Åk 6 Matematik Planering Längd och räknesätt

Comments

Transcription

Åk 6 Matematik Planering Längd och räknesätt
Matematik åk 6 – Längd och räknesätt
Hittills har vi studerat ”Tal och mönster” inom området taluppfattning och vi kommer
att fortsätta arbeta med ”Längd och räknesätt” inom samma del. I och med att vi
fortsätter inom samma område (taluppfattning) är det fortfarande samma LPP som
gäller och vi arbetar med samma förmågor.
Vecka
41
Övrigt
Läxa 5, s. 214
till fre.
42
Läxa 6, s. 215
till fre.



Enskilt arbete i matteboken, s.43-46
Genomgång; ”längdenheter”
Arbetsblad, 1:1 – deci, centi och milli
43
Läxa 7, s.216
till fre.



Enskilt arbete i matteboken, s.47-48
Genomgång, ”räknesätt och metoder”
Enskilt arbete i matteboken, s.49-52
44
45
HÖSTLOV
Diagnos 2
46
Läxa 8 s.217
till fre.
Prov - ons.









Genomgång, ”avrundning och överslagsberäkning”
Enskilt arbete i matteboken, s. 54- uppg. 61 s. 55
Diagnos 2 + utmaning 2
Enskilt arbete, spår 1 (s.59-64) eller spår 2 (s.65-70)
Enskilt arbete, spår 1 (s.59-64) eller spår 2 (s.65-70)
Repetition, s.73-74
Repetition
Problemlösning i smågrupper
Prov ”Längd och räknesätt”
47
Planering (preliminär)
 Återlämning av prov. Ta gärna hem och visa.
 Mål för avsnittet.
 Diskussionsbilden s.41
 Genomgång; ”multiplikation och division med 10, 100
och 1000”
 Paruppgift; uppskatta och mäta
 Arbetsblad: längd
Efter avsnittet ”Längd och räknesätt” ska du:








kunna uppskatta och jämföra längder (s.42-43)
kunna mäta och ange längder i olika längdenheter (s.42-43)
kunna välja och växla mellan olika längdenheter (s.47-48)
kunna använda rätt räknemetod och räknesätt (s. 49-51)
kunna avrunda på lämpligt sätt (s.52-53)
kunna göra överslagsberäkningar (s.54-55)
kunna multiplicera med 10, 100 och 1000 (s.44)
kunna dividera med 10, 100 och 1000 (s.45)

Similar documents