category lighting category lighting kategori belysning

Comments

Transcription

category lighting category lighting kategori belysning
KATEGORI BELYSNING
NYCKELORD Placering av ljus, dagsljus, reflexer, rullgardiner
BILDER Följande bilder visar effekten vid dagsljus
FÖRKLARING
Ovanstående placeringsschema visar viktiga skillnader i ljusstyrka på grund av dagsljuset. Den vanliga
placeringen av belysning kan inte uppväga denna ojämna spridning av ljus. För att vara säker på att
vi har jämn spridning av ljus, måste vi också tänka på effekten av dagsljuset. Soliga dagar kan vi
finna värden på 40 000 Lux utomhus, medan vi bara har 300 – 500 lux i klassrummet när vi enbart
använder konstgjord belysning. Elever som sitter nära fönstret har mer än 1000 - 1500 lux vid sin
arbetsplats. De tittar på tavlan där vi bara mäter 300 – 500 lux. Den varierande adaptationen kan vara
väldigt påfrestande för ögat, och den är både energikrävande och minskar koncentrationsförmågan
hos eleven. Rullgardiner kan hjälpa till att dämpa en alltför stor skillnad på ljusflöde i olika delar av
rummet. Det ljus, som reflekteras på skrivtavlan, kan orsaka problem för de elever, som inte sitter på
fönstersidan. Självreglerande ljus kopplat till dagsljussensorer kan balansera ljusstyrkan där dagsljuset
är för svagt. Belysningsnivån måste anpassas till elevens individuella behov och synskadans art.
sida 11