A Storhet

Comments

Transcription

A Storhet
Belysning
Vad är ljus?
Spektraldiagram
Den elektromagnetiska strålningens våglängdsområden.
380 och 780 nm
300
900nm
UV
400
violett
S
500
blått
M
grönt
600
L
gult orange
700
800
purpur rött
infra-rött
Ljus
1nm
gammastrålning
1mm
UV
UV-C 100-280nm
UV-B 280-315nm
UV-C 315-400nm
IR
radar
IR-A 780-1400nm
IR-B 1400-3000nm
IR-C 3000-1mm
1m
TV
1km
radiovågor
Färgåtergivning




Färgåtergivningen är ett grovt mått på
en ljuskällas förmåga att återge färger
vid en bestämd färgtemperatur.
Enligt internationella belysningsorganisationen CIE graderas detta i en
skala där Ra 100(glödlampan) är högst.
Den gula linjen visar den spektrala
sammansättningen hos en glödlampa.
Den blå linjen visar den spektrala
sammansättningen hos ett kompaktlysrör.
Kompaktlysrör: Ra 85, 2700K
Glödlampa:
Ra 100, 2700K
Ögat



Ögats förmåga att
anpassa sig till olika
synavstånd kallas
ackommodation.
Våra ögon är känsliga
för skarpa möten
mellan ljust och mörkt.
Synsinnets förmåga att
anpassa sig till olika
ljus- och
färgförhållanden kallas
adaptation.
Visuell komfort
•
•
•
•
•
•
Enskildes behov
Åldersförändringar
Kontraster
Bländning
Reflexer
Dagsljus
Kontraster
Bländning

Obehagsbländning avser alla
situationer som påverkar seendet
utan att nödvändigtvis skapa
synnedsättning.

Synnedsättande bländning avser
alla situationer där vi inte klarar av
ljushetsskillnader för vår
synuppgift.
Reflexer
Reflexer är ytspeglingar som kan förekomma på alla ytor som
inte är matta. Reflexer skapas från ljuskällor eller andra ljusa
ytor.
 Reflexer är resultat av betraktingsriktning och infallande ljus.


Armaturens placering är viktig för att undvika reflexer.
Dagsljus



Människor är beroende av den
variation i ljusfördelning som
dagsljuset ger.
Det medvetna utnyttjandet av
dagsljus vid arbetsplatser ökar i
samband med energieffektivisering.
Alla fönster bör ha någon form av
avskärmningsanordning.
Belysning
• Storheter Enheter
Ljusflöde


Ljusflöde hör ihop med ljuskällor. Det är
ett mått på den ljusmängd som ljuskällan
avger. Ljusflödet mäts i lumen (lm).
Ljusflödet vägs mot ögats känslighetskurva.
Storhet: Ljusflöde
Enhet: Lumen (lm)

Ljusutbyte


Förhållandet mellan ljusflödet och en
ljuskällas elektriska effekt samt eventuella
driftdons-förluster ger ett mått på ljuskällans
verkningsgrad. Detta kallas ljusutbyte.

watt
Storhet: Ljusutbyte
Enhet: Lumen/watt (lm/W)
Ljusutbyte
•
•
•
•
•
•
•
•
Glödlampa
8 – 16 lm/W
Lysrör T5
89 – 104 lm/W
Lysrör T8
66 – 89 lm/W
Lysrörslampor
67 – 90 lm/W
Högtrycksnatrium 66 – 138 lm/W
Metallhalogen
61 – 83 lm/W
Kvicksilver
40 – 60 lm/W
Halogenglödlampa 14 - 25 lm/W
Belysningsstyrka
E


Belysningsstyrka är ett mått på hur
stort ljusflöde som träffar en viss yta.
Den mäts i lux och är samma sak
som lm/m2.
Vid mätning av belysningsstyrka
används en luxmeter.

Storhet: Belysningsstyrka
Enhet: Lux (lx) lm/m²
A
Rekommendationer
• Kontor
Arbetsyta
Omgivande yta
500 lux
300 lux
• Industrilokaler
• Ishockeyhallar
200 – 300 lux
> 1000 lux
Ljusstyrka


Ljusstyrkan visar ljusflödets intensitet i en
bestämd riktning.
Ljusstyrkan redovisas i armaturens
polärdiagram.
Storhet: Ljusstyrka
Enhet: candela (cd )
Luminans


Vi upplever föremålen runt omkring
oss som ljusa eller mörka.
Avgörandet för detta är hur mycket
ljus som reflekteras mot vårt öga.
Luminansen är ett mått som tar
hänsyn både till mängden ljus som
tillförs och andelen som
reflekteras.
Storhet: Luminans.
Enhet: candela/m2 (cd/m2)
Luminans
10 cd/m2
10 cd/m2
Reflektans
Speglande reflektion
Spegelreflektorer
Polerat glas
Speglar
Diffus reflektion
Matta ytor
Frostat glas
Blandad reflektion
Matta reflektorer
Målad bordsyta
Blankt papper
Vägytor
Putsad vägg
Reflektans
• Färgad yta
Vit
Ljusgrå
Ljusgrön
Mörkblå
Gul
Svart
70-85%
45-65%
30-55%
10-25%
65-75%
5%
Material
Lack, klarvit 88%
Miro reflektor 95%
Vit marmor 60-70%
Betong
10-25%
Tegel, ljus 20-30%
Trä, ljus
30-50%
Färgtemperatur



Färgtemperatur är ett mått som
beskriver ljuskällans ljusfärg.
Varmton har färgtemperatur kring 3000
K, neutral kring 4000 K och dagsljus
kring 5000 K (glödlampa 2700 K).
Beteckningen 830 på ett fullfärgslysrör
innebär:
- Första siffran identifierar ra-index >80
- Andra och tredje siffran redovisar
färgtemperaturen 3000 K.
Storhet: Färgtemperatur
Enhet: Kelvin, K
Färgtemperatur
•
•
•
•
2000 K ger ett gult ljus
3000 K ger ett varmvitt ljus
4000 K ger ett vitt ljus
10000 K En kall vinterdag med blåvitt ljus
Färgåtergivning
• RA- index 100 återger färger perfekt
Glödlampa
• RA – index 80 Bra färgåtergivning
Lysrör 60-80 Specialrör 93
• RA- index under 80 mindre bra
färgåtergivning
Kvicksilverlampor 40-60