Segelställets måttguide - Storsegel

Transcription

Segelställets måttguide - Storsegel
Segelställets måttguide - Storsegel
Bre
dd
1
Längd
B
4
Mid
ja
Br
ed
d
6
Längd
A
5
P
3
2
E
Så här mäter du:
P = _____________m
P-mått: Fäst ett långt måttband i storfallet. Hissa fallet i
topp eller till mätmärket. Mät sträckan mellan punkt 1 och
2 enligt bilden ovan.
E = ______________m
E-mått: Sträck bomuthalet så mycket det går eller till
mätmärket. Mät sträckan mellan punkt 2 och punkt 3
längs bommen enligt bilden ovan.
5, Rev Cut-Back = _________cm
Cut-Back: Mät avståndet mellan bakkant på mast och
storseglets fästpunkt enligt punkt 4 i bilden ovan.
6, Travare bredd = __________cm
Rev Cut-Back: Mär avståndet mellan bakkant på mast till
revkroken enligt punkt 5 i bilden ovan.
4, Cut-Back = ____________cm
6, Travare höjd = ___________cm
6, Travare midja = __________cm
6, Travare typ = ___________
Travare: Mät längd och bredd på travarna enligt punkt 6
beroende av vilken travare du har i dina segel.
Segelstället.se, [email protected], 0454-193 00, 08-717 05 46