20 Juni 2011 - Samfälligheten Snöbräckan

Comments

Transcription

20 Juni 2011 - Samfälligheten Snöbräckan
Snöbräckans
samfällighetsförening
org.nr: 716421-1463
www.snobrackan.se
Protokoll
Extra Styrelsemöte, möte nr 1 2011
Plats:
Samlingslokalen, Oxelbärsgränd
Tid:
Onsdagen den 20 Juni 2011, kl. 20.00
Närvarande:
Bosse Johansson (ordf.), Marika Thelenius (v ordf.), Ingrid Larsson
(kassör), Johan Bäcker (sekr.), Ulla Andersson (suppl), Monika
Lindberg (suppl)
Frånvarande: Carina Ledenstam (v kassör)
§ 1 Sammanträdets öppnande
1.1 Till val av sekreterare utsågs Johan Bäcker och justeringsman utsågs Bosse
Johansson
1.2 Dagordningen föredrogs och fastställdes
-Tvättstugans offerter
- Lottning utav Förrådets nya hyresgäst
- P-Platser
§ 2 Tvättstugans offerter
2.1 De tre inlämnade offerterna jämfördes på mötet samt de underlag som skickats
via mail mellan styrelsemedlemmarna, se bilaga 1.
2.2 Styrelsen beslutade att Järfälla Måleri AB får i uppdrag att renovera
tvättstuga/hall/WC och byta ut tvättstugans maskinpark i enlighet med inlämnad
offert och optioner. Dock skall beställningen justeras med vissa
kompletteringar/förändringar. De två nyaste maskinerna, den gröna
tvättmaskinen och torktumlaren skall inte bytas ut samt att installation av ny
belysningsarmatur i tvättstugan ska ingå.
2.3 Marika Thelenius fick i uppdrag att verkställa detta beslut. Lämpligast är att
detta kan beställas i augusti.
§ 3 Förrådet, utlottning
3.1
Avgiften för förrådet ansågs vara billigt i jämförelse med bl a
parkeringsplatserna. Styrelsen beslutade att förråden får samma avgift som
parkeringsplatserna 125 kr/månad.
Snöbräckans
samfällighetsförening
org.nr: 716421-1463
www.snobrackan.se
3.2 Inför lottningen diskuterades om båda förråden kan hyras av samma intressent.
Då man inte sedan tidigare fastställt något regelverk för förråden eller
parkeringsplatserna kan man inte ta hänsyn till detta i nuläget.
3.3 Lottningen utfördes och förrådet hyrs numera av Bosse Johansson.
3.4 Utifrån lottordningen skapades en ”kölista” till förråden.
1. Marika Thelenius
2. Johan Bäcker
3. Carina Ledenstam
§ 4 Parkeringsplatser
4.1 Två intressenter har lämnat in intresseanmälan för att hyra parkeringsplatser.
Dessa är Bosse Johansson (adress nr 28) och Ulrica Lindgren (adress nr 16).
4.2 Några parkeringsplatser är sedan tidigare uthyrda och nu får dessa en höjning av
avgiften i enlighet med tidigare beslut.
4.3 På de parkeringsplatser som hyrs ut skall få skyltar som det står ”uthyrd” på.
4.4 I övrigt diskuterades antalet parkeringsplatser inom samfälligheten. När
samfälligheten bildades tilldelades vid en förrättning 12 st parkeringsplatser till
Stockholmshem. Antalet parkeringsplatser samfälligheten har för uthyrning är 10 st.
Total finns 52 st parkeringsplatser inom samfälligheten.
§ 5 Nästa och kommande styrelsemöten
23 aug och 15 nov 2011 kl. 18.30.
§ 6 Mötet avslutas
Styrelsens möte förklarades avslutat av ordföranden.
Vid protokollet:
Johan Bäcker
Justeras:
Bosse Johansson
Snöbräckans
samfällighetsförening
org.nr: 716421-1463
www.snobrackan.se
Bilaga 1 Jämförelse kostnader
Maskin
W465H TVÄTTMASKIN BLÅ EL.LUX
T4190 TORKTUMLARE BLÅ EL.LUX
Fastighetsägarna
Antal
1
0
Pris
28 780 kr
20 320 kr
Järfälla
Total
28 780 kr 111 100 kr
0 kr
SOCKEL FAST W465H/W475H EL.LUX
SOCKELFAST T4190 190MM EL.LUX
KM480 KALLV.MANGEL BLÅ EL.LUX
2
1
1
1 500 kr
1 500 kr
13 520 kr
TS4121, TORKSKÅP BLÅ EL.LUX
Inbärningskostnad
1
1
15 640 kr
2 000 kr
14 900 kr , installation av maskiner
Murare 30 500 kr , bilning + klinkers (hall,tvätt och WC)
El
Målning
Hall
Toa
1
14 900 kr
3 000 kr
1 500 kr
13 520 kr
15 640 kr
2 000 kr
14 900 kr
1
1
1
30 500 kr
15 600 kr
18 600 kr
30 500 kr
15 600 kr
18 600 kr
BO3 ARBETSBORD 150 ELECTROLUX
TVÄTTBÄNK TB100 TMS H EL.LUX
TRP4 TVÄTTVAGN SUPER EL.LUX
Installation tvättbänk
1
1
2
exkl moms
Inkl moms
1 500 kr
4 860 kr
780 kr
500 kr
exkl moms
Inkl moms
BBN
91 900 kr
30200
2600
1700
20000
21000
X
X
6 500 kr
8 600 kr
EJ
144 040 kr 126 200 kr 167 400 kr
180 050 kr 157 750 kr 209 250 kr
1 500 kr
4 860 kr
1 560 kr
1700
500 kr 7 500 kr
152 460 kr 133 700 kr 237 470 kr
190 575 kr 167 125 kr 296 838 kr

Similar documents