En trädrik tipspromenad för barn

Transcription

En trädrik tipspromenad för barn
En trädrik
tipspromenad
för barn
Barnfråga 1
Vad heter det yttersta lagret
på trädets stam?
1. Bark
X. Skal
2. Ytskikt
Barnfråga 2
Vilket land i Europa är känt
för sina träskor
(mer än Sverige)?
1. Holland
X. Österrike
2. Albanien
Barnfråga 3
Vilket djur är duktig på att
fälla träd med sina tänder?
1. Mink
X. Bäver
2. Utter
Barnfråga 4
Vad är det som klibbar på
granens stam?
1. Klister
X. Kåda
2. Klåda
Barnfråga 5
Vad kallas björkens ”bark”?
1. Vitskal
X. Björke
2. Näver
Barnfråga 6
I visan, vilket träd sitter
ekorren i?
1. Granen
X. Rönnen
2. Alen
Barnfråga 7
Vad kallas ekens frukter/frön?
1. Ekborre
X. Ekotter
2. Ekollon
Barnfråga 8
Hur kan man se hur gammalt
ett träd är?
1. Räkna årsringarna
X. Mät tjockleken
2. Mät höjden
Barnfråga 9
Vilket träd har långa barr?
1. Tall
X. Gran
2. Lärk
Barnfråga 10
Vilket löv finns på Canadas
flagga?
1. Rönn
X. Lönn
2. Ek
Barnfråga 11
Vilket trädslag är glasspinnen
gjord av?
1. Alm
X. Apel
2. Bok
Barnfråga 12
Vad blir kvar när ett träd har
brunnit upp?
1. Jord
X. Kompost
2. Aska
Svaren!
1
1
X
X
2
1
2
1
1
X
2
2