A1B2E1PSL
TH2A1B2E2K2PSL
TH2A2B2E2K2HgPSL
TH1
Albatross 300
TH1PSL
TH1A2PSL
TH1B2PSL
TH1A1B2PSL
TH1A1B2E1PSL
TH1A1B2E2K2PSL
TH1A2B2E2K2HgPSL
S K Y D D S FA K T O R E R
Batteridrivna andningsskydd med
partikel-, gas- eller kombinationsfilter
TH1
TH2
TH3
TM1
TM2
TM3
Skyddsfaktor 1)
5
20
100
10
100
500
Nominella skyddsfaktor 2)
10
50
500
20
200
2000
1) Personlig skyddsutrustning, Arbetsskyddstyrelsen 1999. Så kallad ”praktisk skyddsfaktor”.
2) Respiratory protective devices – Recommendations for selection, use, care and maintenance. EN 529:2006.
6
7